Sổ kết quả xổ số Đắc Nông

30 lượt quay, kết thúc vào 13-04-2021 (Thứ Bảy)

Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 10-04-2021
Đặc biệtĐB
233971
Giải nhấtG1
81963
Giải nhìG2
34745
Giải baG3
31522
46040
Giải tưG4
04661
17189
42609
89656
64472
97925
54191
Giải nămG5
5393
Giải sáuG6
7410
3117
0968
Giải bảyG7
078
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
09
10, 7
22, 5
3 
45, 0
56
63, 1, 8
71, 2, 8
89
91, 3, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 03-04-2021
Đặc biệtĐB
901969
Giải nhấtG1
73691
Giải nhìG2
39507
Giải baG3
65868
19942
Giải tưG4
91814
04571
19319
37890
41729
85097
63153
Giải nămG5
8069
Giải sáuG6
0233
1133
3439
Giải bảyG7
826
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
07
14, 9
29, 6
33, 3, 9
42
53
69, 8, 9
71
8 
91, 0, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 27-03-2021
Đặc biệtĐB
363858
Giải nhấtG1
40709
Giải nhìG2
69999
Giải baG3
09945
01467
Giải tưG4
10297
99874
66682
04004
09671
83958
62245
Giải nămG5
4476
Giải sáuG6
7611
3132
0552
Giải bảyG7
281
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
09, 4
11
2 
32
45, 5
58, 8, 2, 6
67
74, 1, 6
82, 1
99, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 20-03-2021
Đặc biệtĐB
217711
Giải nhấtG1
11866
Giải nhìG2
96865
Giải baG3
52151
54052
Giải tưG4
84951
02777
16349
24429
37978
87096
35318
Giải nămG5
6322
Giải sáuG6
6576
9117
7276
Giải bảyG7
095
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
0 
11, 8, 7
29, 2, 2
3 
49
51, 2, 1
66, 5
77, 8, 6, 6
8 
96, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 13-03-2021
Đặc biệtĐB
772453
Giải nhấtG1
17479
Giải nhìG2
66542
Giải baG3
26192
79190
Giải tưG4
68452
73293
41831
52378
70098
70651
75456
Giải nămG5
0658
Giải sáuG6
0828
2919
6432
Giải bảyG7
828
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
19
28, 8, 8
31, 2
42
53, 2, 1, 6, 8
6 
79, 8
8 
92, 0, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 06-03-2021
Đặc biệtĐB
780114
Giải nhấtG1
18160
Giải nhìG2
68721
Giải baG3
81121
30015
Giải tưG4
20681
34470
52428
57388
84108
02967
62070
Giải nămG5
9125
Giải sáuG6
4527
2467
4685
Giải bảyG7
404
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
08, 4
14, 5
21, 1, 8, 5, 7
3 
4 
5 
60, 7, 7
70, 0
81, 8, 5
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 27-02-2021
Đặc biệtĐB
728251
Giải nhấtG1
21395
Giải nhìG2
65959
Giải baG3
75301
90131
Giải tưG4
30293
25243
49530
00756
37279
56122
11607
Giải nămG5
6153
Giải sáuG6
6299
4251
9008
Giải bảyG7
481
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
01, 7, 8
1 
22, 2
31, 0
43
51, 9, 6, 3, 1
6 
79
81
95, 3, 9
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 20-02-2021
Đặc biệtĐB
706788
Giải nhấtG1
42976
Giải nhìG2
36993
Giải baG3
08416
58366
Giải tưG4
31858
00739
56610
77253
99246
16367
11087
Giải nămG5
9066
Giải sáuG6
4749
6899
5947
Giải bảyG7
558
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
0 
16, 0
2 
39
46, 9, 7
58, 3, 8
66, 7, 6
76
88, 7
93, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 13-02-2021
Đặc biệtĐB
766911
Giải nhấtG1
15925
Giải nhìG2
54251
Giải baG3
49395
36774
Giải tưG4
47198
13663
31107
49764
94034
60534
19390
Giải nămG5
8286
Giải sáuG6
4334
4189
1948
Giải bảyG7
450
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
07
11, 4
25
34, 4, 4
48
51, 0
63, 4
74
86, 9
95, 8, 0
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 06-02-2021
Đặc biệtĐB
516837
Giải nhấtG1
27839
Giải nhìG2
99432
Giải baG3
97703
93926
Giải tưG4
19574
48007
16308
34480
97637
89492
50824
Giải nămG5
4181
Giải sáuG6
0624
6585
7033
Giải bảyG7
197
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
03, 7, 8
1 
26, 4, 4
37, 9, 2, 7, 3, 1
4 
5 
6 
74
80, 1, 5
92, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 30-01-2021
Đặc biệtĐB
366082
Giải nhấtG1
95136
Giải nhìG2
87693
Giải baG3
98281
62596
Giải tưG4
67162
18594
74692
66957
54481
23830
74751
Giải nămG5
4699
Giải sáuG6
0654
9877
2698
Giải bảyG7
070
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
0 
10
2 
36, 0
4 
57, 1, 4
62
77, 0
82, 1, 1
93, 6, 4, 2, 9, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 23-01-2021
Đặc biệtĐB
957784
Giải nhấtG1
66722
Giải nhìG2
35093
Giải baG3
56811
68567
Giải tưG4
51850
67480
18509
67424
52719
60232
78578
Giải nămG5
0246
Giải sáuG6
9997
4440
3436
Giải bảyG7
407
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
09, 7
11, 9
22, 4, 5
32, 6
46, 0
50
67
78
84, 0
93, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021
Đặc biệtĐB
060778
Giải nhấtG1
12536
Giải nhìG2
36784
Giải baG3
15588
22872
Giải tưG4
95930
91597
63234
55650
86215
71880
70507
Giải nămG5
5283
Giải sáuG6
1684
4683
9040
Giải bảyG7
485
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
07
15
2 
36, 0, 4, 8
40
50
6 
78, 2
84, 8, 0, 3, 4, 3, 5
97
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021
Đặc biệtĐB
279862
Giải nhấtG1
01140
Giải nhìG2
38755
Giải baG3
50934
38614
Giải tưG4
72114
86852
79306
85214
98720
21150
63314
Giải nămG5
4947
Giải sáuG6
9352
3497
0431
Giải bảyG7
832
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
06
14, 4, 4, 4
20, 9
34, 1, 2
40, 7
55, 2, 0, 2
62
7 
8 
97
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021
Đặc biệtĐB
976599
Giải nhấtG1
97347
Giải nhìG2
45134
Giải baG3
48165
49443
Giải tưG4
15001
78264
07494
71828
75617
48083
10655
Giải nămG5
6105
Giải sáuG6
7053
4171
1265
Giải bảyG7
255
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
01, 5
17
28
34, 2
47, 3
55, 3, 5
65, 4, 5
71
83
99, 4
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020
Đặc biệtĐB
825744
Giải nhấtG1
88162
Giải nhìG2
85934
Giải baG3
70819
57918
Giải tưG4
94071
78625
08619
08161
80317
69606
86446
Giải nămG5
9198
Giải sáuG6
3226
3043
7619
Giải bảyG7
774
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
06
19, 8, 9, 7, 9
25, 6, 4
34
44, 6, 3
5 
62, 1
71, 4
8 
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 19-12-2020
Đặc biệtĐB
797871
Giải nhấtG1
06975
Giải nhìG2
34015
Giải baG3
17251
22921
Giải tưG4
09794
65501
68109
03761
41108
12421
67936
Giải nămG5
2739
Giải sáuG6
3726
5119
8821
Giải bảyG7
733
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
01, 9, 8
15, 9
21, 1, 6, 1, 6
36, 9, 3
4 
51
61
71, 5
8 
94
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 12-12-2020
Đặc biệtĐB
790577
Giải nhấtG1
21333
Giải nhìG2
77814
Giải baG3
72243
05919
Giải tưG4
23259
94566
30730
76800
70306
77190
25910
Giải nămG5
1957
Giải sáuG6
5659
6353
5290
Giải bảyG7
221
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
00, 6
14, 9, 0
21
33, 0
43
59, 7, 9, 3
66, 3
77
8 
90, 0
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 05-12-2020
Đặc biệtĐB
690886
Giải nhấtG1
34632
Giải nhìG2
47414
Giải baG3
22122
15076
Giải tưG4
43997
65078
59095
80641
38197
54531
06746
Giải nămG5
9047
Giải sáuG6
8091
0720
9797
Giải bảyG7
102
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
02
14
22, 0, 6
32, 1
41, 6, 7
5 
6 
76, 8
86
97, 5, 7, 1, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 28-11-2020
Đặc biệtĐB
387302
Giải nhấtG1
99228
Giải nhìG2
37730
Giải baG3
79221
35253
Giải tưG4
68306
08979
24851
45891
93691
57198
69738
Giải nămG5
3814
Giải sáuG6
0745
8051
3356
Giải bảyG7
522
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
02, 6
14
28, 1, 2
30, 8
45
53, 1, 1, 6
66
79
8 
91, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 21-11-2020
Đặc biệtĐB
981905
Giải nhấtG1
97615
Giải nhìG2
25138
Giải baG3
70598
02773
Giải tưG4
72239
75724
17525
80784
39384
83428
74027
Giải nămG5
5062
Giải sáuG6
7521
0919
1516
Giải bảyG7
295
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
05
15, 9, 6
24, 5, 8, 7, 1, 0
38, 9
4 
5 
62
73
84, 4
98, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 14-11-2020
Đặc biệtĐB
363568
Giải nhấtG1
40231
Giải nhìG2
28220
Giải baG3
06728
71725
Giải tưG4
26312
51613
98883
33850
24715
02036
42440
Giải nămG5
7944
Giải sáuG6
2987
9119
8725
Giải bảyG7
270
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
12, 3, 5, 9, 8
20, 8, 5, 5
31, 6
40, 4
50
68
70
83, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 07-11-2020
Đặc biệtĐB
584283
Giải nhấtG1
36638
Giải nhìG2
96622
Giải baG3
04851
22312
Giải tưG4
95848
91763
70555
59239
44632
99562
67863
Giải nămG5
2535
Giải sáuG6
6789
8919
0025
Giải bảyG7
283
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
0 
12, 9
22, 5
38, 9, 2, 5
48
51, 5
63, 2, 3
7 
83, 9, 3
97
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 31-10-2020
Đặc biệtĐB
641570
Giải nhấtG1
61644
Giải nhìG2
64482
Giải baG3
63060
74483
Giải tưG4
75920
27720
38910
48397
17089
24436
40127
Giải nămG5
1366
Giải sáuG6
5235
3092
3097
Giải bảyG7
064
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
0 
10
20, 0, 7
36, 5
44, 5
5 
60, 6, 4
70
82, 3, 9
97, 2, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 24-10-2020
Đặc biệtĐB
676271
Giải nhấtG1
49785
Giải nhìG2
94438
Giải baG3
52027
82829
Giải tưG4
07027
21701
40008
38505
61848
50669
92306
Giải nămG5
6776
Giải sáuG6
3035
1809
2364
Giải bảyG7
232
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
01, 8, 5, 6, 9
1 
27, 9, 7, 7
38, 5, 2
48
5 
69, 4
71, 6
85
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 17-10-2020
Đặc biệtĐB
127427
Giải nhấtG1
35560
Giải nhìG2
19129
Giải baG3
37000
17654
Giải tưG4
80685
66975
86040
38215
44813
67464
94258
Giải nămG5
7562
Giải sáuG6
7335
6519
0971
Giải bảyG7
251
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
00
15, 3, 9
27, 9
35
40
54, 8, 1
60, 4, 2
75, 1
85
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 10-10-2020
Đặc biệtĐB
344926
Giải nhấtG1
65936
Giải nhìG2
37790
Giải baG3
14762
78566
Giải tưG4
85285
85525
88503
39729
42975
26034
79066
Giải nămG5
4584
Giải sáuG6
4054
0372
7981
Giải bảyG7
937
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
03, 5
1 
26, 5, 9
36, 4, 7
4 
54
62, 6, 6
75, 2
85, 4, 1
90
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 03-10-2020
Đặc biệtĐB
635713
Giải nhấtG1
30641
Giải nhìG2
57440
Giải baG3
13544
62722
Giải tưG4
12643
06615
86977
82231
30437
80433
36699
Giải nămG5
9463
Giải sáuG6
5514
6788
4434
Giải bảyG7
164
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
09
13, 5, 4
22
31, 7, 3, 4
41, 0, 4, 3
5 
63, 4
77
88
99
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 26-09-2020
Đặc biệtĐB
436464
Giải nhấtG1
51140
Giải nhìG2
70792
Giải baG3
74339
04184
Giải tưG4
31476
08129
79680
40311
80987
74737
49008
Giải nămG5
3700
Giải sáuG6
1710
0724
1065
Giải bảyG7
554
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
08, 0
11, 0
29, 4
39, 7, 9
40
54
64, 5
76
84, 0, 7
92
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 19-09-2020
Đặc biệtĐB
386961
Giải nhấtG1
71816
Giải nhìG2
44776
Giải baG3
27070
38581
Giải tưG4
09058
08269
62064
48522
60218
73481
15515
Giải nămG5
0863
Giải sáuG6
3080
8916
1452
Giải bảyG7
593
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
0 
16, 8, 5, 6
22
3 
4 
58, 2, 5
61, 9, 4, 3
76, 0
81, 1, 0
93