Sổ kết quả xổ số Long An

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 25-03-2023
Đặc biệtĐB
814707
Giải nhấtG1
13533
Giải nhìG2
12509
Giải baG3
54703
74431
Giải tưG4
25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351
Giải nămG5
9628
Giải sáuG6
2959
6301
2516
Giải bảyG7
287
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
07, 9, 3, 1, 1
14, 6, 8
28, 8
33, 1, 1
4 
56, 1, 9
6 
7 
87
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 18-03-2023
Đặc biệtĐB
770175
Giải nhấtG1
05961
Giải nhìG2
80135
Giải baG3
88756
39968
Giải tưG4
75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570
Giải nămG5
0062
Giải sáuG6
7595
2862
4155
Giải bảyG7
223
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
0 
1 
24, 3
35, 6, 6, 7
4 
56, 5
61, 8, 2, 2
75, 9, 0
86
97, 5
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 11-03-2023
Đặc biệtĐB
804991
Giải nhấtG1
44104
Giải nhìG2
64310
Giải baG3
94115
40933
Giải tưG4
48189
58104
85438
00947
14362
81237
88386
Giải nămG5
1801
Giải sáuG6
1486
3660
9902
Giải bảyG7
614
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
04, 4, 1, 2
10, 5, 4
23
33, 8, 7
47
5 
62, 0
7 
89, 6, 6
91
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 04-03-2023
Đặc biệtĐB
105598
Giải nhấtG1
77724
Giải nhìG2
35701
Giải baG3
43109
37762
Giải tưG4
95336
68702
62198
75783
98806
64172
97842
Giải nămG5
5519
Giải sáuG6
6827
5471
6714
Giải bảyG7
861
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
01, 9, 2, 6
19, 4
24, 7
36
42
5 
62, 1
72, 1
83
98, 8, 1
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 25-02-2023
Đặc biệtĐB
964522
Giải nhấtG1
95974
Giải nhìG2
08372
Giải baG3
84516
13315
Giải tưG4
50683
30460
14869
21711
23214
61485
82463
Giải nămG5
8482
Giải sáuG6
3715
4975
3519
Giải bảyG7
689
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
0 
16, 5, 1, 4, 5, 9
22
3 
4 
5 
60, 9, 3
74, 2, 5
83, 5, 2, 9, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 18-02-2023
Đặc biệtĐB
352100
Giải nhấtG1
71594
Giải nhìG2
25465
Giải baG3
11018
92688
Giải tưG4
63078
20418
01281
53391
93006
18844
78429
Giải nămG5
7915
Giải sáuG6
3730
4502
6880
Giải bảyG7
186
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
00, 6, 2
18, 8, 5
29
30
44
5 
65
78
88, 1, 0, 6
94, 1, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 11-02-2023
Đặc biệtĐB
845326
Giải nhấtG1
75505
Giải nhìG2
55455
Giải baG3
83632
33729
Giải tưG4
84657
91359
98055
59558
53472
95496
36971
Giải nămG5
7453
Giải sáuG6
7448
7826
2274
Giải bảyG7
956
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
05
1 
26, 9, 6
32, 6
48
55, 7, 9, 5, 8, 3, 6
6 
72, 1, 4
8 
96
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 04-02-2023
Đặc biệtĐB
206576
Giải nhấtG1
91993
Giải nhìG2
24521
Giải baG3
06113
74835
Giải tưG4
86343
63484
71488
51956
26337
24923
68153
Giải nămG5
5312
Giải sáuG6
2059
6967
7063
Giải bảyG7
804
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
04
13, 2
21, 3
35, 7
43
56, 3, 9
67, 3
76, 8
84, 8
93
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 28-01-2023
Đặc biệtĐB
750488
Giải nhấtG1
88267
Giải nhìG2
23264
Giải baG3
24847
26641
Giải tưG4
60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561
Giải nămG5
3431
Giải sáuG6
9278
0676
8783
Giải bảyG7
498
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
01, 4
1 
27
35, 1
47, 1, 2
5 
67, 4, 1
74, 1, 8, 6
88, 3
98
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 21-01-2023
Đặc biệtĐB
208093
Giải nhấtG1
76599
Giải nhìG2
56610
Giải baG3
53850
76587
Giải tưG4
55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963
Giải nămG5
5238
Giải sáuG6
7059
0715
6468
Giải bảyG7
341
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 7, 5
2 
38
41
50, 9
64, 3, 8, 1
75
87, 1
93, 9, 7
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 14-01-2023
Đặc biệtĐB
745825
Giải nhấtG1
12324
Giải nhìG2
47121
Giải baG3
45649
75466
Giải tưG4
34571
77664
13152
09080
52117
67752
57141
Giải nămG5
4483
Giải sáuG6
6049
4473
5174
Giải bảyG7
051
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
0 
17
25, 4, 1
3 
49, 1, 9
52, 2, 1
66, 4
71, 3, 4, 1
80, 3
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 07-01-2023
Đặc biệtĐB
838980
Giải nhấtG1
97986
Giải nhìG2
82932
Giải baG3
52930
25041
Giải tưG4
50773
99906
52240
60167
43733
21029
14678
Giải nămG5
6469
Giải sáuG6
5060
9771
0106
Giải bảyG7
240
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
06, 6
1 
29
32, 0, 3
41, 0, 0
5 
67, 9, 0, 9
73, 8, 1
80, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 31-12-2022
Đặc biệtĐB
320725
Giải nhấtG1
14422
Giải nhìG2
52180
Giải baG3
42996
18726
Giải tưG4
01469
96611
74407
73652
60495
48189
59254
Giải nămG5
2829
Giải sáuG6
7004
8309
8856
Giải bảyG7
429
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
07, 4, 9
11
25, 2, 6, 9, 9
3 
4 
52, 4, 6
69
71
80, 9
96, 5
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 24-12-2022
Đặc biệtĐB
134770
Giải nhấtG1
79251
Giải nhìG2
52277
Giải baG3
86658
76859
Giải tưG4
53297
88946
81819
82970
26579
12071
90661
Giải nămG5
1907
Giải sáuG6
7844
7023
4690
Giải bảyG7
657
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
07
19
23
3 
46, 4
51, 8, 9, 7, 6
61
70, 7, 0, 9, 1
8 
97, 0
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 17-12-2022
Đặc biệtĐB
744789
Giải nhấtG1
04262
Giải nhìG2
11642
Giải baG3
55953
52313
Giải tưG4
83699
72459
76087
43135
20884
23976
57547
Giải nămG5
2853
Giải sáuG6
1072
1952
8890
Giải bảyG7
209
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
09
13
2 
35
42, 7
53, 9, 3, 2
62
76, 2, 8
89, 7, 4
99, 0
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 10-12-2022
Đặc biệtĐB
991820
Giải nhấtG1
43433
Giải nhìG2
73150
Giải baG3
04680
40710
Giải tưG4
78939
59171
67639
54150
48777
02536
51447
Giải nămG5
7254
Giải sáuG6
4125
6553
3410
Giải bảyG7
205
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
05
10, 0
20, 5
33, 9, 9, 6
47
50, 0, 4, 3
6 
71, 7, 2
80
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 03-12-2022
Đặc biệtĐB
800724
Giải nhấtG1
54847
Giải nhìG2
89707
Giải baG3
94917
17602
Giải tưG4
97743
64744
18735
50937
42588
11075
74395
Giải nămG5
8599
Giải sáuG6
5271
5799
2563
Giải bảyG7
105
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
07, 2, 5
17
24
35, 7
47, 3, 4, 8
5 
63
75, 1
88
95, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 26-11-2022
Đặc biệtĐB
395698
Giải nhấtG1
36232
Giải nhìG2
26251
Giải baG3
69541
51907
Giải tưG4
90880
57750
64004
15128
72920
48558
07064
Giải nămG5
9247
Giải sáuG6
6865
1135
0352
Giải bảyG7
139
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
07, 4
1 
28, 0
32, 5, 9
41, 7, 3
51, 0, 8, 2
64, 5
7 
80
98
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 19-11-2022
Đặc biệtĐB
423071
Giải nhấtG1
90050
Giải nhìG2
76572
Giải baG3
00377
35913
Giải tưG4
62473
43255
00107
45438
43156
20703
37094
Giải nămG5
2303
Giải sáuG6
2469
5424
2251
Giải bảyG7
083
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
07, 3, 3
13
24
38
4 
50, 5, 6, 1
69, 3
71, 2, 7, 3
83
94
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 12-11-2022
Đặc biệtĐB
615656
Giải nhấtG1
32464
Giải nhìG2
57633
Giải baG3
80986
19727
Giải tưG4
64804
78717
32256
39626
95594
48012
02689
Giải nămG5
8030
Giải sáuG6
1494
1872
1531
Giải bảyG7
456
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
04
17, 2
27, 6
33, 0, 1
4 
56, 6, 6
64
72, 8
86, 9
94, 4
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 05-11-2022
Đặc biệtĐB
209568
Giải nhấtG1
06606
Giải nhìG2
34301
Giải baG3
34197
98605
Giải tưG4
23866
46513
11420
24339
47446
09402
65059
Giải nămG5
5173
Giải sáuG6
3891
4353
8033
Giải bảyG7
372
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
06, 1, 5, 2
13
20
39, 3
46
59, 3
68, 6
73, 2
8 
97, 1, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 29-10-2022
Đặc biệtĐB
417794
Giải nhấtG1
98202
Giải nhìG2
27649
Giải baG3
03147
08579
Giải tưG4
41808
66714
44795
16394
67726
57432
85688
Giải nămG5
6377
Giải sáuG6
0418
3429
9228
Giải bảyG7
947
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
02, 8, 0
14, 8
26, 9, 8
32
49, 7, 7
5 
6 
79, 7
88
94, 5, 4
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 22-10-2022
Đặc biệtĐB
002613
Giải nhấtG1
13375
Giải nhìG2
44952
Giải baG3
66056
56291
Giải tưG4
22832
31407
16624
81851
30939
78381
76651
Giải nămG5
2060
Giải sáuG6
1340
8447
7688
Giải bảyG7
807
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
07, 7
13
24
32, 9, 4
40, 7
52, 6, 1, 1
60
75
81, 8
91
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 15-10-2022
Đặc biệtĐB
599617
Giải nhấtG1
75717
Giải nhìG2
31577
Giải baG3
80588
45352
Giải tưG4
71014
54597
10035
17076
22250
92804
85137
Giải nămG5
7706
Giải sáuG6
7920
8158
0490
Giải bảyG7
225
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
04, 6
17, 7, 4
20, 5
35, 7
4 
52, 0, 8
6 
77, 6
88
97, 0, 3
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 08-10-2022
Đặc biệtĐB
664499
Giải nhấtG1
67300
Giải nhìG2
26157
Giải baG3
65865
60530
Giải tưG4
80972
13287
39185
04271
01232
66278
44713
Giải nămG5
0926
Giải sáuG6
6235
3560
6921
Giải bảyG7
477
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
00
13
26, 1
30, 2, 5
4 
57
65, 0
72, 1, 8, 7, 3
87, 5
99
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 01-10-2022
Đặc biệtĐB
957896
Giải nhấtG1
58772
Giải nhìG2
99986
Giải baG3
99940
10154
Giải tưG4
85597
68757
23373
87933
37549
10529
53985
Giải nămG5
3222
Giải sáuG6
1725
5386
5671
Giải bảyG7
111
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
0 
11
29, 2, 5
33
40, 9
54, 7
6 
72, 3, 1
86, 5, 6
96, 7, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 24-09-2022
Đặc biệtĐB
731473
Giải nhấtG1
64593
Giải nhìG2
07604
Giải baG3
76694
50505
Giải tưG4
08272
62642
22098
80335
48156
74264
75630
Giải nămG5
7278
Giải sáuG6
4352
8194
9856
Giải bảyG7
067
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
04, 5
1 
2 
35, 0
42, 4
56, 2, 6
64, 7
73, 2, 8
8 
93, 4, 8, 4
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 17-09-2022
Đặc biệtĐB
794565
Giải nhấtG1
84103
Giải nhìG2
24401
Giải baG3
42993
65540
Giải tưG4
45493
73314
48826
60308
13334
58530
61834
Giải nămG5
5164
Giải sáuG6
9364
7699
5321
Giải bảyG7
685
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
03, 1, 8
14
26, 1
34, 0, 4
40
5 
65, 4, 4
7 
85, 6
93, 3, 9
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 10-09-2022
Đặc biệtĐB
852061
Giải nhấtG1
38069
Giải nhìG2
75217
Giải baG3
79081
90297
Giải tưG4
34588
16921
96245
90227
01024
74061
22965
Giải nămG5
3649
Giải sáuG6
0480
1526
6127
Giải bảyG7
439
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
17
21, 7, 4, 6, 7
39
45, 9
5 
61, 9, 1, 5, 1
7 
81, 8, 0
97
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 03-09-2022
Đặc biệtĐB
698715
Giải nhấtG1
13230
Giải nhìG2
88487
Giải baG3
06370
32144
Giải tưG4
57013
14511
55541
71350
93487
72147
73099
Giải nămG5
9642
Giải sáuG6
4458
4429
3073
Giải bảyG7
529
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
0 
15, 3, 1
29, 9, 6
30
44, 1, 7, 2
50, 8
6 
70, 3
87, 7
99