Sổ kết quả xổ số Bình Phước

30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 02-07-2022
Đặc biệtĐB
387404
Giải nhấtG1
06325
Giải nhìG2
42795
Giải baG3
88962
83215
Giải tưG4
61091
91129
24933
28931
71613
37409
09052
Giải nămG5
0762
Giải sáuG6
6213
6031
2448
Giải bảyG7
070
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
04, 9
15, 3, 3
25, 9
33, 1, 1, 9
48
52
62, 2
70
8 
95, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 25-06-2022
Đặc biệtĐB
057234
Giải nhấtG1
70753
Giải nhìG2
58530
Giải baG3
62377
15872
Giải tưG4
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
Giải nămG5
7590
Giải sáuG6
6994
0780
3398
Giải bảyG7
703
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
00, 0, 3
1 
2 
34, 0
4 
53, 7
6 
77, 2, 2, 7
81, 2, 0
92, 0, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 18-06-2022
Đặc biệtĐB
321950
Giải nhấtG1
13736
Giải nhìG2
12195
Giải baG3
20296
43792
Giải tưG4
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
Giải nămG5
0470
Giải sáuG6
2742
3928
6135
Giải bảyG7
619
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
0 
18, 9
28
36, 5, 5
49, 2
50
67, 4, 2, 5
70
8 
95, 6, 2, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 11-06-2022
Đặc biệtĐB
702051
Giải nhấtG1
24691
Giải nhìG2
00668
Giải baG3
20954
83374
Giải tưG4
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
Giải nămG5
6517
Giải sáuG6
6020
2979
3520
Giải bảyG7
926
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
04
12, 2, 7, 1
20, 0, 6
34
4 
51, 4, 6, 8
68
74, 9
85
91
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 04-06-2022
Đặc biệtĐB
189852
Giải nhấtG1
03977
Giải nhìG2
52931
Giải baG3
67328
13658
Giải tưG4
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
Giải nămG5
2175
Giải sáuG6
6181
3622
6882
Giải bảyG7
336
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
1 
28, 0, 2
31, 8, 6
4 
52, 8
6 
77, 7, 0, 7, 5
81, 2
95, 0, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 28-05-2022
Đặc biệtĐB
977422
Giải nhấtG1
81863
Giải nhìG2
18428
Giải baG3
48669
40011
Giải tưG4
63915
86314
59020
02716
67994
60513
10815
Giải nămG5
5180
Giải sáuG6
2614
7741
8075
Giải bảyG7
391
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
11, 5, 4, 6, 3, 5, 4
22, 8, 0
3 
41
5 
63, 9
75
80
94, 1, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 21-05-2022
Đặc biệtĐB
426566
Giải nhấtG1
41495
Giải nhìG2
67872
Giải baG3
15534
61150
Giải tưG4
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
Giải nămG5
9910
Giải sáuG6
4252
5769
2999
Giải bảyG7
768
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
0 
10
28
34
41, 0
50, 2
66, 0, 8, 6, 9, 8
72, 9
84
95, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 14-05-2022
Đặc biệtĐB
765353
Giải nhấtG1
05230
Giải nhìG2
72733
Giải baG3
25252
48798
Giải tưG4
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
Giải nămG5
2198
Giải sáuG6
6179
3117
1309
Giải bảyG7
330
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
09, 3
17
25
30, 3, 0
4 
53, 2, 2, 5
67, 2
78, 9
87
98, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 07-05-2022
Đặc biệtĐB
827262
Giải nhấtG1
91609
Giải nhìG2
18012
Giải baG3
31251
92604
Giải tưG4
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
Giải nămG5
0621
Giải sáuG6
8211
9624
0520
Giải bảyG7
324
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
09, 4, 7, 4, 1, 1
12, 1
27, 1, 4, 0, 4
3 
43
51, 0, 5
62
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 30-04-2022
Đặc biệtĐB
198358
Giải nhấtG1
67049
Giải nhìG2
92318
Giải baG3
84001
76822
Giải tưG4
09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541
Giải nămG5
7708
Giải sáuG6
4804
3274
2226
Giải bảyG7
602
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
01, 3, 0, 8, 4, 2
18
22, 6, 7
3 
49, 3, 1
58
6 
73, 5, 4
8 
95
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 23-04-2022
Đặc biệtĐB
459149
Giải nhấtG1
75144
Giải nhìG2
49798
Giải baG3
29196
40081
Giải tưG4
42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461
Giải nămG5
2053
Giải sáuG6
4812
3273
6880
Giải bảyG7
394
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
06, 2, 9
17, 2
2 
30
49, 4
53
66, 1
73
81, 0
98, 6, 4, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 16-04-2022
Đặc biệtĐB
576870
Giải nhấtG1
57428
Giải nhìG2
45297
Giải baG3
98692
12772
Giải tưG4
53049
91846
83465
16445
75908
59330
87876
Giải nămG5
7226
Giải sáuG6
5545
0300
9321
Giải bảyG7
289
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
08, 0
18
28, 6, 1
30
49, 6, 5, 5
5 
65
70, 2, 6
89
97, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 09-04-2022
Đặc biệtĐB
735286
Giải nhấtG1
91800
Giải nhìG2
06625
Giải baG3
70807
68537
Giải tưG4
29330
66696
30846
92825
68123
89991
92831
Giải nămG5
3307
Giải sáuG6
4824
5108
2699
Giải bảyG7
118
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
00, 7, 7, 8
18
25, 5, 3, 4
37, 0, 1
46, 2
5 
6 
7 
86
96, 1, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 02-04-2022
Đặc biệtĐB
948343
Giải nhấtG1
38905
Giải nhìG2
34863
Giải baG3
61275
30945
Giải tưG4
68798
92451
12176
64488
28343
99797
09863
Giải nămG5
7880
Giải sáuG6
3377
9834
6713
Giải bảyG7
237
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
05
13
20
34, 7
43, 5, 3
51
63, 3
75, 6, 7
88, 0
98, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 26-03-2022
Đặc biệtĐB
244634
Giải nhấtG1
49657
Giải nhìG2
34273
Giải baG3
83465
50239
Giải tưG4
04492
80309
78712
23678
47144
75192
61607
Giải nămG5
1585
Giải sáuG6
5211
6387
5454
Giải bảyG7
141
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
09, 7
12, 1
2 
34, 9
44, 1, 3
57, 4
65
73, 8
85, 7
92, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 19-03-2022
Đặc biệtĐB
654027
Giải nhấtG1
95145
Giải nhìG2
29549
Giải baG3
66904
41075
Giải tưG4
84273
33811
84939
77910
84622
84775
54687
Giải nămG5
3432
Giải sáuG6
2126
9607
7849
Giải bảyG7
745
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
04, 7
11, 0
27, 2, 6, 8
39, 2
45, 9, 9, 5
5 
6 
75, 3, 5
87
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 12-03-2022
Đặc biệtĐB
843639
Giải nhấtG1
91356
Giải nhìG2
42819
Giải baG3
84813
73633
Giải tưG4
85094
42692
09138
07861
11794
84759
16640
Giải nămG5
3714
Giải sáuG6
0099
6750
7424
Giải bảyG7
403
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
03
19, 3, 4, 9
24
39, 3, 8
40
56, 9, 0
61
7 
8 
94, 2, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 05-03-2022
Đặc biệtĐB
642505
Giải nhấtG1
05752
Giải nhìG2
00605
Giải baG3
87730
82037
Giải tưG4
60399
15433
37790
00770
95912
82514
82659
Giải nămG5
5383
Giải sáuG6
3517
1731
9876
Giải bảyG7
620
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
05, 5
12, 4, 7, 4
20
30, 7, 3, 1
4 
52, 9
6 
70, 6
83
99, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 26-02-2022
Đặc biệtĐB
144704
Giải nhấtG1
06091
Giải nhìG2
23556
Giải baG3
32796
33925
Giải tưG4
82353
32188
89102
23352
74592
35289
48203
Giải nămG5
7915
Giải sáuG6
6511
6691
7664
Giải bảyG7
893
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
04, 2, 3
15, 1
25
3 
4 
56, 3, 2
64
7 
88, 9
91, 6, 2, 1, 3, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 19-02-2022
Đặc biệtĐB
086327
Giải nhấtG1
98401
Giải nhìG2
19314
Giải baG3
44002
16736
Giải tưG4
89223
21091
49819
44471
65835
77717
19087
Giải nămG5
9474
Giải sáuG6
9495
9140
3682
Giải bảyG7
168
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
01, 2
14, 9, 7
27, 3
36, 5
40
5 
68
71, 4, 4
87, 2
91, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 12-02-2022
Đặc biệtĐB
509410
Giải nhấtG1
21850
Giải nhìG2
35218
Giải baG3
93987
26656
Giải tưG4
03564
31649
60087
41823
56307
89992
29777
Giải nămG5
7546
Giải sáuG6
0088
5614
7223
Giải bảyG7
120
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
07
10, 8, 4
23, 3, 0
3 
49, 6, 3
50, 6
64
77
87, 7, 8
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 05-02-2022
Đặc biệtĐB
561331
Giải nhấtG1
04667
Giải nhìG2
08546
Giải baG3
13722
05455
Giải tưG4
09510
62869
29109
72202
01572
96683
50259
Giải nămG5
1800
Giải sáuG6
4253
4013
6283
Giải bảyG7
470
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
09, 2, 0
10, 3
22
31
46
55, 9, 3
67, 9
72, 0, 8
83, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 29-01-2022
Đặc biệtĐB
291711
Giải nhấtG1
41014
Giải nhìG2
45860
Giải baG3
23891
34465
Giải tưG4
62232
19341
78374
08683
86599
90505
23781
Giải nămG5
4047
Giải sáuG6
6939
0564
0807
Giải bảyG7
113
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
05, 7
11, 4, 3
2 
32, 9
41, 7
5 
60, 5, 4
74, 0
83, 1
91, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 22-01-2022
Đặc biệtĐB
858025
Giải nhấtG1
81685
Giải nhìG2
30928
Giải baG3
81490
54950
Giải tưG4
38769
07255
37754
76220
46984
68371
51446
Giải nămG5
0568
Giải sáuG6
2937
6046
4567
Giải bảyG7
633
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
0 
1 
25, 8, 0
37, 3
46, 6
50, 5, 4, 6
69, 8, 7
71
85, 4
90
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 15-01-2022
Đặc biệtĐB
021784
Giải nhấtG1
91434
Giải nhìG2
80245
Giải baG3
93470
13079
Giải tưG4
23306
89692
47638
63010
30436
20871
44764
Giải nămG5
6468
Giải sáuG6
5847
9723
4684
Giải bảyG7
384
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
06
10, 8
23
34, 8, 6
45, 7
5 
64, 8
70, 9, 1
84, 4, 4
92
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 08-01-2022
Đặc biệtĐB
123448
Giải nhấtG1
10289
Giải nhìG2
23400
Giải baG3
72411
00263
Giải tưG4
16429
28671
85267
41203
74119
06415
06168
Giải nămG5
4561
Giải sáuG6
2560
5042
6629
Giải bảyG7
636
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
00, 3
11, 9, 5
29, 9
36
48, 2
5 
63, 7, 8, 1, 0, 1
71
89
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 01-01-2022
Đặc biệtĐB
110449
Giải nhấtG1
48262
Giải nhìG2
08091
Giải baG3
71043
75612
Giải tưG4
12119
45481
14115
07362
81779
54109
29585
Giải nămG5
2283
Giải sáuG6
6231
7782
6140
Giải bảyG7
772
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
09
12, 9, 5, 1
2 
31
49, 3, 0
5 
62, 2
79, 2
81, 5, 3, 2
91
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 25-12-2021
Đặc biệtĐB
565398
Giải nhấtG1
35228
Giải nhìG2
26999
Giải baG3
12257
71858
Giải tưG4
02519
81852
53445
06023
46357
69721
11140
Giải nămG5
5186
Giải sáuG6
1748
5932
0041
Giải bảyG7
452
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
0 
19, 3
28, 3, 1
32
45, 0, 8, 1
57, 8, 2, 7, 2
6 
7 
86
98, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 18-12-2021
Đặc biệtĐB
605091
Giải nhấtG1
05170
Giải nhìG2
81355
Giải baG3
93056
33398
Giải tưG4
43746
76112
80021
49854
38239
65608
02023
Giải nămG5
2019
Giải sáuG6
5806
1633
9272
Giải bảyG7
735
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
08, 6
12, 9
21, 3
39, 3, 5
46
55, 6, 4, 3
6 
70, 2
8 
91, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 11-12-2021
Đặc biệtĐB
658796
Giải nhấtG1
73077
Giải nhìG2
77564
Giải baG3
10007
30332
Giải tưG4
66596
51519
04904
85699
78920
63083
68712
Giải nămG5
6860
Giải sáuG6
1358
2714
4238
Giải bảyG7
767
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
07, 4
19, 2, 4
20
32, 8
4 
58
64, 0, 7
77
83
96, 6, 9, 4