Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-03-2023
Đặc biệtĐB
715
Giải nhấtG1
287
Giải nhìG2
128
Giải baG3
216
680
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
47
Giải sáuG6
0
1
21
Giải bảyG7
Giải támG8
590
ĐầuĐuôi
0 
15
25
3 
4 
5 
6 
7 
87
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-03-2023
Đặc biệtĐB
473
Giải nhấtG1
175
Giải nhìG2
778
Giải baG3
997
108
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
34
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
589
ĐầuĐuôi
04
1 
2 
3 
4 
5 
6 
73, 5
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-03-2023
Đặc biệtĐB
979
Giải nhấtG1
259
Giải nhìG2
847
Giải baG3
723
208
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
50
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
588
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
59
6 
79
86
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-03-2023
Đặc biệtĐB
038
Giải nhấtG1
750
Giải nhìG2
398
Giải baG3
162
577
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
48
Giải sáuG6
0
1
6
Giải bảyG7
Giải támG8
586
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
38
4 
50
6 
7 
8 
98
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-03-2023
Đặc biệtĐB
821
Giải nhấtG1
824
Giải nhìG2
847
Giải baG3
859
550
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
585
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 4
3 
4 
57
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-03-2023
Đặc biệtĐB
746
Giải nhấtG1
912
Giải nhìG2
231
Giải baG3
168
571
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
584
ĐầuĐuôi
0 
12
2 
3 
46
5 
6 
74
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-03-2023
Đặc biệtĐB
663
Giải nhấtG1
928
Giải nhìG2
261
Giải baG3
048
959
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
83
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
583
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
32
4 
5 
63
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 03-03-2023
Đặc biệtĐB
311
Giải nhấtG1
861
Giải nhìG2
576
Giải baG3
945
613
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
582
ĐầuĐuôi
0 
11
2 
3 
44
5 
61
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-03-2023
Đặc biệtĐB
951
Giải nhấtG1
176
Giải nhìG2
748
Giải baG3
692
008
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
2
4
Giải bảyG7
Giải támG8
581
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
51
6 
71, 6
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 27-02-2023
Đặc biệtĐB
845
Giải nhấtG1
946
Giải nhìG2
959
Giải baG3
303
879
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
52
Giải sáuG6
1
1
6
Giải bảyG7
Giải támG8
580
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
45, 6
5 
63
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 24-02-2023
Đặc biệtĐB
704
Giải nhấtG1
533
Giải nhìG2
634
Giải baG3
664
960
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20
Giải sáuG6
0
1
03
Giải bảyG7
Giải támG8
579
ĐầuĐuôi
04
1 
2 
33
4 
51
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-02-2023
Đặc biệtĐB
728
Giải nhấtG1
392
Giải nhìG2
862
Giải baG3
521
561
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22
Giải sáuG6
0
1
0
Giải bảyG7
Giải támG8
578
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
3 
4 
5 
6 
7 
89
92
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-02-2023
Đặc biệtĐB
303
Giải nhấtG1
597
Giải nhìG2
129
Giải baG3
677
227
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
43
Giải sáuG6
0
1
4
Giải bảyG7
Giải támG8
577
ĐầuĐuôi
03
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
82
97
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-02-2023
Đặc biệtĐB
385
Giải nhấtG1
877
Giải nhìG2
394
Giải baG3
470
989
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
576
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
3 
4 
5 
6 
77
85
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 15-02-2023
Đặc biệtĐB
439
Giải nhấtG1
685
Giải nhìG2
245
Giải baG3
681
407
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
50
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
575
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
39
4 
5 
6 
7 
81, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-02-2023
Đặc biệtĐB
947
Giải nhấtG1
842
Giải nhìG2
261
Giải baG3
101
333
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
49
Giải sáuG6
0
1
0
Giải bảyG7
Giải támG8
574
ĐầuĐuôi
03
1 
2 
3 
47, 2
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-02-2023
Đặc biệtĐB
475
Giải nhấtG1
629
Giải nhìG2
125
Giải baG3
843
023
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
108
Giải sáuG6
1
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
573
ĐầuĐuôi
0 
1 
29
3 
4 
5 
68
75
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-02-2023
Đặc biệtĐB
512
Giải nhấtG1
427
Giải nhìG2
218
Giải baG3
566
494
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23
Giải sáuG6
0
2
0
Giải bảyG7
Giải támG8
572
ĐầuĐuôi
0 
12
27
3 
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-02-2023
Đặc biệtĐB
110
Giải nhấtG1
587
Giải nhìG2
030
Giải baG3
449
088
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
72
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
571
ĐầuĐuôi
0 
10
2 
3 
4 
56
6 
7 
87
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 03-02-2023
Đặc biệtĐB
400
Giải nhấtG1
429
Giải nhìG2
147
Giải baG3
794
270
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
570
ĐầuĐuôi
00
1 
29
3 
49
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-02-2023
Đặc biệtĐB
337
Giải nhấtG1
421
Giải nhìG2
250
Giải baG3
989
966
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
569
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
37
43
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 30-01-2023
Đặc biệtĐB
646
Giải nhấtG1
607
Giải nhìG2
618
Giải baG3
002
348
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
52
Giải sáuG6
1
2
4
Giải bảyG7
Giải támG8
568
ĐầuĐuôi
07
1 
26
3 
46
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 27-01-2023
Đặc biệtĐB
266
Giải nhấtG1
307
Giải nhìG2
508
Giải baG3
814
703
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
48
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
567
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
3 
4 
5 
66, 3
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 25-01-2023
Đặc biệtĐB
251
Giải nhấtG1
973
Giải nhìG2
217
Giải baG3
998
585
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
62
Giải sáuG6
0
0
4
Giải bảyG7
Giải támG8
566
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
43
51
6 
73
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 23-01-2023
Đặc biệtĐB
185
Giải nhấtG1
048
Giải nhìG2
002
Giải baG3
786
289
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
565
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
48
5 
6 
75
85
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 16-01-2023
Đặc biệtĐB
498
Giải nhấtG1
397
Giải nhìG2
766
Giải baG3
812
970
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
93
Giải sáuG6
5
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
563
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
68
7 
8 
98, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 13-01-2023
Đặc biệtĐB
595
Giải nhấtG1
415
Giải nhìG2
264
Giải baG3
303
587
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
562
ĐầuĐuôi
0 
15
2 
3 
4 
5 
6 
78
8 
95
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 11-01-2023
Đặc biệtĐB
628
Giải nhấtG1
284
Giải nhìG2
335
Giải baG3
332
017
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
46
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
561
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
3 
4 
5 
6 
78
84
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 09-01-2023
Đặc biệtĐB
094
Giải nhấtG1
890
Giải nhìG2
660
Giải baG3
221
960
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
560
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
55
6 
7 
8 
94, 0
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 06-01-2023
Đặc biệtĐB
067
Giải nhấtG1
665
Giải nhìG2
492
Giải baG3
107
660
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
559
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
67, 5
78
8 
9