Sổ kết quả xổ số Bình Dương

30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 01-07-2022
Đặc biệtĐB
996421
Giải nhấtG1
22838
Giải nhìG2
91358
Giải baG3
67192
65832
Giải tưG4
73165
22447
26284
89839
04010
75916
02621
Giải nămG5
8577
Giải sáuG6
7239
3261
3420
Giải bảyG7
847
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
0 
10, 6
21, 1, 0
38, 2, 9, 9
47, 7
58, 5
65, 1
77
84
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 24-06-2022
Đặc biệtĐB
108205
Giải nhấtG1
92717
Giải nhìG2
40422
Giải baG3
82924
78594
Giải tưG4
33982
90916
40327
88014
65365
54072
02773
Giải nămG5
3535
Giải sáuG6
6988
4386
7319
Giải bảyG7
101
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
05, 1
17, 6, 4, 9, 4
22, 4, 7
35
4 
5 
65
72, 3
82, 8, 6
94
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 17-06-2022
Đặc biệtĐB
849019
Giải nhấtG1
82578
Giải nhìG2
75063
Giải baG3
11006
93358
Giải tưG4
45770
36049
85885
60888
33865
30401
16510
Giải nămG5
9179
Giải sáuG6
8799
7813
4322
Giải bảyG7
692
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
06, 1
19, 0, 3
22
3 
49
58
63, 5
78, 0, 9, 4
85, 8
99, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 10-06-2022
Đặc biệtĐB
755621
Giải nhấtG1
24246
Giải nhìG2
75773
Giải baG3
02214
89743
Giải tưG4
90243
93793
88576
98790
27609
52081
10308
Giải nămG5
7629
Giải sáuG6
2652
1618
0597
Giải bảyG7
438
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
09, 8
14, 8
21, 9
38
46, 3, 3
52
6 
73, 6, 3
81
93, 0, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 03-06-2022
Đặc biệtĐB
100164
Giải nhấtG1
48030
Giải nhìG2
71997
Giải baG3
93308
32109
Giải tưG4
08283
18735
58437
25270
11311
41507
54035
Giải nămG5
9959
Giải sáuG6
1765
8406
6489
Giải bảyG7
469
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
08, 9, 7, 6
11
2 
30, 5, 7, 5, 4
4 
59
64, 5, 9
70
83, 9
97
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 27-05-2022
Đặc biệtĐB
993153
Giải nhấtG1
15708
Giải nhìG2
80048
Giải baG3
92554
42920
Giải tưG4
83674
43933
28016
40662
65336
02893
66989
Giải nămG5
5163
Giải sáuG6
7683
1750
4399
Giải bảyG7
994
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
08
16
20
33, 6
48
53, 4, 0
62, 3
74, 9
89, 3
93, 9, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 20-05-2022
Đặc biệtĐB
492297
Giải nhấtG1
73063
Giải nhìG2
24311
Giải baG3
33472
89414
Giải tưG4
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
Giải nămG5
1112
Giải sáuG6
0983
6249
7830
Giải bảyG7
438
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
0 
11, 4, 2
26
30, 8
45, 9
58
63, 7
72, 0, 7, 1
83
97, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 13-05-2022
Đặc biệtĐB
391426
Giải nhấtG1
81216
Giải nhìG2
02139
Giải baG3
92051
32259
Giải tưG4
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
Giải nămG5
0069
Giải sáuG6
9450
0756
5066
Giải bảyG7
851
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
05, 9, 8
16
26, 2, 2
39, 5
4 
51, 9, 0, 6, 1
69, 6
7 
81
91
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 06-05-2022
Đặc biệtĐB
751499
Giải nhấtG1
69325
Giải nhìG2
84140
Giải baG3
51034
49649
Giải tưG4
98865
25572
77240
63030
02381
13033
79431
Giải nămG5
9989
Giải sáuG6
2762
3276
3567
Giải bảyG7
526
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
0 
1 
25, 6, 0
34, 0, 3, 1
40, 9, 0
5 
65, 2, 7
72, 6
81, 9
99
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 29-04-2022
Đặc biệtĐB
820491
Giải nhấtG1
10701
Giải nhìG2
03844
Giải baG3
42372
47346
Giải tưG4
44775
85068
73261
74524
61878
43991
67628
Giải nămG5
7991
Giải sáuG6
7179
4095
7772
Giải bảyG7
941
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
01
17
24, 8
3 
44, 6, 1
5 
68, 1
72, 5, 8, 9, 2
8 
91, 1, 1, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 22-04-2022
Đặc biệtĐB
962651
Giải nhấtG1
11152
Giải nhìG2
82353
Giải baG3
75935
31234
Giải tưG4
22657
78872
99561
37045
95520
84016
37139
Giải nămG5
2129
Giải sáuG6
2052
5358
0033
Giải bảyG7
838
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
0 
16
20, 9
35, 4, 9, 3, 8
45
51, 2, 3, 7, 2, 8
61
72, 5
8 
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 15-04-2022
Đặc biệtĐB
441663
Giải nhấtG1
11015
Giải nhìG2
61583
Giải baG3
16022
12929
Giải tưG4
89622
46566
28545
71485
13116
38893
11890
Giải nămG5
0917
Giải sáuG6
3450
8517
9796
Giải bảyG7
518
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
15, 6, 7, 7, 8
22, 9, 2
35
45
50
63, 6
7 
83, 5
93, 0, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 08-04-2022
Đặc biệtĐB
124910
Giải nhấtG1
68648
Giải nhìG2
86806
Giải baG3
86469
48938
Giải tưG4
04098
61379
74376
72568
76704
38276
79906
Giải nămG5
0063
Giải sáuG6
8836
7817
8076
Giải bảyG7
027
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
06, 4, 6
10, 7, 4
27
38, 6
48
5 
69, 8, 3
79, 6, 6, 6
8 
98
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 01-04-2022
Đặc biệtĐB
139570
Giải nhấtG1
98867
Giải nhìG2
01066
Giải baG3
66593
24995
Giải tưG4
38997
64841
14642
51266
36618
99389
65355
Giải nămG5
7363
Giải sáuG6
3329
7365
4926
Giải bảyG7
402
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
02
18, 0
29, 6
3 
41, 2
55
67, 6, 6, 3, 5
70
89
93, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 25-03-2022
Đặc biệtĐB
623717
Giải nhấtG1
30634
Giải nhìG2
76367
Giải baG3
25988
05554
Giải tưG4
25516
84928
30954
84152
93453
25371
92579
Giải nămG5
7875
Giải sáuG6
4923
4975
8513
Giải bảyG7
079
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
0 
17, 6, 3
28, 3
34
4 
54, 4, 2, 3, 3
67
71, 9, 5, 5, 9
88
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 18-03-2022
Đặc biệtĐB
276576
Giải nhấtG1
15838
Giải nhìG2
80298
Giải baG3
25805
75111
Giải tưG4
10190
40239
54218
60700
22835
75246
70777
Giải nămG5
6529
Giải sáuG6
2037
3233
1243
Giải bảyG7
282
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
05, 0
11, 8
29
38, 9, 5, 7, 3
46, 3, 6
5 
6 
76, 7
82
98, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 11-03-2022
Đặc biệtĐB
234348
Giải nhấtG1
47257
Giải nhìG2
98163
Giải baG3
64864
01902
Giải tưG4
51518
94398
58719
10917
34843
40668
08779
Giải nămG5
4809
Giải sáuG6
3077
8183
0753
Giải bảyG7
723
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
02, 9
18, 9, 7
23, 2
3 
48, 3
57, 3
63, 4, 8
79, 7
83
98
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 04-03-2022
Đặc biệtĐB
476410
Giải nhấtG1
88042
Giải nhìG2
72178
Giải baG3
29510
88430
Giải tưG4
38233
87396
33264
83109
32538
06772
17925
Giải nămG5
0678
Giải sáuG6
0273
1336
5584
Giải bảyG7
921
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
09
10, 0
25, 1, 2
30, 3, 8, 6
42
5 
64
78, 2, 8, 3
84
96
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 25-02-2022
Đặc biệtĐB
213541
Giải nhấtG1
28099
Giải nhìG2
79787
Giải baG3
55308
43026
Giải tưG4
19945
29749
05910
01439
79267
92468
20862
Giải nămG5
6978
Giải sáuG6
8633
8349
3541
Giải bảyG7
637
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
08
10
26
39, 3, 7, 8
41, 5, 9, 9, 1
5 
67, 8, 2
78
87
99
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 18-02-2022
Đặc biệtĐB
870543
Giải nhấtG1
24245
Giải nhìG2
05991
Giải baG3
70142
85114
Giải tưG4
45452
57813
18429
05709
41584
71686
39770
Giải nămG5
0532
Giải sáuG6
2265
2916
5608
Giải bảyG7
240
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
09, 8
14, 3, 6
29
32
43, 5, 2, 0
52
65
70
84, 6
91, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 11-02-2022
Đặc biệtĐB
604043
Giải nhấtG1
85454
Giải nhìG2
45081
Giải baG3
79440
69261
Giải tưG4
13925
17399
77015
23759
80149
70498
91989
Giải nămG5
4754
Giải sáuG6
6216
7433
6688
Giải bảyG7
038
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
15, 6
25
33, 8, 5
43, 0, 9
54, 9, 4
61
7 
81, 9, 8
99, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 04-02-2022
Đặc biệtĐB
539417
Giải nhấtG1
31902
Giải nhìG2
84667
Giải baG3
31165
09388
Giải tưG4
59257
42774
60860
41172
81966
15777
01487
Giải nămG5
3943
Giải sáuG6
4670
6197
8338
Giải bảyG7
876
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
02
17
2 
38
43, 9
57
67, 5, 0, 6
74, 2, 7, 0, 6
88, 7
97
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 28-01-2022
Đặc biệtĐB
755821
Giải nhấtG1
92956
Giải nhìG2
35440
Giải baG3
97105
08706
Giải tưG4
66645
39568
91517
37047
27562
39449
43096
Giải nămG5
7227
Giải sáuG6
0386
7993
5131
Giải bảyG7
903
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
05, 6, 3
17, 5
21, 7
31
40, 5, 7, 9
56
68, 2
7 
86
96, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 21-01-2022
Đặc biệtĐB
202497
Giải nhấtG1
87668
Giải nhìG2
87192
Giải baG3
71746
43211
Giải tưG4
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
Giải nămG5
7735
Giải sáuG6
1829
1720
7301
Giải bảyG7
609
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
01, 9, 9
11
23, 9, 0
35
46, 3
5 
68
70, 5
89, 3
97, 2, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 14-01-2022
Đặc biệtĐB
422796
Giải nhấtG1
74093
Giải nhìG2
78108
Giải baG3
28126
20341
Giải tưG4
51211
41254
06431
68879
40398
61460
15219
Giải nămG5
6957
Giải sáuG6
3533
6751
9323
Giải bảyG7
139
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
08
11, 9
26, 3
31, 3, 9
41
54, 7, 1
60
79
88
96, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 07-01-2022
Đặc biệtĐB
591477
Giải nhấtG1
65428
Giải nhìG2
75295
Giải baG3
95885
85122
Giải tưG4
08029
10815
44187
62146
33199
87834
11647
Giải nămG5
7805
Giải sáuG6
6248
5951
9996
Giải bảyG7
444
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
05
15
28, 2, 9
34, 9
46, 7, 8, 4
51
6 
77
85, 7
95, 9, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 31-12-2021
Đặc biệtĐB
026807
Giải nhấtG1
69905
Giải nhìG2
78716
Giải baG3
66963
29885
Giải tưG4
65601
78396
90910
67569
33742
44583
99051
Giải nămG5
1330
Giải sáuG6
0759
1950
5999
Giải bảyG7
289
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
07, 5, 1
16, 0
2 
30
42
51, 9, 0
63, 9
7 
85, 3, 9
96, 9, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 24-12-2021
Đặc biệtĐB
059661
Giải nhấtG1
32404
Giải nhìG2
77702
Giải baG3
37144
31690
Giải tưG4
88291
87009
81783
42925
04910
25528
73785
Giải nămG5
6789
Giải sáuG6
0186
2714
2228
Giải bảyG7
076
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
04, 2, 9
10, 4
25, 8, 8
32
44
5 
61
76
83, 5, 9, 6
90, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 17-12-2021
Đặc biệtĐB
410612
Giải nhấtG1
29434
Giải nhìG2
70831
Giải baG3
30586
23869
Giải tưG4
93735
00498
95644
61459
81100
79102
84864
Giải nămG5
4143
Giải sáuG6
5291
9529
5467
Giải bảyG7
769
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
00, 2
12
29, 9
34, 1, 5
44, 3
59
69, 4, 7, 9
7 
86
98, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 10-12-2021
Đặc biệtĐB
055135
Giải nhấtG1
49211
Giải nhìG2
58599
Giải baG3
78530
30825
Giải tưG4
40967
86225
72034
81784
82878
71449
97070
Giải nămG5
0613
Giải sáuG6
5902
4022
4556
Giải bảyG7
604
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
02, 4
11, 3, 6
25, 5, 2
35, 0, 4
49
56
67
78, 0
84
99