Sổ kết quả xổ số Hậu Giang

30 lượt quay, kết thúc vào 25-02-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 20-02-2021
Đặc biệtĐB
788316
Giải nhấtG1
66583
Giải nhìG2
66583
Giải baG3
80419
00316
Giải tưG4
03656
74184
51530
95740
81083
43517
39129
Giải nămG5
9705
Giải sáuG6
6233
6102
4707
Giải bảyG7
421
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
05, 2, 7
16, 9, 6, 7
29, 1
30, 3
40
56
6 
75
83, 3, 4, 3
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 13-02-2021
Đặc biệtĐB
910568
Giải nhấtG1
02942
Giải nhìG2
43901
Giải baG3
25592
64932
Giải tưG4
13051
93593
50153
09326
91920
16395
00441
Giải nămG5
6465
Giải sáuG6
1941
1760
7359
Giải bảyG7
752
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
01
1 
26, 0
32
42, 1, 1
51, 3, 9, 2
68, 5, 0
75
8 
92, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 06-02-2021
Đặc biệtĐB
901894
Giải nhấtG1
33630
Giải nhìG2
69016
Giải baG3
08449
30775
Giải tưG4
06216
92306
43408
39677
62238
21059
81810
Giải nămG5
7889
Giải sáuG6
1739
3463
6548
Giải bảyG7
990
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
06, 8
16, 6, 0
2 
30, 8, 9
49, 8
59
63
75, 7
89
94, 0, 0
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 30-01-2021
Đặc biệtĐB
282772
Giải nhấtG1
52314
Giải nhìG2
50834
Giải baG3
45416
77624
Giải tưG4
43748
64539
92609
80201
42819
83272
21078
Giải nămG5
6026
Giải sáuG6
1148
9494
6860
Giải bảyG7
444
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
09, 1
14, 6, 9
24, 6
34, 9
48, 8, 4, 8
5 
60
72, 2, 8
8 
94
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 23-01-2021
Đặc biệtĐB
615442
Giải nhấtG1
47048
Giải nhìG2
52410
Giải baG3
94385
72589
Giải tưG4
76974
86397
32432
94755
57038
92525
33962
Giải nămG5
0645
Giải sáuG6
6373
7695
2876
Giải bảyG7
086
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
0 
10
25
32, 8
42, 8, 5, 0
55
62
74, 3, 6
85, 9, 6
97, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021
Đặc biệtĐB
943293
Giải nhấtG1
26109
Giải nhìG2
01849
Giải baG3
63605
86436
Giải tưG4
94590
26673
57725
64287
72736
28542
42130
Giải nămG5
7676
Giải sáuG6
5861
0086
8917
Giải bảyG7
244
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
09, 5
17, 9
25
36, 6, 0
49, 2, 4
5 
61
73, 6
87, 6
93, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021
Đặc biệtĐB
872304
Giải nhấtG1
32794
Giải nhìG2
28728
Giải baG3
52111
54694
Giải tưG4
85462
85049
55677
68088
28917
79960
37252
Giải nămG5
6647
Giải sáuG6
6192
2364
0542
Giải bảyG7
777
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
04
11, 7
28
3 
49, 7, 2
52
62, 0, 4
77, 7
88
94, 4, 2, 9
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021
Đặc biệtĐB
857942
Giải nhấtG1
51473
Giải nhìG2
64309
Giải baG3
37846
74806
Giải tưG4
18291
36183
72835
36249
80371
18388
06709
Giải nămG5
6010
Giải sáuG6
8935
9924
6247
Giải bảyG7
595
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
09, 6, 9
10
24
35, 5
42, 6, 9, 7
5 
6 
73, 1
83, 8
91, 5, 1
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020
Đặc biệtĐB
315906
Giải nhấtG1
00813
Giải nhìG2
81864
Giải baG3
34487
91646
Giải tưG4
47714
45217
08766
66140
27301
90101
21332
Giải nămG5
0987
Giải sáuG6
3898
1311
1172
Giải bảyG7
112
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
06, 1, 1
13, 4, 7, 1, 2
2 
32
46, 0
5 
64, 6, 3
72
87, 7
98
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 19-12-2020
Đặc biệtĐB
719126
Giải nhấtG1
06096
Giải nhìG2
89348
Giải baG3
98715
79941
Giải tưG4
08393
71297
42385
57071
97864
17166
73268
Giải nămG5
1992
Giải sáuG6
9104
6934
1886
Giải bảyG7
946
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
04
15
26
34
48, 1, 6
59
64, 6, 8
71
85, 6
96, 3, 7, 2
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 12-12-2020
Đặc biệtĐB
826349
Giải nhấtG1
85918
Giải nhìG2
66286
Giải baG3
44475
06054
Giải tưG4
58977
95917
45029
22084
42305
11254
47015
Giải nămG5
7805
Giải sáuG6
6266
9780
3874
Giải bảyG7
171
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
05, 5
18, 7, 5
29
3 
49, 7
54, 4
66
75, 7, 4, 1
86, 4, 0
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 05-12-2020
Đặc biệtĐB
885163
Giải nhấtG1
44224
Giải nhìG2
01388
Giải baG3
87877
05159
Giải tưG4
32725
20679
97862
34092
73340
57618
23784
Giải nămG5
4237
Giải sáuG6
9933
2612
5823
Giải bảyG7
360
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
0 
18, 2
24, 5, 3
37, 3
40
59, 3
63, 2, 0
77, 9
88, 4
92
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 28-11-2020
Đặc biệtĐB
868268
Giải nhấtG1
95672
Giải nhìG2
41648
Giải baG3
05398
11313
Giải tưG4
39190
36067
49374
12680
32697
22043
22539
Giải nămG5
5712
Giải sáuG6
6275
1821
4018
Giải bảyG7
793
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
0 
13, 2, 8
21
39
48, 3
5 
68, 7
72, 4, 5, 2
80
98, 0, 7, 3
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 21-11-2020
Đặc biệtĐB
846977
Giải nhấtG1
38200
Giải nhìG2
85158
Giải baG3
12741
73195
Giải tưG4
07389
66486
05310
89282
51183
96373
77183
Giải nămG5
0307
Giải sáuG6
9637
0472
4764
Giải bảyG7
228
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
00, 7
10
28
37
41
58, 4
64
77, 3, 2
89, 6, 2, 3, 3
95
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 14-11-2020
Đặc biệtĐB
499992
Giải nhấtG1
71926
Giải nhìG2
92901
Giải baG3
67832
34347
Giải tưG4
44240
99592
21782
52560
83982
39214
95550
Giải nămG5
5952
Giải sáuG6
7988
3950
9126
Giải bảyG7
865
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
01
14
26, 6
32, 8
47, 0
50, 2, 0
60, 5
7 
82, 2, 8
92, 2
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 07-11-2020
Đặc biệtĐB
090456
Giải nhấtG1
12884
Giải nhìG2
67439
Giải baG3
49333
75598
Giải tưG4
02114
14474
08211
32864
38729
86447
26862
Giải nămG5
8837
Giải sáuG6
4045
0486
1669
Giải bảyG7
203
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
03
14, 1
29
39, 3, 7
47, 5
56
64, 2, 9
74
84, 6, 0
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 31-10-2020
Đặc biệtĐB
411083
Giải nhấtG1
58066
Giải nhìG2
56633
Giải baG3
33425
71237
Giải tưG4
52228
64249
73940
02809
16841
68839
61215
Giải nămG5
2032
Giải sáuG6
3889
2382
0369
Giải bảyG7
480
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
09
15, 9
25, 8
33, 7, 9, 2
49, 0, 1
5 
66, 9
7 
83, 9, 2, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 24-10-2020
Đặc biệtĐB
696100
Giải nhấtG1
67334
Giải nhìG2
72115
Giải baG3
85993
44524
Giải tưG4
57815
57526
77938
67845
84839
27732
15703
Giải nămG5
9189
Giải sáuG6
4112
1755
2174
Giải bảyG7
872
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
00, 3, 5
15, 5, 2
24, 6
34, 8, 9, 2
45
55
6 
74, 2
89
93
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 17-10-2020
Đặc biệtĐB
953080
Giải nhấtG1
63446
Giải nhìG2
46695
Giải baG3
94723
69852
Giải tưG4
14751
15948
53751
31988
98216
87052
53719
Giải nămG5
0037
Giải sáuG6
4314
2819
4923
Giải bảyG7
313
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
16, 9, 4, 9, 3
23, 3
37
46, 8
52, 1, 1, 2
66
7 
80, 8
95
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 10-10-2020
Đặc biệtĐB
926185
Giải nhấtG1
53666
Giải nhìG2
19889
Giải baG3
73893
75155
Giải tưG4
43219
70616
43110
73306
14582
93870
76209
Giải nămG5
6673
Giải sáuG6
4661
7966
3611
Giải bảyG7
937
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
06, 9
19, 6, 0, 1
2 
37
49
55
66, 1, 6
70, 3
85, 9, 2
93
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 03-10-2020
Đặc biệtĐB
456776
Giải nhấtG1
51143
Giải nhìG2
53959
Giải baG3
44668
86379
Giải tưG4
70579
27998
91612
38715
74509
50969
13395
Giải nămG5
7000
Giải sáuG6
9738
4189
6049
Giải bảyG7
223
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
09, 0, 5
12, 5
23
38
43, 9
59
68, 9
76, 9, 9
89
98, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 26-09-2020
Đặc biệtĐB
386023
Giải nhấtG1
13066
Giải nhìG2
99709
Giải baG3
31334
96881
Giải tưG4
64043
34576
06873
43469
97731
85050
80520
Giải nămG5
0965
Giải sáuG6
3582
7710
0570
Giải bảyG7
119
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
09
10, 9
23, 0
34, 1, 9
43
50
66, 9, 5
76, 3, 0
81, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 19-09-2020
Đặc biệtĐB
140838
Giải nhấtG1
77314
Giải nhìG2
49032
Giải baG3
09984
64803
Giải tưG4
55787
94593
24384
49140
46240
28459
70554
Giải nămG5
6288
Giải sáuG6
4874
7404
5707
Giải bảyG7
378
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
03, 4, 7
14
2 
38, 2
40, 0, 3
59, 4
6 
74, 8
84, 7, 4, 8
93
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 12-09-2020
Đặc biệtĐB
074741
Giải nhấtG1
94908
Giải nhìG2
52491
Giải baG3
89718
14246
Giải tưG4
23210
57202
13391
43551
21310
01781
08929
Giải nămG5
6946
Giải sáuG6
1557
4903
4510
Giải bảyG7
983
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
08, 2, 3
18, 0, 0, 0
29
3 
41, 6, 6
51, 7
6 
7 
81, 3
91, 1, 9
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 05-09-2020
Đặc biệtĐB
403077
Giải nhấtG1
33983
Giải nhìG2
39556
Giải baG3
83057
52231
Giải tưG4
52998
65042
81470
71278
43054
02572
35208
Giải nămG5
2263
Giải sáuG6
6131
6734
9075
Giải bảyG7
821
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
08
1 
21
31, 1, 4
42
56, 7, 4
63, 1
77, 0, 8, 2, 5
83
98
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 29-08-2020
Đặc biệtĐB
495711
Giải nhấtG1
59430
Giải nhìG2
64838
Giải baG3
34037
61080
Giải tưG4
17535
56298
96017
11899
47080
56307
64134
Giải nămG5
4515
Giải sáuG6
9639
9944
4384
Giải bảyG7
623
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
07
11, 7, 5
23
30, 8, 7, 5, 4, 9
44
58
6 
7 
80, 0, 4
98, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 22-08-2020
Đặc biệtĐB
037307
Giải nhấtG1
55850
Giải nhìG2
37330
Giải baG3
23515
96089
Giải tưG4
35575
60813
95331
11221
75634
03307
86174
Giải nămG5
6644
Giải sáuG6
2225
7359
4455
Giải bảyG7
407
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
07, 7, 7
15, 3
21, 5
30, 1, 4
44
50, 9, 5, 7
6 
75, 4
89
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 15-08-2020
Đặc biệtĐB
987452
Giải nhấtG1
40236
Giải nhìG2
81556
Giải baG3
01026
17356
Giải tưG4
71630
43194
31279
99236
53559
48470
47400
Giải nămG5
3232
Giải sáuG6
2440
8108
7547
Giải bảyG7
576
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
00, 8
1 
26
36, 0, 6, 2
40, 7
52, 6, 6, 9, 4
6 
79, 0, 6
8 
94
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 08-08-2020
Đặc biệtĐB
016452
Giải nhấtG1
59050
Giải nhìG2
55386
Giải baG3
22493
50268
Giải tưG4
26805
13498
81190
71532
50967
55018
69788
Giải nămG5
8060
Giải sáuG6
2892
2495
8213
Giải bảyG7
711
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
05
18, 3, 1
2 
32
4 
52, 0
68, 7, 0, 9
7 
86, 8
93, 8, 0, 2, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 01-08-2020
Đặc biệtĐB
418922
Giải nhấtG1
84217
Giải nhìG2
87544
Giải baG3
87216
81879
Giải tưG4
34443
16618
73277
09756
99285
46557
17644
Giải nămG5
6352
Giải sáuG6
3737
3866
9910
Giải bảyG7
433
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
0 
17, 6, 8, 0
22
37, 3
44, 3, 4
56, 7, 2
66, 7
79, 7
85
9