Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D

30 lượt quay, kết thúc vào 20-01-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 14-01-2022
Đặc biệtĐB
697
Giải nhấtG1
199
Giải nhìG2
167
Giải baG3
494
701
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
407
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
3 
4 
5 
6 
7 
8 
97, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 12-01-2022
Đặc biệtĐB
521
Giải nhấtG1
290
Giải nhìG2
336
Giải baG3
488
707
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
44
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
406
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
3 
4 
5 
67
7 
8 
90
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 10-01-2022
Đặc biệtĐB
440
Giải nhấtG1
147
Giải nhìG2
661
Giải baG3
279
205
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
405
ĐầuĐuôi
0 
16
2 
3 
40, 7
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 07-01-2022
Đặc biệtĐB
184
Giải nhấtG1
550
Giải nhìG2
731
Giải baG3
133
694
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
32
Giải sáuG6
1
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
404
ĐầuĐuôi
06
1 
2 
3 
4 
50
6 
7 
84
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 05-01-2022
Đặc biệtĐB
071
Giải nhấtG1
060
Giải nhìG2
664
Giải baG3
242
997
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
42
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
403
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
37
4 
5 
60
71
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 03-01-2022
Đặc biệtĐB
400
Giải nhấtG1
972
Giải nhìG2
785
Giải baG3
141
385
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
38
Giải sáuG6
0
1
4
Giải bảyG7
Giải támG8
402
ĐầuĐuôi
00
1 
2 
3 
4 
5 
6 
71, 2
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 31-12-2021
Đặc biệtĐB
220
Giải nhấtG1
721
Giải nhìG2
142
Giải baG3
683
173
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
68
Giải sáuG6
0
4
0
Giải bảyG7
Giải támG8
401
ĐầuĐuôi
0 
1 
20, 1
39
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 29-12-2021
Đặc biệtĐB
372
Giải nhấtG1
927
Giải nhìG2
895
Giải baG3
552
242
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
38
Giải sáuG6
0
0
6
Giải bảyG7
Giải támG8
400
ĐầuĐuôi
0 
18
27
3 
4 
5 
6 
72
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 27-12-2021
Đặc biệtĐB
290
Giải nhấtG1
471
Giải nhìG2
220
Giải baG3
707
349
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
41
Giải sáuG6
0
2
4
Giải bảyG7
Giải támG8
399
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
65
71
8 
90
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 24-12-2021
Đặc biệtĐB
086
Giải nhấtG1
963
Giải nhìG2
523
Giải baG3
899
105
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
398
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
50
63
7 
86
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-12-2021
Đặc biệtĐB
094
Giải nhấtG1
687
Giải nhìG2
953
Giải baG3
459
197
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
1
1
5
Giải bảyG7
Giải támG8
397
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
3 
4 
5 
6 
7 
87
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-12-2021
Đặc biệtĐB
752
Giải nhấtG1
780
Giải nhìG2
269
Giải baG3
914
758
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
43
Giải sáuG6
0
4
2
Giải bảyG7
Giải támG8
396
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
52
6 
7 
80
91
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-12-2021
Đặc biệtĐB
974
Giải nhấtG1
778
Giải nhìG2
205
Giải baG3
652
748
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
45
Giải sáuG6
0
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
395
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
31
4 
5 
6 
74, 8
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 15-12-2021
Đặc biệtĐB
080
Giải nhấtG1
694
Giải nhìG2
342
Giải baG3
956
239
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
394
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
76
80
94
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-12-2021
Đặc biệtĐB
493
Giải nhấtG1
564
Giải nhìG2
927
Giải baG3
056
661
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28
Giải sáuG6
0
1
4
Giải bảyG7
Giải támG8
393
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
64
7 
8 
93, 8
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-12-2021
Đặc biệtĐB
911
Giải nhấtG1
115
Giải nhìG2
591
Giải baG3
962
656
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
64
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
392
ĐầuĐuôi
0 
11, 5
21
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-12-2021
Đặc biệtĐB
795
Giải nhấtG1
025
Giải nhìG2
782
Giải baG3
020
148
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
38
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
391
ĐầuĐuôi
0 
1 
29, 5
3 
4 
5 
6 
7 
8 
95
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-12-2021
Đặc biệtĐB
641
Giải nhấtG1
175
Giải nhìG2
659
Giải baG3
364
291
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31
Giải sáuG6
0
2
6
Giải bảyG7
Giải támG8
390
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
41
5 
6 
72, 5
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 03-12-2021
Đặc biệtĐB
330
Giải nhấtG1
469
Giải nhìG2
343
Giải baG3
692
189
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
389
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
30
4 
5 
69
7 
8 
90
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-12-2021
Đặc biệtĐB
580
Giải nhấtG1
257
Giải nhìG2
210
Giải baG3
006
753
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31
Giải sáuG6
1
0
6
Giải bảyG7
Giải támG8
388
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
57
6 
75
80
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 29-11-2021
Đặc biệtĐB
254
Giải nhấtG1
575
Giải nhìG2
629
Giải baG3
093
074
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19
Giải sáuG6
0
2
3
Giải bảyG7
Giải támG8
387
ĐầuĐuôi
0 
1 
27
3 
4 
54
6 
75
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 26-11-2021
Đặc biệtĐB
801
Giải nhấtG1
156
Giải nhìG2
536
Giải baG3
875
647
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
1
1
5
Giải bảyG7
Giải támG8
386
ĐầuĐuôi
01
1 
2 
3 
4 
56
6 
7 
83
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 24-11-2021
Đặc biệtĐB
270
Giải nhấtG1
176
Giải nhìG2
086
Giải baG3
134
024
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
32
Giải sáuG6
0
4
0
Giải bảyG7
Giải támG8
385
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
70, 5, 6
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 22-11-2021
Đặc biệtĐB
706
Giải nhấtG1
164
Giải nhìG2
321
Giải baG3
775
917
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
0
7
Giải bảyG7
Giải támG8
384
ĐầuĐuôi
06
1 
2 
3 
4 
5 
69, 4
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 19-11-2021
Đặc biệtĐB
426
Giải nhấtG1
967
Giải nhìG2
114
Giải baG3
690
674
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27
Giải sáuG6
0
2
18
Giải bảyG7
Giải támG8
383
ĐầuĐuôi
07
1 
26
3 
4 
5 
67
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 17-11-2021
Đặc biệtĐB
912
Giải nhấtG1
512
Giải nhìG2
863
Giải baG3
85
802
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27
Giải sáuG6
2
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
382
ĐầuĐuôi
0 
12, 2
2 
3 
4 
5 
63
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 15-11-2021
Đặc biệtĐB
450
Giải nhấtG1
963
Giải nhìG2
905
Giải baG3
574
378
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
44
Giải sáuG6
0
0
4
Giải bảyG7
Giải támG8
381
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
50
63
7 
81
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 12-11-2021
Đặc biệtĐB
511
Giải nhấtG1
029
Giải nhìG2
510
Giải baG3
226
205
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
48
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
380
ĐầuĐuôi
0 
11, 0
29
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 10-11-2021
Đặc biệtĐB
823
Giải nhấtG1
306
Giải nhìG2
215
Giải baG3
760
139
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
50
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
379
ĐầuĐuôi
06
1 
23
3 
4 
5 
6 
7 
8 
99
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 08-11-2021
Đặc biệtĐB
965
Giải nhấtG1
170
Giải nhìG2
743
Giải baG3
875
843
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29
Giải sáuG6
0
2
26
Giải bảyG7
Giải támG8
378
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
65
70
80
9