Sổ kết quả xổ số Bình Phước

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 25-03-2023
Đặc biệtĐB
489646
Giải nhấtG1
39637
Giải nhìG2
15579
Giải baG3
52279
45780
Giải tưG4
28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182
Giải nămG5
1126
Giải sáuG6
7706
7753
6561
Giải bảyG7
185
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
06
13
22, 0, 6
37
46
53
61
79, 9, 2, 0
80, 2, 5, 1
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 18-03-2023
Đặc biệtĐB
443531
Giải nhấtG1
30118
Giải nhìG2
62108
Giải baG3
66758
23081
Giải tưG4
33454
98226
98889
55733
73169
13713
91951
Giải nămG5
4944
Giải sáuG6
7582
7129
7834
Giải bảyG7
038
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
08
18, 3
26, 9
31, 3, 4, 8, 7
44
58, 4, 1
69
7 
81, 9, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 11-03-2023
Đặc biệtĐB
868753
Giải nhấtG1
00047
Giải nhìG2
97936
Giải baG3
68734
90578
Giải tưG4
42657
01630
15883
55028
76944
53382
21745
Giải nămG5
2129
Giải sáuG6
0759
7377
2600
Giải bảyG7
729
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
00
1 
28, 9, 9
36, 4, 0
47, 4, 5
53, 7, 9
6 
78, 7, 5
83, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 04-03-2023
Đặc biệtĐB
988623
Giải nhấtG1
13421
Giải nhìG2
70590
Giải baG3
47211
49794
Giải tưG4
35912
60709
53978
13189
56999
85240
13264
Giải nămG5
2326
Giải sáuG6
1524
2854
1523
Giải bảyG7
207
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
09, 7
11, 2
23, 1, 6, 4, 3
3 
40
54
64
78
89, 5
90, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 25-02-2023
Đặc biệtĐB
106038
Giải nhấtG1
19767
Giải nhìG2
26793
Giải baG3
07287
80118
Giải tưG4
07531
99475
73265
03831
59733
47748
01856
Giải nămG5
4606
Giải sáuG6
7143
4629
4304
Giải bảyG7
360
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
06, 4
18
29
38, 1, 1, 3
48, 3, 4
56
67, 5, 0
75
87
93
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 18-02-2023
Đặc biệtĐB
942562
Giải nhấtG1
96638
Giải nhìG2
57714
Giải baG3
20244
46588
Giải tưG4
51154
14261
02247
51525
01478
58763
54159
Giải nămG5
0268
Giải sáuG6
1600
2216
9942
Giải bảyG7
510
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
00
14, 6, 0
25
38
44, 7, 2
54, 9
62, 1, 3, 8
78
88
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 11-02-2023
Đặc biệtĐB
301795
Giải nhấtG1
59853
Giải nhìG2
43903
Giải baG3
17247
40379
Giải tưG4
48960
31862
66246
30199
16346
70090
97272
Giải nămG5
2416
Giải sáuG6
4423
6651
1344
Giải bảyG7
701
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03, 1, 3
16
23
3 
47, 6, 6, 4
53, 1
60, 2
79, 2
8 
95, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 04-02-2023
Đặc biệtĐB
444500
Giải nhấtG1
47282
Giải nhìG2
10717
Giải baG3
41048
29323
Giải tưG4
63329
79167
84351
83305
09420
13776
96550
Giải nămG5
9644
Giải sáuG6
5670
4579
0515
Giải bảyG7
211
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
00, 5
17, 5, 1
23, 9, 0
3 
48, 4
51, 0
67
76, 0, 9, 9
82
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 28-01-2023
Đặc biệtĐB
235543
Giải nhấtG1
54513
Giải nhìG2
59464
Giải baG3
40916
08841
Giải tưG4
79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656
Giải nămG5
5894
Giải sáuG6
3650
7938
1263
Giải bảyG7
665
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
09
13, 6, 7
28, 0
38
43, 1
56, 0
64, 6, 3, 5, 8
7 
8 
90, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 21-01-2023
Đặc biệtĐB
792253
Giải nhấtG1
70735
Giải nhìG2
82737
Giải baG3
54430
20232
Giải tưG4
69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105
Giải nămG5
2301
Giải sáuG6
5213
3451
5495
Giải bảyG7
597
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
05, 1
19, 6, 3
27, 5
35, 7, 0, 2
4 
53, 1
6 
7 
89
95, 5, 7, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 14-01-2023
Đặc biệtĐB
392380
Giải nhấtG1
78794
Giải nhìG2
40945
Giải baG3
83688
12998
Giải tưG4
37045
30179
24546
34041
97620
46247
08756
Giải nămG5
4829
Giải sáuG6
0635
9590
6934
Giải bảyG7
184
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
0 
19
20, 9
35, 4
45, 5, 6, 1, 7
56
6 
79
80, 8, 4
94, 8, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 07-01-2023
Đặc biệtĐB
940535
Giải nhấtG1
87025
Giải nhìG2
36528
Giải baG3
38204
65910
Giải tưG4
57634
50054
37819
17243
26746
94778
44629
Giải nămG5
9977
Giải sáuG6
4606
3286
4905
Giải bảyG7
448
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
04, 6, 5, 5
10, 9
25, 8, 9
35, 4
43, 6, 8
54
6 
78, 7
86
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 31-12-2022
Đặc biệtĐB
664825
Giải nhấtG1
84992
Giải nhìG2
13990
Giải baG3
76214
94355
Giải tưG4
00207
74080
07321
77745
69869
79415
20420
Giải nămG5
7843
Giải sáuG6
7643
9814
4580
Giải bảyG7
319
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
07
14, 5, 4, 9
25, 1, 0
39
45, 3, 3
55
69
7 
80, 0
92, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 24-12-2022
Đặc biệtĐB
354025
Giải nhấtG1
88976
Giải nhìG2
10403
Giải baG3
88274
43789
Giải tưG4
49053
26983
38810
92058
55517
46291
29597
Giải nămG5
5984
Giải sáuG6
0468
4244
1182
Giải bảyG7
140
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
03, 8
10, 7
25
3 
44, 0
53, 8
68
76, 4
89, 3, 4, 2
91, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 17-12-2022
Đặc biệtĐB
304275
Giải nhấtG1
26943
Giải nhìG2
90298
Giải baG3
83276
34908
Giải tưG4
09993
18156
95249
18655
74094
31680
30908
Giải nămG5
3465
Giải sáuG6
1792
0427
8349
Giải bảyG7
929
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
08, 8, 7
1 
27, 9
3 
43, 9, 9
56, 5
65
75, 6
80
98, 3, 4, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 10-12-2022
Đặc biệtĐB
853183
Giải nhấtG1
78303
Giải nhìG2
48793
Giải baG3
29959
37318
Giải tưG4
12202
68554
83468
09335
07245
66511
67887
Giải nămG5
1050
Giải sáuG6
7189
2797
6403
Giải bảyG7
695
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
03, 2, 3
18, 1, 6
2 
35
45
59, 4, 0
68
7 
83, 7, 9
93, 7, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 03-12-2022
Đặc biệtĐB
378091
Giải nhấtG1
65043
Giải nhìG2
26155
Giải baG3
75234
94900
Giải tưG4
19448
63130
42106
07061
08033
46307
63799
Giải nămG5
8598
Giải sáuG6
6611
7342
6768
Giải bảyG7
589
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
00, 6, 7
11
20
34, 0, 3
43, 8, 2
55
61, 8
7 
89
91, 9, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 26-11-2022
Đặc biệtĐB
286806
Giải nhấtG1
48394
Giải nhìG2
46107
Giải baG3
57628
10952
Giải tưG4
84100
60467
80768
42951
88853
80610
70352
Giải nămG5
4381
Giải sáuG6
2951
5799
3120
Giải bảyG7
889
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
06, 7, 0, 3
10
28, 0
3 
4 
52, 1, 3, 2, 1
67, 8
7 
81, 9
94, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 19-11-2022
Đặc biệtĐB
871939
Giải nhấtG1
63490
Giải nhìG2
51194
Giải baG3
70884
76651
Giải tưG4
93804
54060
98371
53721
44033
25866
59432
Giải nămG5
2519
Giải sáuG6
3368
7610
2873
Giải bảyG7
320
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
04
19, 0
21, 0
39, 3, 2
4 
51
60, 6, 8
71, 3
84, 5
90, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 12-11-2022
Đặc biệtĐB
893855
Giải nhấtG1
10041
Giải nhìG2
60098
Giải baG3
43198
27022
Giải tưG4
60699
58917
49562
12872
20672
93591
42767
Giải nămG5
7077
Giải sáuG6
3928
6200
6577
Giải bảyG7
314
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
00
17, 4
22, 8
3 
41, 7
55
62, 7
72, 2, 7, 7
8 
98, 8, 9, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 05-11-2022
Đặc biệtĐB
271021
Giải nhấtG1
23078
Giải nhìG2
49673
Giải baG3
77067
40966
Giải tưG4
89712
77100
63181
48406
41338
98311
29426
Giải nămG5
8670
Giải sáuG6
5183
8900
2995
Giải bảyG7
484
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
00, 6, 0
12, 1
21, 6
38
43
5 
67, 6
78, 3, 0
81, 3, 4
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 29-10-2022
Đặc biệtĐB
258792
Giải nhấtG1
48635
Giải nhìG2
26463
Giải baG3
45396
84914
Giải tưG4
18219
30682
84470
96503
32477
45068
60000
Giải nămG5
3768
Giải sáuG6
9711
4788
6930
Giải bảyG7
064
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
03, 0
14, 9, 1
2 
35, 0
4 
5 
63, 8, 8, 4
70, 7, 9
82, 8
92, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 22-10-2022
Đặc biệtĐB
908475
Giải nhấtG1
68170
Giải nhìG2
52773
Giải baG3
61866
24940
Giải tưG4
93797
16086
97744
76159
80798
64673
58853
Giải nămG5
0665
Giải sáuG6
9804
4167
1418
Giải bảyG7
452
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
04
18
2 
3 
40, 4
59, 3, 2
66, 5, 7
75, 0, 3, 3, 8
86
97, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 15-10-2022
Đặc biệtĐB
002556
Giải nhấtG1
20773
Giải nhìG2
72723
Giải baG3
03860
03159
Giải tưG4
87761
94085
51633
19575
11277
41777
52188
Giải nămG5
1401
Giải sáuG6
0099
1602
2507
Giải bảyG7
076
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
01, 2, 7
1 
23, 2
33
4 
56, 9
60, 1
73, 5, 7, 7, 6
85, 8
99
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 08-10-2022
Đặc biệtĐB
722368
Giải nhấtG1
66515
Giải nhìG2
96987
Giải baG3
20772
50435
Giải tưG4
90173
67730
09338
99712
66142
56671
55149
Giải nămG5
5104
Giải sáuG6
0911
7288
9533
Giải bảyG7
259
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
04, 9
15, 2, 1
2 
35, 0, 8, 3
42, 9
59
68
72, 3, 1
87, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 01-10-2022
Đặc biệtĐB
046224
Giải nhấtG1
02393
Giải nhìG2
91296
Giải baG3
98797
85390
Giải tưG4
87907
62061
33668
32792
32059
34408
74607
Giải nămG5
8966
Giải sáuG6
3981
0638
1618
Giải bảyG7
987
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
07, 8, 7
18
24
38, 4
4 
59
61, 8, 6
7 
81, 7
93, 6, 7, 0, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 24-09-2022
Đặc biệtĐB
255873
Giải nhấtG1
57417
Giải nhìG2
15320
Giải baG3
29230
28638
Giải tưG4
05677
23667
05229
03050
42889
59152
75740
Giải nămG5
8652
Giải sáuG6
0940
9814
7751
Giải bảyG7
235
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
0 
17, 4
20, 9
30, 8, 5
40, 0
50, 2, 2, 1
67
73, 7
89
91
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 17-09-2022
Đặc biệtĐB
250607
Giải nhấtG1
18399
Giải nhìG2
66964
Giải baG3
11682
71256
Giải tưG4
07181
36705
81107
74060
36127
98909
80348
Giải nămG5
5163
Giải sáuG6
2030
6177
2859
Giải bảyG7
119
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
07, 5, 7, 9
19
27
30
48
56, 9
64, 0, 3, 3
77
82, 1
99
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 10-09-2022
Đặc biệtĐB
325399
Giải nhấtG1
92046
Giải nhìG2
64611
Giải baG3
56332
37850
Giải tưG4
46331
20844
45981
37225
40867
45995
39611
Giải nămG5
1772
Giải sáuG6
3999
6383
6750
Giải bảyG7
931
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
0 
11, 1
25, 0
32, 1, 1
46, 4
50, 0
67
72
81, 3
99, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 03-09-2022
Đặc biệtĐB
715083
Giải nhấtG1
66825
Giải nhìG2
79189
Giải baG3
70078
99975
Giải tưG4
03279
96600
88961
86461
56153
17158
43310
Giải nămG5
4755
Giải sáuG6
9989
1862
4484
Giải bảyG7
724
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
00
10
25, 4
3 
4 
53, 8, 5
61, 1, 2
78, 5, 9
83, 9, 9, 4
93