Sổ kết quả xổ số Hậu Giang

30 lượt quay, kết thúc vào 28-11-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 26-11-2022
Đặc biệtĐB
046233
Giải nhấtG1
61946
Giải nhìG2
37583
Giải baG3
68651
70365
Giải tưG4
25925
19384
11575
47654
77602
95026
92597
Giải nămG5
2255
Giải sáuG6
7994
5938
7234
Giải bảyG7
219
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
02
19, 9
25, 6
33, 8, 4
46
51, 4, 5
65
75
83, 4
97, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 19-11-2022
Đặc biệtĐB
167038
Giải nhấtG1
98239
Giải nhìG2
21817
Giải baG3
74720
94345
Giải tưG4
01798
19660
32246
04223
88596
21409
67457
Giải nămG5
8386
Giải sáuG6
2473
8373
2144
Giải bảyG7
179
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
09
17
20, 3
38, 9
45, 6, 4, 3
57
60
73, 3, 9
86
98, 6
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 12-11-2022
Đặc biệtĐB
780807
Giải nhấtG1
79748
Giải nhìG2
68785
Giải baG3
89654
63889
Giải tưG4
47027
45003
42861
93625
94019
48228
37083
Giải nămG5
1500
Giải sáuG6
9992
1385
3812
Giải bảyG7
406
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
07, 3, 0, 6
19, 2
27, 5, 8
3 
48
54, 9
61
7 
85, 9, 3, 5
92
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 05-11-2022
Đặc biệtĐB
505926
Giải nhấtG1
16032
Giải nhìG2
36904
Giải baG3
15357
43081
Giải tưG4
95825
20531
94017
58435
42429
08346
19226
Giải nămG5
1196
Giải sáuG6
2237
5488
2656
Giải bảyG7
062
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
04
17
26, 5, 9, 6
32, 1, 5, 7
46
57, 6
62, 5
7 
81, 8
96
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 29-10-2022
Đặc biệtĐB
515951
Giải nhấtG1
04795
Giải nhìG2
17251
Giải baG3
32804
79228
Giải tưG4
33129
82029
03837
14557
29366
55374
91204
Giải nămG5
4542
Giải sáuG6
3918
9771
3072
Giải bảyG7
620
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
04, 4
18, 4
28, 9, 9, 0
37
42
51, 1, 7
66
74, 1, 2
8 
95
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 22-10-2022
Đặc biệtĐB
789150
Giải nhấtG1
15259
Giải nhìG2
56385
Giải baG3
34859
68820
Giải tưG4
44237
42789
81896
92952
01979
22748
99913
Giải nămG5
9401
Giải sáuG6
4983
4647
1648
Giải bảyG7
621
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
01
13
20, 1
37
48, 7, 8
50, 9, 9, 2, 1
6 
79
85, 9, 3
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 15-10-2022
Đặc biệtĐB
284647
Giải nhấtG1
89705
Giải nhìG2
70157
Giải baG3
29955
27944
Giải tưG4
17298
59408
42871
52416
07265
62323
52425
Giải nămG5
2826
Giải sáuG6
9346
4758
3569
Giải bảyG7
548
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
05, 8
16
23, 5, 6
3 
47, 4, 6, 8
57, 5, 8
65, 9
71
8 
98, 4
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 08-10-2022
Đặc biệtĐB
519482
Giải nhấtG1
59113
Giải nhìG2
48897
Giải baG3
39324
30041
Giải tưG4
40820
39169
40366
32645
97460
55797
20336
Giải nămG5
1746
Giải sáuG6
8028
1842
3480
Giải bảyG7
842
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
0 
13
24, 0, 8
36
41, 5, 6, 2, 2
5 
69, 6, 0
7 
82, 0, 0
97, 7
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 01-10-2022
Đặc biệtĐB
647803
Giải nhấtG1
32651
Giải nhìG2
27505
Giải baG3
23127
54716
Giải tưG4
28862
31537
08074
64175
72963
69875
01319
Giải nămG5
5998
Giải sáuG6
2498
9190
5844
Giải bảyG7
260
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
03, 5
16, 9
27
37
44
51
62, 3, 0
74, 5, 5
89
98, 8, 0
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 24-09-2022
Đặc biệtĐB
100138
Giải nhấtG1
56078
Giải nhìG2
00426
Giải baG3
71458
15608
Giải tưG4
95621
27887
82945
64191
13655
27151
52034
Giải nămG5
7750
Giải sáuG6
8973
7475
2957
Giải bảyG7
128
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
08
1 
26, 1, 8
38, 4
45
58, 5, 1, 0, 7
66
78, 3, 5
87
91
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 17-09-2022
Đặc biệtĐB
495941
Giải nhấtG1
19904
Giải nhìG2
67916
Giải baG3
52934
28031
Giải tưG4
85969
28702
58168
58984
58462
85498
74290
Giải nămG5
1476
Giải sáuG6
6758
7207
2934
Giải bảyG7
640
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
04, 2, 7
16
2 
34, 1, 4
41, 0
58
69, 8, 2
76, 9
84
98, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 10-09-2022
Đặc biệtĐB
187194
Giải nhấtG1
40285
Giải nhìG2
51790
Giải baG3
31168
42780
Giải tưG4
60763
18666
40673
75981
08744
76672
55635
Giải nămG5
4614
Giải sáuG6
1254
8062
2353
Giải bảyG7
067
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
0 
14
2 
35
44, 3
54, 3
68, 3, 6, 2, 7
73, 2
85, 0, 1
94, 0
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 03-09-2022
Đặc biệtĐB
257907
Giải nhấtG1
82169
Giải nhìG2
27194
Giải baG3
73517
88920
Giải tưG4
79395
41923
05977
36994
29741
20285
78564
Giải nămG5
2740
Giải sáuG6
4168
2057
9844
Giải bảyG7
024
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
07
17
20, 3, 4
3 
41, 0, 4, 3
57
69, 4, 8
77
85
94, 5, 4
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 27-08-2022
Đặc biệtĐB
291349
Giải nhấtG1
54829
Giải nhìG2
86659
Giải baG3
10728
34675
Giải tưG4
89993
08681
34928
95227
19885
75681
59317
Giải nămG5
6642
Giải sáuG6
5148
7487
7815
Giải bảyG7
417
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
0 
17, 5, 7
29, 8, 8, 7
37
49, 2, 8
59
6 
75
81, 5, 1, 7
93
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 20-08-2022
Đặc biệtĐB
580995
Giải nhấtG1
82763
Giải nhìG2
67087
Giải baG3
77156
70867
Giải tưG4
42933
34207
10543
42566
33554
58103
35581
Giải nămG5
9811
Giải sáuG6
8222
2633
3974
Giải bảyG7
451
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
07, 3
11
22, 9
33, 3
43
56, 4, 1
63, 7, 6
74
87, 1
95
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 13-08-2022
Đặc biệtĐB
155348
Giải nhấtG1
84872
Giải nhìG2
98916
Giải baG3
46064
18281
Giải tưG4
48308
76184
66091
54581
46481
16188
78213
Giải nămG5
4724
Giải sáuG6
7992
2447
7915
Giải bảyG7
607
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
08, 7
16, 3, 5, 3
24
3 
48, 7
5 
64
72
81, 4, 1, 1, 8
91, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 06-08-2022
Đặc biệtĐB
969472
Giải nhấtG1
93249
Giải nhìG2
90558
Giải baG3
72889
95626
Giải tưG4
59915
57089
36514
74230
58879
20878
14643
Giải nămG5
3949
Giải sáuG6
0277
6746
9458
Giải bảyG7
920
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
0 
15, 4
26, 0, 4
30
49, 3, 9, 6
58, 8
6 
72, 9, 8, 7
89, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 30-07-2022
Đặc biệtĐB
700699
Giải nhấtG1
56638
Giải nhìG2
09237
Giải baG3
25576
69631
Giải tưG4
70690
64094
71910
40274
92594
03305
50234
Giải nămG5
0335
Giải sáuG6
3742
6748
9552
Giải bảyG7
067
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
05
10
2 
38, 7, 1, 4, 5
42, 8
52, 6
67
76, 4
8 
99, 0, 4, 4
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 23-07-2022
Đặc biệtĐB
624994
Giải nhấtG1
24791
Giải nhìG2
10230
Giải baG3
91541
43558
Giải tưG4
40112
21670
28438
60872
92607
17695
00495
Giải nămG5
9125
Giải sáuG6
9438
7106
7875
Giải bảyG7
729
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
07, 6
12
25, 9
30, 8, 8
41
58
6 
70, 2, 5
88
94, 1, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 16-07-2022
Đặc biệtĐB
286260
Giải nhấtG1
32722
Giải nhìG2
04897
Giải baG3
72034
05304
Giải tưG4
62732
28297
22620
39023
52473
28305
04801
Giải nămG5
8842
Giải sáuG6
7730
1808
0330
Giải bảyG7
636
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
04, 5, 1, 8
11
22, 0, 3
34, 2, 0, 0, 6
42
5 
60
73
8 
97, 7
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 09-07-2022
Đặc biệtĐB
662452
Giải nhấtG1
90213
Giải nhìG2
97973
Giải baG3
58024
95961
Giải tưG4
59126
90939
30336
25683
04257
63245
83852
Giải nămG5
7026
Giải sáuG6
4488
0545
3765
Giải bảyG7
312
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
0 
13, 2, 7
24, 6, 6
39, 6
45, 5
52, 7, 2
61, 5
73
83, 8
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 02-07-2022
Đặc biệtĐB
077193
Giải nhấtG1
84061
Giải nhìG2
61725
Giải baG3
32279
82455
Giải tưG4
70214
25641
98420
80006
35780
73083
48518
Giải nămG5
0632
Giải sáuG6
2539
4499
9679
Giải bảyG7
303
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
06, 3, 8
14, 8
25, 0
32, 9
41
55
61
79, 9
80, 3
93, 9
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 25-06-2022
Đặc biệtĐB
854130
Giải nhấtG1
43728
Giải nhìG2
01321
Giải baG3
19442
56383
Giải tưG4
38708
67502
82677
47096
27884
71702
67195
Giải nămG5
2442
Giải sáuG6
7535
8063
3491
Giải bảyG7
130
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
08, 2, 2, 1
1 
28, 1
30, 5, 0
42, 2
5 
63
77
83, 4
96, 5, 1
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 18-06-2022
Đặc biệtĐB
343594
Giải nhấtG1
10793
Giải nhìG2
44919
Giải baG3
10363
00162
Giải tưG4
68377
33805
18085
79315
05948
92549
68621
Giải nămG5
6897
Giải sáuG6
0396
3621
9798
Giải bảyG7
360
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
05, 4
19, 5
21, 1
3 
48, 9
5 
63, 2, 0
77
85
94, 3, 7, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 11-06-2022
Đặc biệtĐB
479752
Giải nhấtG1
44496
Giải nhìG2
43668
Giải baG3
86932
85891
Giải tưG4
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
Giải nămG5
3820
Giải sáuG6
1951
0101
5315
Giải bảyG7
064
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
01
19, 3, 5
21, 0
32, 9
4 
52, 8, 1
68, 4
72
8 
96, 1, 4, 0
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 04-06-2022
Đặc biệtĐB
894328
Giải nhấtG1
68249
Giải nhìG2
73616
Giải baG3
32826
40267
Giải tưG4
43262
28914
64995
17829
30101
12912
60251
Giải nămG5
7315
Giải sáuG6
3379
8327
1356
Giải bảyG7
706
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 6, 1
16, 4, 2, 5
28, 6, 9, 7
3 
49
51, 6
67, 2
79
8 
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 28-05-2022
Đặc biệtĐB
434925
Giải nhấtG1
86417
Giải nhìG2
26783
Giải baG3
72963
74291
Giải tưG4
68681
94965
37965
74701
93859
84702
61723
Giải nămG5
5979
Giải sáuG6
0991
9645
4052
Giải bảyG7
534
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
01, 2
17
25, 3
34
45
59, 2
63, 5, 5, 2
79
83, 1
91, 1
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 21-05-2022
Đặc biệtĐB
048784
Giải nhấtG1
15253
Giải nhìG2
43627
Giải baG3
91352
87756
Giải tưG4
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
Giải nămG5
6348
Giải sáuG6
3273
6210
2088
Giải bảyG7
550
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
0 
10
27, 5
3 
48
53, 2, 6, 7, 3, 0
60
73
84, 0, 8, 0, 7, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 14-05-2022
Đặc biệtĐB
025549
Giải nhấtG1
55344
Giải nhìG2
74038
Giải baG3
65261
46747
Giải tưG4
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
Giải nămG5
4568
Giải sáuG6
0305
9532
2559
Giải bảyG7
753
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
38, 2, 8
49, 4, 7
50, 7, 0, 9, 3
61, 8
7 
89, 2
92, 1
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 07-05-2022
Đặc biệtĐB
011646
Giải nhấtG1
21602
Giải nhìG2
77802
Giải baG3
52102
03279
Giải tưG4
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
Giải nămG5
0876
Giải sáuG6
2977
1851
6194
Giải bảyG7
743
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
02, 2, 2
13, 9
20, 6
30
46, 0, 3
51
63, 7
79, 6, 7
8 
94