Sổ kết quả xổ số Hồ Chí Minh

30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 02-07-2022
Đặc biệtĐB
331053
Giải nhấtG1
05056
Giải nhìG2
20079
Giải baG3
28814
39179
Giải tưG4
47503
02606
71613
19360
95563
74913
48302
Giải nămG5
0959
Giải sáuG6
1154
7515
9968
Giải bảyG7
494
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03, 6, 2
14, 3, 3, 5
2 
30
4 
53, 6, 9, 4
60, 3, 8
79, 9
8 
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 27-06-2022
Đặc biệtĐB
605912
Giải nhấtG1
14083
Giải nhìG2
13408
Giải baG3
01446
70371
Giải tưG4
10525
15051
77918
17651
82178
15561
12821
Giải nămG5
2079
Giải sáuG6
0154
6542
2987
Giải bảyG7
062
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
08
12, 8
25, 1
3 
46, 2
51, 1, 4
61, 2
71, 8, 9
83, 7
94
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 25-06-2022
Đặc biệtĐB
757313
Giải nhấtG1
99845
Giải nhìG2
26510
Giải baG3
01510
43272
Giải tưG4
01505
18743
88168
17996
82160
59717
27375
Giải nămG5
8745
Giải sáuG6
2684
2020
7330
Giải bảyG7
287
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
05
13, 0, 0, 7
20
30
45, 3, 5
5 
68, 0
72, 5, 8
84, 7
96
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 20-06-2022
Đặc biệtĐB
298559
Giải nhấtG1
65784
Giải nhìG2
56691
Giải baG3
02994
21030
Giải tưG4
20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670
Giải nămG5
9155
Giải sáuG6
1567
3340
1362
Giải bảyG7
507
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
30
49, 0
59, 7, 3, 5, 2
62, 7, 2
78, 0
84
91, 4, 4
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 18-06-2022
Đặc biệtĐB
296025
Giải nhấtG1
10841
Giải nhìG2
23940
Giải baG3
34668
25913
Giải tưG4
83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914
Giải nămG5
5306
Giải sáuG6
3942
1722
5506
Giải bảyG7
297
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
00, 3, 6, 6
13, 4
25, 2
35
41, 0, 3, 2, 2, 5
5 
68, 0
7 
8 
97
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 13-06-2022
Đặc biệtĐB
940927
Giải nhấtG1
57643
Giải nhìG2
49158
Giải baG3
15080
89059
Giải tưG4
74801
94675
15753
37493
03860
11944
26905
Giải nămG5
2510
Giải sáuG6
3067
4405
1820
Giải bảyG7
163
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
01, 5, 5
10
27, 0
3 
43, 4
58, 9, 3, 4
60, 7, 3
75
80
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 11-06-2022
Đặc biệtĐB
563395
Giải nhấtG1
60898
Giải nhìG2
20565
Giải baG3
06200
01151
Giải tưG4
32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827
Giải nămG5
1103
Giải sáuG6
9711
8952
0313
Giải bảyG7
064
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
00, 3
11, 3
22, 8, 7
3 
41
51, 2
65, 2, 4
78
8 
95, 8, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 06-06-2022
Đặc biệtĐB
444438
Giải nhấtG1
01999
Giải nhìG2
22766
Giải baG3
97620
16282
Giải tưG4
13087
82621
89752
05770
18106
48654
59323
Giải nămG5
9936
Giải sáuG6
1088
1172
5439
Giải bảyG7
705
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
06, 5
1 
20, 1, 3
38, 6, 9
4 
52, 4
66
70, 2
82, 7, 8, 5
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 04-06-2022
Đặc biệtĐB
666780
Giải nhấtG1
74899
Giải nhìG2
82553
Giải baG3
51629
97023
Giải tưG4
64589
87626
59909
77489
95648
50215
11110
Giải nămG5
4918
Giải sáuG6
9050
5576
1879
Giải bảyG7
435
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
09
15, 0, 8, 3
29, 3, 6
35
48
53, 0
6 
76, 9
80, 9, 9
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 30-05-2022
Đặc biệtĐB
275006
Giải nhấtG1
10665
Giải nhìG2
27172
Giải baG3
95794
04226
Giải tưG4
52558
80548
42387
43312
55063
76919
34120
Giải nămG5
1055
Giải sáuG6
8940
0124
0410
Giải bảyG7
858
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
06
12, 9, 0
26, 0, 4
32
48, 0
58, 5, 8
65, 3
72
87
94
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 28-05-2022
Đặc biệtĐB
925810
Giải nhấtG1
86320
Giải nhìG2
18000
Giải baG3
50145
51775
Giải tưG4
41029
02223
22272
52204
07773
62408
63136
Giải nămG5
4785
Giải sáuG6
8715
2586
8652
Giải bảyG7
558
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
00, 4, 8
10, 5
20, 9, 3, 6
36
45
52, 8
6 
75, 2, 3
85, 6
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 23-05-2022
Đặc biệtĐB
149345
Giải nhấtG1
70764
Giải nhìG2
97125
Giải baG3
55338
00119
Giải tưG4
32211
94030
83232
53256
21222
18911
92030
Giải nămG5
9464
Giải sáuG6
3557
5302
4157
Giải bảyG7
495
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
02
19, 1, 1
25, 2
38, 0, 2, 0
45
56, 7, 7
64, 4, 4
7 
8 
95
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 21-05-2022
Đặc biệtĐB
108098
Giải nhấtG1
19578
Giải nhìG2
21393
Giải baG3
02861
59808
Giải tưG4
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
Giải nămG5
8489
Giải sáuG6
5638
5838
5916
Giải bảyG7
840
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
08, 4, 9
15, 7, 6
27
38, 8
40
5 
61, 4, 0
78
89
98, 3, 7
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 16-05-2022
Đặc biệtĐB
977447
Giải nhấtG1
56984
Giải nhìG2
17582
Giải baG3
88937
36455
Giải tưG4
64718
49518
73327
44384
90220
81146
57435
Giải nămG5
4670
Giải sáuG6
6422
4702
4355
Giải bảyG7
002
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
02, 2
18, 8
27, 0, 2
37, 5
47, 6
55, 5
6 
70, 9
84, 2, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 14-05-2022
Đặc biệtĐB
275361
Giải nhấtG1
75796
Giải nhìG2
32729
Giải baG3
43553
21931
Giải tưG4
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
Giải nămG5
3599
Giải sáuG6
5354
9472
6469
Giải bảyG7
912
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07, 1, 7
13, 2
29
31
48, 8
53, 0, 4
61, 9
72
80
96, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 09-05-2022
Đặc biệtĐB
292289
Giải nhấtG1
24077
Giải nhìG2
37900
Giải baG3
35650
30008
Giải tưG4
49848
62173
66747
77446
26673
35460
35290
Giải nămG5
2108
Giải sáuG6
9921
5205
5366
Giải bảyG7
835
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
00, 8, 8, 5
1 
21
35
48, 7, 6
50
60, 6
77, 3, 3
89
90, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 07-05-2022
Đặc biệtĐB
774344
Giải nhấtG1
33313
Giải nhìG2
67180
Giải baG3
74339
42307
Giải tưG4
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
Giải nămG5
8838
Giải sáuG6
1223
5222
5091
Giải bảyG7
938
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
07
13
25, 3, 2
39, 7, 8, 8
44, 3, 7, 5
56
67
7 
80, 8
91
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 02-05-2022
Đặc biệtĐB
568875
Giải nhấtG1
14289
Giải nhìG2
98388
Giải baG3
31385
35680
Giải tưG4
85672
58337
86582
69053
43796
98318
05183
Giải nămG5
3294
Giải sáuG6
8933
9529
2345
Giải bảyG7
330
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
0 
18
29
37, 3, 0
45
53
6 
75, 2, 5
89, 8, 5, 0, 2, 3
96, 4
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 30-04-2022
Đặc biệtĐB
981317
Giải nhấtG1
71206
Giải nhìG2
12955
Giải baG3
54631
20615
Giải tưG4
60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341
Giải nămG5
7246
Giải sáuG6
5590
3844
5710
Giải bảyG7
005
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
06, 5
17, 5, 0
2 
31, 6
41, 6, 4
55
68, 4, 3
70
8 
90, 0, 0
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 25-04-2022
Đặc biệtĐB
142785
Giải nhấtG1
72819
Giải nhìG2
62743
Giải baG3
96286
10547
Giải tưG4
21371
31315
05150
58777
25676
76947
99975
Giải nămG5
0917
Giải sáuG6
2358
7718
6831
Giải bảyG7
912
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
19, 5, 7, 8, 2
2 
31, 5
43, 7, 7
50, 8
6 
71, 7, 6, 5
85, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 23-04-2022
Đặc biệtĐB
733438
Giải nhấtG1
96922
Giải nhìG2
39088
Giải baG3
33041
09562
Giải tưG4
23806
91009
01740
61747
85262
13726
50246
Giải nămG5
7012
Giải sáuG6
6117
8832
4303
Giải bảyG7
606
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
06, 9, 3, 6
12, 7
22, 6
38, 2
41, 0, 7, 6
5 
62, 2
7 
88
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 18-04-2022
Đặc biệtĐB
979252
Giải nhấtG1
57364
Giải nhìG2
15086
Giải baG3
94841
76770
Giải tưG4
80517
33839
09799
69065
71201
10355
74742
Giải nămG5
6589
Giải sáuG6
8102
2666
5284
Giải bảyG7
724
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
01, 2
17
24
39
41, 2
52, 5, 2
64, 5, 6
70
86, 9, 4
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 16-04-2022
Đặc biệtĐB
559479
Giải nhấtG1
02626
Giải nhìG2
92408
Giải baG3
75854
39998
Giải tưG4
78874
66320
63086
84841
53705
63175
31510
Giải nămG5
7514
Giải sáuG6
0993
6069
6582
Giải bảyG7
212
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
08, 5
10, 4, 2
26, 0
3 
41
54
69
79, 4, 5
86, 2, 7
98, 3
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 11-04-2022
Đặc biệtĐB
158611
Giải nhấtG1
79579
Giải nhìG2
26537
Giải baG3
74189
23789
Giải tưG4
38356
56673
37850
26498
85916
02022
57148
Giải nămG5
5648
Giải sáuG6
9858
6632
8132
Giải bảyG7
356
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
0 
11, 6
22
37, 2, 2
48, 8
56, 0, 8, 6
60
79, 3
89, 9
98
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 09-04-2022
Đặc biệtĐB
357575
Giải nhấtG1
16149
Giải nhìG2
08575
Giải baG3
43187
80567
Giải tưG4
96709
30093
37311
29587
95845
99885
35473
Giải nămG5
3130
Giải sáuG6
9405
4381
5630
Giải bảyG7
475
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
09, 5
11
2 
30, 0, 5
49, 5
5 
67
75, 5, 3, 5
87, 7, 5, 1
93
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 04-04-2022
Đặc biệtĐB
000989
Giải nhấtG1
76682
Giải nhìG2
31044
Giải baG3
77577
16072
Giải tưG4
16335
33399
80449
43943
53243
85525
81280
Giải nămG5
4227
Giải sáuG6
0327
0765
2937
Giải bảyG7
411
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
11
25, 7, 7
35, 7, 4
44, 9, 3, 3
5 
65
77, 2
89, 2, 0
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 02-04-2022
Đặc biệtĐB
832608
Giải nhấtG1
45661
Giải nhìG2
18219
Giải baG3
82027
10710
Giải tưG4
50605
01086
35328
05899
96696
92857
02079
Giải nămG5
4201
Giải sáuG6
1118
1648
0765
Giải bảyG7
913
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
08, 5, 1
19, 0, 8, 3, 1
27, 8
3 
48
57
61, 5
79
86
99, 6
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 28-03-2022
Đặc biệtĐB
327636
Giải nhấtG1
16762
Giải nhìG2
33917
Giải baG3
21143
92608
Giải tưG4
93906
29374
90930
21716
61692
85982
29650
Giải nămG5
5576
Giải sáuG6
4467
0168
0426
Giải bảyG7
295
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
08, 6
17, 6
26
36, 0
43, 2
50
62, 7, 8
74, 6
82
92, 5
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 26-03-2022
Đặc biệtĐB
046349
Giải nhấtG1
86252
Giải nhìG2
65516
Giải baG3
78343
69368
Giải tưG4
85613
06355
07764
10949
42396
04712
86348
Giải nămG5
5324
Giải sáuG6
6048
1104
2365
Giải bảyG7
349
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
04
16, 3, 2
24
3 
49, 3, 9, 8, 8, 9, 5
52, 5
68, 4, 5
7 
8 
96
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 21-03-2022
Đặc biệtĐB
366833
Giải nhấtG1
18881
Giải nhìG2
75983
Giải baG3
60869
40785
Giải tưG4
14702
69817
31414
68031
87130
28472
10451
Giải nămG5
1399
Giải sáuG6
1940
0910
1163
Giải bảyG7
144
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
02
17, 4, 0
2 
33, 1, 0
40, 4
51
69, 3
72
81, 3, 5
99, 2