Sổ kết quả xổ số Long An

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 03-07-2021
Đặc biệtĐB
925909
Giải nhấtG1
15363
Giải nhìG2
72463
Giải baG3
04000
72851
Giải tưG4
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
Giải nămG5
3817
Giải sáuG6
8396
1418
0702
Giải bảyG7
611
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
09, 0, 9, 2
17, 8, 1
2 
3 
48, 6
51, 8
63, 3
76
87, 1
91, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 26-06-2021
Đặc biệtĐB
040828
Giải nhấtG1
93790
Giải nhìG2
27691
Giải baG3
85434
52249
Giải tưG4
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
Giải nămG5
8386
Giải sáuG6
1749
5608
0976
Giải bảyG7
140
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
09, 8
1 
28, 6
34
49, 9, 0
5 
69, 9, 4
76
80, 8, 4, 6
90, 1
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 19-06-2021
Đặc biệtĐB
915971
Giải nhấtG1
45958
Giải nhìG2
70580
Giải baG3
50155
95173
Giải tưG4
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
Giải nămG5
5861
Giải sáuG6
9852
2785
8695
Giải bảyG7
115
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
10, 5
28
35, 8, 4
44
58, 5, 2
68, 1
71, 3
80, 3, 5
95
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 12-06-2021
Đặc biệtĐB
777481
Giải nhấtG1
17815
Giải nhìG2
71771
Giải baG3
23911
35053
Giải tưG4
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
Giải nămG5
4780
Giải sáuG6
5863
4506
3853
Giải bảyG7
783
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
06
15, 1
21, 8
3 
43, 0
53, 8, 3
63
71, 5
81, 9, 0, 3
94
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 05-06-2021
Đặc biệtĐB
156776
Giải nhấtG1
75455
Giải nhìG2
62176
Giải baG3
83455
92439
Giải tưG4
55528
25221
04978
53275
98801
68986
17262
Giải nămG5
5512
Giải sáuG6
2243
3074
1558
Giải bảyG7
012
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
01, 5
12, 2
28, 1
39
43
55, 5, 8
62
76, 6, 8, 5, 4
86
9 
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 29-05-2021
Đặc biệtĐB
932656
Giải nhấtG1
96577
Giải nhìG2
88996
Giải baG3
60241
42354
Giải tưG4
52099
30429
70560
35630
73008
56829
50122
Giải nămG5
9887
Giải sáuG6
4925
3690
0036
Giải bảyG7
363
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
08
1 
29, 9, 2, 5
30, 6
41
56, 4
60, 3
77, 2
87
96, 9, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 22-05-2021
Đặc biệtĐB
830497
Giải nhấtG1
59352
Giải nhìG2
51961
Giải baG3
84126
49271
Giải tưG4
78058
26713
10608
85062
28294
25937
25094
Giải nămG5
8161
Giải sáuG6
3139
0293
0912
Giải bảyG7
924
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
08
13, 2
26, 4
37, 9
4 
52, 8
61, 2, 1
71
89
97, 4, 4, 3
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 15-05-2021
Đặc biệtĐB
144148
Giải nhấtG1
68934
Giải nhìG2
43400
Giải baG3
54769
66515
Giải tưG4
60805
48087
38249
80990
66765
33886
09390
Giải nămG5
9077
Giải sáuG6
8208
2375
1720
Giải bảyG7
662
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
00, 5, 8
15
20
34, 2
48, 9
5 
69, 5, 2
77, 5
87, 6
90, 0
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 08-05-2021
Đặc biệtĐB
671446
Giải nhấtG1
44674
Giải nhìG2
59816
Giải baG3
79677
08340
Giải tưG4
36423
87239
20832
14975
52404
12317
45094
Giải nămG5
9369
Giải sáuG6
7260
4960
4826
Giải bảyG7
606
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
04, 6
16, 7
23, 6
39, 2
46, 0
5 
69, 0, 0
74, 7, 5
8 
94, 4
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 01-05-2021
Đặc biệtĐB
665363
Giải nhấtG1
70544
Giải nhìG2
82716
Giải baG3
56039
20635
Giải tưG4
15033
91673
01504
55253
25044
86016
33649
Giải nămG5
6763
Giải sáuG6
2117
6102
1481
Giải bảyG7
792
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
04, 2
16, 6, 7
2 
39, 5, 3, 7
44, 4, 9
53
63, 3
73
81
92
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 24-04-2021
Đặc biệtĐB
237095
Giải nhấtG1
08695
Giải nhìG2
12493
Giải baG3
28121
75120
Giải tưG4
66104
94954
81987
45714
13151
87092
62354
Giải nămG5
6889
Giải sáuG6
7445
2356
4071
Giải bảyG7
308
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
04, 8
14
21, 0
3 
45
54, 1, 4, 6
6 
71
87, 9, 1
95, 5, 3, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 17-04-2021
Đặc biệtĐB
393629
Giải nhấtG1
80724
Giải nhìG2
67044
Giải baG3
46372
85331
Giải tưG4
03115
13349
17942
18070
91523
13691
12447
Giải nămG5
9937
Giải sáuG6
0491
7256
8031
Giải bảyG7
108
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
08
15
29, 4, 3
31, 7, 1
44, 9, 2, 7, 8
56
6 
72, 0
8 
91, 1
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 10-04-2021
Đặc biệtĐB
160815
Giải nhấtG1
73661
Giải nhìG2
12839
Giải baG3
44825
58490
Giải tưG4
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
Giải nămG5
5126
Giải sáuG6
1092
8915
0924
Giải bảyG7
196
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
01
15, 4, 5, 5
25, 7, 6, 4
39
45
5 
61, 1, 4
7 
83
90, 2, 6
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 03-04-2021
Đặc biệtĐB
376601
Giải nhấtG1
92534
Giải nhìG2
88649
Giải baG3
17094
67874
Giải tưG4
33322
52090
72902
88452
25917
51207
36707
Giải nămG5
2296
Giải sáuG6
4321
5159
8820
Giải bảyG7
080
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
01, 2, 7, 7
17
22, 1, 0
34
49
52, 9
6 
74
80, 3
94, 0, 6
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 27-03-2021
Đặc biệtĐB
090664
Giải nhấtG1
72539
Giải nhìG2
54944
Giải baG3
89847
47112
Giải tưG4
23397
18304
44263
64238
21610
34131
67459
Giải nămG5
3781
Giải sáuG6
3751
7361
8199
Giải bảyG7
229
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
04
12, 0
29
39, 8, 1
44, 7
59, 1
64, 3, 1
70
81
97, 9
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 20-03-2021
Đặc biệtĐB
042869
Giải nhấtG1
87587
Giải nhìG2
08962
Giải baG3
88220
85044
Giải tưG4
28424
60882
45245
69644
03613
74465
44503
Giải nămG5
2784
Giải sáuG6
8934
2531
0623
Giải bảyG7
460
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
03
13
20, 4, 3
34, 1
44, 5, 4
5 
69, 2, 5, 0
7 
87, 2, 4
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 13-03-2021
Đặc biệtĐB
925877
Giải nhấtG1
88427
Giải nhìG2
21283
Giải baG3
21318
20966
Giải tưG4
48475
18486
87966
62516
77543
85579
55980
Giải nămG5
7806
Giải sáuG6
4689
2248
3131
Giải bảyG7
480
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
06
18, 6
27
31
43, 8, 8
5 
66, 6
77, 5, 9
83, 6, 0, 9, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 06-03-2021
Đặc biệtĐB
777809
Giải nhấtG1
95650
Giải nhìG2
26380
Giải baG3
76651
07070
Giải tưG4
95963
90163
93639
54091
35164
15040
71634
Giải nămG5
8912
Giải sáuG6
7083
0237
1185
Giải bảyG7
990
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
09
12
2 
39, 4, 7
40, 8
50, 1
63, 3, 4
70
80, 3, 5
91, 0
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 27-02-2021
Đặc biệtĐB
612652
Giải nhấtG1
11942
Giải nhìG2
32555
Giải baG3
95117
49526
Giải tưG4
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
Giải nămG5
7375
Giải sáuG6
1260
3942
5695
Giải bảyG7
680
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
0 
17
26, 3
3 
42, 2
52, 5, 3, 9, 7
60
73, 5, 5
89, 7, 0
95
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 20-02-2021
Đặc biệtĐB
504948
Giải nhấtG1
46271
Giải nhìG2
26781
Giải baG3
92295
26098
Giải tưG4
76083
09284
37278
51908
81917
48566
32767
Giải nămG5
8420
Giải sáuG6
6431
0089
3271
Giải bảyG7
930
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
08
17
20
31, 0
48
5 
66, 7
71, 8, 1, 4
81, 3, 4, 9
95, 8
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 13-02-2021
Đặc biệtĐB
949865
Giải nhấtG1
24476
Giải nhìG2
25255
Giải baG3
49553
43269
Giải tưG4
61888
86607
93626
79275
19078
96638
72529
Giải nămG5
1881
Giải sáuG6
8253
3163
2391
Giải bảyG7
883
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
07
1 
26, 9
38
46
55, 3, 3
65, 9, 3
76, 5, 8
88, 1, 3
91
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 06-02-2021
Đặc biệtĐB
734643
Giải nhấtG1
48421
Giải nhìG2
33372
Giải baG3
28010
74704
Giải tưG4
02360
40936
89562
62677
06267
24003
48520
Giải nămG5
0096
Giải sáuG6
5088
2884
6151
Giải bảyG7
721
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
04, 3
10
21, 0, 1
36
43
51
60, 2, 7
72, 7
88, 4
96, 5
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 30-01-2021
Đặc biệtĐB
967228
Giải nhấtG1
60631
Giải nhìG2
03937
Giải baG3
49897
10209
Giải tưG4
30634
37734
67658
63422
41289
32443
13810
Giải nămG5
9978
Giải sáuG6
0967
3887
2174
Giải bảyG7
382
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
09
10
28, 2
31, 7, 4, 4
43, 7
58
67
78, 4
89, 7, 2
97
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 23-01-2021
Đặc biệtĐB
800867
Giải nhấtG1
21510
Giải nhìG2
33197
Giải baG3
95305
08692
Giải tưG4
85904
04859
16097
63908
58793
26677
61865
Giải nămG5
8246
Giải sáuG6
4269
5398
8709
Giải bảyG7
428
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
05, 4, 8, 9, 6
10
28
3 
46
59
67, 5, 9
77
8 
97, 2, 7, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021
Đặc biệtĐB
268376
Giải nhấtG1
06945
Giải nhìG2
16923
Giải baG3
11401
76534
Giải tưG4
67494
29989
76667
52488
45342
25918
63260
Giải nămG5
8100
Giải sáuG6
8998
6707
3576
Giải bảyG7
540
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
01, 0, 7
18
23
34
45, 2, 0, 1
5 
67, 0
76, 6
89, 8
94, 8
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021
Đặc biệtĐB
639489
Giải nhấtG1
67618
Giải nhìG2
19059
Giải baG3
86066
77102
Giải tưG4
16308
45243
03209
52932
36080
03719
76633
Giải nămG5
7347
Giải sáuG6
9538
1497
1071
Giải bảyG7
478
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02, 8, 9
18, 9, 3
2 
32, 3, 8
43, 7
59
66
71, 8
89, 0
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021
Đặc biệtĐB
717105
Giải nhấtG1
15119
Giải nhìG2
55789
Giải baG3
36856
70298
Giải tưG4
98915
59595
99146
43550
77834
27174
48167
Giải nămG5
2622
Giải sáuG6
3958
0074
2897
Giải bảyG7
274
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
05, 3
19, 5
22
34
46
56, 0, 8
67
74, 4, 4
89
98, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020
Đặc biệtĐB
138913
Giải nhấtG1
47147
Giải nhìG2
83849
Giải baG3
19348
02975
Giải tưG4
19236
65530
02721
36952
37685
19071
99592
Giải nămG5
9770
Giải sáuG6
5504
2795
5647
Giải bảyG7
075
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
04
13
21
36, 0
47, 9, 8, 7
52
6 
75, 1, 0, 5
85
92, 5, 0
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 19-12-2020
Đặc biệtĐB
590250
Giải nhấtG1
95191
Giải nhìG2
48064
Giải baG3
17627
72593
Giải tưG4
24341
71725
74434
83661
01612
20679
44629
Giải nămG5
6698
Giải sáuG6
1834
1249
8836
Giải bảyG7
244
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
12
27, 5, 9
34, 4, 6
41, 9, 4
50
64, 1, 6
79
8 
91, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 12-12-2020
Đặc biệtĐB
876408
Giải nhấtG1
79433
Giải nhìG2
65130
Giải baG3
43438
35265
Giải tưG4
47895
03514
48844
28251
45321
58092
62152
Giải nămG5
2600
Giải sáuG6
1005
4923
5235
Giải bảyG7
946
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
08, 0, 5
14
21, 3
33, 0, 8, 5
44, 6
51, 2, 1
65
7 
8 
95, 2