Sổ kết quả xổ số Hậu Giang

30 lượt quay, kết thúc vào 20-01-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 15-01-2022
Đặc biệtĐB
751784
Giải nhấtG1
09342
Giải nhìG2
93280
Giải baG3
34711
60248
Giải tưG4
70410
49227
60370
19852
71855
33067
29567
Giải nămG5
0771
Giải sáuG6
4383
3668
7870
Giải bảyG7
604
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
04
11, 0
27, 6
3 
42, 8
52, 5
67, 7, 8
70, 1, 0
84, 0, 3
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 08-01-2022
Đặc biệtĐB
506893
Giải nhấtG1
12820
Giải nhìG2
51451
Giải baG3
89063
69454
Giải tưG4
19553
82329
97760
82537
33712
48956
49599
Giải nămG5
6483
Giải sáuG6
4527
1820
0959
Giải bảyG7
526
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
12
20, 9, 7, 0, 6
37
4 
51, 4, 3, 6, 9
63, 0
7 
83
93, 9
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 01-01-2022
Đặc biệtĐB
337190
Giải nhấtG1
72746
Giải nhìG2
77615
Giải baG3
86491
68694
Giải tưG4
72635
98535
26752
57449
61380
58956
30572
Giải nămG5
6927
Giải sáuG6
4730
2799
9359
Giải bảyG7
536
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
15
27
35, 5, 0, 6
46, 9
52, 6, 9
6 
72
80
90, 1, 4, 9, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 25-12-2021
Đặc biệtĐB
413167
Giải nhấtG1
12888
Giải nhìG2
48431
Giải baG3
25322
06846
Giải tưG4
25463
60691
50183
93290
58030
11897
07950
Giải nămG5
8189
Giải sáuG6
2677
7889
7197
Giải bảyG7
037
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
0 
1 
22
31, 0, 7
46
50
67, 3
77
88, 3, 9, 9
91, 0, 7, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 18-12-2021
Đặc biệtĐB
713178
Giải nhấtG1
13779
Giải nhìG2
97181
Giải baG3
56380
49506
Giải tưG4
97971
11866
44470
96820
26346
92829
22519
Giải nămG5
1090
Giải sáuG6
6995
5145
7386
Giải bảyG7
276
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
06
19
20, 9
3 
46, 5
5 
66
78, 9, 1, 0, 6, 7
81, 0, 6
90, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 11-12-2021
Đặc biệtĐB
481072
Giải nhấtG1
55192
Giải nhìG2
99254
Giải baG3
27583
18568
Giải tưG4
46672
81928
12510
02388
01063
25067
41553
Giải nămG5
2973
Giải sáuG6
4334
1034
2126
Giải bảyG7
859
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
0 
10, 9
28, 6
34, 4
4 
54, 3, 9
68, 3, 7
72, 2, 3
83, 8
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 04-12-2021
Đặc biệtĐB
127380
Giải nhấtG1
97195
Giải nhìG2
89464
Giải baG3
09529
72724
Giải tưG4
73758
81314
32326
26785
78003
53827
20770
Giải nămG5
1844
Giải sáuG6
8227
6578
0305
Giải bảyG7
442
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
03, 5
14
29, 4, 6, 7, 7
3 
44, 2
58
64
70, 8
80, 5
95, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 27-11-2021
Đặc biệtĐB
850830
Giải nhấtG1
93183
Giải nhìG2
00108
Giải baG3
38130
04575
Giải tưG4
95164
42882
68940
79446
67281
85160
87579
Giải nămG5
9009
Giải sáuG6
1293
4282
9576
Giải bảyG7
538
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
08, 9
1 
2 
30, 0, 8
40, 6
5 
64, 0
75, 9, 6
83, 2, 1, 2, 9
93
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 20-11-2021
Đặc biệtĐB
137686
Giải nhấtG1
79996
Giải nhìG2
38101
Giải baG3
76863
51552
Giải tưG4
25326
55282
09687
46259
02438
84832
45400
Giải nămG5
6901
Giải sáuG6
8773
4812
9529
Giải bảyG7
400
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
01, 0, 1, 0
12
26, 9
38, 2
4 
52, 9, 4
63
73
86, 2, 7
96
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 13-11-2021
Đặc biệtĐB
784888
Giải nhấtG1
79418
Giải nhìG2
17383
Giải baG3
21824
94759
Giải tưG4
16030
51920
11440
74430
48327
53257
24289
Giải nămG5
2913
Giải sáuG6
8420
8161
7959
Giải bảyG7
002
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
02
18, 3
24, 0, 7, 0
30, 0
40
59, 7, 9
61
7 
88, 3, 9, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 06-11-2021
Đặc biệtĐB
271258
Giải nhấtG1
55510
Giải nhìG2
95191
Giải baG3
56772
21521
Giải tưG4
71265
45340
57479
52632
63328
96109
48818
Giải nămG5
6345
Giải sáuG6
6443
5933
6467
Giải bảyG7
600
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
09, 0
10, 8
21, 8
32, 3
40, 5, 3, 0
58
65, 7
72, 9
8 
91
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 30-10-2021
Đặc biệtĐB
928235
Giải nhấtG1
53482
Giải nhìG2
92319
Giải baG3
22266
60230
Giải tưG4
06846
40622
29691
29090
15298
40100
94081
Giải nămG5
9696
Giải sáuG6
3949
8420
1164
Giải bảyG7
856
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
00
19
22, 0
35, 0
46, 9
56
66, 4
7 
82, 1, 7
91, 0, 8, 6
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 23-10-2021
Đặc biệtĐB
780272
Giải nhấtG1
35743
Giải nhìG2
32647
Giải baG3
08709
58406
Giải tưG4
55321
73499
32268
00838
59454
22380
66594
Giải nămG5
5886
Giải sáuG6
5569
0473
9282
Giải bảyG7
712
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
09, 6
12
21
38
43, 7
54
68, 9
72, 3, 0
80, 6, 2
99, 4
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 03-07-2021
Đặc biệtĐB
951718
Giải nhấtG1
96292
Giải nhìG2
63455
Giải baG3
87555
92773
Giải tưG4
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
Giải nămG5
7925
Giải sáuG6
7285
1498
0211
Giải bảyG7
402
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
08, 9, 2
18, 1
29, 1, 5, 2
3 
4 
55, 5
66
73, 3
85
92, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 26-06-2021
Đặc biệtĐB
475269
Giải nhấtG1
25760
Giải nhìG2
42283
Giải baG3
13683
02531
Giải tưG4
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
Giải nămG5
0327
Giải sáuG6
0584
5271
1475
Giải bảyG7
431
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
0 
13
25, 2, 7
31, 1, 7
48
52, 7
69, 0
73, 1, 5
83, 3, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 19-06-2021
Đặc biệtĐB
355910
Giải nhấtG1
56267
Giải nhìG2
44403
Giải baG3
90769
31689
Giải tưG4
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
Giải nămG5
8115
Giải sáuG6
5415
0924
6454
Giải bảyG7
320
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
03, 1, 4
10, 6, 5, 5
24, 0
33
48
53, 5, 4
67, 9
7 
89, 0
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 12-06-2021
Đặc biệtĐB
514345
Giải nhấtG1
42260
Giải nhìG2
92616
Giải baG3
16547
95531
Giải tưG4
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
Giải nămG5
8069
Giải sáuG6
2708
0139
5874
Giải bảyG7
663
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
08, 8
16, 9
23
31, 9, 7
45, 7
5 
60, 7, 9, 3
71, 4
8 
99, 3
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 05-06-2021
Đặc biệtĐB
482668
Giải nhấtG1
80513
Giải nhìG2
53760
Giải baG3
49414
65150
Giải tưG4
72892
83639
10950
73141
00557
66384
91369
Giải nămG5
6851
Giải sáuG6
1158
8608
2427
Giải bảyG7
411
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
08
13, 4, 1
27
39, 5
41
50, 0, 7, 1, 8
68, 0, 9
7 
84
92
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 29-05-2021
Đặc biệtĐB
127077
Giải nhấtG1
38027
Giải nhìG2
62505
Giải baG3
99265
37863
Giải tưG4
29785
13609
52392
31092
83924
27989
29110
Giải nămG5
8642
Giải sáuG6
3912
4261
6618
Giải bảyG7
949
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
05, 9
10, 2, 8
27, 4
3 
42, 9
5 
65, 3, 1
77, 5
85, 9
92, 2
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 22-05-2021
Đặc biệtĐB
034070
Giải nhấtG1
54733
Giải nhìG2
58535
Giải baG3
80985
01232
Giải tưG4
69885
55578
13393
23146
56033
97963
53863
Giải nămG5
5983
Giải sáuG6
6172
0725
7338
Giải bảyG7
441
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03
1 
25
33, 5, 2, 3, 8
46, 1
5 
63, 3
70, 8, 2
85, 5, 3
93
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 15-05-2021
Đặc biệtĐB
259699
Giải nhấtG1
95513
Giải nhìG2
51850
Giải baG3
94054
10085
Giải tưG4
37549
59120
40782
09277
12532
88479
27669
Giải nămG5
1507
Giải sáuG6
2493
9019
0173
Giải bảyG7
117
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
07
13, 9, 7, 0
20
32
49
50, 4
69
77, 9, 3
85, 2
99, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 08-05-2021
Đặc biệtĐB
169022
Giải nhấtG1
57864
Giải nhìG2
79016
Giải baG3
18737
22859
Giải tưG4
00654
03252
49204
58050
92035
74398
00806
Giải nămG5
1225
Giải sáuG6
8270
6806
9225
Giải bảyG7
632
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 6, 6
16
22, 5, 5
37, 5, 2
4 
59, 4, 2, 0
64, 4
70
8 
98
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 01-05-2021
Đặc biệtĐB
930599
Giải nhấtG1
60857
Giải nhìG2
17767
Giải baG3
56173
14913
Giải tưG4
68821
95134
78991
35057
44258
43247
25303
Giải nămG5
4838
Giải sáuG6
5244
8130
1104
Giải bảyG7
647
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
03, 4
13
21
34, 8, 0
47, 4, 7
57, 7, 8
67
73
8 
99, 1, 6
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 24-04-2021
Đặc biệtĐB
989182
Giải nhấtG1
34447
Giải nhìG2
60890
Giải baG3
71628
73989
Giải tưG4
64195
12185
06239
47065
93993
86256
93674
Giải nămG5
7468
Giải sáuG6
7971
0183
9426
Giải bảyG7
775
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
0 
1 
28, 6
39
47, 1
56
65, 8
74, 1, 5
82, 9, 5, 3
90, 5, 3
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 17-04-2021
Đặc biệtĐB
629901
Giải nhấtG1
12014
Giải nhìG2
80815
Giải baG3
93042
88404
Giải tưG4
32989
86541
59595
87047
90733
27506
78628
Giải nămG5
5301
Giải sáuG6
4295
1345
9608
Giải bảyG7
515
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
01, 4, 6, 1, 8
14, 5, 5
28
33
42, 1, 7, 5
5 
6 
74
89
95, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 10-04-2021
Đặc biệtĐB
380130
Giải nhấtG1
40289
Giải nhìG2
48292
Giải baG3
15567
57815
Giải tưG4
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802
Giải nămG5
8641
Giải sáuG6
5242
0538
3706
Giải bảyG7
973
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
02, 6
15
2 
30, 8
41, 2
59
67, 7, 6
73, 7
89, 6
92, 3, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 03-04-2021
Đặc biệtĐB
671567
Giải nhấtG1
11040
Giải nhìG2
19325
Giải baG3
16708
30429
Giải tưG4
40657
38473
25891
30596
21997
35369
24815
Giải nămG5
4212
Giải sáuG6
0340
8228
0082
Giải bảyG7
132
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
08
15, 2
25, 9, 8
32
40, 0
57, 3
67, 9
73
82
91, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 27-03-2021
Đặc biệtĐB
654767
Giải nhấtG1
33461
Giải nhìG2
31667
Giải baG3
54392
49374
Giải tưG4
48484
02739
67053
25744
25229
86680
73587
Giải nămG5
1624
Giải sáuG6
4110
9955
3364
Giải bảyG7
360
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
0 
10
29, 4
39
44
53, 5
67, 1, 7, 4, 0, 8
74
84, 0, 7
92
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 20-03-2021
Đặc biệtĐB
570766
Giải nhấtG1
03940
Giải nhìG2
69973
Giải baG3
43468
66306
Giải tưG4
92612
21425
95243
00339
61051
32446
86923
Giải nămG5
4891
Giải sáuG6
8672
7019
1520
Giải bảyG7
156
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
06
12, 9
25, 3, 0
39
40, 3, 6, 0
51, 6
66, 8
73, 2
8 
91
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 13-03-2021
Đặc biệtĐB
676757
Giải nhấtG1
92831
Giải nhìG2
05393
Giải baG3
38656
54722
Giải tưG4
59507
43286
99189
36814
22604
99066
97695
Giải nămG5
4770
Giải sáuG6
6173
3395
9885
Giải bảyG7
654
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
07, 4
14, 8
22
31
4 
57, 6, 4
66
70, 3
86, 9, 5
93, 5, 5