Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 22-09-2021
Đặc biệtĐB
241508
Giải nhấtG1
34097
Giải nhìG2
31156
Giải baG3
50082
75087
Giải tưG4
58762
52215
81222
27695
31627
12177
93902
Giải nămG5
5716
Giải sáuG6
7779
0702
3141
Giải bảyG7
560
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
08, 2, 2
15, 6
22, 7
3 
41
56
62, 0
77, 9, 1
82, 7
97, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 18-09-2021
Đặc biệtĐB
493402
Giải nhấtG1
87588
Giải nhìG2
84886
Giải baG3
57362
28515
Giải tưG4
17734
71242
05970
09625
04009
69744
25430
Giải nămG5
7723
Giải sáuG6
3450
9355
3720
Giải bảyG7
676
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
02, 9
15
25, 3, 0
34, 0
42, 4
50, 5
62
70, 6
88, 6, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 15-09-2021
Đặc biệtĐB
488060
Giải nhấtG1
51311
Giải nhìG2
63632
Giải baG3
61599
94764
Giải tưG4
80678
58615
14705
02578
35058
74909
33747
Giải nămG5
3319
Giải sáuG6
6156
4836
7117
Giải bảyG7
157
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
05, 9
11, 5, 9, 7
2 
32, 6
47, 2
58, 6, 7
60, 4
78, 8
8 
99
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 11-09-2021
Đặc biệtĐB
998137
Giải nhấtG1
20113
Giải nhìG2
24627
Giải baG3
25217
52768
Giải tưG4
11455
14612
30205
12854
64158
92344
20125
Giải nămG5
4712
Giải sáuG6
2322
0291
9986
Giải bảyG7
765
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
05
13, 7, 2, 2
27, 5, 2
37, 0
44
55, 4, 8
68, 5
7 
86
91
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 08-09-2021
Đặc biệtĐB
273968
Giải nhấtG1
95258
Giải nhìG2
53862
Giải baG3
39038
09728
Giải tưG4
49415
74214
23327
35379
42325
86014
95287
Giải nămG5
9580
Giải sáuG6
6784
8601
2610
Giải bảyG7
990
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
01
15, 4, 4, 0
28, 7, 5
38, 0
4 
58
68, 2
79
87, 0, 4
90
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 01-09-2021
Đặc biệtĐB
784082
Giải nhấtG1
05641
Giải nhìG2
45197
Giải baG3
98041
30913
Giải tưG4
27710
20183
39270
00261
70139
37670
68827
Giải nămG5
9922
Giải sáuG6
3014
2485
9768
Giải bảyG7
486
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
0 
13, 0, 4
27, 2
39
41, 1
5 
61, 8
70, 0, 0
82, 3, 5, 6
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 28-08-2021
Đặc biệtĐB
605637
Giải nhấtG1
45820
Giải nhìG2
97070
Giải baG3
98072
02304
Giải tưG4
57318
30807
13316
52367
07341
27000
82753
Giải nămG5
5686
Giải sáuG6
5942
1157
5878
Giải bảyG7
883
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
04, 7, 0
18, 6
20
37
41, 2
53, 7
67, 3
70, 2, 8
86, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 25-08-2021
Đặc biệtĐB
437938
Giải nhấtG1
17125
Giải nhìG2
99847
Giải baG3
39112
12373
Giải tưG4
33393
60599
84373
80536
23236
26909
20630
Giải nămG5
3014
Giải sáuG6
9956
4978
3757
Giải bảyG7
273
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
09
12, 4
25
38, 6, 6, 0
47
56, 7
6 
73, 3, 8, 3, 6
8 
93, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 14-08-2021
Đặc biệtĐB
470618
Giải nhấtG1
88191
Giải nhìG2
97565
Giải baG3
28088
52083
Giải tưG4
44217
26208
13387
62037
03530
77758
90104
Giải nămG5
0954
Giải sáuG6
1569
7785
1417
Giải bảyG7
964
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
08, 4
18, 7, 7
2 
37, 0, 2
4 
58, 4
65, 9, 4
7 
88, 3, 7, 5
91
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 11-08-2021
Đặc biệtĐB
720171
Giải nhấtG1
80384
Giải nhìG2
08031
Giải baG3
54610
67890
Giải tưG4
21277
12193
86274
57767
26349
92641
55665
Giải nămG5
9545
Giải sáuG6
8960
1927
2056
Giải bảyG7
079
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
0 
10
27
31
49, 1, 5, 3
56
67, 5, 0
71, 7, 4, 9
84
90, 3
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 24-07-2021
Đặc biệtĐB
706798
Giải nhấtG1
93782
Giải nhìG2
47912
Giải baG3
13092
84367
Giải tưG4
66591
40880
32024
48184
80635
79732
67431
Giải nămG5
5002
Giải sáuG6
2562
4456
4068
Giải bảyG7
989
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
02
12
24
35, 2, 1
4 
56
67, 2, 8, 5
7 
82, 0, 4, 9
98, 2, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 21-07-2021
Đặc biệtĐB
441683
Giải nhấtG1
58340
Giải nhìG2
65246
Giải baG3
42050
75729
Giải tưG4
06011
30234
45646
64224
86118
46666
09614
Giải nămG5
5128
Giải sáuG6
0075
3787
1148
Giải bảyG7
159
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
11, 8, 4
29, 4, 8
34
40, 6, 6, 8, 4
50, 9
66
75
83, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 17-07-2021
Đặc biệtĐB
080283
Giải nhấtG1
67626
Giải nhìG2
45007
Giải baG3
09746
22067
Giải tưG4
34931
80895
94153
07319
76325
34415
31973
Giải nămG5
1163
Giải sáuG6
3070
9399
6343
Giải bảyG7
224
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
07
19, 5
26, 5, 4
31
46, 3
53
67, 3
73, 0, 5
83
95, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 14-07-2021
Đặc biệtĐB
529373
Giải nhấtG1
16569
Giải nhìG2
10520
Giải baG3
98248
66347
Giải tưG4
50061
92038
07549
15801
16422
52156
70690
Giải nămG5
8954
Giải sáuG6
0084
2535
3563
Giải bảyG7
334
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
01
1 
20, 2
38, 5, 4
48, 7, 9
56, 4
69, 1, 3
73, 5
84
90
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 10-07-2021
Đặc biệtĐB
882479
Giải nhấtG1
39416
Giải nhìG2
71334
Giải baG3
87391
64667
Giải tưG4
04849
14822
17144
34765
19357
59235
58123
Giải nămG5
4737
Giải sáuG6
4487
4532
4027
Giải bảyG7
099
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
0 
16
22, 3, 7
34, 5, 7, 2
49, 4
57, 8
67, 5
79
87
91, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 07-07-2021
Đặc biệtĐB
112653
Giải nhấtG1
32139
Giải nhìG2
11427
Giải baG3
72046
20627
Giải tưG4
64758
17702
83748
96134
04204
72956
51804
Giải nămG5
1569
Giải sáuG6
6243
2584
6492
Giải bảyG7
814
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
02, 4, 4
14
27, 7
39, 4, 0
46, 8, 3
53, 8, 6
69
7 
84
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 03-07-2021
Đặc biệtĐB
358551
Giải nhấtG1
74477
Giải nhìG2
19667
Giải baG3
97014
29337
Giải tưG4
82840
84440
08272
86689
18764
57576
95638
Giải nămG5
8591
Giải sáuG6
5878
6971
3793
Giải bảyG7
300
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 0
14
2 
37, 8
40, 0
51
67, 4
77, 2, 6, 8, 1
89
91, 3
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 30-06-2021
Đặc biệtĐB
459744
Giải nhấtG1
91347
Giải nhìG2
02946
Giải baG3
70183
33223
Giải tưG4
22857
87745
85657
50623
59376
22824
59112
Giải nămG5
2775
Giải sáuG6
5127
1490
3789
Giải bảyG7
053
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
0 
12
23, 3, 4, 7
3 
44, 7, 6, 5
57, 7, 3
66
76, 5
83, 9
90
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 26-06-2021
Đặc biệtĐB
802667
Giải nhấtG1
58804
Giải nhìG2
43830
Giải baG3
60689
90972
Giải tưG4
46033
66661
14354
36858
60135
14584
93183
Giải nămG5
5721
Giải sáuG6
5276
2030
3768
Giải bảyG7
291
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
04
1 
21
30, 3, 5, 0
4 
54, 8, 7
67, 1, 8
72, 6
89, 4, 3
91
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 23-06-2021
Đặc biệtĐB
003055
Giải nhấtG1
55276
Giải nhìG2
47135
Giải baG3
54891
97187
Giải tưG4
05646
15027
83949
43493
75914
64465
24953
Giải nămG5
9556
Giải sáuG6
8967
5576
3774
Giải bảyG7
171
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
14
27
35, 5
46, 9
55, 3, 6
65, 7
76, 6, 4, 1
87
91, 3
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 19-06-2021
Đặc biệtĐB
756717
Giải nhấtG1
05458
Giải nhìG2
15076
Giải baG3
44253
30026
Giải tưG4
94395
36388
81865
57903
69270
54419
75347
Giải nămG5
9697
Giải sáuG6
2885
3528
9152
Giải bảyG7
252
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
03
17, 9
26, 8
3 
47
58, 3, 2, 2
65, 7
76, 0
88, 5
95, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 16-06-2021
Đặc biệtĐB
012987
Giải nhấtG1
77579
Giải nhìG2
63957
Giải baG3
84199
22324
Giải tưG4
81423
09535
65914
34725
41507
78183
98691
Giải nămG5
6644
Giải sáuG6
6888
5620
0130
Giải bảyG7
170
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
07
14
24, 3, 5, 0
35, 0
44, 7
57
6 
79, 0
87, 3, 8
99, 1
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 12-06-2021
Đặc biệtĐB
014160
Giải nhấtG1
19547
Giải nhìG2
15535
Giải baG3
88365
95641
Giải tưG4
09672
89798
75257
75193
31389
93133
23343
Giải nămG5
4212
Giải sáuG6
8451
7798
6778
Giải bảyG7
229
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
0 
12
29
35, 3
47, 1, 3
57, 1
60, 5
72, 8
89
98, 3, 8, 3
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 09-06-2021
Đặc biệtĐB
316693
Giải nhấtG1
60185
Giải nhìG2
00126
Giải baG3
76393
99728
Giải tưG4
63177
97356
07529
27871
47955
64937
68999
Giải nămG5
4796
Giải sáuG6
3237
2011
3764
Giải bảyG7
128
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
0 
11
26, 8, 9, 8
37, 7
43
56, 5
64
77, 1
85
93, 3, 9, 6
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 05-06-2021
Đặc biệtĐB
145815
Giải nhấtG1
00720
Giải nhìG2
85459
Giải baG3
00054
54130
Giải tưG4
54127
86321
76140
79786
58210
75822
42635
Giải nămG5
6449
Giải sáuG6
6068
0903
0562
Giải bảyG7
154
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
03
15, 0, 1
20, 7, 1, 2
30, 5
40, 9
59, 4, 4
68, 2
7 
86
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 02-06-2021
Đặc biệtĐB
244539
Giải nhấtG1
83003
Giải nhìG2
50864
Giải baG3
37538
89820
Giải tưG4
09463
19267
39745
99967
58494
61415
62579
Giải nămG5
8533
Giải sáuG6
7398
6973
1279
Giải bảyG7
045
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
03
15
20
39, 8, 3
45, 5
5 
64, 3, 7, 7
79, 3, 9
8 
94, 8, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 29-05-2021
Đặc biệtĐB
088324
Giải nhấtG1
50991
Giải nhìG2
37129
Giải baG3
39296
47909
Giải tưG4
59698
92376
50165
28671
83965
74027
56048
Giải nămG5
6712
Giải sáuG6
5109
7842
3744
Giải bảyG7
658
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
09, 9
12
24, 9, 7
3 
48, 2, 4
58, 7
65, 5
76, 1
8 
91, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 26-05-2021
Đặc biệtĐB
973856
Giải nhấtG1
99911
Giải nhìG2
65028
Giải baG3
70431
88103
Giải tưG4
29150
09866
62322
35303
91052
86963
07109
Giải nămG5
9662
Giải sáuG6
0705
5415
7236
Giải bảyG7
470
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
03, 3, 9, 5
11, 5
28, 2
31, 6, 7
4 
56, 0, 2
66, 3, 2
70
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 22-05-2021
Đặc biệtĐB
346201
Giải nhấtG1
88138
Giải nhìG2
40669
Giải baG3
41787
18314
Giải tưG4
62626
07224
15714
18293
61875
14776
05960
Giải nămG5
5734
Giải sáuG6
2272
4397
0719
Giải bảyG7
794
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
01
14, 4, 9
26, 4
38, 4
4 
5 
69, 0
75, 6, 2
87, 1
93, 7, 4
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 19-05-2021
Đặc biệtĐB
471070
Giải nhấtG1
84233
Giải nhìG2
59154
Giải baG3
12233
87844
Giải tưG4
79068
75231
24447
72644
87064
45059
00109
Giải nămG5
8912
Giải sáuG6
9877
5612
4796
Giải bảyG7
042
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
09
12, 2, 5
2 
33, 3, 1
44, 7, 4, 2
54, 9
68, 4
70, 7
8 
96