Sổ kết quả xổ số Bình Dương

30 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 02-07-2021
Đặc biệtĐB
922293
Giải nhấtG1
64473
Giải nhìG2
46311
Giải baG3
53302
26287
Giải tưG4
09130
75334
63187
85023
19722
21415
96866
Giải nămG5
7120
Giải sáuG6
3648
3821
1918
Giải bảyG7
360
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02
11, 5, 8
23, 2, 0, 1
30, 4
48
5 
66, 0
73
87, 7, 7
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 25-06-2021
Đặc biệtĐB
187649
Giải nhấtG1
76674
Giải nhìG2
36389
Giải baG3
80606
46367
Giải tưG4
74495
93691
30603
99304
91370
17398
46935
Giải nămG5
6678
Giải sáuG6
3303
7357
0416
Giải bảyG7
310
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
06, 3, 4, 3
16, 0
2 
35
49
57
67
74, 0, 8, 6
89
95, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 18-06-2021
Đặc biệtĐB
156167
Giải nhấtG1
74954
Giải nhìG2
52769
Giải baG3
08560
55737
Giải tưG4
37042
19536
85606
96009
65009
51174
66885
Giải nămG5
6521
Giải sáuG6
8506
7431
9707
Giải bảyG7
998
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
06, 9, 9, 6, 7
1 
21
37, 6, 1
42, 9
54
67, 9, 0
74
85
98
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 11-06-2021
Đặc biệtĐB
547575
Giải nhấtG1
85642
Giải nhìG2
64161
Giải baG3
85893
47387
Giải tưG4
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
Giải nămG5
2454
Giải sáuG6
8143
5461
4099
Giải bảyG7
982
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
06
17
2 
33
42, 2, 3
54
61, 4, 1, 1
75, 1
87, 2
93, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 04-06-2021
Đặc biệtĐB
624597
Giải nhấtG1
12455
Giải nhìG2
12588
Giải baG3
79982
91701
Giải tưG4
03017
17102
13986
00442
70537
57715
30785
Giải nămG5
8943
Giải sáuG6
2203
5540
2962
Giải bảyG7
133
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
01, 2, 3
17, 5
2 
37, 3, 5
42, 3, 0
55
62
7 
88, 2, 6, 5
97
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 28-05-2021
Đặc biệtĐB
025441
Giải nhấtG1
72438
Giải nhìG2
73169
Giải baG3
13616
05270
Giải tưG4
50927
19619
31199
65217
92343
64008
69647
Giải nămG5
0437
Giải sáuG6
3365
3500
2949
Giải bảyG7
660
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
08, 0, 9
16, 9, 7
27
38, 7
41, 3, 7, 9
5 
69, 5, 0
70
8 
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 21-05-2021
Đặc biệtĐB
727533
Giải nhấtG1
90695
Giải nhìG2
76194
Giải baG3
22792
42444
Giải tưG4
78430
70752
86598
45351
02295
88171
44232
Giải nămG5
8279
Giải sáuG6
8373
6343
7153
Giải bảyG7
306
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
06
1 
2 
33, 0, 2
44, 3
52, 1, 3
6 
71, 9, 3
83
95, 4, 2, 8, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 14-05-2021
Đặc biệtĐB
873650
Giải nhấtG1
62370
Giải nhìG2
43137
Giải baG3
57469
79825
Giải tưG4
76425
63457
68077
65103
18261
51833
23028
Giải nămG5
2736
Giải sáuG6
9052
2570
2847
Giải bảyG7
395
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
03
1 
25, 5, 8
37, 3, 6
47
50, 7, 2
69, 1, 5
70, 7, 0
8 
95
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 07-05-2021
Đặc biệtĐB
450087
Giải nhấtG1
67924
Giải nhìG2
44095
Giải baG3
22174
92301
Giải tưG4
78815
58708
00020
35889
02092
06005
69629
Giải nămG5
6007
Giải sáuG6
8387
8809
6055
Giải bảyG7
456
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
01, 8, 5, 7, 9
15
24, 0, 9
3 
4 
55, 6
6 
74
87, 9, 7, 3
95, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 30-04-2021
Đặc biệtĐB
300869
Giải nhấtG1
16741
Giải nhìG2
89178
Giải baG3
20099
34251
Giải tưG4
30697
81612
62238
86771
64767
70432
91096
Giải nămG5
1216
Giải sáuG6
7391
5005
1410
Giải bảyG7
503
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
05, 3, 8
12, 6, 0
2 
38, 2
41
51
69, 7
78, 1
8 
99, 7, 6, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 23-04-2021
Đặc biệtĐB
414609
Giải nhấtG1
49662
Giải nhìG2
72973
Giải baG3
48494
57446
Giải tưG4
33340
52639
05012
59852
33004
38386
89132
Giải nămG5
4975
Giải sáuG6
9521
1652
5379
Giải bảyG7
137
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
09, 4
12
21
39, 2, 7
46, 0
52, 2
62, 4
73, 5, 9
86
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 16-04-2021
Đặc biệtĐB
847899
Giải nhấtG1
53601
Giải nhìG2
19162
Giải baG3
16075
93560
Giải tưG4
15046
73502
49759
27795
84160
23667
34682
Giải nămG5
3247
Giải sáuG6
4777
0857
0761
Giải bảyG7
731
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
01, 2
13
2 
31
46, 7
59, 7
62, 0, 0, 7, 1
75, 7
82
99, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 09-04-2021
Đặc biệtĐB
269016
Giải nhấtG1
74649
Giải nhìG2
72113
Giải baG3
46614
47869
Giải tưG4
97788
31447
54521
20584
35863
48953
70761
Giải nămG5
1722
Giải sáuG6
4869
1223
4162
Giải bảyG7
507
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
07
16, 3, 4
21, 2, 3
3 
49, 7
53
69, 3, 1, 9, 2
7 
88, 4
90
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 02-04-2021
Đặc biệtĐB
852531
Giải nhấtG1
36707
Giải nhìG2
14693
Giải baG3
31002
96482
Giải tưG4
47393
77046
00539
28564
47940
67323
87926
Giải nămG5
6014
Giải sáuG6
8211
0392
7980
Giải bảyG7
943
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
07, 2
14, 1
23, 6, 7
31, 9
46, 0, 3
5 
64
7 
82, 0
93, 3, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 26-03-2021
Đặc biệtĐB
174652
Giải nhấtG1
99377
Giải nhìG2
57323
Giải baG3
94526
18419
Giải tưG4
96807
73169
68793
98479
43456
12129
67993
Giải nămG5
0980
Giải sáuG6
1161
7288
5153
Giải bảyG7
852
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
07
19
23, 6, 9
3 
40
52, 6, 3, 2
69, 1
77, 9
80, 8
93, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 19-03-2021
Đặc biệtĐB
215010
Giải nhấtG1
81560
Giải nhìG2
66427
Giải baG3
97503
17921
Giải tưG4
79711
10285
12816
79938
87127
05080
53579
Giải nămG5
6699
Giải sáuG6
3901
7963
2470
Giải bảyG7
067
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
03, 1
10, 1, 6
27, 1, 7
38
47
5 
60, 3, 7
79, 0
85, 0
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 12-03-2021
Đặc biệtĐB
337724
Giải nhấtG1
82645
Giải nhìG2
31415
Giải baG3
50896
02668
Giải tưG4
79199
87206
18232
53965
68212
32502
52586
Giải nămG5
9405
Giải sáuG6
6969
6383
1111
Giải bảyG7
856
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
06, 2, 5, 1
15, 2, 1
24
32
45
56
68, 5, 9
7 
86, 3
96, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 05-03-2021
Đặc biệtĐB
957311
Giải nhấtG1
31990
Giải nhìG2
22934
Giải baG3
43482
47559
Giải tưG4
51332
87205
56567
58339
91507
18078
51472
Giải nămG5
6122
Giải sáuG6
2582
6204
1518
Giải bảyG7
660
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
05, 7, 4
11, 8
22
34, 2, 9, 3
4 
59
67, 0
78, 2
82, 2
90
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 26-02-2021
Đặc biệtĐB
513093
Giải nhấtG1
70545
Giải nhìG2
17777
Giải baG3
38984
84649
Giải tưG4
01418
63918
26908
08008
75957
03641
14777
Giải nămG5
0762
Giải sáuG6
5736
6543
5422
Giải bảyG7
736
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
08, 8
18, 8
22
36, 6
45, 9, 1, 3
57
62
77, 7
84, 7
93
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 19-02-2021
Đặc biệtĐB
087753
Giải nhấtG1
24048
Giải nhìG2
54455
Giải baG3
87778
70528
Giải tưG4
16528
59564
63865
85599
38145
97161
48730
Giải nămG5
8748
Giải sáuG6
3426
1371
5691
Giải bảyG7
136
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
1 
28, 8, 6
30, 6
48, 5, 8
53, 5
64, 5, 1
78, 1, 9
8 
99, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 12-02-2021
Đặc biệtĐB
548424
Giải nhấtG1
35755
Giải nhìG2
97129
Giải baG3
84032
50508
Giải tưG4
53946
50964
84735
94310
48038
84003
51179
Giải nămG5
6167
Giải sáuG6
5578
2952
4886
Giải bảyG7
285
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
08, 3
10
24, 9, 7
32, 5, 8
46
55, 2
64, 7
79, 8
86, 5
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 05-02-2021
Đặc biệtĐB
707735
Giải nhấtG1
53906
Giải nhìG2
86185
Giải baG3
78641
99492
Giải tưG4
72825
79528
48633
80511
78997
41280
78553
Giải nămG5
8125
Giải sáuG6
4728
7801
6868
Giải bảyG7
853
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
06, 1, 5
11
25, 8, 5, 8
35, 3
41
53, 3
68
7 
85, 0
92, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 29-01-2021
Đặc biệtĐB
593061
Giải nhấtG1
03969
Giải nhìG2
75869
Giải baG3
29460
82724
Giải tưG4
90151
46941
42677
03748
04241
42030
50176
Giải nămG5
8929
Giải sáuG6
7730
9324
4956
Giải bảyG7
860
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
0 
1 
24, 9, 4
30, 0
41, 8, 1
51, 6
61, 9, 9, 0, 0
77, 6
8 
98
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 22-01-2021
Đặc biệtĐB
702360
Giải nhấtG1
73414
Giải nhìG2
94016
Giải baG3
48152
82396
Giải tưG4
86124
69579
25942
83509
36322
32146
58527
Giải nămG5
5045
Giải sáuG6
5219
9608
7399
Giải bảyG7
639
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
09, 8
14, 6, 9
24, 2, 7
39
42, 6, 5, 7
52
60
79
8 
96, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 15-01-2021
Đặc biệtĐB
373408
Giải nhấtG1
80023
Giải nhìG2
27704
Giải baG3
60646
25991
Giải tưG4
39607
30434
74026
25253
06545
29716
94949
Giải nămG5
6515
Giải sáuG6
0583
4107
2687
Giải bảyG7
664
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
08, 4, 7, 7
16, 5
23, 6
34, 9
46, 5, 9
53
64
7 
83, 7
91
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 08-01-2021
Đặc biệtĐB
123951
Giải nhấtG1
03809
Giải nhìG2
37030
Giải baG3
68504
66408
Giải tưG4
41873
57934
18686
60017
98923
34649
15181
Giải nămG5
7732
Giải sáuG6
0362
1689
6164
Giải bảyG7
181
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
09, 4, 8
17
23, 8
30, 4, 2
49
51
62, 4
73
86, 1, 9, 1
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 01-01-2021
Đặc biệtĐB
092730
Giải nhấtG1
12524
Giải nhìG2
26344
Giải baG3
70481
86230
Giải tưG4
98181
84147
82615
40420
37220
53884
31537
Giải nămG5
5161
Giải sáuG6
3747
4111
9006
Giải bảyG7
854
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
06, 7
15, 1
24, 0, 0
30, 0, 7
44, 7, 7
54
61
7 
81, 1, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 25-12-2020
Đặc biệtĐB
522104
Giải nhấtG1
45043
Giải nhìG2
30105
Giải baG3
85926
89883
Giải tưG4
41775
72176
95193
04926
45322
68073
28735
Giải nămG5
6347
Giải sáuG6
0303
5823
7979
Giải bảyG7
093
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
04, 5, 3
1 
26, 6, 2, 3
35
43, 7
5 
6 
75, 6, 3, 9, 2
83
93, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 18-12-2020
Đặc biệtĐB
840599
Giải nhấtG1
83401
Giải nhìG2
83089
Giải baG3
80355
18892
Giải tưG4
64446
48155
33198
10972
08661
92657
41923
Giải nămG5
1233
Giải sáuG6
0906
4158
3374
Giải bảyG7
018
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
01, 6
18
23
33
46, 2
55, 5, 7, 8
61
72, 4
89
99, 2, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 11-12-2020
Đặc biệtĐB
626507
Giải nhấtG1
51574
Giải nhìG2
76871
Giải baG3
77512
90228
Giải tưG4
90655
75408
92354
42801
19562
00311
18722
Giải nămG5
3985
Giải sáuG6
7593
8739
2650
Giải bảyG7
871
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
07, 8, 1
12, 1
28, 2
39, 7
4 
55, 4, 0
62
74, 1, 1
85
93