Sổ kết quả xổ số Bình Phước

30 lượt quay, kết thúc vào 25-02-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 20-02-2021
Đặc biệtĐB
238691
Giải nhấtG1
91640
Giải nhìG2
64404
Giải baG3
62980
75420
Giải tưG4
65741
08498
61860
01440
95934
13081
07637
Giải nămG5
1700
Giải sáuG6
2392
8087
1691
Giải bảyG7
320
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
04, 0
1 
20, 0
34, 7, 2
40, 1, 0
5 
60
7 
80, 1, 7
91, 8, 2, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 13-02-2021
Đặc biệtĐB
786234
Giải nhấtG1
73531
Giải nhìG2
99281
Giải baG3
77444
21709
Giải tưG4
05846
42192
65526
92018
86880
50624
77919
Giải nămG5
2190
Giải sáuG6
0488
5716
3985
Giải bảyG7
831
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
09
18, 9, 6
26, 4
34, 1, 1
44, 6
5 
6 
7 
81, 0, 8, 5
92, 0, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 06-02-2021
Đặc biệtĐB
758993
Giải nhấtG1
89962
Giải nhìG2
24027
Giải baG3
00197
75385
Giải tưG4
09862
35351
51304
04662
43977
82292
96125
Giải nămG5
3157
Giải sáuG6
7152
1156
5894
Giải bảyG7
427
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
04, 4
1 
27, 5, 7
3 
4 
51, 7, 2, 6
62, 2, 2
77
85
93, 7, 2, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 30-01-2021
Đặc biệtĐB
854041
Giải nhấtG1
76365
Giải nhìG2
35812
Giải baG3
05552
13404
Giải tưG4
84932
56863
11666
13151
87701
33644
80059
Giải nămG5
8348
Giải sáuG6
0436
4804
4495
Giải bảyG7
092
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
04, 1, 4
12, 2
2 
32, 6
41, 4, 8
52, 1, 9
65, 3, 6
7 
8 
95, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 23-01-2021
Đặc biệtĐB
846178
Giải nhấtG1
09733
Giải nhìG2
09692
Giải baG3
98604
50367
Giải tưG4
14239
97746
35537
75614
05664
13883
46343
Giải nămG5
0619
Giải sáuG6
3497
4838
4589
Giải bảyG7
429
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
04
14, 9
29, 5
33, 9, 7, 8
46, 3
5 
67, 4
78
83, 9
92, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 16-01-2021
Đặc biệtĐB
694662
Giải nhấtG1
07979
Giải nhìG2
30816
Giải baG3
86609
31441
Giải tưG4
07124
97494
59280
27019
99870
46305
54326
Giải nămG5
3784
Giải sáuG6
7101
8953
8386
Giải bảyG7
884
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
09, 5, 1, 7
16, 9
24, 6
3 
41
53
62
79, 0
80, 4, 6, 4
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 09-01-2021
Đặc biệtĐB
568796
Giải nhấtG1
23644
Giải nhìG2
79080
Giải baG3
04373
84713
Giải tưG4
24609
78991
29043
69812
65260
48953
49374
Giải nămG5
2955
Giải sáuG6
1004
6750
4454
Giải bảyG7
633
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
09, 4
13, 2
2 
33
44, 3
53, 5, 0, 4, 7
60
73, 4
80
96, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 02-01-2021
Đặc biệtĐB
920486
Giải nhấtG1
14970
Giải nhìG2
42619
Giải baG3
05183
74902
Giải tưG4
35400
29984
78756
25548
14037
58926
41329
Giải nămG5
9084
Giải sáuG6
5326
9078
7545
Giải bảyG7
022
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
02, 0
19
26, 9, 6, 2
37
48, 5, 1
56
6 
70, 8
86, 3, 4, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 26-12-2020
Đặc biệtĐB
507907
Giải nhấtG1
19944
Giải nhìG2
21010
Giải baG3
95882
03148
Giải tưG4
06089
77939
76625
46477
69278
19195
50953
Giải nămG5
1551
Giải sáuG6
3920
2872
3867
Giải bảyG7
718
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
07
10, 8
25, 0
39, 5
44, 8
53, 1
67
77, 8, 2
82, 9
95
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 19-12-2020
Đặc biệtĐB
325716
Giải nhấtG1
76004
Giải nhìG2
97511
Giải baG3
35810
94548
Giải tưG4
54584
97917
19682
88626
54406
13985
15553
Giải nămG5
8761
Giải sáuG6
0360
9726
0700
Giải bảyG7
234
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
04, 6, 0
16, 1, 0, 7
26, 6
34, 2
48
53
61, 0
7 
84, 2, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 12-12-2020
Đặc biệtĐB
536848
Giải nhấtG1
09964
Giải nhìG2
20784
Giải baG3
01117
23146
Giải tưG4
19885
95841
72221
57950
94368
63485
31919
Giải nămG5
8300
Giải sáuG6
9795
6946
7733
Giải bảyG7
962
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
00
17, 9
21, 6
33
48, 6, 1, 6
50
64, 8, 2
7 
84, 5, 5
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 05-12-2020
Đặc biệtĐB
315435
Giải nhấtG1
20632
Giải nhìG2
35774
Giải baG3
74575
04846
Giải tưG4
69063
83411
76097
10400
24814
87621
98440
Giải nămG5
3743
Giải sáuG6
8016
6925
2728
Giải bảyG7
617
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
00
11, 4, 6, 7
21, 5, 8, 5
35, 2
46, 0, 3
5 
63
74, 5
8 
97
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 28-11-2020
Đặc biệtĐB
031339
Giải nhấtG1
41645
Giải nhìG2
78383
Giải baG3
76970
60597
Giải tưG4
59516
61020
22028
53062
92231
60728
22373
Giải nămG5
4031
Giải sáuG6
4290
1913
2332
Giải bảyG7
067
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
0 
16, 3
20, 8, 8
39, 1, 1, 2
45
5 
62, 7
70, 3, 8
83
97, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 21-11-2020
Đặc biệtĐB
086210
Giải nhấtG1
22095
Giải nhìG2
55341
Giải baG3
85668
12187
Giải tưG4
75652
44271
09074
59313
19412
53198
85103
Giải nămG5
3364
Giải sáuG6
2164
4282
7891
Giải bảyG7
955
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
03
10, 3, 2
2 
3 
41
52, 5
68, 4, 4
71, 4
87, 2, 8
95, 8, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 14-11-2020
Đặc biệtĐB
076157
Giải nhấtG1
64373
Giải nhìG2
19558
Giải baG3
39227
79681
Giải tưG4
95216
82539
87426
07832
36201
61156
56353
Giải nămG5
2066
Giải sáuG6
1855
0326
2244
Giải bảyG7
165
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
01
16
27, 6, 6
39, 2
44
57, 8, 6, 3, 5
66, 5
73, 2
81
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 07-11-2020
Đặc biệtĐB
338767
Giải nhấtG1
10236
Giải nhìG2
27165
Giải baG3
00557
68790
Giải tưG4
18141
21925
78753
92219
38012
11484
38173
Giải nămG5
7584
Giải sáuG6
7238
0205
6720
Giải bảyG7
515
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
05
19, 2, 5
25, 0
36, 8, 6
41
57, 3
67, 5
73
84, 4
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 31-10-2020
Đặc biệtĐB
355172
Giải nhấtG1
27335
Giải nhìG2
07781
Giải baG3
55093
24175
Giải tưG4
19027
44778
13021
58458
73752
20961
40075
Giải nămG5
5842
Giải sáuG6
5062
4542
6662
Giải bảyG7
456
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
04
1 
27, 1
35
42, 2
58, 2, 6
61, 2, 2
72, 5, 8, 5
81
93
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 24-10-2020
Đặc biệtĐB
235998
Giải nhấtG1
59087
Giải nhìG2
29303
Giải baG3
90576
54504
Giải tưG4
39291
39030
77829
55398
16372
32704
81119
Giải nămG5
5568
Giải sáuG6
1220
7515
0813
Giải bảyG7
789
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
03, 4, 4
19, 5, 3
29, 0
30
4 
5 
68, 5
76, 2
87, 9
98, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 17-10-2020
Đặc biệtĐB
823490
Giải nhấtG1
94065
Giải nhìG2
14837
Giải baG3
41228
80232
Giải tưG4
25986
99609
18311
03873
86351
63458
09424
Giải nămG5
2431
Giải sáuG6
4031
0383
9160
Giải bảyG7
395
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
09
11
28, 4
37, 2, 1, 1
4 
51, 8
65, 0
73
86, 3
90, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 10-10-2020
Đặc biệtĐB
927913
Giải nhấtG1
79170
Giải nhìG2
69205
Giải baG3
18842
87146
Giải tưG4
75113
38328
72269
57178
22845
57440
18386
Giải nămG5
2386
Giải sáuG6
6055
2963
3274
Giải bảyG7
987
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
05
13, 3
28, 6
3 
42, 6, 5, 0
55
69, 3
70, 8, 4
86, 6, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 03-10-2020
Đặc biệtĐB
055584
Giải nhấtG1
84432
Giải nhìG2
33207
Giải baG3
56836
18734
Giải tưG4
98594
38418
90688
90184
81771
12861
79968
Giải nămG5
1556
Giải sáuG6
6265
5921
2457
Giải bảyG7
348
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
07
18, 2
21
32, 6, 4
48
56, 7
61, 8, 5
71
84, 8, 4
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 26-09-2020
Đặc biệtĐB
545706
Giải nhấtG1
39860
Giải nhìG2
60415
Giải baG3
16707
22180
Giải tưG4
98127
48867
77772
81697
10648
58397
47927
Giải nămG5
2060
Giải sáuG6
4342
8122
5430
Giải bảyG7
985
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
06, 7, 9
15
27, 7, 2
30
48, 2
5 
60, 7, 0
72
80, 5
97, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 19-09-2020
Đặc biệtĐB
916438
Giải nhấtG1
85678
Giải nhìG2
17551
Giải baG3
34572
53913
Giải tưG4
85145
03939
17356
04777
73677
39678
92988
Giải nămG5
1447
Giải sáuG6
6866
5199
0059
Giải bảyG7
558
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
0 
13
23
38, 9
45, 7
51, 6, 9, 8
66
78, 2, 7, 7, 8
88
99
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 12-09-2020
Đặc biệtĐB
733413
Giải nhấtG1
24440
Giải nhìG2
79719
Giải baG3
02625
90067
Giải tưG4
93426
53687
45152
41442
46067
38106
80258
Giải nămG5
6463
Giải sáuG6
8604
4365
4564
Giải bảyG7
726
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
06, 4
13, 9
25, 6, 6, 2
3 
40, 2
52, 8
67, 7, 3, 5, 4
7 
87
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 05-09-2020
Đặc biệtĐB
460814
Giải nhấtG1
92608
Giải nhìG2
53534
Giải baG3
83594
57786
Giải tưG4
11459
06982
19521
09928
12111
33466
98245
Giải nămG5
9759
Giải sáuG6
8124
2973
1449
Giải bảyG7
191
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
08, 1
14, 1
21, 8, 4
34
45, 9
59, 9
66
73
86, 2
94, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 29-08-2020
Đặc biệtĐB
118817
Giải nhấtG1
00062
Giải nhìG2
01293
Giải baG3
37922
54657
Giải tưG4
45337
70783
04064
91023
15387
28763
38552
Giải nămG5
7609
Giải sáuG6
6993
9798
4868
Giải bảyG7
244
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
09
17
22, 3, 9
37
44
57, 2
62, 4, 3, 8
7 
83, 7
93, 3, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 22-08-2020
Đặc biệtĐB
455871
Giải nhấtG1
27602
Giải nhìG2
97416
Giải baG3
59381
58987
Giải tưG4
79925
99013
89255
10827
61934
13374
52242
Giải nămG5
8730
Giải sáuG6
9964
1814
6189
Giải bảyG7
497
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
02
16, 3, 4
25, 7, 9
34, 0
42
55
64
71, 4
81, 7, 9
97
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 15-08-2020
Đặc biệtĐB
234541
Giải nhấtG1
21422
Giải nhìG2
97705
Giải baG3
88057
64918
Giải tưG4
24952
35523
78660
11087
02852
26551
41014
Giải nămG5
9472
Giải sáuG6
2359
3894
4338
Giải bảyG7
965
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
05
18, 4
22, 3
38
41
57, 2, 2, 1, 9
60, 5
72
87, 7
94
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 08-08-2020
Đặc biệtĐB
556479
Giải nhấtG1
54465
Giải nhìG2
20567
Giải baG3
23742
47173
Giải tưG4
96356
23867
76259
73728
65279
57479
15773
Giải nămG5
0247
Giải sáuG6
6063
5639
4576
Giải bảyG7
767
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
0 
19
28
39
42, 7
56, 9
65, 7, 7, 3, 7
79, 3, 9, 9, 3, 6
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 01-08-2020
Đặc biệtĐB
932091
Giải nhấtG1
71261
Giải nhìG2
73144
Giải baG3
95186
26822
Giải tưG4
66901
10178
04745
15891
18701
94929
54563
Giải nămG5
6350
Giải sáuG6
2803
4657
0125
Giải bảyG7
948
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
01, 1, 3
1 
22, 9, 5
3 
44, 5, 8
50, 7
61, 3
78
86
91, 1, 0