Sổ kết quả xổ số Long An

30 lượt quay, kết thúc vào 20-01-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 15-01-2022
Đặc biệtĐB
072034
Giải nhấtG1
51509
Giải nhìG2
21919
Giải baG3
65863
39154
Giải tưG4
90642
58544
08499
14031
85901
53134
38475
Giải nămG5
9685
Giải sáuG6
9214
4219
5971
Giải bảyG7
400
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
09, 1, 0
19, 4, 9
2 
34, 1, 4
42, 4
54
63, 1
75, 1
85
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 08-01-2022
Đặc biệtĐB
049810
Giải nhấtG1
83690
Giải nhìG2
99900
Giải baG3
44301
74320
Giải tưG4
98675
78134
00190
75058
11613
65554
22957
Giải nămG5
4909
Giải sáuG6
7180
0121
1435
Giải bảyG7
536
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
00, 1, 9
10, 3
20, 1
34, 5, 6
4 
58, 4, 7
65
75
80
90, 0
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 01-01-2022
Đặc biệtĐB
688807
Giải nhấtG1
63093
Giải nhìG2
41028
Giải baG3
91927
29598
Giải tưG4
80824
42459
13087
11612
89258
57900
85996
Giải nămG5
3745
Giải sáuG6
1720
4097
1290
Giải bảyG7
796
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
07, 0
12, 7
28, 7, 4, 0
3 
45
59, 8
6 
7 
87
93, 8, 6, 7, 0, 6
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 25-12-2021
Đặc biệtĐB
540070
Giải nhấtG1
70915
Giải nhìG2
45031
Giải baG3
43925
44240
Giải tưG4
81523
40551
50147
91608
98107
42792
42542
Giải nămG5
7653
Giải sáuG6
7025
2537
5243
Giải bảyG7
432
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
08, 7
15
25, 3, 5
31, 7, 2
40, 7, 2, 3
51, 3
6 
70, 6
8 
92
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 18-12-2021
Đặc biệtĐB
554068
Giải nhấtG1
27900
Giải nhìG2
35039
Giải baG3
53661
53284
Giải tưG4
76007
88177
73150
59455
19450
55864
83786
Giải nămG5
0140
Giải sáuG6
5804
2373
3544
Giải bảyG7
698
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
00, 7, 4
1 
2 
39, 1
40, 4
50, 5, 0
68, 1, 4
77, 3
84, 6
98
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 11-12-2021
Đặc biệtĐB
756726
Giải nhấtG1
18339
Giải nhìG2
60078
Giải baG3
83943
06767
Giải tưG4
23611
37642
83190
95280
08353
16171
16835
Giải nămG5
0194
Giải sáuG6
9948
3548
9585
Giải bảyG7
976
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
0 
11
26
39, 5
43, 2, 8, 8
53
67
78, 1, 6
80, 5, 4
90, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 04-12-2021
Đặc biệtĐB
448885
Giải nhấtG1
72114
Giải nhìG2
09887
Giải baG3
88977
32238
Giải tưG4
96953
93754
90962
48634
51232
21519
57859
Giải nămG5
3516
Giải sáuG6
1435
4247
6859
Giải bảyG7
738
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
0 
14, 9, 6
2 
38, 4, 2, 5, 8
47
53, 4, 9, 9, 8
62
77
85, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 27-11-2021
Đặc biệtĐB
834415
Giải nhấtG1
21146
Giải nhìG2
34627
Giải baG3
98236
39702
Giải tưG4
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
Giải nămG5
9409
Giải sáuG6
7729
7192
2983
Giải bảyG7
120
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
02, 8, 9
15
27, 8, 9, 0
36, 2
46, 8
58
60
75
83
92, 8
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 20-11-2021
Đặc biệtĐB
089159
Giải nhấtG1
57040
Giải nhìG2
90320
Giải baG3
18196
43915
Giải tưG4
59763
22739
98129
69216
79159
27969
07632
Giải nămG5
0691
Giải sáuG6
6213
5141
4450
Giải bảyG7
632
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
0 
15, 6, 3
20, 9
39, 2, 2
40, 1
59, 9, 0, 1
63, 9
7 
8 
96, 1
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 13-11-2021
Đặc biệtĐB
386040
Giải nhấtG1
71129
Giải nhìG2
37137
Giải baG3
11922
64910
Giải tưG4
52812
41736
98696
96811
64133
01947
27333
Giải nămG5
5064
Giải sáuG6
6672
6914
8291
Giải bảyG7
641
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
10, 2, 1, 4
29, 2
37, 6, 3, 3, 4
40, 7, 1
5 
64
72
8 
96, 1
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 06-11-2021
Đặc biệtĐB
652849
Giải nhấtG1
60616
Giải nhìG2
99737
Giải baG3
13327
90696
Giải tưG4
08004
73385
03038
91960
75656
10589
74622
Giải nămG5
5826
Giải sáuG6
5997
0861
2811
Giải bảyG7
395
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
04
16, 1
27, 2, 6
37, 8
49
56
60, 1
7 
85, 9
96, 7, 5, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 30-10-2021
Đặc biệtĐB
818776
Giải nhấtG1
15114
Giải nhìG2
25026
Giải baG3
65817
11697
Giải tưG4
05599
04309
86086
99411
16125
19490
34367
Giải nămG5
9828
Giải sáuG6
9705
7557
8635
Giải bảyG7
819
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
09, 5
14, 7, 1, 9
26, 5, 8
35
4 
57, 2
67
76
86
97, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 23-10-2021
Đặc biệtĐB
355064
Giải nhấtG1
54838
Giải nhìG2
55886
Giải baG3
73463
13091
Giải tưG4
95562
39596
47975
19669
11215
62550
08286
Giải nămG5
8596
Giải sáuG6
3734
0007
2963
Giải bảyG7
203
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07, 3, 7
15
2 
38, 4
4 
50
64, 3, 2, 9, 3
75
86, 6
91, 6, 6
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 03-07-2021
Đặc biệtĐB
925909
Giải nhấtG1
15363
Giải nhìG2
72463
Giải baG3
04000
72851
Giải tưG4
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
Giải nămG5
3817
Giải sáuG6
8396
1418
0702
Giải bảyG7
611
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
09, 0, 9, 2
17, 8, 1
2 
3 
48, 6
51, 8
63, 3
76
87, 1
91, 6
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 26-06-2021
Đặc biệtĐB
040828
Giải nhấtG1
93790
Giải nhìG2
27691
Giải baG3
85434
52249
Giải tưG4
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
Giải nămG5
8386
Giải sáuG6
1749
5608
0976
Giải bảyG7
140
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
09, 8
1 
28, 6
34
49, 9, 0
5 
69, 9, 4
76
80, 8, 4, 6
90, 1
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 19-06-2021
Đặc biệtĐB
915971
Giải nhấtG1
45958
Giải nhìG2
70580
Giải baG3
50155
95173
Giải tưG4
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
Giải nămG5
5861
Giải sáuG6
9852
2785
8695
Giải bảyG7
115
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
10, 5
28
35, 8, 4
44
58, 5, 2
68, 1
71, 3
80, 3, 5
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 12-06-2021
Đặc biệtĐB
777481
Giải nhấtG1
17815
Giải nhìG2
71771
Giải baG3
23911
35053
Giải tưG4
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
Giải nămG5
4780
Giải sáuG6
5863
4506
3853
Giải bảyG7
783
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
06
15, 1
21, 8
3 
43, 0
53, 8, 3
63
71, 5
81, 9, 0, 3
94
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 05-06-2021
Đặc biệtĐB
156776
Giải nhấtG1
75455
Giải nhìG2
62176
Giải baG3
83455
92439
Giải tưG4
55528
25221
04978
53275
98801
68986
17262
Giải nămG5
5512
Giải sáuG6
2243
3074
1558
Giải bảyG7
012
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
01, 5
12, 2
28, 1
39
43
55, 5, 8
62
76, 6, 8, 5, 4
86
9 
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 29-05-2021
Đặc biệtĐB
932656
Giải nhấtG1
96577
Giải nhìG2
88996
Giải baG3
60241
42354
Giải tưG4
52099
30429
70560
35630
73008
56829
50122
Giải nămG5
9887
Giải sáuG6
4925
3690
0036
Giải bảyG7
363
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
08
1 
29, 9, 2, 5
30, 6
41
56, 4
60, 3
77, 2
87
96, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 22-05-2021
Đặc biệtĐB
830497
Giải nhấtG1
59352
Giải nhìG2
51961
Giải baG3
84126
49271
Giải tưG4
78058
26713
10608
85062
28294
25937
25094
Giải nămG5
8161
Giải sáuG6
3139
0293
0912
Giải bảyG7
924
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
08
13, 2
26, 4
37, 9
4 
52, 8
61, 2, 1
71
89
97, 4, 4, 3
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 15-05-2021
Đặc biệtĐB
144148
Giải nhấtG1
68934
Giải nhìG2
43400
Giải baG3
54769
66515
Giải tưG4
60805
48087
38249
80990
66765
33886
09390
Giải nămG5
9077
Giải sáuG6
8208
2375
1720
Giải bảyG7
662
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
00, 5, 8
15
20
34, 2
48, 9
5 
69, 5, 2
77, 5
87, 6
90, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 08-05-2021
Đặc biệtĐB
671446
Giải nhấtG1
44674
Giải nhìG2
59816
Giải baG3
79677
08340
Giải tưG4
36423
87239
20832
14975
52404
12317
45094
Giải nămG5
9369
Giải sáuG6
7260
4960
4826
Giải bảyG7
606
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
04, 6
16, 7
23, 6
39, 2
46, 0
5 
69, 0, 0
74, 7, 5
8 
94, 4
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 01-05-2021
Đặc biệtĐB
665363
Giải nhấtG1
70544
Giải nhìG2
82716
Giải baG3
56039
20635
Giải tưG4
15033
91673
01504
55253
25044
86016
33649
Giải nămG5
6763
Giải sáuG6
2117
6102
1481
Giải bảyG7
792
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
04, 2
16, 6, 7
2 
39, 5, 3, 7
44, 4, 9
53
63, 3
73
81
92
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 24-04-2021
Đặc biệtĐB
237095
Giải nhấtG1
08695
Giải nhìG2
12493
Giải baG3
28121
75120
Giải tưG4
66104
94954
81987
45714
13151
87092
62354
Giải nămG5
6889
Giải sáuG6
7445
2356
4071
Giải bảyG7
308
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
04, 8
14
21, 0
3 
45
54, 1, 4, 6
6 
71
87, 9, 1
95, 5, 3, 2
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 17-04-2021
Đặc biệtĐB
393629
Giải nhấtG1
80724
Giải nhìG2
67044
Giải baG3
46372
85331
Giải tưG4
03115
13349
17942
18070
91523
13691
12447
Giải nămG5
9937
Giải sáuG6
0491
7256
8031
Giải bảyG7
108
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
08
15
29, 4, 3
31, 7, 1
44, 9, 2, 7, 8
56
6 
72, 0
8 
91, 1
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 10-04-2021
Đặc biệtĐB
160815
Giải nhấtG1
73661
Giải nhìG2
12839
Giải baG3
44825
58490
Giải tưG4
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
Giải nămG5
5126
Giải sáuG6
1092
8915
0924
Giải bảyG7
196
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
01
15, 4, 5, 5
25, 7, 6, 4
39
45
5 
61, 1, 4
7 
83
90, 2, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 03-04-2021
Đặc biệtĐB
376601
Giải nhấtG1
92534
Giải nhìG2
88649
Giải baG3
17094
67874
Giải tưG4
33322
52090
72902
88452
25917
51207
36707
Giải nămG5
2296
Giải sáuG6
4321
5159
8820
Giải bảyG7
080
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
01, 2, 7, 7
17
22, 1, 0
34
49
52, 9
6 
74
80, 3
94, 0, 6
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 27-03-2021
Đặc biệtĐB
090664
Giải nhấtG1
72539
Giải nhìG2
54944
Giải baG3
89847
47112
Giải tưG4
23397
18304
44263
64238
21610
34131
67459
Giải nămG5
3781
Giải sáuG6
3751
7361
8199
Giải bảyG7
229
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
04
12, 0
29
39, 8, 1
44, 7
59, 1
64, 3, 1
70
81
97, 9
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 20-03-2021
Đặc biệtĐB
042869
Giải nhấtG1
87587
Giải nhìG2
08962
Giải baG3
88220
85044
Giải tưG4
28424
60882
45245
69644
03613
74465
44503
Giải nămG5
2784
Giải sáuG6
8934
2531
0623
Giải bảyG7
460
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
03
13
20, 4, 3
34, 1
44, 5, 4
5 
69, 2, 5, 0
7 
87, 2, 4
99
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 13-03-2021
Đặc biệtĐB
925877
Giải nhấtG1
88427
Giải nhìG2
21283
Giải baG3
21318
20966
Giải tưG4
48475
18486
87966
62516
77543
85579
55980
Giải nămG5
7806
Giải sáuG6
4689
2248
3131
Giải bảyG7
480
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
06
18, 6
27
31
43, 8, 8
5 
66, 6
77, 5, 9
83, 6, 0, 9, 0
9