Sổ kết quả xổ số Bình Dương

30 lượt quay, kết thúc vào 26-03-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 24-03-2023
Đặc biệtĐB
978152
Giải nhấtG1
81629
Giải nhìG2
02992
Giải baG3
73233
42157
Giải tưG4
55458
90503
66009
14597
53923
76870
07845
Giải nămG5
3491
Giải sáuG6
5807
8483
3698
Giải bảyG7
841
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
03, 9, 7, 7
1 
29, 3
33
45, 1
52, 7, 8
6 
70
83
92, 7, 1, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 17-03-2023
Đặc biệtĐB
466056
Giải nhấtG1
84926
Giải nhìG2
98222
Giải baG3
74547
21834
Giải tưG4
90243
82451
31968
80546
49583
92787
02622
Giải nămG5
3683
Giải sáuG6
5134
3604
1653
Giải bảyG7
649
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
04
1 
26, 2, 2
34, 4
47, 3, 6, 9, 3
56, 1, 3
68
7 
83, 7, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 10-03-2023
Đặc biệtĐB
579157
Giải nhấtG1
84776
Giải nhìG2
48344
Giải baG3
62200
29691
Giải tưG4
51359
09653
38238
02317
14629
50435
52705
Giải nămG5
3189
Giải sáuG6
2225
6288
3394
Giải bảyG7
080
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
00, 5
17
29, 5, 6
38, 5
44
57, 9, 3
6 
76
89, 8, 0
91, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 03-03-2023
Đặc biệtĐB
602392
Giải nhấtG1
35119
Giải nhìG2
72708
Giải baG3
79160
81079
Giải tưG4
54905
03641
90269
18904
28818
67889
92604
Giải nămG5
7432
Giải sáuG6
5209
6083
2104
Giải bảyG7
706
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
08, 5, 4, 4, 9, 4, 6
19, 8
2 
32
41
5 
60, 9, 3
79
89, 3
92
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 24-02-2023
Đặc biệtĐB
097360
Giải nhấtG1
84129
Giải nhìG2
79571
Giải baG3
01449
33073
Giải tưG4
00091
23738
00413
13349
73080
32486
13925
Giải nămG5
0759
Giải sáuG6
9255
3183
3283
Giải bảyG7
023
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
0 
13
29, 5, 3
38, 8
49, 9
59, 5
60
71, 3
80, 6, 3, 3
91
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 17-02-2023
Đặc biệtĐB
939750
Giải nhấtG1
19359
Giải nhìG2
63614
Giải baG3
95093
54470
Giải tưG4
98110
29442
40375
86626
40954
41393
20239
Giải nămG5
2408
Giải sáuG6
7082
6092
9654
Giải bảyG7
985
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
08
14, 0
26
39
42, 7
50, 9, 4, 4
6 
70, 5
82, 5
93, 3, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 10-02-2023
Đặc biệtĐB
268288
Giải nhấtG1
83550
Giải nhìG2
86546
Giải baG3
89400
81656
Giải tưG4
01373
44085
04326
52313
49880
84621
84892
Giải nămG5
5950
Giải sáuG6
1043
2370
1898
Giải bảyG7
133
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
00
13
26, 1
33, 7
46, 3
50, 6, 0
6 
73, 0
88, 5, 0
92, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 03-02-2023
Đặc biệtĐB
465624
Giải nhấtG1
00872
Giải nhìG2
90385
Giải baG3
15881
78486
Giải tưG4
78656
98892
37353
75386
50039
77422
30127
Giải nămG5
0673
Giải sáuG6
0131
4663
1082
Giải bảyG7
412
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
0 
12
24, 2, 7
39, 1
45
56, 3
63
72, 3
85, 1, 6, 6, 2
92
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 27-01-2023
Đặc biệtĐB
743731
Giải nhấtG1
45249
Giải nhìG2
64773
Giải baG3
54981
15530
Giải tưG4
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
Giải nămG5
0901
Giải sáuG6
1731
0234
3585
Giải bảyG7
599
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
02, 1
1 
29
31, 0, 1, 4
49
51, 2
66
73, 4, 6
81, 6, 5
99
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 20-01-2023
Đặc biệtĐB
315368
Giải nhấtG1
14190
Giải nhìG2
50882
Giải baG3
49008
60352
Giải tưG4
68823
12393
13342
42341
29262
06388
25234
Giải nămG5
3439
Giải sáuG6
1335
7712
6775
Giải bảyG7
572
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
08
12
23
34, 9, 5
42, 1
52
68, 2
75, 2
82, 8, 5
90, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 13-01-2023
Đặc biệtĐB
530836
Giải nhấtG1
86987
Giải nhìG2
91674
Giải baG3
79201
91384
Giải tưG4
38643
43910
14177
24681
69758
59053
73026
Giải nămG5
1821
Giải sáuG6
3775
4556
8178
Giải bảyG7
184
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
01
10
26, 1
36
43
58, 3, 6, 8
6 
74, 7, 5, 8
87, 4, 1, 4
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 06-01-2023
Đặc biệtĐB
804309
Giải nhấtG1
72180
Giải nhìG2
78379
Giải baG3
61241
17652
Giải tưG4
05885
45403
20665
79072
08027
99277
42748
Giải nămG5
4063
Giải sáuG6
0089
8307
5921
Giải bảyG7
797
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
09, 3, 7, 1
1 
27, 1
3 
41, 8
52
65, 3
79, 2, 7
80, 5, 9
97
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 30-12-2022
Đặc biệtĐB
965664
Giải nhấtG1
19500
Giải nhìG2
83731
Giải baG3
83520
09114
Giải tưG4
87318
50151
93814
92411
37569
12975
69958
Giải nămG5
7685
Giải sáuG6
8721
6938
1970
Giải bảyG7
482
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00
14, 8, 4, 1
20, 1
31, 8
4 
51, 8
64, 9
75, 0
85, 2, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 23-12-2022
Đặc biệtĐB
930459
Giải nhấtG1
88017
Giải nhìG2
67901
Giải baG3
52352
55771
Giải tưG4
33363
13104
96268
50222
48419
86081
51105
Giải nămG5
7645
Giải sáuG6
6818
0146
3599
Giải bảyG7
174
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
01, 4, 5
17, 9, 8
22
35
45, 6
59, 2
63, 8
71, 4
81
99
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 16-12-2022
Đặc biệtĐB
408415
Giải nhấtG1
32498
Giải nhìG2
85140
Giải baG3
04655
05602
Giải tưG4
66206
05638
30670
04739
36473
84612
46137
Giải nămG5
4768
Giải sáuG6
3775
7765
1953
Giải bảyG7
481
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
02, 6
15, 2
24
38, 9, 7
40
55, 3
68, 5
70, 3, 5
81
98
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 09-12-2022
Đặc biệtĐB
363913
Giải nhấtG1
02436
Giải nhìG2
43772
Giải baG3
19179
06581
Giải tưG4
13521
18058
41044
59358
34126
97676
89717
Giải nămG5
9381
Giải sáuG6
1794
8613
0903
Giải bảyG7
994
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
03
13, 7, 3
21, 6
36
44
58, 8
6 
72, 9, 6, 3
81, 1
94, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 02-12-2022
Đặc biệtĐB
101095
Giải nhấtG1
21794
Giải nhìG2
91943
Giải baG3
77739
10692
Giải tưG4
90595
65452
59333
28291
24117
42108
91342
Giải nămG5
2688
Giải sáuG6
5175
8280
8849
Giải bảyG7
761
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
08
17
24
39, 3
43, 2, 9
52
61
75
88, 0
95, 4, 2, 5, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 25-11-2022
Đặc biệtĐB
790235
Giải nhấtG1
10922
Giải nhìG2
89607
Giải baG3
27887
74775
Giải tưG4
28011
01911
72099
46765
94656
50959
83556
Giải nămG5
8490
Giải sáuG6
5305
9228
9780
Giải bảyG7
857
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
07, 5
11, 1
22, 8
35
44
56, 9, 6, 7
65
75
87, 0
99, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 18-11-2022
Đặc biệtĐB
856327
Giải nhấtG1
78240
Giải nhìG2
52275
Giải baG3
87641
65073
Giải tưG4
79814
96240
90793
62178
68200
53579
89060
Giải nămG5
9451
Giải sáuG6
7820
9036
8611
Giải bảyG7
099
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
00
14, 1
27, 0
36
40, 1, 0
51
60, 7
75, 3, 8, 9
8 
93, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 11-11-2022
Đặc biệtĐB
128733
Giải nhấtG1
14445
Giải nhìG2
97033
Giải baG3
50084
59799
Giải tưG4
48055
26620
87577
40277
41807
48367
62722
Giải nămG5
6862
Giải sáuG6
4384
5169
1265
Giải bảyG7
151
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
07
1 
20, 2
33, 3
45
55, 1, 8
67, 2, 9, 5
77, 7
84, 4
99
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 04-11-2022
Đặc biệtĐB
040082
Giải nhấtG1
00970
Giải nhìG2
99147
Giải baG3
07312
47458
Giải tưG4
31161
19493
06744
36061
35803
54381
67369
Giải nămG5
8539
Giải sáuG6
8138
9703
1991
Giải bảyG7
861
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
03, 3
12
29
39, 8
47, 4
58
61, 1, 9, 1
70
82, 1
93, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 28-10-2022
Đặc biệtĐB
448938
Giải nhấtG1
82776
Giải nhìG2
53835
Giải baG3
49893
33377
Giải tưG4
64083
15524
71966
64784
80131
40841
82115
Giải nămG5
6858
Giải sáuG6
6893
4899
9361
Giải bảyG7
427
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
0 
15
24, 7
38, 5, 1, 3
41
58
66, 1
76, 7
83, 4
93, 3, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 21-10-2022
Đặc biệtĐB
309477
Giải nhấtG1
20468
Giải nhìG2
56796
Giải baG3
38755
47948
Giải tưG4
93984
56038
57644
18014
55261
49717
00919
Giải nămG5
0410
Giải sáuG6
0458
8651
2614
Giải bảyG7
900
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
00
14, 7, 9, 0, 4
2 
38
48, 4
55, 8, 1, 5
68, 1
77
84
96
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 14-10-2022
Đặc biệtĐB
223670
Giải nhấtG1
02950
Giải nhìG2
66295
Giải baG3
54930
90929
Giải tưG4
32739
58734
88188
23417
22104
42420
92822
Giải nămG5
0955
Giải sáuG6
5868
9626
9918
Giải bảyG7
494
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
04
17, 8
29, 0, 2, 6
30, 9, 4, 9
4 
50, 5
68
70
88
95, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 07-10-2022
Đặc biệtĐB
331442
Giải nhấtG1
23167
Giải nhìG2
35871
Giải baG3
33490
60610
Giải tưG4
11723
12457
95483
29354
07480
07135
28168
Giải nămG5
3044
Giải sáuG6
4108
3594
6689
Giải bảyG7
947
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
08
10
23
35
42, 4, 7
57, 4, 0
67, 8
71
83, 0, 9
90, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 30-09-2022
Đặc biệtĐB
324226
Giải nhấtG1
95011
Giải nhìG2
83677
Giải baG3
37860
15736
Giải tưG4
78307
77246
25486
76918
62641
43196
57902
Giải nămG5
1595
Giải sáuG6
0634
5677
2264
Giải bảyG7
659
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
07, 2
11, 8
26
36, 4
46, 1
59
60, 4
77, 7
86
96, 5, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 23-09-2022
Đặc biệtĐB
932249
Giải nhấtG1
27269
Giải nhìG2
23509
Giải baG3
98309
31231
Giải tưG4
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
Giải nămG5
5559
Giải sáuG6
7925
9532
6634
Giải bảyG7
445
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
09, 9
17
25
31, 1, 2, 2, 4
49, 1, 5, 7
59
69
74
87, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 16-09-2022
Đặc biệtĐB
893906
Giải nhấtG1
96640
Giải nhìG2
35557
Giải baG3
44864
66941
Giải tưG4
09674
46476
53461
08650
74495
40785
36767
Giải nămG5
2108
Giải sáuG6
1727
8527
7698
Giải bảyG7
826
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
06, 8
1 
27, 7, 6, 8
3 
40, 1
57, 0
64, 1, 7
74, 6
85
95, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 09-09-2022
Đặc biệtĐB
608191
Giải nhấtG1
89449
Giải nhìG2
64027
Giải baG3
66629
06124
Giải tưG4
91483
56385
95009
88816
48564
48164
72460
Giải nămG5
3131
Giải sáuG6
5200
6851
4246
Giải bảyG7
873
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
09, 0
16
27, 9, 4
31, 8
49, 6
51
64, 4, 0
73
83, 5
91
Kết Quả Xổ Số Bình Dương Thứ sáuT6 ngày 02-09-2022
Đặc biệtĐB
681259
Giải nhấtG1
26274
Giải nhìG2
27753
Giải baG3
84756
16739
Giải tưG4
78120
99792
59427
15554
69924
84564
91106
Giải nămG5
0242
Giải sáuG6
5496
4354
7107
Giải bảyG7
238
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06, 7
13
20, 7, 4
39, 8
42
59, 3, 6, 4, 4
64
74
8 
92, 6