Sổ kết quả xổ số Đồng Tháp

30 lượt quay, kết thúc vào 20-01-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 17-01-2022
Đặc biệtĐB
555879
Giải nhấtG1
31829
Giải nhìG2
34363
Giải baG3
53419
65911
Giải tưG4
64191
73359
38457
45493
24686
46098
43169
Giải nămG5
0079
Giải sáuG6
4097
8845
2678
Giải bảyG7
828
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
0 
19, 1
29, 8
3 
45, 5
59, 7
63, 9
79, 9, 8
86
91, 3, 8, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 10-01-2022
Đặc biệtĐB
097501
Giải nhấtG1
85438
Giải nhìG2
18398
Giải baG3
94176
84759
Giải tưG4
76891
74856
00443
03343
45579
34486
60318
Giải nămG5
6452
Giải sáuG6
6252
8812
5788
Giải bảyG7
894
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
01
18, 2
2 
38
43, 3
59, 6, 2, 2
6 
76, 9, 1
86, 8
98, 1, 4
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 03-01-2022
Đặc biệtĐB
128514
Giải nhấtG1
59268
Giải nhìG2
82867
Giải baG3
37461
77550
Giải tưG4
29782
27356
38512
11660
67592
25555
61095
Giải nămG5
1492
Giải sáuG6
5854
4311
1261
Giải bảyG7
348
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
0 
14, 2, 1
29
3 
48
50, 6, 5, 4
68, 7, 1, 0, 1
7 
82
92, 5, 2
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 27-12-2021
Đặc biệtĐB
336247
Giải nhấtG1
85185
Giải nhìG2
44055
Giải baG3
40742
34430
Giải tưG4
98426
13244
81002
73559
28354
35153
36931
Giải nămG5
0947
Giải sáuG6
7957
3343
6934
Giải bảyG7
088
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02
1 
26
30, 1, 4
47, 2, 4, 7, 3
55, 9, 4, 3, 7
6 
7 
85, 8, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 20-12-2021
Đặc biệtĐB
268522
Giải nhấtG1
78256
Giải nhìG2
21466
Giải baG3
45995
66386
Giải tưG4
74601
20177
81734
70999
01275
57770
00690
Giải nămG5
3203
Giải sáuG6
0043
1105
4768
Giải bảyG7
869
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
01, 3, 5
1 
22
34
43
56
66, 8, 9
77, 5, 0
86
95, 9, 0, 1
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 13-12-2021
Đặc biệtĐB
255738
Giải nhấtG1
91117
Giải nhìG2
41376
Giải baG3
59093
92198
Giải tưG4
07457
51903
43742
70880
21710
43992
80708
Giải nămG5
6200
Giải sáuG6
7658
7771
1547
Giải bảyG7
002
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
03, 8, 0, 2
17, 0
2 
38, 9
42, 7
57, 8
6 
76, 1
80
93, 8, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 06-12-2021
Đặc biệtĐB
029687
Giải nhấtG1
08592
Giải nhìG2
71840
Giải baG3
46550
84040
Giải tưG4
48057
35827
99073
00691
09818
46203
13673
Giải nămG5
1260
Giải sáuG6
5575
3922
8214
Giải bảyG7
274
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
03, 5
18, 4
27, 2
3 
40, 0
50, 7
60
73, 3, 5, 4
87
92, 1
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 29-11-2021
Đặc biệtĐB
985353
Giải nhấtG1
66903
Giải nhìG2
78284
Giải baG3
89531
66536
Giải tưG4
00861
94022
73272
31434
26136
09706
29944
Giải nămG5
5693
Giải sáuG6
1563
3728
0629
Giải bảyG7
698
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
03, 6
1 
22, 8, 9, 2
31, 6, 4, 6
44
53
61, 3
72
84
93, 8
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 22-11-2021
Đặc biệtĐB
561716
Giải nhấtG1
14419
Giải nhìG2
68512
Giải baG3
79554
05258
Giải tưG4
85740
61788
07312
17610
25377
06857
68401
Giải nămG5
0190
Giải sáuG6
6347
7930
6247
Giải bảyG7
620
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
01
16, 9, 2, 2, 0
20
30
40, 7, 7
54, 8, 7
60
77
88
90
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 15-11-2021
Đặc biệtĐB
833129
Giải nhấtG1
20013
Giải nhìG2
02260
Giải baG3
40975
18376
Giải tưG4
63637
55045
76033
63744
66502
12663
28403
Giải nămG5
7146
Giải sáuG6
7174
3865
2487
Giải bảyG7
136
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
02, 3
13
29
37, 3, 6
45, 4, 6
5 
60, 3, 5
75, 6, 4
87, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 08-11-2021
Đặc biệtĐB
702919
Giải nhấtG1
93424
Giải nhìG2
50885
Giải baG3
15201
19463
Giải tưG4
73058
91323
35979
37777
95533
24874
54546
Giải nămG5
0815
Giải sáuG6
8771
7283
2941
Giải bảyG7
402
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
01, 2
19, 5
24, 3
33
46, 1
58
63
79, 7, 4, 1
85, 3
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 01-11-2021
Đặc biệtĐB
144424
Giải nhấtG1
17488
Giải nhìG2
00689
Giải baG3
77127
77832
Giải tưG4
89693
80811
60208
18193
20420
64599
64706
Giải nămG5
0590
Giải sáuG6
6747
7806
9233
Giải bảyG7
152
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
08, 6, 6
11
24, 7, 0
32, 3, 3
47
52
6 
7 
88, 9
93, 3, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 25-10-2021
Đặc biệtĐB
486571
Giải nhấtG1
21553
Giải nhìG2
44217
Giải baG3
18432
68841
Giải tưG4
00296
76516
88284
15840
41379
18575
27372
Giải nămG5
6365
Giải sáuG6
2576
5318
7461
Giải bảyG7
681
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
0 
17, 6, 8
29
32
41, 0
53
65, 1
71, 9, 5, 2, 6
84, 1
96
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 05-07-2021
Đặc biệtĐB
467462
Giải nhấtG1
20857
Giải nhìG2
07711
Giải baG3
68317
50973
Giải tưG4
73374
79896
58738
83106
61203
47525
10396
Giải nămG5
9657
Giải sáuG6
9991
2135
0046
Giải bảyG7
842
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
06, 3
11, 7
25
38, 5
46, 2
57, 7, 2
62
73, 4
8 
96, 6, 1
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 28-06-2021
Đặc biệtĐB
957647
Giải nhấtG1
45049
Giải nhìG2
30870
Giải baG3
70272
03059
Giải tưG4
94883
36480
14384
75989
46917
91151
57927
Giải nămG5
2310
Giải sáuG6
6030
1403
2113
Giải bảyG7
123
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
03
17, 0, 3
27, 3, 9
30
47, 9
59, 1
6 
70, 2
83, 0, 4, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 21-06-2021
Đặc biệtĐB
342088
Giải nhấtG1
38706
Giải nhìG2
59210
Giải baG3
23644
33058
Giải tưG4
02705
16940
61286
20197
83576
44400
56798
Giải nămG5
0589
Giải sáuG6
0553
2262
0748
Giải bảyG7
924
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
06, 5, 0
10
24
3 
44, 0, 8
58, 3
62
76
88, 6, 9
97, 8, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 14-06-2021
Đặc biệtĐB
113834
Giải nhấtG1
80195
Giải nhìG2
07731
Giải baG3
74515
03146
Giải tưG4
44769
55860
84322
08766
59935
44547
25677
Giải nămG5
0429
Giải sáuG6
5770
0867
6729
Giải bảyG7
822
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00
15
22, 9, 9, 2
34, 1, 5
46, 7
5 
69, 0, 6, 7
77, 0
8 
95
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 07-06-2021
Đặc biệtĐB
115341
Giải nhấtG1
76071
Giải nhìG2
20410
Giải baG3
86433
46809
Giải tưG4
90180
14801
83524
27470
76597
58048
33347
Giải nămG5
2867
Giải sáuG6
6230
5141
6427
Giải bảyG7
870
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
09, 1, 7
10
24, 7
33, 0
41, 8, 7, 1
5 
67
71, 0, 0
80
97
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 31-05-2021
Đặc biệtĐB
074608
Giải nhấtG1
64111
Giải nhìG2
62352
Giải baG3
19069
61657
Giải tưG4
99073
14532
98738
82802
22656
06599
78831
Giải nămG5
7796
Giải sáuG6
7786
7901
8139
Giải bảyG7
453
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
08, 2, 1
11
2 
32, 8, 1, 9
4 
52, 7, 6, 3
69, 0
73
86
99, 6
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 24-05-2021
Đặc biệtĐB
609095
Giải nhấtG1
73032
Giải nhìG2
85348
Giải baG3
06104
98282
Giải tưG4
97945
45102
99966
53082
82109
99172
53672
Giải nămG5
9211
Giải sáuG6
2707
5497
9816
Giải bảyG7
565
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
04, 2, 9, 7
11, 6
2 
32, 0
48, 5
5 
66, 5
72, 2
82, 2
95, 7
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 17-05-2021
Đặc biệtĐB
822921
Giải nhấtG1
75488
Giải nhìG2
61473
Giải baG3
47624
68233
Giải tưG4
38525
57123
67283
75494
46206
60341
44375
Giải nămG5
1990
Giải sáuG6
7943
4381
1466
Giải bảyG7
997
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
06
1 
21, 4, 5, 3
33
41, 3
5 
66
73, 5, 3
88, 3, 1
94, 0, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 10-05-2021
Đặc biệtĐB
983510
Giải nhấtG1
38530
Giải nhìG2
72304
Giải baG3
09405
41364
Giải tưG4
63781
35947
44930
19864
63958
19682
34340
Giải nămG5
6388
Giải sáuG6
9157
5611
4755
Giải bảyG7
372
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
04, 5
10, 1, 4
2 
30, 0
47, 0
58, 7, 5
64, 4
72
81, 2, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 03-05-2021
Đặc biệtĐB
153732
Giải nhấtG1
96578
Giải nhìG2
52763
Giải baG3
23282
26143
Giải tưG4
17609
87345
94637
42328
90375
07896
79884
Giải nămG5
7533
Giải sáuG6
8492
8125
9296
Giải bảyG7
924
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
09
1 
28, 5, 4
32, 7, 3
43, 5
5 
63
78, 5
82, 4, 1
96, 2, 6
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 26-04-2021
Đặc biệtĐB
288261
Giải nhấtG1
25145
Giải nhìG2
98023
Giải baG3
08669
11784
Giải tưG4
08609
80213
80446
32516
62569
93249
22623
Giải nămG5
7212
Giải sáuG6
7904
0287
4502
Giải bảyG7
536
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
09, 4, 2
13, 6, 2, 2
23, 3
36
45, 6, 9
5 
61, 9, 9
7 
84, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 19-04-2021
Đặc biệtĐB
180944
Giải nhấtG1
26275
Giải nhìG2
12968
Giải baG3
35502
03943
Giải tưG4
59719
44568
31528
68354
95463
87746
42495
Giải nămG5
2225
Giải sáuG6
8337
9874
8682
Giải bảyG7
514
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
02
19, 4
28, 5
37
44, 3, 6
54
68, 8, 3, 8
75, 4
82
95
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 12-04-2021
Đặc biệtĐB
950928
Giải nhấtG1
24865
Giải nhìG2
14986
Giải baG3
78996
20553
Giải tưG4
84755
51752
41441
24757
85313
55127
93910
Giải nămG5
7332
Giải sáuG6
5180
9550
3247
Giải bảyG7
182
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
13, 0
28, 7
32
41, 7, 4
53, 5, 2, 7, 0
65
7 
86, 0, 2
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 05-04-2021
Đặc biệtĐB
830718
Giải nhấtG1
85139
Giải nhìG2
93571
Giải baG3
60946
49110
Giải tưG4
21821
94784
13557
39044
56711
40606
55882
Giải nămG5
3030
Giải sáuG6
1395
9674
4304
Giải bảyG7
428
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
06, 4
18, 0, 1
21, 8
39, 0
46, 4
57
65
71, 4
84, 2
95
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 29-03-2021
Đặc biệtĐB
430404
Giải nhấtG1
23391
Giải nhìG2
08694
Giải baG3
95432
57704
Giải tưG4
86014
89440
06952
16676
90852
47612
65767
Giải nămG5
8906
Giải sáuG6
0313
3629
7488
Giải bảyG7
680
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
04, 4, 6
14, 2, 3
29, 8
32
40
52, 2
67
76
88, 0
91, 4
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 22-03-2021
Đặc biệtĐB
280903
Giải nhấtG1
55524
Giải nhìG2
24132
Giải baG3
38406
05105
Giải tưG4
84144
95034
52029
05584
46874
34818
56606
Giải nămG5
8554
Giải sáuG6
6707
0892
6332
Giải bảyG7
330
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
03, 6, 5, 6, 7
18
24, 9
32, 4, 2, 0, 4
44
54
6 
74
84
92
Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Thứ haiT2 ngày 15-03-2021
Đặc biệtĐB
885882
Giải nhấtG1
22555
Giải nhìG2
62050
Giải baG3
84806
73684
Giải tưG4
58275
56749
70820
46819
97816
80370
19341
Giải nămG5
6311
Giải sáuG6
1051
0339
4765
Giải bảyG7
983
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
06
19, 6, 1
20
39
49, 1
55, 0, 1
65
75, 0, 9
82, 4, 3
9