Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D

30 lượt quay, kết thúc vào 28-11-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 25-11-2022
Đặc biệtĐB
680
Giải nhấtG1
873
Giải nhìG2
502
Giải baG3
344
045
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
35
Giải sáuG6
0
3
4
Giải bảyG7
Giải támG8
511
ĐầuĐuôi
0 
1 
23
3 
4 
5 
6 
73
80
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 23-11-2022
Đặc biệtĐB
135
Giải nhấtG1
086
Giải nhìG2
335
Giải baG3
479
187
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
83
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
540
ĐầuĐuôi
0 
1 
26
35
4 
5 
6 
7 
86
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 21-11-2022
Đặc biệtĐB
699
Giải nhấtG1
785
Giải nhìG2
881
Giải baG3
086
551
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
39
Giải sáuG6
1
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
539
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
77
85
99
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 18-11-2022
Đặc biệtĐB
279
Giải nhấtG1
693
Giải nhìG2
407
Giải baG3
607
247
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
43
Giải sáuG6
0
0
5
Giải bảyG7
Giải támG8
538
ĐầuĐuôi
08
1 
2 
3 
4 
5 
6 
79
8 
93
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 16-11-2022
Đặc biệtĐB
242
Giải nhấtG1
099
Giải nhìG2
994
Giải baG3
655
914
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
537
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
42
5 
6 
7 
85
99
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 14-11-2022
Đặc biệtĐB
907
Giải nhấtG1
318
Giải nhìG2
127
Giải baG3
329
055
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26
Giải sáuG6
0
0
10
Giải bảyG7
Giải támG8
536
ĐầuĐuôi
07
18
2 
3 
4 
5 
60
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 11-11-2022
Đặc biệtĐB
343
Giải nhấtG1
549
Giải nhìG2
866
Giải baG3
663
599
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
535
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
39
43, 9
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 09-11-2022
Đặc biệtĐB
808
Giải nhấtG1
085
Giải nhìG2
065
Giải baG3
265
591
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26
Giải sáuG6
0
0
5
Giải bảyG7
Giải támG8
534
ĐầuĐuôi
08
1 
2 
3 
4 
53
6 
7 
85
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 07-11-2022
Đặc biệtĐB
518
Giải nhấtG1
951
Giải nhìG2
137
Giải baG3
391
272
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
533
ĐầuĐuôi
03
18
2 
3 
4 
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 04-11-2022
Đặc biệtĐB
244
Giải nhấtG1
59
Giải nhìG2
046
Giải baG3
375
461
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
37
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
532
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
44
56, 9
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 02-11-2022
Đặc biệtĐB
177
Giải nhấtG1
733
Giải nhìG2
268
Giải baG3
186
402
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
531
ĐầuĐuôi
00
1 
2 
33
4 
5 
6 
77
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 31-10-2022
Đặc biệtĐB
996
Giải nhấtG1
856
Giải nhìG2
858
Giải baG3
334
048
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
35
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
530
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
56
62
7 
8 
96
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 28-10-2022
Đặc biệtĐB
166
Giải nhấtG1
818
Giải nhìG2
344
Giải baG3
302
594
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
58
Giải sáuG6
5
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
529
ĐầuĐuôi
0 
18
2 
33
4 
5 
66
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 26-10-2022
Đặc biệtĐB
378
Giải nhấtG1
119
Giải nhìG2
388
Giải baG3
702
747
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33
Giải sáuG6
3
0
44
Giải bảyG7
Giải támG8
528
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
3 
4 
5 
6 
78
8 
97
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 24-10-2022
Đặc biệtĐB
066
Giải nhấtG1
169
Giải nhìG2
017
Giải baG3
094
929
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
50
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
527
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
57
66, 9
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 21-10-2022
Đặc biệtĐB
824
Giải nhấtG1
417
Giải nhìG2
895
Giải baG3
897
784
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17
Giải sáuG6
1
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
526
ĐầuĐuôi
0 
17
24, 0
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 19-10-2022
Đặc biệtĐB
353
Giải nhấtG1
013
Giải nhìG2
132
Giải baG3
430
586
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
0
2
0
Giải bảyG7
Giải támG8
525
ĐầuĐuôi
0 
13
2 
3 
4 
53
6 
7 
8 
97
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 17-10-2022
Đặc biệtĐB
926
Giải nhấtG1
552
Giải nhìG2
932
Giải baG3
278
482
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
60
Giải sáuG6
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
524
ĐầuĐuôi
0 
1 
26
3 
46
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 14-10-2022
Đặc biệtĐB
225
Giải nhấtG1
996
Giải nhìG2
927
Giải baG3
191
773
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18
Giải sáuG6
0
0
4
Giải bảyG7
Giải támG8
523
ĐầuĐuôi
0 
17
25
3 
4 
5 
6 
7 
8 
96
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 12-10-2022
Đặc biệtĐB
429
Giải nhấtG1
051
Giải nhìG2
055
Giải baG3
033
573
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20
Giải sáuG6
0
3
0
Giải bảyG7
Giải támG8
522
ĐầuĐuôi
0 
1 
29
3 
4 
51
61
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 10-10-2022
Đặc biệtĐB
385
Giải nhấtG1
739
Giải nhìG2
676
Giải baG3
549
208
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
521
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
39
4 
5 
6 
7 
85, 8
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 07-10-2022
Đặc biệtĐB
402
Giải nhấtG1
445
Giải nhìG2
031
Giải baG3
811
692
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
41
Giải sáuG6
1
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
520
ĐầuĐuôi
02
15
2 
3 
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 05-10-2022
Đặc biệtĐB
364
Giải nhấtG1
483
Giải nhìG2
511
Giải baG3
231
944
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
519
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
64
72
83
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 03-10-2022
Đặc biệtĐB
247
Giải nhấtG1
784
Giải nhìG2
605
Giải baG3
197
712
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
52
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
518
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
3 
47
5 
6 
7 
84
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 30-09-2022
Đặc biệtĐB
912
Giải nhấtG1
592
Giải nhìG2
419
Giải baG3
563
001
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
517
ĐầuĐuôi
02
12
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
92
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 28-09-2022
Đặc biệtĐB
564
Giải nhấtG1
520
Giải nhìG2
429
Giải baG3
116
753
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
516
ĐầuĐuôi
0 
1 
20
3 
40
5 
64
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 26-09-2022
Đặc biệtĐB
796
Giải nhấtG1
707
Giải nhìG2
214
Giải baG3
712
991
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31
Giải sáuG6
0
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
515
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
3 
4 
5 
67
7 
8 
96
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 23-09-2022
Đặc biệtĐB
775
Giải nhấtG1
918
Giải nhìG2
024
Giải baG3
674
491
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
45
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
514
ĐầuĐuôi
09
18
2 
3 
4 
5 
6 
75
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 21-09-2022
Đặc biệtĐB
543
Giải nhấtG1
445
Giải nhìG2
604
Giải baG3
361
165
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
513
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
43, 8, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 19-09-2022
Đặc biệtĐB
828
Giải nhấtG1
815
Giải nhìG2
972
Giải baG3
586
186
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
48
Giải sáuG6
0
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
512
ĐầuĐuôi
0 
15
28
31
4 
5 
6 
7 
8 
9