Sổ kết quả xổ số Cần Thơ

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 22-03-2023
Đặc biệtĐB
465465
Giải nhấtG1
02287
Giải nhìG2
55280
Giải baG3
56820
33486
Giải tưG4
17759
33333
58249
63792
94274
13367
98564
Giải nămG5
4018
Giải sáuG6
6502
6471
2399
Giải bảyG7
524
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02
18
20, 4
33
49
59
65, 7, 4
74, 1
87, 0, 6, 7
92, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 15-03-2023
Đặc biệtĐB
735161
Giải nhấtG1
93343
Giải nhìG2
32682
Giải baG3
27291
14124
Giải tưG4
56543
73775
45260
74263
65025
24476
20556
Giải nămG5
1180
Giải sáuG6
0571
4234
7095
Giải bảyG7
091
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
1 
24, 5
34
43, 3
56
61, 0, 3
75, 6, 1, 9
82, 0
91, 5, 1
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 08-03-2023
Đặc biệtĐB
472192
Giải nhấtG1
84514
Giải nhìG2
08998
Giải baG3
88250
20666
Giải tưG4
37602
74949
81961
04531
77965
95542
93161
Giải nămG5
1628
Giải sáuG6
8502
2937
3265
Giải bảyG7
306
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
02, 2, 6
14
28
31, 7
49, 2
50, 9
66, 1, 5, 1, 5
7 
8 
92, 8
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 01-03-2023
Đặc biệtĐB
874314
Giải nhấtG1
90954
Giải nhìG2
24963
Giải baG3
38513
05181
Giải tưG4
46116
24845
99987
47546
32500
37024
15084
Giải nămG5
4556
Giải sáuG6
4594
8622
5321
Giải bảyG7
123
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
00
14, 3, 6
24, 2, 1, 3
3 
45, 6
54, 6
63, 9
7 
81, 7, 4
94
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 22-02-2023
Đặc biệtĐB
882249
Giải nhấtG1
71453
Giải nhìG2
77806
Giải baG3
23853
12282
Giải tưG4
90349
43781
30130
57200
24499
59641
78719
Giải nămG5
1202
Giải sáuG6
8223
0781
2912
Giải bảyG7
760
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
06, 0, 2
19, 2
23
30
49, 9, 1, 5
53, 3
60
7 
82, 1, 1
99
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 15-02-2023
Đặc biệtĐB
228641
Giải nhấtG1
99947
Giải nhìG2
01996
Giải baG3
04686
90777
Giải tưG4
66419
12220
09240
33580
45122
52954
72243
Giải nămG5
1087
Giải sáuG6
0780
3552
5850
Giải bảyG7
420
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
19
20, 2, 0
3 
41, 7, 0, 3
54, 2, 0
6 
77
86, 0, 7, 0
96, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 08-02-2023
Đặc biệtĐB
983176
Giải nhấtG1
41794
Giải nhìG2
25556
Giải baG3
63477
97717
Giải tưG4
48694
44059
86022
66024
17972
73943
30296
Giải nămG5
3246
Giải sáuG6
9018
8126
4841
Giải bảyG7
101
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
01
17, 8
22, 4, 6
3 
43, 6, 1
56, 9
6 
76, 7, 2
8 
94, 4, 6, 5
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 01-02-2023
Đặc biệtĐB
173861
Giải nhấtG1
40747
Giải nhìG2
05630
Giải baG3
43591
31990
Giải tưG4
91656
67831
26113
71987
79097
92357
02623
Giải nămG5
4427
Giải sáuG6
4063
7300
9301
Giải bảyG7
267
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
00, 1
13, 8
23, 7
30, 1
47
56, 7
61, 3, 7
7 
87
91, 0, 7
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 25-01-2023
Đặc biệtĐB
199613
Giải nhấtG1
75677
Giải nhìG2
49423
Giải baG3
88588
26760
Giải tưG4
72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240
Giải nămG5
5962
Giải sáuG6
4071
8283
6568
Giải bảyG7
712
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
0 
13, 7, 2
23
35
43, 0
53, 0
60, 2, 8
77, 8, 1, 0
88, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 18-01-2023
Đặc biệtĐB
363263
Giải nhấtG1
26393
Giải nhìG2
29088
Giải baG3
82507
80108
Giải tưG4
00176
32605
16273
79995
49821
45990
95935
Giải nămG5
4536
Giải sáuG6
8407
2486
7309
Giải bảyG7
023
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
07, 8, 5, 7, 9, 8
1 
21, 3
35, 6
4 
5 
63
76, 3
88, 6
93, 5, 0
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 11-01-2023
Đặc biệtĐB
488615
Giải nhấtG1
35704
Giải nhìG2
70858
Giải baG3
63171
90951
Giải tưG4
40718
43431
76361
66430
21401
33022
60115
Giải nămG5
6253
Giải sáuG6
3080
9205
5717
Giải bảyG7
282
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
04, 1, 5
15, 8, 5, 7
22, 2
31, 0
4 
58, 1, 3
61
71
80, 2
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 04-01-2023
Đặc biệtĐB
444232
Giải nhấtG1
86543
Giải nhìG2
76766
Giải baG3
41618
74878
Giải tưG4
04649
66127
87110
52165
92721
58840
84922
Giải nămG5
4331
Giải sáuG6
0996
6453
9276
Giải bảyG7
000
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
00
18, 0
27, 1, 2
32, 1
43, 9, 0
53, 6
66, 5
78, 6
8 
96
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 28-12-2022
Đặc biệtĐB
278205
Giải nhấtG1
01149
Giải nhìG2
65185
Giải baG3
28374
51145
Giải tưG4
59068
00918
85188
81587
17770
65581
40756
Giải nămG5
9385
Giải sáuG6
0038
0021
1586
Giải bảyG7
028
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
05
18, 8
21, 8
38
49, 5
56
68
74, 0
85, 8, 7, 1, 5, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 21-12-2022
Đặc biệtĐB
692979
Giải nhấtG1
29988
Giải nhìG2
23540
Giải baG3
14284
12769
Giải tưG4
85754
59374
36442
32416
64628
26146
92522
Giải nămG5
3884
Giải sáuG6
1654
8513
9728
Giải bảyG7
839
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
0 
16, 3, 4
28, 2, 8
39
40, 2, 6
54, 4
69
79, 4
88, 4, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 14-12-2022
Đặc biệtĐB
192219
Giải nhấtG1
01473
Giải nhìG2
35289
Giải baG3
53665
85888
Giải tưG4
87118
90791
39025
62000
27767
35313
39258
Giải nămG5
3238
Giải sáuG6
3801
3250
1912
Giải bảyG7
789
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
00, 1
19, 8, 3, 2
25
38
4 
58, 0
65, 7, 0
73
89, 8, 9
91
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 07-12-2022
Đặc biệtĐB
699594
Giải nhấtG1
01949
Giải nhìG2
71621
Giải baG3
93829
40180
Giải tưG4
39620
79125
83705
94297
89528
46315
24391
Giải nămG5
8117
Giải sáuG6
8666
0262
8233
Giải bảyG7
909
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
05, 9
15, 7
21, 9, 0, 5, 8
33
49, 6
5 
66, 2
7 
80
94, 7, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 30-11-2022
Đặc biệtĐB
378270
Giải nhấtG1
65292
Giải nhìG2
56306
Giải baG3
20694
84464
Giải tưG4
96286
39499
78873
47306
13074
84324
32540
Giải nămG5
1281
Giải sáuG6
0008
2508
2960
Giải bảyG7
944
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06, 6, 8, 8
13
24
3 
40, 4
5 
64, 0
70, 3, 4
86, 1
92, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 23-11-2022
Đặc biệtĐB
913567
Giải nhấtG1
31521
Giải nhìG2
82287
Giải baG3
38345
85975
Giải tưG4
39438
27826
10782
26308
97128
67362
60208
Giải nămG5
8224
Giải sáuG6
9376
9060
0669
Giải bảyG7
760
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
08, 8
1 
21, 6, 8, 4
38
45, 0
5 
67, 2, 0, 9, 0
75, 6
87, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 16-11-2022
Đặc biệtĐB
773544
Giải nhấtG1
54507
Giải nhìG2
93341
Giải baG3
88254
02223
Giải tưG4
96387
87236
63899
96654
64180
49366
40940
Giải nămG5
4719
Giải sáuG6
0830
5638
4402
Giải bảyG7
749
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
07, 2
19
23
36, 0, 8
44, 1, 0, 9
54, 4
66
7 
87, 0
99, 1
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 09-11-2022
Đặc biệtĐB
597943
Giải nhấtG1
89416
Giải nhìG2
47110
Giải baG3
18127
77341
Giải tưG4
08854
19409
44477
74339
74881
13168
80129
Giải nămG5
5805
Giải sáuG6
0379
5951
8375
Giải bảyG7
760
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
09, 5
16, 0
27, 9
39
43, 1, 8
54, 1
68, 0
77, 9, 5
81
9 
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 02-11-2022
Đặc biệtĐB
439832
Giải nhấtG1
56806
Giải nhìG2
45961
Giải baG3
79016
46919
Giải tưG4
63256
81488
28051
57403
21689
14343
15927
Giải nămG5
2915
Giải sáuG6
4980
8589
1446
Giải bảyG7
318
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
06, 3
16, 9, 5, 8
27
32
43, 6
56, 1
61, 2
7 
88, 9, 0, 9
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 26-10-2022
Đặc biệtĐB
000344
Giải nhấtG1
36523
Giải nhìG2
19417
Giải baG3
21194
06155
Giải tưG4
29818
64870
95955
37773
24993
60695
63041
Giải nămG5
6884
Giải sáuG6
5363
8868
1681
Giải bảyG7
228
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
0 
17, 8
23, 8
3 
44, 1
55, 5
63, 8
70, 3
84, 1
94, 3, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 19-10-2022
Đặc biệtĐB
178259
Giải nhấtG1
25910
Giải nhìG2
10358
Giải baG3
53233
44730
Giải tưG4
39671
78458
77066
66574
64890
42259
42219
Giải nămG5
4258
Giải sáuG6
6958
4581
7219
Giải bảyG7
700
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
00, 1
10, 9, 9
2 
33, 0
4 
59, 8, 8, 9, 8, 8
66
71, 4
81
90
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 12-10-2022
Đặc biệtĐB
160208
Giải nhấtG1
85464
Giải nhìG2
82743
Giải baG3
15228
09037
Giải tưG4
06071
62073
58428
35010
80367
15883
75725
Giải nămG5
0141
Giải sáuG6
6838
4118
3011
Giải bảyG7
000
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
08, 0
10, 8, 1
28, 8, 5
37, 8
43, 1
5 
64, 7
71, 3
83
92
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 05-10-2022
Đặc biệtĐB
327356
Giải nhấtG1
50659
Giải nhìG2
60092
Giải baG3
62281
64713
Giải tưG4
66058
09918
33885
43557
56803
61070
68192
Giải nămG5
5306
Giải sáuG6
7102
5541
0387
Giải bảyG7
400
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
03, 6, 2, 0
13, 8
2 
3 
41
56, 9, 8, 7
6 
70
81, 5, 7
92, 2, 6
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 28-09-2022
Đặc biệtĐB
414966
Giải nhấtG1
01425
Giải nhìG2
02742
Giải baG3
78685
25655
Giải tưG4
68769
41279
17914
37665
24716
46824
52755
Giải nămG5
6889
Giải sáuG6
4653
8401
2971
Giải bảyG7
148
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
01
14, 6, 5
25, 4
3 
42, 8
55, 5, 3
66, 9, 5
79, 1
85, 9
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 21-09-2022
Đặc biệtĐB
619143
Giải nhấtG1
34832
Giải nhìG2
77878
Giải baG3
96982
88523
Giải tưG4
55416
85871
60953
37084
07079
30790
56631
Giải nămG5
8330
Giải sáuG6
2489
3754
7758
Giải bảyG7
949
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
0 
16
23
32, 1, 0
43, 9
53, 4, 8
6 
78, 1, 9, 4
82, 4, 9
90
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 14-09-2022
Đặc biệtĐB
861557
Giải nhấtG1
34568
Giải nhìG2
85865
Giải baG3
56619
46975
Giải tưG4
33818
95639
20415
48861
92038
76086
69312
Giải nămG5
7712
Giải sáuG6
7440
8757
2523
Giải bảyG7
145
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
0 
19, 8, 5, 2, 2
23
39, 8
40, 5
57, 7
68, 5, 1
75
86
97
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 07-09-2022
Đặc biệtĐB
057134
Giải nhấtG1
82095
Giải nhìG2
04409
Giải baG3
52221
54286
Giải tưG4
71260
25389
00137
26257
81979
38811
40225
Giải nămG5
2840
Giải sáuG6
0414
1608
1599
Giải bảyG7
135
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
09, 8
11, 4
21, 5, 0
34, 7, 5
40
57
60
79
86, 9
95, 9
Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Thứ tưT4 ngày 31-08-2022
Đặc biệtĐB
190428
Giải nhấtG1
15152
Giải nhìG2
76910
Giải baG3
27894
28445
Giải tưG4
55031
45651
61707
76083
41125
89129
84699
Giải nămG5
7500
Giải sáuG6
7335
4925
9685
Giải bảyG7
434
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
07, 0
10
28, 5, 9, 5
31, 5, 4
45, 9
52, 1
6 
7 
83, 5
94, 9