Sổ kết quả xổ số Bình Phước

30 lượt quay, kết thúc vào 20-01-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 15-01-2022
Đặc biệtĐB
021784
Giải nhấtG1
91434
Giải nhìG2
80245
Giải baG3
93470
13079
Giải tưG4
23306
89692
47638
63010
30436
20871
44764
Giải nămG5
6468
Giải sáuG6
5847
9723
4684
Giải bảyG7
384
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
06
10, 8
23
34, 8, 6
45, 7
5 
64, 8
70, 9, 1
84, 4, 4
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 08-01-2022
Đặc biệtĐB
123448
Giải nhấtG1
10289
Giải nhìG2
23400
Giải baG3
72411
00263
Giải tưG4
16429
28671
85267
41203
74119
06415
06168
Giải nămG5
4561
Giải sáuG6
2560
5042
6629
Giải bảyG7
636
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
00, 3
11, 9, 5
29, 9
36
48, 2
5 
63, 7, 8, 1, 0, 1
71
89
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 01-01-2022
Đặc biệtĐB
110449
Giải nhấtG1
48262
Giải nhìG2
08091
Giải baG3
71043
75612
Giải tưG4
12119
45481
14115
07362
81779
54109
29585
Giải nămG5
2283
Giải sáuG6
6231
7782
6140
Giải bảyG7
772
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
09
12, 9, 5, 1
2 
31
49, 3, 0
5 
62, 2
79, 2
81, 5, 3, 2
91
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 25-12-2021
Đặc biệtĐB
565398
Giải nhấtG1
35228
Giải nhìG2
26999
Giải baG3
12257
71858
Giải tưG4
02519
81852
53445
06023
46357
69721
11140
Giải nămG5
5186
Giải sáuG6
1748
5932
0041
Giải bảyG7
452
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
0 
19, 3
28, 3, 1
32
45, 0, 8, 1
57, 8, 2, 7, 2
6 
7 
86
98, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 18-12-2021
Đặc biệtĐB
605091
Giải nhấtG1
05170
Giải nhìG2
81355
Giải baG3
93056
33398
Giải tưG4
43746
76112
80021
49854
38239
65608
02023
Giải nămG5
2019
Giải sáuG6
5806
1633
9272
Giải bảyG7
735
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
08, 6
12, 9
21, 3
39, 3, 5
46
55, 6, 4, 3
6 
70, 2
8 
91, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 11-12-2021
Đặc biệtĐB
658796
Giải nhấtG1
73077
Giải nhìG2
77564
Giải baG3
10007
30332
Giải tưG4
66596
51519
04904
85699
78920
63083
68712
Giải nămG5
6860
Giải sáuG6
1358
2714
4238
Giải bảyG7
767
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
07, 4
19, 2, 4
20
32, 8
4 
58
64, 0, 7
77
83
96, 6, 9, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 04-12-2021
Đặc biệtĐB
595167
Giải nhấtG1
52723
Giải nhìG2
08636
Giải baG3
86488
25660
Giải tưG4
88105
27241
05843
55782
94724
41472
33097
Giải nămG5
6432
Giải sáuG6
1615
6973
0345
Giải bảyG7
886
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
05
15
23, 4, 9
36, 2
41, 3, 5
5 
67, 0
72, 3
88, 2, 6
97
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 27-11-2021
Đặc biệtĐB
983112
Giải nhấtG1
71128
Giải nhìG2
81523
Giải baG3
46185
58684
Giải tưG4
35730
05728
98460
81025
00604
02670
62080
Giải nămG5
2814
Giải sáuG6
1746
3186
8389
Giải bảyG7
664
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
04
12, 4
28, 3, 8, 5
30
46
5 
60, 4
70, 0
85, 4, 0, 6, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 20-11-2021
Đặc biệtĐB
577002
Giải nhấtG1
42230
Giải nhìG2
07046
Giải baG3
57109
81504
Giải tưG4
34235
00814
65156
11746
13971
58709
95934
Giải nămG5
3662
Giải sáuG6
6377
5489
1733
Giải bảyG7
113
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
02, 9, 4, 9
14, 3
2 
30, 5, 4, 3
46, 6
56
62
71, 7
89, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 13-11-2021
Đặc biệtĐB
404010
Giải nhấtG1
31804
Giải nhìG2
71646
Giải baG3
20607
88320
Giải tưG4
55962
96606
58379
87855
34951
08524
01813
Giải nămG5
8586
Giải sáuG6
1005
0997
1098
Giải bảyG7
197
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
04, 7, 6, 5
10, 3
20, 4
3 
46
55, 1
62, 2
79
86
97, 8, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 06-11-2021
Đặc biệtĐB
459164
Giải nhấtG1
51483
Giải nhìG2
80217
Giải baG3
35630
67508
Giải tưG4
36418
00492
65746
71442
56277
53293
91920
Giải nămG5
1310
Giải sáuG6
1516
9624
7210
Giải bảyG7
677
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
08
17, 8, 0, 6, 0
20, 4
30
46, 2
5 
64
77, 7, 3
83
92, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 30-10-2021
Đặc biệtĐB
175730
Giải nhấtG1
67247
Giải nhìG2
91497
Giải baG3
34876
61399
Giải tưG4
28832
00238
42448
33971
04150
60824
54441
Giải nămG5
5864
Giải sáuG6
5197
8134
1312
Giải bảyG7
415
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
0 
12, 5
24, 0
30, 2, 8, 4
47, 8, 1
50
64
76, 1
8 
97, 9, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 23-10-2021
Đặc biệtĐB
180266
Giải nhấtG1
79665
Giải nhìG2
73115
Giải baG3
99993
72960
Giải tưG4
68035
54080
48988
89750
05125
61067
40348
Giải nămG5
2575
Giải sáuG6
2335
1182
9840
Giải bảyG7
138
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
0 
15, 5
25
35, 5, 8
48, 0
50
66, 5, 0, 7
75
80, 8, 2
93
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 03-07-2021
Đặc biệtĐB
664013
Giải nhấtG1
17334
Giải nhìG2
63039
Giải baG3
98082
96851
Giải tưG4
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
Giải nămG5
6662
Giải sáuG6
4253
3635
9478
Giải bảyG7
241
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
0 
13, 3, 5, 3, 2, 2
2 
34, 9, 5
41
51, 3, 3
63, 2, 3
78
82
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 26-06-2021
Đặc biệtĐB
028654
Giải nhấtG1
48740
Giải nhìG2
43942
Giải baG3
15069
72056
Giải tưG4
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
Giải nămG5
2613
Giải sáuG6
1461
7442
1521
Giải bảyG7
004
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
04
12, 3
21
35, 8
40, 2, 2, 2
54, 6, 1, 9
69, 0, 1
7 
85
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 19-06-2021
Đặc biệtĐB
887162
Giải nhấtG1
21722
Giải nhìG2
43622
Giải baG3
97845
49922
Giải tưG4
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
Giải nămG5
3622
Giải sáuG6
1155
0777
7460
Giải bảyG7
966
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
0 
13, 6
22, 2, 2, 2, 9
31
45
55
62, 0, 1, 0, 6
77
86
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 12-06-2021
Đặc biệtĐB
836475
Giải nhấtG1
85886
Giải nhìG2
33884
Giải baG3
84433
24545
Giải tưG4
01366
40992
44197
90048
93668
80898
80276
Giải nămG5
4543
Giải sáuG6
4771
2237
9051
Giải bảyG7
495
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
33, 7
45, 8, 3
51, 4
66, 8
75, 6, 1
86, 4
92, 7, 8, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 05-06-2021
Đặc biệtĐB
386226
Giải nhấtG1
33814
Giải nhìG2
18041
Giải baG3
20366
25273
Giải tưG4
95618
33439
02963
82748
22513
49916
39204
Giải nămG5
9934
Giải sáuG6
5140
4787
0829
Giải bảyG7
603
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
04, 3
14, 8, 3, 6
26, 9
39, 4
41, 8, 0
5 
66, 3
73, 0
87
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 29-05-2021
Đặc biệtĐB
227246
Giải nhấtG1
22407
Giải nhìG2
59459
Giải baG3
50475
57941
Giải tưG4
13937
87688
35940
91344
29897
66059
50759
Giải nămG5
0885
Giải sáuG6
9104
1135
0669
Giải bảyG7
798
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
07, 4
1 
2 
37, 5
46, 1, 0, 4
59, 9, 9
69
75
88, 5
97, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 22-05-2021
Đặc biệtĐB
361481
Giải nhấtG1
35282
Giải nhìG2
86439
Giải baG3
33437
77296
Giải tưG4
33992
60497
47535
65503
48785
76422
20600
Giải nămG5
2151
Giải sáuG6
4825
4797
3170
Giải bảyG7
744
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
03, 0
1 
22, 5
39, 7, 5
44
51
60
70
81, 2, 5
96, 2, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 15-05-2021
Đặc biệtĐB
714325
Giải nhấtG1
80224
Giải nhìG2
56771
Giải baG3
87737
64039
Giải tưG4
07146
57580
04672
01332
25435
20981
03514
Giải nămG5
2504
Giải sáuG6
6336
5633
7641
Giải bảyG7
325
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
04
14
25, 4, 5
37, 9, 2, 5, 6, 3
46, 1, 1
5 
6 
71, 2
80, 1
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 08-05-2021
Đặc biệtĐB
028956
Giải nhấtG1
57864
Giải nhìG2
20411
Giải baG3
18940
61314
Giải tưG4
63730
26490
23808
91400
36896
96951
33877
Giải nămG5
6970
Giải sáuG6
6465
8942
6927
Giải bảyG7
771
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
08, 0
11, 4
27
30
40, 2, 2
56, 1
64, 5
77, 0, 1
8 
90, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 01-05-2021
Đặc biệtĐB
547863
Giải nhấtG1
76435
Giải nhìG2
62480
Giải baG3
02172
32401
Giải tưG4
14165
05099
97666
96886
76033
72950
08736
Giải nămG5
2173
Giải sáuG6
7486
3658
5783
Giải bảyG7
153
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
01
1 
2 
35, 3, 6
4 
50, 8, 3
63, 5, 6
72, 3
80, 6, 6, 3, 5
99
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 24-04-2021
Đặc biệtĐB
519515
Giải nhấtG1
45670
Giải nhìG2
17579
Giải baG3
83411
76936
Giải tưG4
58207
72607
34839
99842
20841
11361
86006
Giải nămG5
8214
Giải sáuG6
8404
6811
9313
Giải bảyG7
706
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
07, 7, 6, 4, 6, 3
15, 1, 4, 1, 3
2 
36, 9
42, 1
5 
61
70, 9
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 17-04-2021
Đặc biệtĐB
952688
Giải nhấtG1
40932
Giải nhìG2
70795
Giải baG3
04797
52082
Giải tưG4
20759
05931
75863
62773
68913
94426
26509
Giải nămG5
3739
Giải sáuG6
8848
8211
6432
Giải bảyG7
176
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
09
13, 1
26
32, 1, 9, 2, 4
48
59
63
73, 6
88, 2
95, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 10-04-2021
Đặc biệtĐB
545210
Giải nhấtG1
56379
Giải nhìG2
64011
Giải baG3
96967
20201
Giải tưG4
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416
Giải nămG5
9148
Giải sáuG6
8031
5526
7248
Giải bảyG7
827
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
01
10, 1, 6
29, 8, 6, 7
31
41, 4, 8, 8
5 
67
79
83
99, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 03-04-2021
Đặc biệtĐB
319644
Giải nhấtG1
62702
Giải nhìG2
33572
Giải baG3
55900
74896
Giải tưG4
10963
46822
42728
45372
76336
93792
10858
Giải nămG5
1731
Giải sáuG6
5619
9920
0237
Giải bảyG7
964
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
02, 0
19
22, 8, 0
36, 1, 7
44
58
63, 4, 2
72, 2
8 
96, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 27-03-2021
Đặc biệtĐB
133310
Giải nhấtG1
86719
Giải nhìG2
32327
Giải baG3
87469
78043
Giải tưG4
90200
75571
55659
24467
17072
48455
79862
Giải nămG5
4056
Giải sáuG6
9248
0531
7720
Giải bảyG7
850
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
00
10, 9
27, 0
31, 3
43, 8
59, 5, 6, 0
69, 7, 2
71, 2
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 20-03-2021
Đặc biệtĐB
888196
Giải nhấtG1
64405
Giải nhìG2
68387
Giải baG3
94139
40172
Giải tưG4
86311
85075
33806
02130
59725
39507
28418
Giải nămG5
4449
Giải sáuG6
2152
1056
6968
Giải bảyG7
283
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
05, 6, 7
11, 8
25
39, 0
49
52, 6, 4
68
72, 5
87, 3
96
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 13-03-2021
Đặc biệtĐB
077209
Giải nhấtG1
18665
Giải nhìG2
35713
Giải baG3
42605
42108
Giải tưG4
89511
34813
07518
89769
86750
45936
48302
Giải nămG5
8732
Giải sáuG6
8937
5951
7436
Giải bảyG7
493
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
09, 5, 8, 2
13, 1, 3, 8
2 
36, 2, 7, 6
47
50, 1
65, 9
7 
8 
93