Sổ kết quả xổ số Hồ Chí Minh

30 lượt quay, kết thúc vào 25-02-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 22-02-2021
Đặc biệtĐB
594003
Giải nhấtG1
98007
Giải nhìG2
68636
Giải baG3
06486
35244
Giải tưG4
70494
83127
10371
00012
76269
57288
00036
Giải nămG5
1764
Giải sáuG6
9050
9639
0790
Giải bảyG7
894
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
03, 7
12
27, 5
36, 6, 9
44
50
69, 4
71
86, 8
94, 0, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 20-02-2021
Đặc biệtĐB
001723
Giải nhấtG1
52110
Giải nhìG2
96823
Giải baG3
78688
02493
Giải tưG4
87033
63343
69754
32062
44910
08318
75885
Giải nămG5
0925
Giải sáuG6
0907
8765
7529
Giải bảyG7
807
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
07, 7
10, 0, 8
23, 3, 5, 9, 6
33
43
54
62, 5
7 
88, 5
93
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 15-02-2021
Đặc biệtĐB
569356
Giải nhấtG1
83922
Giải nhìG2
49575
Giải baG3
20166
85579
Giải tưG4
38172
88029
61826
94869
50073
21718
63169
Giải nămG5
4429
Giải sáuG6
1530
5196
4456
Giải bảyG7
458
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
0 
18
22, 9, 6, 9
30
4 
56, 6, 8, 2
66, 9, 9
75, 9, 2, 3
8 
96
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 13-02-2021
Đặc biệtĐB
346015
Giải nhấtG1
72420
Giải nhìG2
62044
Giải baG3
30527
26707
Giải tưG4
16097
20404
53589
63340
01982
84821
97736
Giải nămG5
5336
Giải sáuG6
8203
8964
1197
Giải bảyG7
789
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
07, 4, 3
15
20, 7, 1
36, 6, 3
44, 0
5 
64
7 
89, 2, 9
97, 7
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 08-02-2021
Đặc biệtĐB
502117
Giải nhấtG1
94856
Giải nhìG2
67790
Giải baG3
88973
93760
Giải tưG4
75778
46773
41235
44775
22681
59093
92033
Giải nămG5
5700
Giải sáuG6
6308
3409
7873
Giải bảyG7
711
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
00, 8, 9
17, 1
2 
35, 3
4 
56
60
73, 8, 3, 5, 3, 3
81
90, 3
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 06-02-2021
Đặc biệtĐB
530464
Giải nhấtG1
90406
Giải nhìG2
55007
Giải baG3
09862
83242
Giải tưG4
59392
08342
78720
78075
14692
73513
65585
Giải nămG5
8254
Giải sáuG6
4105
9528
7678
Giải bảyG7
519
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
06, 7, 5
13, 9, 4
20, 8
3 
42, 2
54
64, 2
75, 8
85
92, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 01-02-2021
Đặc biệtĐB
722174
Giải nhấtG1
08207
Giải nhìG2
33303
Giải baG3
59402
81165
Giải tưG4
19754
83442
81350
36206
86234
77258
66479
Giải nămG5
5348
Giải sáuG6
6820
9332
9013
Giải bảyG7
115
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
07, 3, 2, 6
13, 5
20
34, 2
42, 8
54, 0, 8
65
74, 9
80
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 30-01-2021
Đặc biệtĐB
034031
Giải nhấtG1
64469
Giải nhìG2
97968
Giải baG3
84098
87798
Giải tưG4
26237
83912
18839
31530
05082
96847
53799
Giải nămG5
2088
Giải sáuG6
8997
8935
5629
Giải bảyG7
381
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
0 
12
29
31, 7, 9, 0, 5
47
50
69, 8
7 
82, 8, 1
98, 8, 9, 7
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 25-01-2021
Đặc biệtĐB
145583
Giải nhấtG1
53509
Giải nhìG2
60660
Giải baG3
80895
39446
Giải tưG4
52245
18337
19852
24244
02294
61708
21180
Giải nămG5
2871
Giải sáuG6
0818
5602
3784
Giải bảyG7
842
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
09, 8, 2
18
24
37
46, 5, 4, 2
52
60
71
83, 0, 4
95, 4
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 23-01-2021
Đặc biệtĐB
705683
Giải nhấtG1
97821
Giải nhìG2
86955
Giải baG3
51420
68826
Giải tưG4
22206
69608
23834
96008
82560
00356
31298
Giải nămG5
0078
Giải sáuG6
7653
5615
1046
Giải bảyG7
261
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
06, 8, 8
15, 9
21, 0, 6
34
46
55, 6, 3
60, 1
78
83
98
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 18-01-2021
Đặc biệtĐB
777204
Giải nhấtG1
10127
Giải nhìG2
52279
Giải baG3
79682
68014
Giải tưG4
22396
51917
40556
07877
77927
32803
87517
Giải nămG5
0521
Giải sáuG6
9684
5220
0584
Giải bảyG7
349
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 3
14, 7, 7
27, 7, 1, 0
3 
49
56
64
79, 7
82, 4, 4
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021
Đặc biệtĐB
021628
Giải nhấtG1
47776
Giải nhìG2
05166
Giải baG3
58446
90985
Giải tưG4
17686
43701
41785
68853
76778
26973
09884
Giải nămG5
5263
Giải sáuG6
9316
4193
2075
Giải bảyG7
511
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
01
16, 1
28
3 
46
53
66, 3
76, 8, 3, 5
85, 6, 5, 4, 9
93
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 11-01-2021
Đặc biệtĐB
953126
Giải nhấtG1
27479
Giải nhìG2
83509
Giải baG3
14276
45418
Giải tưG4
21273
89601
19577
43122
78333
99464
89306
Giải nămG5
3588
Giải sáuG6
6075
8076
2899
Giải bảyG7
040
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
09, 1, 6
18
26, 2
33
40
53
64
79, 6, 3, 7, 5, 6
88
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021
Đặc biệtĐB
160248
Giải nhấtG1
69065
Giải nhìG2
40217
Giải baG3
18449
26401
Giải tưG4
56533
27886
55899
18600
97026
45460
51488
Giải nămG5
2599
Giải sáuG6
6653
4861
3807
Giải bảyG7
339
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
01, 0, 7
17, 2
26
33, 9
48, 9
53
65, 0, 1
7 
86, 8
99, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 04-01-2021
Đặc biệtĐB
693324
Giải nhấtG1
30428
Giải nhìG2
97786
Giải baG3
92732
32906
Giải tưG4
63662
27298
61142
75318
62941
11731
07145
Giải nămG5
1310
Giải sáuG6
8986
9330
4614
Giải bảyG7
242
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
06
18, 0, 4
24, 8
32, 1, 0
42, 1, 5, 2
5 
62, 1
7 
86, 6
98
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021
Đặc biệtĐB
228914
Giải nhấtG1
31935
Giải nhìG2
76766
Giải baG3
11099
88287
Giải tưG4
55114
75839
66058
65562
77370
05935
78913
Giải nămG5
5878
Giải sáuG6
9120
4049
9180
Giải bảyG7
129
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
0 
14, 4, 3
20, 9
35, 9, 5
49
58
66, 2
70, 8
87, 0, 8
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 28-12-2020
Đặc biệtĐB
546044
Giải nhấtG1
21808
Giải nhìG2
05085
Giải baG3
97767
58283
Giải tưG4
95702
59205
70289
58354
23927
14495
09202
Giải nămG5
8331
Giải sáuG6
6467
8068
7363
Giải bảyG7
820
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
08, 2, 5, 2
1 
27, 0
31
44
54
67, 7, 8, 3
7 
85, 3, 9
95, 6
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020
Đặc biệtĐB
204767
Giải nhấtG1
23585
Giải nhìG2
69103
Giải baG3
35833
52751
Giải tưG4
80289
15009
92473
30472
00233
93200
23146
Giải nămG5
1742
Giải sáuG6
3052
9031
5320
Giải bảyG7
813
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
03, 9, 0
13
20
33, 3, 1
46, 2
51, 2, 4
67
73, 2
85, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 21-12-2020
Đặc biệtĐB
008362
Giải nhấtG1
50634
Giải nhìG2
18435
Giải baG3
56168
10140
Giải tưG4
75121
58663
76665
79076
19164
37273
38525
Giải nămG5
0841
Giải sáuG6
1762
6615
8295
Giải bảyG7
986
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
0 
15
21, 5
34, 5
40, 1
5 
62, 8, 3, 5, 4, 2
76, 3, 5
86
95
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 19-12-2020
Đặc biệtĐB
818600
Giải nhấtG1
34705
Giải nhìG2
21020
Giải baG3
76219
79653
Giải tưG4
44241
42410
93961
71002
21126
57832
13517
Giải nămG5
0081
Giải sáuG6
4829
7552
0990
Giải bảyG7
545
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
00, 5, 2
19, 0, 7
20, 6, 9
32
41, 5, 5
53, 2
61
7 
81
90
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 14-12-2020
Đặc biệtĐB
091113
Giải nhấtG1
91478
Giải nhìG2
18969
Giải baG3
24238
14611
Giải tưG4
12665
08304
81385
23168
54659
31764
38035
Giải nămG5
6175
Giải sáuG6
7703
6454
2449
Giải bảyG7
242
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
04, 3
13, 1
2 
38, 5
49, 2
59, 4
69, 5, 8, 4
78, 5, 1
85
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 12-12-2020
Đặc biệtĐB
678501
Giải nhấtG1
83178
Giải nhìG2
04281
Giải baG3
04461
00647
Giải tưG4
08353
33367
90968
52588
48569
00536
96909
Giải nămG5
7643
Giải sáuG6
9312
9602
8661
Giải bảyG7
940
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
01, 9, 2, 5
12
2 
36
47, 3, 0
53
61, 7, 8, 9, 1
78
81, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 07-12-2020
Đặc biệtĐB
580653
Giải nhấtG1
10149
Giải nhìG2
73670
Giải baG3
82501
77118
Giải tưG4
24428
87793
49100
17558
93563
79936
90857
Giải nămG5
6894
Giải sáuG6
3992
0566
9440
Giải bảyG7
695
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
01, 0
18
28
36, 0
49, 0
53, 8, 7
63, 6
70
8 
93, 4, 2, 5
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 05-12-2020
Đặc biệtĐB
575885
Giải nhấtG1
62711
Giải nhìG2
17048
Giải baG3
92754
93185
Giải tưG4
61437
73495
32607
84028
63397
44364
94070
Giải nămG5
3783
Giải sáuG6
4448
6976
7787
Giải bảyG7
161
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
07
11
28
37
48, 8
54, 4
64, 1
70, 6
85, 5, 3, 7
95, 7
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 30-11-2020
Đặc biệtĐB
911240
Giải nhấtG1
51819
Giải nhìG2
81453
Giải baG3
28452
64716
Giải tưG4
40998
06768
84726
38892
88857
73904
93712
Giải nămG5
5628
Giải sáuG6
2219
2801
9187
Giải bảyG7
519
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
04, 1
19, 6, 2, 9, 9, 9
26, 8
3 
40
53, 2, 7
68
7 
87
98, 2
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 28-11-2020
Đặc biệtĐB
333208
Giải nhấtG1
35881
Giải nhìG2
96345
Giải baG3
53137
26298
Giải tưG4
22724
47709
90161
17194
47783
07302
80107
Giải nămG5
7664
Giải sáuG6
4088
7663
6453
Giải bảyG7
410
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08, 9, 2, 7, 8
10
24
37
45
53
61, 4, 3
7 
81, 3, 8
98, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 23-11-2020
Đặc biệtĐB
499875
Giải nhấtG1
98625
Giải nhìG2
13457
Giải baG3
24076
01704
Giải tưG4
32242
64035
29299
51151
08499
13421
17052
Giải nămG5
0043
Giải sáuG6
2295
5950
7314
Giải bảyG7
255
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
04
14
25, 1
35
42, 3
57, 1, 2, 0, 5
6 
75, 6, 6
8 
99, 9, 5
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 21-11-2020
Đặc biệtĐB
633850
Giải nhấtG1
57824
Giải nhìG2
23850
Giải baG3
18640
88972
Giải tưG4
01263
23131
11754
91184
75371
42375
37832
Giải nămG5
3066
Giải sáuG6
3212
4519
3217
Giải bảyG7
408
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
08
12, 9, 7
24
31, 2
40
50, 0, 4
63, 6
72, 1, 5, 7
84
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 16-11-2020
Đặc biệtĐB
808513
Giải nhấtG1
22886
Giải nhìG2
30619
Giải baG3
84854
13419
Giải tưG4
22879
71743
10077
82409
61269
17256
26422
Giải nămG5
2241
Giải sáuG6
1951
2002
6900
Giải bảyG7
451
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
09, 2, 0
13, 9, 9, 4
22
3 
43, 1
54, 6, 1, 1
69
79, 7
86
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 14-11-2020
Đặc biệtĐB
371449
Giải nhấtG1
80744
Giải nhìG2
67821
Giải baG3
52456
89012
Giải tưG4
02864
95083
56022
51315
77483
65213
66760
Giải nămG5
8442
Giải sáuG6
8969
7305
2340
Giải bảyG7
371
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
05
12, 5, 3
21, 2
3 
49, 4, 2, 0
56
64, 0, 9
71, 8
83, 3
9