Sổ kết quả xổ số Hồ Chí Minh

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 05-07-2021
Đặc biệtĐB
472296
Giải nhấtG1
32520
Giải nhìG2
73298
Giải baG3
75030
81061
Giải tưG4
08158
71260
87652
11529
63707
54402
72607
Giải nămG5
3629
Giải sáuG6
5488
9218
8403
Giải bảyG7
546
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
07, 2, 7, 3
18
20, 9, 9
30
46
58, 2, 4
61, 0
7 
88
96, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 03-07-2021
Đặc biệtĐB
643631
Giải nhấtG1
01660
Giải nhìG2
32995
Giải baG3
57839
84380
Giải tưG4
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
Giải nămG5
1736
Giải sáuG6
5758
7479
3907
Giải bảyG7
697
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
03, 7
1 
25, 8
31, 9, 6
4 
56, 2, 8
60
78, 5, 9
80
95, 7, 2
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 28-06-2021
Đặc biệtĐB
830771
Giải nhấtG1
23029
Giải nhìG2
15898
Giải baG3
95699
82845
Giải tưG4
34272
17647
86245
13458
49247
51822
86166
Giải nămG5
9717
Giải sáuG6
2327
4799
3058
Giải bảyG7
413
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
17, 3
29, 2, 7
3 
45, 7, 5, 7
58, 8
66, 9
71, 2
8 
98, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 26-06-2021
Đặc biệtĐB
108196
Giải nhấtG1
91886
Giải nhìG2
19928
Giải baG3
37542
63283
Giải tưG4
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
Giải nămG5
8580
Giải sáuG6
6910
1667
6594
Giải bảyG7
143
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
0 
10
28, 0, 7, 9, 6
32, 2
42, 3
5 
67
7 
86, 3, 8, 2, 0
96, 4
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 21-06-2021
Đặc biệtĐB
375557
Giải nhấtG1
33208
Giải nhìG2
60803
Giải baG3
35538
14870
Giải tưG4
90510
07492
61888
52573
38138
58514
46855
Giải nămG5
8227
Giải sáuG6
2705
9030
7944
Giải bảyG7
205
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
08, 3, 5, 5
10, 4
27
38, 8, 0
44
57, 5
66
70, 3
88
92
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 19-06-2021
Đặc biệtĐB
664980
Giải nhấtG1
01152
Giải nhìG2
69334
Giải baG3
53233
05269
Giải tưG4
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
Giải nămG5
6198
Giải sáuG6
5490
1672
7159
Giải bảyG7
164
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
03
1 
2 
34, 3
45
52, 9
69, 4, 8
76, 2
80, 7, 9
99, 0, 8, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 14-06-2021
Đặc biệtĐB
546072
Giải nhấtG1
79195
Giải nhìG2
97226
Giải baG3
75585
03527
Giải tưG4
97508
77506
86064
74161
86971
90560
23536
Giải nămG5
0141
Giải sáuG6
9867
7393
1212
Giải bảyG7
161
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
08, 6
12
26, 7
36
41, 0
5 
64, 1, 0, 7, 1
72, 1
85
95, 3
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 12-06-2021
Đặc biệtĐB
062117
Giải nhấtG1
61608
Giải nhìG2
82353
Giải baG3
97087
32917
Giải tưG4
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
Giải nămG5
9506
Giải sáuG6
2763
1913
7957
Giải bảyG7
188
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
08, 6, 4
17, 7, 3
28
3 
41
53, 7
69, 7, 1, 3
72
87, 7, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 07-06-2021
Đặc biệtĐB
633890
Giải nhấtG1
30906
Giải nhìG2
07611
Giải baG3
13757
78493
Giải tưG4
56091
00410
66639
79546
67125
48971
17006
Giải nămG5
4785
Giải sáuG6
5324
1013
5063
Giải bảyG7
630
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
06, 6
11, 0, 3
25, 4
39, 0
46
57
63
71
85, 8
90, 3, 1
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 05-06-2021
Đặc biệtĐB
301978
Giải nhấtG1
90825
Giải nhìG2
13347
Giải baG3
57555
36463
Giải tưG4
35768
72465
40475
62780
79385
82727
07339
Giải nămG5
8738
Giải sáuG6
9995
9535
8800
Giải bảyG7
922
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
00
1 
25, 7, 2
39, 8, 5
47
55, 1
63, 8, 5
78, 5
80, 5
95
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 31-05-2021
Đặc biệtĐB
237960
Giải nhấtG1
54543
Giải nhìG2
51044
Giải baG3
89924
61128
Giải tưG4
61435
73883
19392
70474
71134
28260
46570
Giải nămG5
4526
Giải sáuG6
1928
7375
7257
Giải bảyG7
420
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
0 
1 
24, 8, 6, 8, 0
35, 4
43, 4, 2
57
60, 0
74, 0, 5
83
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 29-05-2021
Đặc biệtĐB
561270
Giải nhấtG1
24205
Giải nhìG2
56998
Giải baG3
57477
89042
Giải tưG4
39268
98476
56237
02578
77467
54227
60307
Giải nămG5
2209
Giải sáuG6
4762
9308
1708
Giải bảyG7
394
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
05, 7, 9, 8, 8
1 
27
37
42, 7
5 
68, 7, 2
70, 7, 6, 8
8 
98, 4
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 24-05-2021
Đặc biệtĐB
705121
Giải nhấtG1
72599
Giải nhìG2
71326
Giải baG3
72163
53302
Giải tưG4
68337
36475
19007
93582
36501
66087
04334
Giải nămG5
2337
Giải sáuG6
5911
0210
2435
Giải bảyG7
390
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
02, 7, 1
11, 0
21, 6
37, 4, 7, 5
4 
57
63
75
82, 7
99, 0
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 22-05-2021
Đặc biệtĐB
095548
Giải nhấtG1
21049
Giải nhìG2
99307
Giải baG3
51168
42579
Giải tưG4
34706
74143
64399
61006
62935
74515
30075
Giải nămG5
9611
Giải sáuG6
6104
7268
3768
Giải bảyG7
241
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
07, 6, 6, 4
15, 1
2 
35, 1
48, 9, 3, 1
5 
68, 8, 8
79, 5
8 
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 17-05-2021
Đặc biệtĐB
168761
Giải nhấtG1
05037
Giải nhìG2
93874
Giải baG3
34211
02429
Giải tưG4
29581
64358
17331
09711
87588
57989
19091
Giải nămG5
3379
Giải sáuG6
5415
1884
1229
Giải bảyG7
433
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
11, 1, 5
29, 9
37, 1, 3, 5
4 
58
61
74, 9
81, 8, 9, 4
91
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 15-05-2021
Đặc biệtĐB
323053
Giải nhấtG1
68391
Giải nhìG2
04671
Giải baG3
29405
64970
Giải tưG4
24659
74459
40782
95475
79349
30477
34636
Giải nămG5
6983
Giải sáuG6
7652
6398
9818
Giải bảyG7
211
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
05
18, 1
2 
36
49
53, 9, 9, 2, 3
6 
71, 0, 5, 7
82, 3
91, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 10-05-2021
Đặc biệtĐB
333878
Giải nhấtG1
52214
Giải nhìG2
03254
Giải baG3
92929
57915
Giải tưG4
85331
14171
17163
32153
62970
71269
38560
Giải nămG5
9152
Giải sáuG6
8780
6146
7132
Giải bảyG7
384
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
29, 6
31, 2
46
54, 3, 2
63, 9, 0
78, 1, 0
80, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 08-05-2021
Đặc biệtĐB
807073
Giải nhấtG1
24518
Giải nhìG2
21704
Giải baG3
01753
07113
Giải tưG4
77645
55451
71546
82520
09878
27795
61975
Giải nămG5
2549
Giải sáuG6
8262
8049
4999
Giải bảyG7
418
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
04
18, 3, 8
20
3 
45, 6, 9, 9
53, 1
62
73, 8, 5, 9
8 
95, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 03-05-2021
Đặc biệtĐB
349046
Giải nhấtG1
16666
Giải nhìG2
43508
Giải baG3
66923
86790
Giải tưG4
70795
84128
19524
05066
88548
80281
21503
Giải nămG5
4335
Giải sáuG6
3716
0110
4432
Giải bảyG7
230
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
08, 3
16, 0
23, 8, 4
35, 2, 0
46, 8
57
66, 6
7 
81
90, 5
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 01-05-2021
Đặc biệtĐB
971634
Giải nhấtG1
79095
Giải nhìG2
91077
Giải baG3
05951
27173
Giải tưG4
18068
18835
14969
30502
91466
56585
19296
Giải nămG5
4272
Giải sáuG6
4692
7245
9191
Giải bảyG7
798
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
02
1 
2 
34, 5, 2
45
51
68, 9, 6
77, 3, 2
85
95, 6, 2, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 26-04-2021
Đặc biệtĐB
744616
Giải nhấtG1
08297
Giải nhìG2
84370
Giải baG3
00314
94737
Giải tưG4
66941
75532
15723
30953
48133
24864
86403
Giải nămG5
2871
Giải sáuG6
4416
8436
4149
Giải bảyG7
430
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
03
16, 4, 6
23, 7
37, 2, 3, 6, 0
41, 9
53
64
70, 1
8 
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 24-04-2021
Đặc biệtĐB
760273
Giải nhấtG1
17611
Giải nhìG2
92009
Giải baG3
10185
30658
Giải tưG4
06254
31692
34514
30000
46118
34829
09218
Giải nămG5
5314
Giải sáuG6
0533
0697
4880
Giải bảyG7
021
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
09, 0
11, 4, 8, 8, 4
29, 1
33
4 
58, 4
6 
73
85, 0, 6
92, 7
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 19-04-2021
Đặc biệtĐB
566558
Giải nhấtG1
93126
Giải nhìG2
08179
Giải baG3
25027
62044
Giải tưG4
51122
74574
79971
04314
56794
83760
62225
Giải nămG5
5303
Giải sáuG6
4291
1661
2822
Giải bảyG7
910
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
03
14, 0
26, 7, 2, 5, 2
3 
44
58
60, 1
79, 4, 1
89
94, 1
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 17-04-2021
Đặc biệtĐB
601679
Giải nhấtG1
91036
Giải nhìG2
30851
Giải baG3
21253
63542
Giải tưG4
67221
61957
62331
45474
35425
66489
83995
Giải nămG5
1447
Giải sáuG6
7263
6038
1492
Giải bảyG7
436
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 5
36, 1, 8, 6
42, 7
51, 3, 7
63
79, 4, 2
89
95, 2
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 12-04-2021
Đặc biệtĐB
266470
Giải nhấtG1
59941
Giải nhìG2
86783
Giải baG3
19120
94749
Giải tưG4
12765
37524
81654
06493
43071
64715
80248
Giải nămG5
0299
Giải sáuG6
6205
9006
7868
Giải bảyG7
914
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
05, 6
15, 4
20, 4
3 
41, 9, 8
54
65, 8, 7
70, 1
83
93, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 10-04-2021
Đặc biệtĐB
481593
Giải nhấtG1
21834
Giải nhìG2
90198
Giải baG3
21235
69611
Giải tưG4
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
Giải nămG5
6185
Giải sáuG6
6042
0354
9946
Giải bảyG7
833
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
0 
11, 7, 1
2 
34, 5, 3
45, 2, 6
53, 4
69
7 
87, 4, 1, 5
93, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 05-04-2021
Đặc biệtĐB
361554
Giải nhấtG1
01856
Giải nhìG2
08806
Giải baG3
11992
50430
Giải tưG4
08128
99773
08541
20778
16372
64295
36207
Giải nămG5
7454
Giải sáuG6
0121
6886
7986
Giải bảyG7
254
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
06, 7
16
28, 1
30
41
54, 6, 4, 4
6 
73, 8, 2
86, 6
92, 5
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 03-04-2021
Đặc biệtĐB
670845
Giải nhấtG1
03281
Giải nhìG2
38492
Giải baG3
58286
12340
Giải tưG4
81086
36786
57920
93808
02194
54849
74208
Giải nămG5
0439
Giải sáuG6
7690
3115
8099
Giải bảyG7
946
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
08, 8
15
20
39
45, 0, 9, 6
5 
6 
7 
81, 6, 6, 6, 5
92, 4, 0, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 29-03-2021
Đặc biệtĐB
989963
Giải nhấtG1
85674
Giải nhìG2
28485
Giải baG3
55331
18081
Giải tưG4
45536
71878
75713
39913
56989
39244
24181
Giải nămG5
1043
Giải sáuG6
1369
0311
0506
Giải bảyG7
964
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
06
13, 3, 1
2 
31, 6
44, 3
50
63, 9, 4
74, 8
85, 1, 9, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 27-03-2021
Đặc biệtĐB
039862
Giải nhấtG1
88781
Giải nhìG2
39118
Giải baG3
89948
42785
Giải tưG4
92874
82405
63219
16871
31765
20483
70325
Giải nămG5
3430
Giải sáuG6
2670
2006
5292
Giải bảyG7
574
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
05, 6
18, 9
25
30
48
5 
62, 5, 1
74, 1, 0, 4
81, 5, 3
92