Sổ kết quả xổ số Đắc Nông

30 lượt quay, kết thúc vào 18-10-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 16-10-2021
Đặc biệtĐB
735007
Giải nhấtG1
91543
Giải nhìG2
71014
Giải baG3
64423
10253
Giải tưG4
77984
58790
32765
93618
27343
66168
71613
Giải nămG5
7785
Giải sáuG6
7970
1656
4192
Giải bảyG7
474
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
07
14, 8, 3
23, 3
3 
43, 3
53, 6
65, 8
70, 4
84, 5
90, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 09-10-2021
Đặc biệtĐB
141166
Giải nhấtG1
21271
Giải nhìG2
19685
Giải baG3
71346
25052
Giải tưG4
13318
21942
35805
67041
05591
46605
38102
Giải nămG5
3019
Giải sáuG6
2602
7850
1311
Giải bảyG7
395
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
05, 5, 2, 2
18, 9, 1, 1
2 
3 
46, 2, 1
52, 0
66
71
85
91, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 02-10-2021
Đặc biệtĐB
719236
Giải nhấtG1
60834
Giải nhìG2
91162
Giải baG3
15839
65217
Giải tưG4
45107
72581
93283
38606
63887
88901
39555
Giải nămG5
2645
Giải sáuG6
8456
8826
4497
Giải bảyG7
115
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
07, 6, 1, 3
17, 5
26
36, 4, 9
45
55, 6
62
7 
81, 3, 7
97
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 25-09-2021
Đặc biệtĐB
452892
Giải nhấtG1
63915
Giải nhìG2
38445
Giải baG3
69645
86088
Giải tưG4
54839
61799
97194
86034
95578
38789
35790
Giải nămG5
7927
Giải sáuG6
8835
3290
1509
Giải bảyG7
852
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
09
15
27
39, 4, 5
45, 5
52, 2
6 
78
88, 9
92, 9, 4, 0, 0
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 18-09-2021
Đặc biệtĐB
440199
Giải nhấtG1
69758
Giải nhìG2
21597
Giải baG3
79306
59430
Giải tưG4
09607
85076
56150
01517
41139
01748
16102
Giải nămG5
5372
Giải sáuG6
3645
5969
9174
Giải bảyG7
839
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
06, 7, 2
17
2 
30, 9, 9
48, 5
58, 0
69
76, 2, 4
8 
99, 7, 6
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 11-09-2021
Đặc biệtĐB
127433
Giải nhấtG1
70472
Giải nhìG2
76844
Giải baG3
81280
54384
Giải tưG4
38286
78003
67002
43248
26175
91211
98769
Giải nămG5
9044
Giải sáuG6
0649
0486
0521
Giải bảyG7
882
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
03, 2
11
21
33, 3
44, 8, 4, 9
5 
69
72, 5
80, 4, 6, 6, 2
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 04-09-2021
Đặc biệtĐB
126283
Giải nhấtG1
66651
Giải nhìG2
73664
Giải baG3
21095
64522
Giải tưG4
80565
99345
17665
15848
00863
44550
12863
Giải nămG5
2546
Giải sáuG6
3637
3239
0037
Giải bảyG7
930
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
1 
22
37, 9, 7, 0
45, 8, 6
51, 0
64, 5, 5, 3, 3
7 
83
95, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 28-08-2021
Đặc biệtĐB
484678
Giải nhấtG1
26466
Giải nhìG2
65396
Giải baG3
64584
12277
Giải tưG4
50842
44938
69562
65499
68599
20745
30018
Giải nămG5
8962
Giải sáuG6
9174
8418
9516
Giải bảyG7
239
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
18, 8, 6
2 
38, 9
42, 5
5 
66, 2, 2
78, 7, 4
84
96, 9, 9, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 21-08-2021
Đặc biệtĐB
957308
Giải nhấtG1
92328
Giải nhìG2
05366
Giải baG3
42973
56856
Giải tưG4
00453
36777
79693
29123
98413
67898
07198
Giải nămG5
8068
Giải sáuG6
5914
2699
7500
Giải bảyG7
116
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
08, 0
13, 4, 6, 2
28, 3
3 
4 
56, 3
66, 8
73, 7
8 
93, 8, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 14-08-2021
Đặc biệtĐB
343438
Giải nhấtG1
50604
Giải nhìG2
73617
Giải baG3
60033
30035
Giải tưG4
32152
53881
69140
62899
84113
93621
49241
Giải nămG5
1382
Giải sáuG6
9833
1453
6944
Giải bảyG7
392
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
04
17, 3
21
38, 3, 5, 3
40, 1, 4
52, 3
6 
7 
81, 2
99, 2, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 24-07-2021
Đặc biệtĐB
922213
Giải nhấtG1
11650
Giải nhìG2
84757
Giải baG3
41563
01800
Giải tưG4
73645
15880
60932
45359
31183
56147
38116
Giải nămG5
6781
Giải sáuG6
5456
8893
7727
Giải bảyG7
158
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
00
13, 6
27
32
45, 7
50, 7, 9, 6, 8
63, 5
7 
80, 3, 1
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 17-07-2021
Đặc biệtĐB
552114
Giải nhấtG1
30364
Giải nhìG2
57329
Giải baG3
55931
57724
Giải tưG4
54362
52797
20146
78622
99402
38616
62017
Giải nămG5
3647
Giải sáuG6
6733
5478
9545
Giải bảyG7
381
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
02
14, 6, 7
29, 4, 2
31, 3, 8
46, 7, 5
5 
64, 2
78
81
97
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 10-07-2021
Đặc biệtĐB
425487
Giải nhấtG1
17532
Giải nhìG2
26678
Giải baG3
50076
74020
Giải tưG4
41808
40118
79466
16304
77857
84527
81580
Giải nămG5
3991
Giải sáuG6
7769
2113
9797
Giải bảyG7
972
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
08, 4
18, 3
20, 7
32
4 
57
66, 9
78, 6, 2, 0
87, 0
91, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 03-07-2021
Đặc biệtĐB
088165
Giải nhấtG1
05616
Giải nhìG2
48714
Giải baG3
96417
05681
Giải tưG4
00222
20026
26871
06566
74385
24246
34225
Giải nămG5
0668
Giải sáuG6
2689
5082
8114
Giải bảyG7
863
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
0 
16, 4, 7, 4
22, 6, 5
3 
46, 1
5 
65, 6, 8, 3
71
81, 5, 9, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 26-06-2021
Đặc biệtĐB
129903
Giải nhấtG1
54137
Giải nhìG2
10725
Giải baG3
51920
64908
Giải tưG4
97946
97705
58854
76191
59861
69347
81897
Giải nămG5
1334
Giải sáuG6
2304
7712
4145
Giải bảyG7
719
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
03, 8, 5, 4
12, 9
25, 0
37, 4
46, 7, 5
54
61
7 
80
91, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 19-06-2021
Đặc biệtĐB
509158
Giải nhấtG1
01284
Giải nhìG2
47505
Giải baG3
51650
81859
Giải tưG4
26833
77323
87123
94463
75774
33705
52972
Giải nămG5
1881
Giải sáuG6
2401
4767
9092
Giải bảyG7
313
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
05, 5, 1
13
23, 3
33, 1
4 
58, 0, 9
63, 7
74, 2
84, 1
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 12-06-2021
Đặc biệtĐB
051128
Giải nhấtG1
32789
Giải nhìG2
66355
Giải baG3
31670
36362
Giải tưG4
55909
45636
01754
25460
82717
12238
04965
Giải nămG5
2286
Giải sáuG6
0439
5074
7720
Giải bảyG7
255
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
09
17
28, 0
36, 8, 9
4 
55, 4, 5
62, 0, 5, 3
70, 4
89, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 05-06-2021
Đặc biệtĐB
103373
Giải nhấtG1
79950
Giải nhìG2
68364
Giải baG3
47907
72328
Giải tưG4
50214
86014
11176
27017
45936
59467
22846
Giải nămG5
8975
Giải sáuG6
1700
5731
7072
Giải bảyG7
350
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
07, 0
14, 4, 7
28
36, 1
46
50, 0, 4
64, 7
73, 6, 5, 2
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 29-05-2021
Đặc biệtĐB
594799
Giải nhấtG1
36039
Giải nhìG2
73204
Giải baG3
51427
50987
Giải tưG4
75688
88202
90916
40176
94221
43971
98464
Giải nămG5
3053
Giải sáuG6
0061
0219
4906
Giải bảyG7
795
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
04, 2, 6
16, 9
27, 1
39
4 
53
64, 1
76, 1
87, 8, 6
99, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 22-05-2021
Đặc biệtĐB
826870
Giải nhấtG1
64959
Giải nhìG2
43205
Giải baG3
13705
26599
Giải tưG4
03264
17110
90079
74485
95413
71835
89354
Giải nămG5
5479
Giải sáuG6
7881
7540
7642
Giải bảyG7
446
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
05, 5
10, 3
2 
35
40, 2, 6
59, 4, 6
64
70, 9, 9
85, 1
99
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 15-05-2021
Đặc biệtĐB
327381
Giải nhấtG1
28919
Giải nhìG2
74671
Giải baG3
93145
73206
Giải tưG4
56378
54362
25212
34609
44403
56913
49576
Giải nămG5
0947
Giải sáuG6
8478
4132
7614
Giải bảyG7
291
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
06, 9, 3
19, 2, 3, 4
20
32
45, 7
5 
62
71, 8, 6, 8
81
91
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 08-05-2021
Đặc biệtĐB
728257
Giải nhấtG1
62701
Giải nhìG2
19812
Giải baG3
09351
12384
Giải tưG4
89449
05307
97294
08437
13917
84861
62551
Giải nămG5
3660
Giải sáuG6
5827
8802
4424
Giải bảyG7
416
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
01, 7, 2
12, 7, 6
27, 4
37
49
57, 1, 1
61, 0
7 
84, 2
94
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 01-05-2021
Đặc biệtĐB
965461
Giải nhấtG1
96398
Giải nhìG2
24116
Giải baG3
26991
04455
Giải tưG4
59510
39378
34341
21372
78018
16826
11144
Giải nămG5
3110
Giải sáuG6
4870
0510
8304
Giải bảyG7
549
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
04
16, 0, 8, 0, 0
26, 2
3 
41, 4, 9
55
61
78, 2, 0
8 
98, 1
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 24-04-2021
Đặc biệtĐB
698415
Giải nhấtG1
76604
Giải nhìG2
55306
Giải baG3
63292
76619
Giải tưG4
60731
62977
07550
09521
43673
27026
77975
Giải nămG5
3374
Giải sáuG6
6422
6814
4713
Giải bảyG7
235
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
04, 6
15, 9, 4, 3
21, 6, 2
31, 5
4 
50
6 
77, 3, 5, 4
80
92
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 17-04-2021
Đặc biệtĐB
778060
Giải nhấtG1
18338
Giải nhìG2
27549
Giải baG3
20374
64002
Giải tưG4
08263
91790
53835
28487
93056
13640
79594
Giải nămG5
9805
Giải sáuG6
3900
4400
5673
Giải bảyG7
508
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
02, 5, 0, 0, 8
1 
2 
38, 5
49, 0
56
60, 3, 5
74, 3
87
90, 4
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 10-04-2021
Đặc biệtĐB
233971
Giải nhấtG1
81963
Giải nhìG2
34745
Giải baG3
31522
46040
Giải tưG4
04661
17189
42609
89656
64472
97925
54191
Giải nămG5
5393
Giải sáuG6
7410
3117
0968
Giải bảyG7
078
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
09
10, 7
22, 5
3 
45, 0
56
63, 1, 8
71, 2, 8
89
91, 3, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 03-04-2021
Đặc biệtĐB
901969
Giải nhấtG1
73691
Giải nhìG2
39507
Giải baG3
65868
19942
Giải tưG4
91814
04571
19319
37890
41729
85097
63153
Giải nămG5
8069
Giải sáuG6
0233
1133
3439
Giải bảyG7
826
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
07
14, 9
29, 6
33, 3, 9
42
53
69, 8, 9
71
8 
91, 0, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 27-03-2021
Đặc biệtĐB
363858
Giải nhấtG1
40709
Giải nhìG2
69999
Giải baG3
09945
01467
Giải tưG4
10297
99874
66682
04004
09671
83958
62245
Giải nămG5
4476
Giải sáuG6
7611
3132
0552
Giải bảyG7
281
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
09, 4
11
2 
32
45, 5
58, 8, 2, 6
67
74, 1, 6
82, 1
99, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 20-03-2021
Đặc biệtĐB
217711
Giải nhấtG1
11866
Giải nhìG2
96865
Giải baG3
52151
54052
Giải tưG4
84951
02777
16349
24429
37978
87096
35318
Giải nămG5
6322
Giải sáuG6
6576
9117
7276
Giải bảyG7
095
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
0 
11, 8, 7
29, 2, 2
3 
49
51, 2, 1
66, 5
77, 8, 6, 6
8 
96, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Thứ bảyT7 ngày 13-03-2021
Đặc biệtĐB
772453
Giải nhấtG1
17479
Giải nhìG2
66542
Giải baG3
26192
79190
Giải tưG4
68452
73293
41831
52378
70098
70651
75456
Giải nămG5
0658
Giải sáuG6
0828
2919
6432
Giải bảyG7
828
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
19
28, 8, 8
31, 2
42
53, 2, 1, 6, 8
6 
79, 8
8 
92, 0, 3, 8