Sổ kết quả xổ số Hồ Chí Minh

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 25-03-2023
Đặc biệtĐB
262761
Giải nhấtG1
59679
Giải nhìG2
74069
Giải baG3
42256
79889
Giải tưG4
97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512
Giải nămG5
6290
Giải sáuG6
8387
9798
4717
Giải bảyG7
730
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
0 
12, 7
20, 6
30
42
56
61, 9, 9, 8
79, 2, 6
89, 7
90, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 20-03-2023
Đặc biệtĐB
763435
Giải nhấtG1
10981
Giải nhìG2
65716
Giải baG3
04879
30533
Giải tưG4
07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731
Giải nămG5
7921
Giải sáuG6
1207
9243
9190
Giải bảyG7
414
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
07
16, 3, 4
21
35, 3, 1
46, 9, 3
55
6 
79, 8
81
91, 0, 0
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 18-03-2023
Đặc biệtĐB
652444
Giải nhấtG1
06266
Giải nhìG2
92246
Giải baG3
89426
78718
Giải tưG4
70828
74359
94685
73710
10604
60340
72101
Giải nămG5
4574
Giải sáuG6
3536
4304
7824
Giải bảyG7
675
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
04, 1, 4
18, 0
26, 8, 4
36
44, 6, 0
59
66
74, 5
85
98
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 13-03-2023
Đặc biệtĐB
841165
Giải nhấtG1
42744
Giải nhìG2
65054
Giải baG3
45072
34473
Giải tưG4
04800
19750
41091
44035
60028
88430
41143
Giải nămG5
2960
Giải sáuG6
2793
6156
9222
Giải bảyG7
494
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
00
18
28, 2
35, 0
44, 3
54, 0, 6
65, 0
72, 3
8 
91, 3, 4
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 11-03-2023
Đặc biệtĐB
270765
Giải nhấtG1
21765
Giải nhìG2
10417
Giải baG3
04483
27882
Giải tưG4
84103
00189
28448
37140
06400
84634
24574
Giải nămG5
2468
Giải sáuG6
9039
6211
2345
Giải bảyG7
525
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
03, 0
17, 1
25
34, 9
48, 0, 5
58
65, 5, 8
74
83, 2, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 06-03-2023
Đặc biệtĐB
434547
Giải nhấtG1
34992
Giải nhìG2
46395
Giải baG3
22743
77600
Giải tưG4
11328
62898
27083
57533
13379
33651
64557
Giải nămG5
1662
Giải sáuG6
5843
8137
8444
Giải bảyG7
197
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
00
1 
28
33, 7
47, 3, 3, 4
51, 7
62
79, 5
83
92, 5, 8, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 04-03-2023
Đặc biệtĐB
715547
Giải nhấtG1
85345
Giải nhìG2
78724
Giải baG3
44266
31054
Giải tưG4
42494
19380
16333
90895
27406
90446
10090
Giải nămG5
6768
Giải sáuG6
7458
4693
0231
Giải bảyG7
058
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
06
1 
24
33, 1, 1
47, 5, 6
54, 8, 8
66, 8
7 
80
94, 5, 0, 3
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 27-02-2023
Đặc biệtĐB
317971
Giải nhấtG1
21342
Giải nhìG2
10178
Giải baG3
59526
76557
Giải tưG4
27579
82281
22485
82180
14500
64386
90341
Giải nămG5
4843
Giải sáuG6
7515
3532
8899
Giải bảyG7
784
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
00
15
26
32
42, 1, 3
57
69
71, 8, 9
81, 5, 0, 6, 4
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 25-02-2023
Đặc biệtĐB
369214
Giải nhấtG1
56547
Giải nhìG2
79520
Giải baG3
62042
76147
Giải tưG4
46640
50558
13886
83796
33480
36128
80439
Giải nămG5
7313
Giải sáuG6
5573
1952
4019
Giải bảyG7
629
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
14, 3, 9
20, 8, 9
39, 5
47, 2, 7, 0
58, 2
6 
73
86, 0
96
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 20-02-2023
Đặc biệtĐB
643731
Giải nhấtG1
53007
Giải nhìG2
82637
Giải baG3
39059
80681
Giải tưG4
41494
79920
05495
73619
99263
43604
00241
Giải nămG5
4306
Giải sáuG6
6715
4750
0899
Giải bảyG7
164
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
07, 4, 6
19, 5
20
31, 7
41
59, 0, 9
63, 4
7 
81
94, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 18-02-2023
Đặc biệtĐB
901193
Giải nhấtG1
05798
Giải nhìG2
00678
Giải baG3
59274
89975
Giải tưG4
26964
43846
03563
31518
21828
47048
88422
Giải nămG5
3356
Giải sáuG6
2859
3207
8368
Giải bảyG7
986
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
07
18
28, 2
3 
46, 8
56, 9, 7
64, 3, 8
78, 4, 5
86
93, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 13-02-2023
Đặc biệtĐB
511125
Giải nhấtG1
85561
Giải nhìG2
26615
Giải baG3
27984
96129
Giải tưG4
98430
44222
82363
13156
62648
12333
33415
Giải nămG5
8590
Giải sáuG6
2181
5098
8286
Giải bảyG7
850
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
0 
15, 5
25, 9, 2
30, 3
48
56, 0
61, 3
7 
84, 1, 6, 0
90, 8
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 11-02-2023
Đặc biệtĐB
977073
Giải nhấtG1
59144
Giải nhìG2
61967
Giải baG3
71517
71789
Giải tưG4
88328
19721
19256
92527
10381
61487
43308
Giải nămG5
3930
Giải sáuG6
4534
7901
6027
Giải bảyG7
891
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
08, 1
17
28, 1, 7, 7
30, 4, 7
44
56
67
73
89, 1, 7
91
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 06-02-2023
Đặc biệtĐB
144596
Giải nhấtG1
27361
Giải nhìG2
39290
Giải baG3
56743
22042
Giải tưG4
50057
03871
00886
95761
76809
49339
80022
Giải nămG5
0508
Giải sáuG6
4789
5682
1612
Giải bảyG7
626
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
09, 8
12
22, 6
39
43, 2
57, 3
61, 1
71
86, 9, 2
96, 0
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 04-02-2023
Đặc biệtĐB
970167
Giải nhấtG1
15333
Giải nhìG2
75881
Giải baG3
18442
25304
Giải tưG4
08784
73036
77725
83856
45284
48547
01178
Giải nămG5
2375
Giải sáuG6
7178
3123
2541
Giải bảyG7
910
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
04
10
25, 3
33, 6
42, 7, 1
56
67
78, 5, 8, 3
81, 4, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 30-01-2023
Đặc biệtĐB
772132
Giải nhấtG1
86395
Giải nhìG2
06994
Giải baG3
82340
72769
Giải tưG4
92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219
Giải nămG5
3440
Giải sáuG6
2366
1297
0653
Giải bảyG7
822
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
06, 9
19
23, 2
32
40, 0, 0
53
69, 3, 6
7 
85
95, 4, 5, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 28-01-2023
Đặc biệtĐB
153878
Giải nhấtG1
77246
Giải nhìG2
19166
Giải baG3
04639
67075
Giải tưG4
67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160
Giải nămG5
3396
Giải sáuG6
1932
2646
4776
Giải bảyG7
540
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
0 
18
2 
39, 2
46, 6, 0, 9
5 
66, 2, 5, 5, 0
78, 5, 0, 6
85
96
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 23-01-2023
Đặc biệtĐB
929647
Giải nhấtG1
23955
Giải nhìG2
24213
Giải baG3
34565
55651
Giải tưG4
00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694
Giải nămG5
0006
Giải sáuG6
6837
7526
4177
Giải bảyG7
735
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
07, 6
13
22, 6
37, 5, 3
47
55, 1, 6
65, 3
74, 7
87
94
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 21-01-2023
Đặc biệtĐB
483886
Giải nhấtG1
87021
Giải nhìG2
16775
Giải baG3
15459
52487
Giải tưG4
69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484
Giải nămG5
8430
Giải sáuG6
5832
7227
7091
Giải bảyG7
278
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
0 
18
21, 1, 7
37, 0, 2
46
59, 2
6 
75, 9, 8
86, 7, 0, 4
91
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 16-01-2023
Đặc biệtĐB
793235
Giải nhấtG1
82146
Giải nhìG2
22110
Giải baG3
05643
67161
Giải tưG4
89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718
Giải nămG5
9428
Giải sáuG6
6307
6494
6759
Giải bảyG7
804
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
07, 4, 2
10, 8
28
35, 8
46, 3, 0
51, 9
61, 5
79, 3
8 
94
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 14-01-2023
Đặc biệtĐB
105565
Giải nhấtG1
82970
Giải nhìG2
45596
Giải baG3
94268
11865
Giải tưG4
38120
48914
12464
25770
99919
28188
93355
Giải nămG5
1317
Giải sáuG6
9843
8402
3977
Giải bảyG7
427
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
02
14, 9, 7
20, 7
3 
43
55
65, 8, 5, 4, 5
70, 0, 7
88
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 09-01-2023
Đặc biệtĐB
830434
Giải nhấtG1
71905
Giải nhìG2
64131
Giải baG3
08815
71714
Giải tưG4
47653
09931
12722
05665
11810
22318
46883
Giải nămG5
4066
Giải sáuG6
8026
5971
2521
Giải bảyG7
787
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
05, 3
15, 4, 0, 8
22, 6, 1
34, 1, 1
4 
53
65, 6
71
83, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 07-01-2023
Đặc biệtĐB
825071
Giải nhấtG1
80219
Giải nhìG2
14040
Giải baG3
06449
39050
Giải tưG4
31293
44115
08215
82895
36565
66982
03376
Giải nămG5
3005
Giải sáuG6
6558
8586
2316
Giải bảyG7
592
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
05, 1
19, 5, 5, 6
2 
3 
40, 9
50, 8
65
71, 6
82, 6
93, 5, 2
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 02-01-2023
Đặc biệtĐB
487998
Giải nhấtG1
27346
Giải nhìG2
66478
Giải baG3
56460
50266
Giải tưG4
03881
56450
24498
43263
51476
24164
90954
Giải nămG5
0445
Giải sáuG6
4903
1963
3601
Giải bảyG7
150
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
03, 1
1 
2 
3 
46, 5
50, 4, 0
60, 6, 3, 4, 3
78, 6
81
98, 8, 4
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 31-12-2022
Đặc biệtĐB
562675
Giải nhấtG1
84806
Giải nhìG2
83749
Giải baG3
73837
48615
Giải tưG4
13760
85649
08725
45951
10773
54155
48902
Giải nămG5
1821
Giải sáuG6
7871
0360
8758
Giải bảyG7
650
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
06, 2
15
25, 1
37
49, 9
51, 5, 8, 0, 2
60, 0
75, 3, 1
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 26-12-2022
Đặc biệtĐB
305973
Giải nhấtG1
33063
Giải nhìG2
76274
Giải baG3
21309
16801
Giải tưG4
73911
10107
51802
54691
60707
82727
08285
Giải nămG5
0169
Giải sáuG6
7990
9594
5680
Giải bảyG7
807
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
09, 1, 7, 2, 7, 7
11, 4
27
3 
4 
5 
63, 9
73, 4
85, 0
91, 0, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 24-12-2022
Đặc biệtĐB
129033
Giải nhấtG1
27728
Giải nhìG2
69244
Giải baG3
23644
64489
Giải tưG4
03190
30276
47285
29911
86532
86908
81871
Giải nămG5
3066
Giải sáuG6
2737
6876
5782
Giải bảyG7
984
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
08
11
28
33, 2, 7
44, 4, 2
5 
66
76, 1, 6
89, 5, 2, 4
90
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 19-12-2022
Đặc biệtĐB
685342
Giải nhấtG1
92627
Giải nhìG2
00681
Giải baG3
02019
91153
Giải tưG4
14023
13803
76771
03457
14617
02778
43021
Giải nămG5
6736
Giải sáuG6
4045
4631
9858
Giải bảyG7
711
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
03
19, 7, 1
27, 3, 1
36, 1
42, 5, 2
53, 7, 8
6 
71, 8
81
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 17-12-2022
Đặc biệtĐB
713308
Giải nhấtG1
68907
Giải nhìG2
02539
Giải baG3
02042
23706
Giải tưG4
76015
98026
57725
05175
03625
97915
66890
Giải nămG5
5569
Giải sáuG6
1957
8379
4591
Giải bảyG7
402
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
08, 7, 6, 2
15, 5, 1
26, 5, 5
39
42
57
69
75, 9
8 
90, 1
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 12-12-2022
Đặc biệtĐB
367543
Giải nhấtG1
78633
Giải nhìG2
99590
Giải baG3
55772
47117
Giải tưG4
31337
25465
70743
01864
09839
88722
65475
Giải nămG5
4163
Giải sáuG6
4689
5770
7687
Giải bảyG7
898
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
0 
17
22
33, 7, 9, 2
43, 3
5 
65, 4, 3
72, 5, 0
89, 7
90, 8