Sổ kết quả xổ số Long An

30 lượt quay, kết thúc vào 28-11-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 26-11-2022
Đặc biệtĐB
395698
Giải nhấtG1
36232
Giải nhìG2
26251
Giải baG3
69541
51907
Giải tưG4
90880
57750
64004
15128
72920
48558
07064
Giải nămG5
9247
Giải sáuG6
6865
1135
0352
Giải bảyG7
139
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
07, 4
1 
28, 0
32, 5, 9
41, 7, 3
51, 0, 8, 2
64, 5
7 
80
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 19-11-2022
Đặc biệtĐB
423071
Giải nhấtG1
90050
Giải nhìG2
76572
Giải baG3
00377
35913
Giải tưG4
62473
43255
00107
45438
43156
20703
37094
Giải nămG5
2303
Giải sáuG6
2469
5424
2251
Giải bảyG7
083
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
07, 3, 3
13
24
38
4 
50, 5, 6, 1
69, 3
71, 2, 7, 3
83
94
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 12-11-2022
Đặc biệtĐB
615656
Giải nhấtG1
32464
Giải nhìG2
57633
Giải baG3
80986
19727
Giải tưG4
64804
78717
32256
39626
95594
48012
02689
Giải nămG5
8030
Giải sáuG6
1494
1872
1531
Giải bảyG7
456
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
04
17, 2
27, 6
33, 0, 1
4 
56, 6, 6
64
72, 8
86, 9
94, 4
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 05-11-2022
Đặc biệtĐB
209568
Giải nhấtG1
06606
Giải nhìG2
34301
Giải baG3
34197
98605
Giải tưG4
23866
46513
11420
24339
47446
09402
65059
Giải nămG5
5173
Giải sáuG6
3891
4353
8033
Giải bảyG7
372
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
06, 1, 5, 2
13
20
39, 3
46
59, 3
68, 6
73, 2
8 
97, 1, 5
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 29-10-2022
Đặc biệtĐB
417794
Giải nhấtG1
98202
Giải nhìG2
27649
Giải baG3
03147
08579
Giải tưG4
41808
66714
44795
16394
67726
57432
85688
Giải nămG5
6377
Giải sáuG6
0418
3429
9228
Giải bảyG7
947
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
02, 8, 0
14, 8
26, 9, 8
32
49, 7, 7
5 
6 
79, 7
88
94, 5, 4
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 22-10-2022
Đặc biệtĐB
002613
Giải nhấtG1
13375
Giải nhìG2
44952
Giải baG3
66056
56291
Giải tưG4
22832
31407
16624
81851
30939
78381
76651
Giải nămG5
2060
Giải sáuG6
1340
8447
7688
Giải bảyG7
807
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
07, 7
13
24
32, 9, 4
40, 7
52, 6, 1, 1
60
75
81, 8
91
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 15-10-2022
Đặc biệtĐB
599617
Giải nhấtG1
75717
Giải nhìG2
31577
Giải baG3
80588
45352
Giải tưG4
71014
54597
10035
17076
22250
92804
85137
Giải nămG5
7706
Giải sáuG6
7920
8158
0490
Giải bảyG7
225
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
04, 6
17, 7, 4
20, 5
35, 7
4 
52, 0, 8
6 
77, 6
88
97, 0, 3
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 08-10-2022
Đặc biệtĐB
664499
Giải nhấtG1
67300
Giải nhìG2
26157
Giải baG3
65865
60530
Giải tưG4
80972
13287
39185
04271
01232
66278
44713
Giải nămG5
0926
Giải sáuG6
6235
3560
6921
Giải bảyG7
477
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
00
13
26, 1
30, 2, 5
4 
57
65, 0
72, 1, 8, 7, 3
87, 5
99
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 01-10-2022
Đặc biệtĐB
957896
Giải nhấtG1
58772
Giải nhìG2
99986
Giải baG3
99940
10154
Giải tưG4
85597
68757
23373
87933
37549
10529
53985
Giải nămG5
3222
Giải sáuG6
1725
5386
5671
Giải bảyG7
111
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
0 
11
29, 2, 5
33
40, 9
54, 7
6 
72, 3, 1
86, 5, 6
96, 7, 6
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 24-09-2022
Đặc biệtĐB
731473
Giải nhấtG1
64593
Giải nhìG2
07604
Giải baG3
76694
50505
Giải tưG4
08272
62642
22098
80335
48156
74264
75630
Giải nămG5
7278
Giải sáuG6
4352
8194
9856
Giải bảyG7
067
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
04, 5
1 
2 
35, 0
42, 4
56, 2, 6
64, 7
73, 2, 8
8 
93, 4, 8, 4
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 17-09-2022
Đặc biệtĐB
794565
Giải nhấtG1
84103
Giải nhìG2
24401
Giải baG3
42993
65540
Giải tưG4
45493
73314
48826
60308
13334
58530
61834
Giải nămG5
5164
Giải sáuG6
9364
7699
5321
Giải bảyG7
685
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
03, 1, 8
14
26, 1
34, 0, 4
40
5 
65, 4, 4
7 
85, 6
93, 3, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 10-09-2022
Đặc biệtĐB
852061
Giải nhấtG1
38069
Giải nhìG2
75217
Giải baG3
79081
90297
Giải tưG4
34588
16921
96245
90227
01024
74061
22965
Giải nămG5
3649
Giải sáuG6
0480
1526
6127
Giải bảyG7
439
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
17
21, 7, 4, 6, 7
39
45, 9
5 
61, 9, 1, 5, 1
7 
81, 8, 0
97
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 03-09-2022
Đặc biệtĐB
698715
Giải nhấtG1
13230
Giải nhìG2
88487
Giải baG3
06370
32144
Giải tưG4
57013
14511
55541
71350
93487
72147
73099
Giải nămG5
9642
Giải sáuG6
4458
4429
3073
Giải bảyG7
529
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
0 
15, 3, 1
29, 9, 6
30
44, 1, 7, 2
50, 8
6 
70, 3
87, 7
99
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 27-08-2022
Đặc biệtĐB
201056
Giải nhấtG1
12553
Giải nhìG2
13733
Giải baG3
16082
39058
Giải tưG4
72297
84796
74447
98172
04375
78575
09585
Giải nămG5
4291
Giải sáuG6
5169
5487
8485
Giải bảyG7
068
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02
1 
2 
33
47
56, 3, 8
69, 8
72, 5, 5
82, 5, 7, 5
97, 6, 1
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 20-08-2022
Đặc biệtĐB
997752
Giải nhấtG1
59586
Giải nhìG2
41899
Giải baG3
80425
63321
Giải tưG4
69533
88315
52246
95098
49334
95779
72849
Giải nămG5
3807
Giải sáuG6
1444
8218
0584
Giải bảyG7
145
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
07, 4
15, 8
25, 1
33, 4
46, 9, 4, 5
52
6 
79
86, 4
99, 8
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 13-08-2022
Đặc biệtĐB
335361
Giải nhấtG1
40673
Giải nhìG2
97421
Giải baG3
62245
53728
Giải tưG4
43041
45912
41943
89717
99994
13139
50453
Giải nămG5
7986
Giải sáuG6
3180
4778
1073
Giải bảyG7
385
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
12, 7
21, 8
39, 4
45, 1, 3
53
61
73, 8, 3
86, 0, 5
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 06-08-2022
Đặc biệtĐB
508665
Giải nhấtG1
26503
Giải nhìG2
64072
Giải baG3
02282
08124
Giải tưG4
82071
77736
38885
22788
08285
35839
71199
Giải nămG5
6451
Giải sáuG6
4242
6832
0597
Giải bảyG7
441
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
03
1 
24
36, 9, 2, 5
42, 1
51
65
72, 1
82, 5, 8, 5
99, 7
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 30-07-2022
Đặc biệtĐB
944892
Giải nhấtG1
56781
Giải nhìG2
58427
Giải baG3
73050
65126
Giải tưG4
12901
69062
67460
66996
16178
84394
88562
Giải nămG5
0360
Giải sáuG6
1509
2876
4887
Giải bảyG7
997
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
01, 9
1 
27, 6
3 
4 
50
62, 0, 2, 0, 4
78, 6
81, 7
92, 6, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 23-07-2022
Đặc biệtĐB
305486
Giải nhấtG1
81796
Giải nhìG2
01763
Giải baG3
92308
95395
Giải tưG4
61542
75229
64110
09510
42270
10421
96299
Giải nămG5
8871
Giải sáuG6
5765
9922
2791
Giải bảyG7
757
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
08
10, 0
29, 1, 2
3 
42, 7
57
63, 5
70, 1
86
96, 5, 9, 1
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 16-07-2022
Đặc biệtĐB
171233
Giải nhấtG1
70673
Giải nhìG2
67125
Giải baG3
51847
75058
Giải tưG4
39220
49381
27985
89949
86462
01590
73861
Giải nămG5
7233
Giải sáuG6
9817
8673
4963
Giải bảyG7
371
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
0 
17
25, 0
33, 3
47, 9
58
62, 1, 3
73, 3, 1
81, 5
90, 0
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 09-07-2022
Đặc biệtĐB
367119
Giải nhấtG1
63747
Giải nhìG2
99772
Giải baG3
54632
12500
Giải tưG4
70368
57085
37528
55197
33383
91184
84141
Giải nămG5
5072
Giải sáuG6
7242
8256
8866
Giải bảyG7
469
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
00
19, 6
28
32
47, 1, 2
56
68, 6, 9
72, 2
85, 3, 4
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 02-07-2022
Đặc biệtĐB
604589
Giải nhấtG1
21174
Giải nhìG2
02982
Giải baG3
46960
09825
Giải tưG4
33853
66120
23636
08297
63689
27567
77019
Giải nămG5
8183
Giải sáuG6
9739
7771
9923
Giải bảyG7
237
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
0 
19
25, 0, 3
36, 9, 7
4 
53, 0
60, 7
74, 1
89, 2, 9, 3
97
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 25-06-2022
Đặc biệtĐB
953826
Giải nhấtG1
45792
Giải nhìG2
63096
Giải baG3
82511
40435
Giải tưG4
21508
08384
46336
17479
38013
38158
18266
Giải nămG5
7845
Giải sáuG6
1422
9619
0586
Giải bảyG7
378
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
08
11, 3, 9
26, 2
35, 6, 0
45
58
66
79, 8
84, 6
92, 6
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 18-06-2022
Đặc biệtĐB
597175
Giải nhấtG1
74695
Giải nhìG2
32613
Giải baG3
73810
93711
Giải tưG4
37981
22946
40240
74821
10361
45931
26925
Giải nămG5
5582
Giải sáuG6
5619
3341
9055
Giải bảyG7
145
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
13, 0, 1, 9
21, 5
31, 4
46, 0, 1, 5
55
61
75
81, 2
95
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 11-06-2022
Đặc biệtĐB
863914
Giải nhấtG1
41174
Giải nhìG2
17280
Giải baG3
93911
54748
Giải tưG4
95815
21700
20539
61517
66510
88081
90813
Giải nămG5
8075
Giải sáuG6
9921
0540
9087
Giải bảyG7
122
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
00
14, 1, 5, 7, 0, 3
21, 2
39
48, 0
5 
6 
74, 5
80, 1, 7
97
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 04-06-2022
Đặc biệtĐB
920631
Giải nhấtG1
01069
Giải nhìG2
70779
Giải baG3
86310
01551
Giải tưG4
69707
50614
68603
03621
86840
79699
05053
Giải nămG5
7757
Giải sáuG6
4419
2096
9235
Giải bảyG7
301
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
07, 3, 1
10, 4, 9
21
31, 5
40
51, 3, 7
69, 6
79
8 
99, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 28-05-2022
Đặc biệtĐB
403124
Giải nhấtG1
47805
Giải nhìG2
27636
Giải baG3
79050
17216
Giải tưG4
78953
58004
59144
13355
45326
70779
30300
Giải nămG5
4452
Giải sáuG6
7376
4188
4290
Giải bảyG7
061
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
05, 4, 0
16, 1
24, 6
36
44
50, 3, 5, 2
61
79, 6
88
90
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 21-05-2022
Đặc biệtĐB
078827
Giải nhấtG1
75375
Giải nhìG2
82130
Giải baG3
01419
86178
Giải tưG4
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
Giải nămG5
6564
Giải sáuG6
2853
7874
0141
Giải bảyG7
506
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
06
19, 4
27
30, 1
43, 1
50, 3
64
75, 8, 4
82, 5
96, 4
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 14-05-2022
Đặc biệtĐB
735904
Giải nhấtG1
72760
Giải nhìG2
54263
Giải baG3
77239
76525
Giải tưG4
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
Giải nămG5
7501
Giải sáuG6
7381
9015
3846
Giải bảyG7
348
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
04, 1
12, 5
25
39, 7
45, 8, 6, 8
5 
60, 3, 4
7 
82, 1
97, 9
Kết Quả Xổ Số Long An Thứ bảyT7 ngày 07-05-2022
Đặc biệtĐB
812742
Giải nhấtG1
43284
Giải nhìG2
31020
Giải baG3
95305
48143
Giải tưG4
19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142
Giải nămG5
1262
Giải sáuG6
0291
2494
0436
Giải bảyG7
579
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
05, 9, 9
12
20, 4
36, 7
42, 3, 2
52
62
79
84
90, 1, 4