Sổ kết quả xổ số Hồ Chí Minh

30 lượt quay, kết thúc vào 28-11-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 26-11-2022
Đặc biệtĐB
244392
Giải nhấtG1
86631
Giải nhìG2
83675
Giải baG3
03891
45070
Giải tưG4
55864
18399
34328
30012
91745
93432
16539
Giải nămG5
0354
Giải sáuG6
1498
0181
5487
Giải bảyG7
816
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
0 
12, 6
28
31, 2, 9
45
54, 1
64
75, 0
81, 7
92, 1, 9, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 21-11-2022
Đặc biệtĐB
146610
Giải nhấtG1
31486
Giải nhìG2
62041
Giải baG3
02655
99691
Giải tưG4
75445
94450
49035
24222
03445
36782
62186
Giải nămG5
0969
Giải sáuG6
3494
6865
0915
Giải bảyG7
564
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
0 
10, 5
22
35
41, 5, 5
55, 0, 5
69, 5, 4
7 
86, 2, 6
91, 4
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 19-11-2022
Đặc biệtĐB
337741
Giải nhấtG1
96038
Giải nhìG2
54459
Giải baG3
93437
34515
Giải tưG4
50453
06255
61631
13568
32588
29397
21186
Giải nămG5
1888
Giải sáuG6
9426
1135
8247
Giải bảyG7
816
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
06
15, 6
26
38, 7, 1, 5
41, 7
59, 3, 5
68
7 
88, 6, 8
97
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 14-11-2022
Đặc biệtĐB
003081
Giải nhấtG1
49805
Giải nhìG2
60161
Giải baG3
49356
66430
Giải tưG4
22637
08305
36919
54926
52147
93432
60378
Giải nămG5
3776
Giải sáuG6
1227
7470
8561
Giải bảyG7
267
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
05, 5
19
26, 7
30, 7, 2
47
56
61, 1, 7
78, 6, 0, 4
81
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 12-11-2022
Đặc biệtĐB
084841
Giải nhấtG1
59056
Giải nhìG2
87026
Giải baG3
07682
90486
Giải tưG4
15636
40912
08629
86296
35942
19564
59178
Giải nămG5
7458
Giải sáuG6
1669
3677
4096
Giải bảyG7
058
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
0 
12
26, 9
36
41, 2, 3
56, 8, 8
64, 9
78, 7
82, 6
96, 6
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 07-11-2022
Đặc biệtĐB
375596
Giải nhấtG1
96153
Giải nhìG2
37599
Giải baG3
60953
14381
Giải tưG4
25004
16208
73044
97708
01147
32302
60745
Giải nămG5
9393
Giải sáuG6
9139
7280
8203
Giải bảyG7
396
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
04, 8, 8, 2, 3
1 
2 
39
44, 7, 5
53, 3
6 
7 
81, 0
96, 9, 3, 6, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 05-11-2022
Đặc biệtĐB
011128
Giải nhấtG1
89623
Giải nhìG2
28117
Giải baG3
10251
05690
Giải tưG4
28590
46805
97775
45965
29525
21405
69423
Giải nămG5
8121
Giải sáuG6
1970
1437
0152
Giải bảyG7
690
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
05, 5
17
28, 3, 5, 3, 1
37
4 
51, 2
65, 0
75, 0
8 
90, 0, 0
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 31-10-2022
Đặc biệtĐB
962455
Giải nhấtG1
30696
Giải nhìG2
84304
Giải baG3
37361
68286
Giải tưG4
82959
07176
89901
07904
77112
37597
86782
Giải nămG5
7317
Giải sáuG6
7237
5057
5982
Giải bảyG7
239
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
04, 1, 4
12, 7
2 
37, 9
4 
55, 9, 7
61
76
86, 2, 2, 3
96, 7
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 29-10-2022
Đặc biệtĐB
712433
Giải nhấtG1
68938
Giải nhìG2
42712
Giải baG3
23214
23946
Giải tưG4
37884
70833
08275
57062
87870
70004
10908
Giải nămG5
7650
Giải sáuG6
9622
1027
2844
Giải bảyG7
479
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
04, 8
12, 4
22, 7
33, 8, 3
46, 4, 6
50
62
75, 0, 9
84
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 24-10-2022
Đặc biệtĐB
099412
Giải nhấtG1
03018
Giải nhìG2
07226
Giải baG3
79438
41846
Giải tưG4
92081
96865
93346
70679
43676
03784
05018
Giải nămG5
1438
Giải sáuG6
6280
8714
6965
Giải bảyG7
849
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
0 
12, 8, 8, 4
26
38, 8
46, 6, 9
5 
65, 5
79, 6, 0
81, 4, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 22-10-2022
Đặc biệtĐB
846618
Giải nhấtG1
30336
Giải nhìG2
73551
Giải baG3
49487
38287
Giải tưG4
88268
93578
40388
74477
35011
64745
92761
Giải nămG5
2069
Giải sáuG6
8680
2607
1683
Giải bảyG7
186
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
07
18, 1
2 
36
45
51, 0
68, 1, 9
78, 7
87, 7, 8, 0, 3, 6
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 17-10-2022
Đặc biệtĐB
532276
Giải nhấtG1
69978
Giải nhìG2
56516
Giải baG3
40391
26169
Giải tưG4
70472
87141
77875
48163
15812
83344
50090
Giải nămG5
1063
Giải sáuG6
3675
4272
5628
Giải bảyG7
844
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
16, 2, 2
28
3 
41, 4, 4
5 
69, 3, 3
76, 8, 2, 5, 5, 2
8 
91, 0
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 15-10-2022
Đặc biệtĐB
645652
Giải nhấtG1
71215
Giải nhìG2
97949
Giải baG3
76175
65522
Giải tưG4
18406
63930
18956
51711
07520
28521
31095
Giải nămG5
8721
Giải sáuG6
8836
9013
4091
Giải bảyG7
836
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
06
15, 1, 3, 4
22, 0, 1, 1
30, 6, 6
49
52, 6
6 
75
8 
95, 1
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 10-10-2022
Đặc biệtĐB
221662
Giải nhấtG1
44178
Giải nhìG2
36584
Giải baG3
81673
15299
Giải tưG4
48505
00859
86167
03021
00778
01243
59182
Giải nămG5
9834
Giải sáuG6
8630
3763
1338
Giải bảyG7
952
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
05
1 
21, 8
34, 0, 8
43
59, 2
62, 7, 3
78, 3, 8
84, 2
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 08-10-2022
Đặc biệtĐB
152369
Giải nhấtG1
37974
Giải nhìG2
25882
Giải baG3
94375
98995
Giải tưG4
69366
28727
98629
01413
87885
83833
04094
Giải nămG5
7299
Giải sáuG6
4795
1389
9856
Giải bảyG7
638
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
0 
13
27, 9
33, 8
4 
56
69, 6
74, 5
82, 5, 9
95, 4, 9, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 03-10-2022
Đặc biệtĐB
085720
Giải nhấtG1
70803
Giải nhìG2
47517
Giải baG3
59337
47724
Giải tưG4
24239
73064
19183
49412
99708
66385
18857
Giải nămG5
6125
Giải sáuG6
0974
3113
1081
Giải bảyG7
990
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
03, 8
17, 2, 3
20, 4, 5
37, 9
4 
57, 2
64
74
83, 5, 1
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 01-10-2022
Đặc biệtĐB
015021
Giải nhấtG1
63533
Giải nhìG2
51263
Giải baG3
93926
63686
Giải tưG4
88384
12376
13993
92681
39688
26654
19087
Giải nămG5
8209
Giải sáuG6
7361
4476
9805
Giải bảyG7
278
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
09, 5, 3
1 
21, 6
33
4 
54
63, 1
76, 6, 8
86, 4, 1, 8, 7
93
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 26-09-2022
Đặc biệtĐB
087007
Giải nhấtG1
36078
Giải nhìG2
74461
Giải baG3
37139
60175
Giải tưG4
55052
86443
49540
52465
14637
62708
82350
Giải nămG5
6857
Giải sáuG6
5774
6135
5729
Giải bảyG7
479
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
07, 8
1 
29
39, 7, 5
43, 0
52, 0, 7
61, 5
78, 5, 4, 9, 5
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 24-09-2022
Đặc biệtĐB
210135
Giải nhấtG1
72108
Giải nhìG2
26518
Giải baG3
21709
34098
Giải tưG4
46932
59565
43989
31487
95073
19237
64137
Giải nămG5
9594
Giải sáuG6
2523
4055
8139
Giải bảyG7
958
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
08, 9, 7
18
23
35, 2, 7, 7, 9
4 
55, 8
65
73
89, 7
98, 4
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 19-09-2022
Đặc biệtĐB
275622
Giải nhấtG1
04115
Giải nhìG2
18626
Giải baG3
82372
18895
Giải tưG4
23953
77945
22836
22716
66876
94644
66426
Giải nămG5
6780
Giải sáuG6
9773
2242
0466
Giải bảyG7
814
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
06
15, 6, 4
22, 6, 6
36
45, 4, 2
53
66
72, 6, 3
80
95
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 17-09-2022
Đặc biệtĐB
517935
Giải nhấtG1
88510
Giải nhìG2
85716
Giải baG3
15730
15195
Giải tưG4
82235
67754
38740
19692
20482
72453
50908
Giải nămG5
9863
Giải sáuG6
4986
3798
4184
Giải bảyG7
542
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
08
10, 6
2 
35, 0, 5
40, 2
54, 3
63
7 
82, 6, 4, 9
95, 2, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 12-09-2022
Đặc biệtĐB
027780
Giải nhấtG1
75744
Giải nhìG2
44296
Giải baG3
44937
96720
Giải tưG4
77984
18913
82560
46537
54249
34023
93135
Giải nămG5
2555
Giải sáuG6
8680
9622
4275
Giải bảyG7
089
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
0 
13, 0
20, 3, 2
37, 7, 5
44, 9
55
60
75
80, 4, 0, 9
96
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 10-09-2022
Đặc biệtĐB
965021
Giải nhấtG1
93890
Giải nhìG2
14951
Giải baG3
46020
37264
Giải tưG4
30349
60871
08096
65363
76860
13575
97428
Giải nămG5
5181
Giải sáuG6
7778
1557
9853
Giải bảyG7
267
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 0, 8
3 
49
51, 7, 3
64, 3, 0, 7
71, 5, 8
81
90, 6, 2
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 05-09-2022
Đặc biệtĐB
511023
Giải nhấtG1
41786
Giải nhìG2
64481
Giải baG3
86152
22364
Giải tưG4
91612
47726
52720
30307
33661
70784
94115
Giải nămG5
4026
Giải sáuG6
2985
2893
7144
Giải bảyG7
758
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
07
12, 5
23, 6, 0, 6
3 
44
52, 8
64, 1
72
86, 1, 4, 5
93
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 03-09-2022
Đặc biệtĐB
320869
Giải nhấtG1
28248
Giải nhìG2
00823
Giải baG3
88689
78109
Giải tưG4
78446
70415
31101
11014
29811
10623
03479
Giải nămG5
3941
Giải sáuG6
9667
2625
3725
Giải bảyG7
614
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
09, 1
15, 4, 1, 4
23, 3, 5, 5
3 
48, 6, 1
5 
69, 7
79
89
93
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 29-08-2022
Đặc biệtĐB
547490
Giải nhấtG1
32716
Giải nhìG2
81043
Giải baG3
39395
40787
Giải tưG4
78538
24908
74005
63750
16131
90790
42104
Giải nămG5
8586
Giải sáuG6
7728
6617
3242
Giải bảyG7
944
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
08, 5, 4
16, 7
28
38, 1, 2
43, 2, 4
50
6 
7 
87, 6
90, 5, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 27-08-2022
Đặc biệtĐB
974485
Giải nhấtG1
70776
Giải nhìG2
33344
Giải baG3
71635
27891
Giải tưG4
79564
14441
38486
18000
45612
00436
31434
Giải nămG5
4860
Giải sáuG6
2232
8060
0195
Giải bảyG7
470
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
00
12
28
35, 6, 4, 2
44, 1
5 
64, 0, 0
76, 0
85, 6
91, 5
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 22-08-2022
Đặc biệtĐB
226043
Giải nhấtG1
22205
Giải nhìG2
70088
Giải baG3
77002
13114
Giải tưG4
90479
48399
92406
77178
63382
43402
85738
Giải nămG5
1565
Giải sáuG6
9645
5380
5205
Giải bảyG7
187
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
05, 2, 6, 2, 5
14
2 
38
43, 5
58
65
79, 8
88, 2, 0, 7
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 20-08-2022
Đặc biệtĐB
206980
Giải nhấtG1
39722
Giải nhìG2
67655
Giải baG3
37139
27932
Giải tưG4
26364
89494
10843
53631
31323
05834
86967
Giải nămG5
1337
Giải sáuG6
6638
0927
0288
Giải bảyG7
534
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
1 
22, 3, 7
39, 2, 1, 4, 7, 8, 4
43
55
64, 7, 6
7 
80, 8
94
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 15-08-2022
Đặc biệtĐB
404203
Giải nhấtG1
11403
Giải nhìG2
12811
Giải baG3
29352
24162
Giải tưG4
07453
10379
66577
25860
40340
47406
55926
Giải nămG5
2499
Giải sáuG6
7065
8375
8702
Giải bảyG7
714
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
03, 3, 6, 2
11, 4
26
3 
40, 5
52, 3
62, 0, 5
79, 7, 5
8 
99