Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-09-2021
Đặc biệtĐB
459
Giải nhấtG1
166
Giải nhìG2
377
Giải baG3
518
784
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
65
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
357
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
59, 8
66
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-09-2021
Đặc biệtĐB
703
Giải nhấtG1
767
Giải nhìG2
598
Giải baG3
206
318
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
356
ĐầuĐuôi
03
1 
23
3 
4 
5 
67
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 15-09-2021
Đặc biệtĐB
365
Giải nhấtG1
939
Giải nhìG2
496
Giải baG3
205
846
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
35
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
355
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
39
4 
5 
65
7 
81
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-09-2021
Đặc biệtĐB
567
Giải nhấtG1
620
Giải nhìG2
877
Giải baG3
516
896
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
354
ĐầuĐuôi
0 
17
20
3 
4 
5 
67
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-09-2021
Đặc biệtĐB
205
Giải nhấtG1
098
Giải nhìG2
030
Giải baG3
382
253
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
353
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
3 
4 
5 
62
7 
8 
98
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-09-2021
Đặc biệtĐB
412
Giải nhấtG1
658
Giải nhìG2
369
Giải baG3
315
777
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
351
ĐầuĐuôi
0 
12
2 
3 
4 
58
60
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-09-2021
Đặc biệtĐB
243
Giải nhấtG1
532
Giải nhìG2
097
Giải baG3
334
936
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
349
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
32
43, 6
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 30-08-2021
Đặc biệtĐB
610
Giải nhấtG1
917
Giải nhìG2
819
Giải baG3
560
269
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
348
ĐầuĐuôi
0 
10, 7
2 
38
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 27-08-2021
Đặc biệtĐB
243
Giải nhấtG1
557
Giải nhìG2
587
Giải baG3
008
318
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
347
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
43
58, 7
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 25-08-2021
Đặc biệtĐB
260
Giải nhấtG1
554
Giải nhìG2
531
Giải baG3
808
849
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
346
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
52, 4
60
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 23-08-2021
Đặc biệtĐB
069
Giải nhấtG1
002
Giải nhìG2
826
Giải baG3
628
715
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
05
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
345
ĐầuĐuôi
02
1 
2 
3 
4 
5 
69
7 
85
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 20-08-2021
Đặc biệtĐB
777
Giải nhấtG1
077
Giải nhìG2
059
Giải baG3
671
107
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
345
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
77, 4, 7
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 18-08-2021
Đặc biệtĐB
027
Giải nhấtG1
998
Giải nhìG2
484
Giải baG3
377
875
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
343
ĐầuĐuôi
0 
1 
27
3 
4 
5 
6 
7 
89
98
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 21-07-2021
Đặc biệtĐB
226
Giải nhấtG1
372
Giải nhìG2
155
Giải baG3
574
167
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10
Giải sáuG6
0
3
1
Giải bảyG7
Giải támG8
341
ĐầuĐuôi
09
1 
26
3 
4 
5 
6 
72
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 19-07-2021
Đặc biệtĐB
157
Giải nhấtG1
891
Giải nhìG2
165
Giải baG3
806
247
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
65
Giải sáuG6
0
1
6
Giải bảyG7
Giải támG8
340
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
57
66
7 
8 
91
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 16-07-2021
Đặc biệtĐB
519
Giải nhấtG1
857
Giải nhìG2
941
Giải baG3
004
227
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
64
Giải sáuG6
0
2
0
Giải bảyG7
Giải támG8
339
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
3 
4 
57
6 
7 
8 
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 14-07-2021
Đặc biệtĐB
178
Giải nhấtG1
876
Giải nhìG2
166
Giải baG3
178
157
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
50
Giải sáuG6
0
3
4
Giải bảyG7
Giải támG8
338
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
39
4 
5 
6 
78, 6
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 12-07-2021
Đặc biệtĐB
709
Giải nhấtG1
513
Giải nhìG2
579
Giải baG3
829
224
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
51
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
337
ĐầuĐuôi
09
13
2 
3 
4 
5 
6 
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 09-07-2021
Đặc biệtĐB
501
Giải nhấtG1
235
Giải nhìG2
342
Giải baG3
661
752
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16
Giải sáuG6
0
2
3
Giải bảyG7
Giải támG8
336
ĐầuĐuôi
01
1 
2 
35
4 
5 
6 
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 07-07-2021
Đặc biệtĐB
921
Giải nhấtG1
480
Giải nhìG2
086
Giải baG3
398
913
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25
Giải sáuG6
1
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
335
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
3 
49
5 
6 
7 
80
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 05-07-2021
Đặc biệtĐB
567
Giải nhấtG1
764
Giải nhìG2
147
Giải baG3
636
625
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27
Giải sáuG6
0
2
4
Giải bảyG7
Giải támG8
334
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
3 
4 
5 
67, 4
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 02-07-2021
Đặc biệtĐB
111
Giải nhấtG1
416
Giải nhìG2
931
Giải baG3
341
565
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
58
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
333
ĐầuĐuôi
0 
11, 6
2 
3 
4 
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 30-06-2021
Đặc biệtĐB
499
Giải nhấtG1
802
Giải nhìG2
776
Giải baG3
776
347
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
36
Giải sáuG6
0
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
332
ĐầuĐuôi
02
1 
2 
34
4 
5 
6 
7 
8 
99
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 28-06-2021
Đặc biệtĐB
750
Giải nhấtG1
576
Giải nhìG2
402
Giải baG3
449
943
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
40
Giải sáuG6
0
0
4
Giải bảyG7
Giải támG8
331
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
50, 2
6 
76
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 25-06-2021
Đặc biệtĐB
548
Giải nhấtG1
384
Giải nhìG2
296
Giải baG3
808
578
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
330
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
48, 6
5 
6 
7 
84
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 23-06-2021
Đặc biệtĐB
230
Giải nhấtG1
002
Giải nhìG2
389
Giải baG3
674
367
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
34
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
329
ĐầuĐuôi
02
1 
26
30
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 21-06-2021
Đặc biệtĐB
382
Giải nhấtG1
112
Giải nhìG2
766
Giải baG3
585
163
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23
Giải sáuG6
1
1
5
Giải bảyG7
Giải támG8
328
ĐầuĐuôi
0 
12
29
3 
4 
5 
6 
7 
82
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 18-06-2021
Đặc biệtĐB
973
Giải nhấtG1
343
Giải nhìG2
159
Giải baG3
514
637
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
52
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
327
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
43
5 
6 
73, 2
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 16-06-2021
Đặc biệtĐB
340
Giải nhấtG1
865
Giải nhìG2
323
Giải baG3
037
577
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
42
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
326
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
33
40
5 
65
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 14-06-2021
Đặc biệtĐB
446
Giải nhấtG1
039
Giải nhìG2
039
Giải baG3
839
602
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
325
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
39
46
5 
6 
7 
8 
9