Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D

30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 01-07-2022
Đặc biệtĐB
415
Giải nhấtG1
250
Giải nhìG2
728
Giải baG3
411
706
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
478
ĐầuĐuôi
0 
15
2 
3 
4 
50
6 
7 
87
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 27-06-2022
Đặc biệtĐB
496
Giải nhấtG1
826
Giải nhìG2
033
Giải baG3
616
738
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
50
Giải sáuG6
0
4
4
Giải bảyG7
Giải támG8
476
ĐầuĐuôi
0 
1 
26
3 
4 
5 
6 
7 
82
96
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 24-06-2022
Đặc biệtĐB
240
Giải nhấtG1
806
Giải nhìG2
544
Giải baG3
240
240
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
59
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
475
ĐầuĐuôi
06
1 
2 
3 
40
5 
6 
74
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-06-2022
Đặc biệtĐB
949
Giải nhấtG1
374
Giải nhìG2
397
Giải baG3
370
375
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
34
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
474
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
49
56
6 
74
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-06-2022
Đặc biệtĐB
045
Giải nhấtG1
323
Giải nhìG2
201
Giải baG3
380
745
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24
Giải sáuG6
1
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
473
ĐầuĐuôi
0 
1 
23
32
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-06-2022
Đặc biệtĐB
350
Giải nhấtG1
427
Giải nhìG2
902
Giải baG3
953
539
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
472
ĐầuĐuôi
0 
1 
27
3 
4 
50, 0
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 15-06-2022
Đặc biệtĐB
569
Giải nhấtG1
834
Giải nhìG2
858
Giải baG3
710
859
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
38
Giải sáuG6
0
0
8
Giải bảyG7
Giải támG8
471
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
34
4 
5 
69
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-06-2022
Đặc biệtĐB
460
Giải nhấtG1
624
Giải nhìG2
973
Giải baG3
498
970
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
41
Giải sáuG6
1
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
470
ĐầuĐuôi
0 
1 
24
3 
45
5 
60
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-06-2022
Đặc biệtĐB
530
Giải nhấtG1
240
Giải nhìG2
800
Giải baG3
357
326
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
32
Giải sáuG6
0
1
0
Giải bảyG7
Giải támG8
469
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
30
40
5 
6 
78
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-06-2022
Đặc biệtĐB
374
Giải nhấtG1
993
Giải nhìG2
751
Giải baG3
276
431
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
80
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
468
ĐầuĐuôi
0 
1 
22
3 
4 
5 
6 
74
8 
93
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-06-2022
Đặc biệtĐB
652
Giải nhấtG1
628
Giải nhìG2
816
Giải baG3
877
756
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
53
Giải sáuG6
1
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
467
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
31
4 
52
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 03-06-2022
Đặc biệtĐB
252
Giải nhấtG1
317
Giải nhìG2
597
Giải baG3
806
568
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
50
Giải sáuG6
0
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
466
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
3 
4 
52, 8
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-06-2022
Đặc biệtĐB
386
Giải nhấtG1
311
Giải nhìG2
783
Giải baG3
215
840
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
60
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
465
ĐầuĐuôi
0 
11
2 
3 
43
5 
6 
7 
86
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 30-05-2022
Đặc biệtĐB
417
Giải nhấtG1
534
Giải nhìG2
725
Giải baG3
280
684
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
464
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
34
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 27-05-2022
Đặc biệtĐB
307
Giải nhấtG1
966
Giải nhìG2
126
Giải baG3
041
824
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
463
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
3 
4 
5 
68, 6
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 25-05-2022
Đặc biệtĐB
941
Giải nhấtG1
625
Giải nhìG2
720
Giải baG3
607
742
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
462
ĐầuĐuôi
0 
1 
25
3 
41
5 
6 
7 
8 
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 23-05-2022
Đặc biệtĐB
644
Giải nhấtG1
874
Giải nhìG2
550
Giải baG3
147
616
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27
Giải sáuG6
1
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
461
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
44
5 
6 
79, 4
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 20-05-2022
Đặc biệtĐB
624
Giải nhấtG1
106
Giải nhìG2
236
Giải baG3
137
785
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
55
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
460
ĐầuĐuôi
06
1 
24, 4
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 18-05-2022
Đặc biệtĐB
944
Giải nhấtG1
903
Giải nhìG2
242
Giải baG3
006
695
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33
Giải sáuG6
0
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
459
ĐầuĐuôi
03
1 
2 
3 
44
5 
67
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 16-05-2022
Đặc biệtĐB
299
Giải nhấtG1
809
Giải nhìG2
340
Giải baG3
311
681
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
59
Giải sáuG6
0
6
4
Giải bảyG7
Giải támG8
458
ĐầuĐuôi
09
1 
2 
3 
4 
5 
6 
74
8 
99
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 13-05-2022
Đặc biệtĐB
838
Giải nhấtG1
654
Giải nhìG2
686
Giải baG3
815
758
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
40
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
457
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
38, 2
4 
54
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 11-05-2022
Đặc biệtĐB
961
Giải nhấtG1
405
Giải nhìG2
705
Giải baG3
849
655
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28
Giải sáuG6
1
2
2
Giải bảyG7
Giải támG8
456
ĐầuĐuôi
05
1 
29
3 
4 
5 
61
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 09-05-2022
Đặc biệtĐB
519
Giải nhấtG1
377
Giải nhìG2
671
Giải baG3
181
600
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
56
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
455
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
3 
4 
57
6 
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 06-05-2022
Đặc biệtĐB
759
Giải nhấtG1
491
Giải nhìG2
261
Giải baG3
068
360
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14
Giải sáuG6
0
2
3
Giải bảyG7
Giải támG8
454
ĐầuĐuôi
09
1 
2 
3 
4 
59
6 
7 
8 
91
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 04-05-2022
Đặc biệtĐB
514
Giải nhấtG1
963
Giải nhìG2
489
Giải baG3
454
728
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28
Giải sáuG6
0
3
4
Giải bảyG7
Giải támG8
453
ĐầuĐuôi
0 
14
2 
3 
48
5 
63
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 02-05-2022
Đặc biệtĐB
324
Giải nhấtG1
674
Giải nhìG2
581
Giải baG3
553
252
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
452
ĐầuĐuôi
0 
1 
24
3 
4 
59
6 
74
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 29-04-2022
Đặc biệtĐB
617
Giải nhấtG1
041
Giải nhìG2
322
Giải baG3
256
057
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
40
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
451
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
3 
41
5 
6 
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 27-04-2022
Đặc biệtĐB
145
Giải nhấtG1
021
Giải nhìG2
538
Giải baG3
049
868
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
46
Giải sáuG6
0
0
6
Giải bảyG7
Giải támG8
450
ĐầuĐuôi
03
1 
21
3 
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 25-04-2022
Đặc biệtĐB
741
Giải nhấtG1
583
Giải nhìG2
172
Giải baG3
059
380
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
32
Giải sáuG6
0
2
7
Giải bảyG7
Giải támG8
449
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
41
5 
6 
7 
81, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 22-04-2022
Đặc biệtĐB
751
Giải nhấtG1
881
Giải nhìG2
078
Giải baG3
519
496
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
41
Giải sáuG6
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
448
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
51
6 
7 
86, 1
9