Sổ kết quả xổ số Hậu Giang

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 25-03-2023
Đặc biệtĐB
922815
Giải nhấtG1
08783
Giải nhìG2
56775
Giải baG3
50594
48175
Giải tưG4
80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245
Giải nămG5
8213
Giải sáuG6
3519
9188
0211
Giải bảyG7
639
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
0 
15, 3, 9, 1
26, 1
39
45
5 
6 
75, 5, 5, 4
83, 8, 8
94, 0, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 18-03-2023
Đặc biệtĐB
459103
Giải nhấtG1
21913
Giải nhìG2
02661
Giải baG3
28956
88609
Giải tưG4
60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878
Giải nămG5
1381
Giải sáuG6
3007
6250
9555
Giải bảyG7
558
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
03, 9, 1, 7
13
25, 3
30
4 
56, 7, 0, 5, 8
61, 5
78
84, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 11-03-2023
Đặc biệtĐB
882900
Giải nhấtG1
54444
Giải nhìG2
42308
Giải baG3
04185
67567
Giải tưG4
95980
09657
79875
90524
74402
40084
21138
Giải nămG5
1516
Giải sáuG6
3772
9090
0837
Giải bảyG7
748
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
00, 8, 2
16
24
38, 7
44, 8
57
67
75, 2, 5
85, 0, 4
90
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 04-03-2023
Đặc biệtĐB
531480
Giải nhấtG1
04339
Giải nhìG2
96164
Giải baG3
98855
62165
Giải tưG4
27561
19221
41456
40776
22152
50421
16503
Giải nămG5
7669
Giải sáuG6
9405
2140
4643
Giải bảyG7
070
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
03, 5
1 
21, 1
39, 3
40, 3
55, 6, 2
64, 5, 1, 9
76, 0
80
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 25-02-2023
Đặc biệtĐB
877086
Giải nhấtG1
94547
Giải nhìG2
03944
Giải baG3
34785
58646
Giải tưG4
54756
79891
74988
48906
58253
01140
46056
Giải nămG5
8682
Giải sáuG6
5194
4189
0868
Giải bảyG7
947
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06
13
2 
3 
47, 4, 6, 0, 7
56, 3, 6
68
7 
86, 5, 8, 2, 9
91, 4
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 18-02-2023
Đặc biệtĐB
182031
Giải nhấtG1
36274
Giải nhìG2
30160
Giải baG3
91540
45229
Giải tưG4
95264
48905
07420
32249
91801
12475
75585
Giải nămG5
1577
Giải sáuG6
3521
7833
6606
Giải bảyG7
049
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
05, 1, 6
1 
29, 0, 1
31, 3
40, 9, 9
5 
60, 4
74, 5, 7
85, 6
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 11-02-2023
Đặc biệtĐB
977946
Giải nhấtG1
65564
Giải nhìG2
74463
Giải baG3
61514
55011
Giải tưG4
46841
27203
27339
41342
89824
57822
32956
Giải nămG5
8230
Giải sáuG6
1646
4555
3168
Giải bảyG7
540
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
03
14, 1, 2
24, 2
39, 0
46, 1, 2, 6, 0
56, 5
64, 3, 8
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 04-02-2023
Đặc biệtĐB
698205
Giải nhấtG1
03761
Giải nhìG2
17647
Giải baG3
31593
98620
Giải tưG4
94162
96983
32480
45417
97742
85092
56394
Giải nămG5
9328
Giải sáuG6
1556
1680
8578
Giải bảyG7
053
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
05
17
20, 8
39
47, 2
56, 3
61, 2
78
83, 0, 0
93, 2, 4
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 28-01-2023
Đặc biệtĐB
923650
Giải nhấtG1
57083
Giải nhìG2
12201
Giải baG3
27722
18921
Giải tưG4
79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270
Giải nămG5
3699
Giải sáuG6
3661
7170
9862
Giải bảyG7
532
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
01, 3
1 
22, 1, 4
31, 2
4 
50
61, 2
70, 0
83, 8
94, 7, 9, 4
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 21-01-2023
Đặc biệtĐB
026185
Giải nhấtG1
68906
Giải nhìG2
09396
Giải baG3
72453
92329
Giải tưG4
73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807
Giải nămG5
9555
Giải sáuG6
8360
6542
5297
Giải bảyG7
219
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
06, 1, 7
19
29
32
42
53, 5
66, 6, 0
7 
85, 8, 8
96, 7, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 14-01-2023
Đặc biệtĐB
475709
Giải nhấtG1
51249
Giải nhìG2
81396
Giải baG3
97253
26916
Giải tưG4
04429
55437
23907
89171
01266
74270
94652
Giải nămG5
4360
Giải sáuG6
9362
0171
5834
Giải bảyG7
702
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
09, 7, 2
16
29
37, 4
49
53, 2
66, 0, 2
71, 0, 1
8 
96, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 07-01-2023
Đặc biệtĐB
660600
Giải nhấtG1
88824
Giải nhìG2
14833
Giải baG3
69922
62039
Giải tưG4
62442
91459
59946
72838
63746
99388
66999
Giải nămG5
2192
Giải sáuG6
8953
0504
5352
Giải bảyG7
997
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
00, 4
13
24, 2
33, 9, 8
42, 6, 6
59, 3, 2
6 
7 
88
99, 2, 7
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 31-12-2022
Đặc biệtĐB
954840
Giải nhấtG1
77400
Giải nhìG2
32341
Giải baG3
22188
91325
Giải tưG4
62513
59954
53795
98744
93669
09589
39207
Giải nămG5
6834
Giải sáuG6
4887
3554
0464
Giải bảyG7
234
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
00, 7
13
25
34, 4, 5
40, 1, 4
54, 4
69, 4
7 
88, 9, 7
95
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 24-12-2022
Đặc biệtĐB
035032
Giải nhấtG1
58937
Giải nhìG2
69068
Giải baG3
35761
37842
Giải tưG4
93633
87730
39655
88143
51900
68975
53894
Giải nămG5
2597
Giải sáuG6
3047
7463
7305
Giải bảyG7
550
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
00, 5
1 
2 
32, 7, 3, 0
42, 3, 7
55, 0
68, 1, 3
75, 1
8 
94, 7
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 17-12-2022
Đặc biệtĐB
973507
Giải nhấtG1
54242
Giải nhìG2
33334
Giải baG3
10246
82717
Giải tưG4
69795
28941
65667
17664
61330
25404
90215
Giải nămG5
3013
Giải sáuG6
7383
5598
8890
Giải bảyG7
960
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
07, 4
17, 5, 3
2 
34, 0
42, 6, 1, 4
5 
67, 4, 0
7 
83
95, 8, 0
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 10-12-2022
Đặc biệtĐB
498598
Giải nhấtG1
20693
Giải nhìG2
78360
Giải baG3
13214
54294
Giải tưG4
35621
06913
65557
45665
38045
90058
15095
Giải nămG5
2872
Giải sáuG6
4597
8819
8616
Giải bảyG7
122
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
0 
14, 3, 9, 6
21, 2
37
45
57, 8
60, 5
72
8 
98, 3, 4, 5, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 03-12-2022
Đặc biệtĐB
444811
Giải nhấtG1
02775
Giải nhìG2
75786
Giải baG3
82252
62417
Giải tưG4
48137
91857
93464
17502
40015
75684
58798
Giải nămG5
2495
Giải sáuG6
5016
7332
8561
Giải bảyG7
738
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
02
11, 7, 5, 6
2 
37, 2, 8
4 
52, 7
64, 1
75, 3
86, 4
98, 5
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 26-11-2022
Đặc biệtĐB
046233
Giải nhấtG1
61946
Giải nhìG2
37583
Giải baG3
68651
70365
Giải tưG4
25925
19384
11575
47654
77602
95026
92597
Giải nămG5
2255
Giải sáuG6
7994
5938
7234
Giải bảyG7
219
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
02
19, 9
25, 6
33, 8, 4
46
51, 4, 5
65
75
83, 4
97, 4
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 19-11-2022
Đặc biệtĐB
167038
Giải nhấtG1
98239
Giải nhìG2
21817
Giải baG3
74720
94345
Giải tưG4
01798
19660
32246
04223
88596
21409
67457
Giải nămG5
8386
Giải sáuG6
2473
8373
2144
Giải bảyG7
179
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
09
17
20, 3
38, 9
45, 6, 4, 3
57
60
73, 3, 9
86
98, 6
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 12-11-2022
Đặc biệtĐB
780807
Giải nhấtG1
79748
Giải nhìG2
68785
Giải baG3
89654
63889
Giải tưG4
47027
45003
42861
93625
94019
48228
37083
Giải nămG5
1500
Giải sáuG6
9992
1385
3812
Giải bảyG7
406
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
07, 3, 0, 6
19, 2
27, 5, 8
3 
48
54, 9
61
7 
85, 9, 3, 5
92
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 05-11-2022
Đặc biệtĐB
505926
Giải nhấtG1
16032
Giải nhìG2
36904
Giải baG3
15357
43081
Giải tưG4
95825
20531
94017
58435
42429
08346
19226
Giải nămG5
1196
Giải sáuG6
2237
5488
2656
Giải bảyG7
062
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
04
17
26, 5, 9, 6
32, 1, 5, 7
46
57, 6
62, 5
7 
81, 8
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 29-10-2022
Đặc biệtĐB
515951
Giải nhấtG1
04795
Giải nhìG2
17251
Giải baG3
32804
79228
Giải tưG4
33129
82029
03837
14557
29366
55374
91204
Giải nămG5
4542
Giải sáuG6
3918
9771
3072
Giải bảyG7
620
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
04, 4
18, 4
28, 9, 9, 0
37
42
51, 1, 7
66
74, 1, 2
8 
95
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 22-10-2022
Đặc biệtĐB
789150
Giải nhấtG1
15259
Giải nhìG2
56385
Giải baG3
34859
68820
Giải tưG4
44237
42789
81896
92952
01979
22748
99913
Giải nămG5
9401
Giải sáuG6
4983
4647
1648
Giải bảyG7
621
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
01
13
20, 1
37
48, 7, 8
50, 9, 9, 2, 1
6 
79
85, 9, 3
96
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 15-10-2022
Đặc biệtĐB
284647
Giải nhấtG1
89705
Giải nhìG2
70157
Giải baG3
29955
27944
Giải tưG4
17298
59408
42871
52416
07265
62323
52425
Giải nămG5
2826
Giải sáuG6
9346
4758
3569
Giải bảyG7
548
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
05, 8
16
23, 5, 6
3 
47, 4, 6, 8
57, 5, 8
65, 9
71
8 
98, 4
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 08-10-2022
Đặc biệtĐB
519482
Giải nhấtG1
59113
Giải nhìG2
48897
Giải baG3
39324
30041
Giải tưG4
40820
39169
40366
32645
97460
55797
20336
Giải nămG5
1746
Giải sáuG6
8028
1842
3480
Giải bảyG7
842
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
0 
13
24, 0, 8
36
41, 5, 6, 2, 2
5 
69, 6, 0
7 
82, 0, 0
97, 7
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 01-10-2022
Đặc biệtĐB
647803
Giải nhấtG1
32651
Giải nhìG2
27505
Giải baG3
23127
54716
Giải tưG4
28862
31537
08074
64175
72963
69875
01319
Giải nămG5
5998
Giải sáuG6
2498
9190
5844
Giải bảyG7
260
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
03, 5
16, 9
27
37
44
51
62, 3, 0
74, 5, 5
89
98, 8, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 24-09-2022
Đặc biệtĐB
100138
Giải nhấtG1
56078
Giải nhìG2
00426
Giải baG3
71458
15608
Giải tưG4
95621
27887
82945
64191
13655
27151
52034
Giải nămG5
7750
Giải sáuG6
8973
7475
2957
Giải bảyG7
128
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
08
1 
26, 1, 8
38, 4
45
58, 5, 1, 0, 7
66
78, 3, 5
87
91
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 17-09-2022
Đặc biệtĐB
495941
Giải nhấtG1
19904
Giải nhìG2
67916
Giải baG3
52934
28031
Giải tưG4
85969
28702
58168
58984
58462
85498
74290
Giải nămG5
1476
Giải sáuG6
6758
7207
2934
Giải bảyG7
640
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
04, 2, 7
16
2 
34, 1, 4
41, 0
58
69, 8, 2
76, 9
84
98, 0
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 10-09-2022
Đặc biệtĐB
187194
Giải nhấtG1
40285
Giải nhìG2
51790
Giải baG3
31168
42780
Giải tưG4
60763
18666
40673
75981
08744
76672
55635
Giải nămG5
4614
Giải sáuG6
1254
8062
2353
Giải bảyG7
067
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
0 
14
2 
35
44, 3
54, 3
68, 3, 6, 2, 7
73, 2
85, 0, 1
94, 0
Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Thứ bảyT7 ngày 03-09-2022
Đặc biệtĐB
257907
Giải nhấtG1
82169
Giải nhìG2
27194
Giải baG3
73517
88920
Giải tưG4
79395
41923
05977
36994
29741
20285
78564
Giải nămG5
2740
Giải sáuG6
4168
2057
9844
Giải bảyG7
024
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
07
17
20, 3, 4
3 
41, 0, 4, 3
57
69, 4, 8
77
85
94, 5, 4