Sổ kết quả xổ số Bình Định

90 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-09-2021
Đặc biệtĐB
817551
Giải nhấtG1
12501
Giải nhìG2
22312
Giải baG3
24332
04670
Giải tưG4
39067
76495
06956
02483
15902
15125
49422
Giải nămG5
4951
Giải sáuG6
4864
4611
0947
Giải bảyG7
540
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
01, 2
12, 1
25, 2
32
47, 0
51, 6, 1
67, 4
70
83, 3
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-09-2021
Đặc biệtĐB
869657
Giải nhấtG1
06796
Giải nhìG2
36815
Giải baG3
42227
74943
Giải tưG4
54616
57566
17731
20805
46296
43843
11632
Giải nămG5
8992
Giải sáuG6
6060
1404
9559
Giải bảyG7
459
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
05, 4
15, 6
27
31, 2
43, 3
57, 9, 9
66, 0
7 
8 
96, 6, 2, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-09-2021
Đặc biệtĐB
844599
Giải nhấtG1
06933
Giải nhìG2
73883
Giải baG3
91845
42036
Giải tưG4
81881
10008
65318
27500
69227
81970
96769
Giải nămG5
6165
Giải sáuG6
9774
8447
9940
Giải bảyG7
016
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
08, 0
18, 6
27
33, 6
45, 7, 0
5 
69, 5, 8
70, 4
83, 1
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-08-2021
Đặc biệtĐB
825397
Giải nhấtG1
33860
Giải nhìG2
85737
Giải baG3
14566
10272
Giải tưG4
08676
54553
16030
19098
75707
23926
70482
Giải nămG5
6601
Giải sáuG6
6805
5052
6567
Giải bảyG7
802
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
07, 1, 5, 2
1 
26
37, 0
4 
53, 2, 2
60, 6, 7
72, 6
82
97, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-08-2021
Đặc biệtĐB
091975
Giải nhấtG1
41339
Giải nhìG2
40725
Giải baG3
38175
88363
Giải tưG4
68535
90878
59549
14906
65245
43123
55185
Giải nămG5
7422
Giải sáuG6
9211
0960
1605
Giải bảyG7
026
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
06, 5, 0
11
25, 3, 2, 6
39, 5
49, 5
5 
63, 0
75, 5, 8
85
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-08-2021
Đặc biệtĐB
110565
Giải nhấtG1
05322
Giải nhìG2
67799
Giải baG3
13117
92847
Giải tưG4
34711
26812
53779
06632
80386
04513
53041
Giải nămG5
6432
Giải sáuG6
6576
1101
7390
Giải bảyG7
314
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
01
17, 1, 2, 3, 4
22
32, 2
47, 1
5 
65
79, 6
86, 5
99, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-08-2021
Đặc biệtĐB
845534
Giải nhấtG1
29959
Giải nhìG2
91583
Giải baG3
53614
17786
Giải tưG4
92063
55128
96036
22575
03126
61295
67934
Giải nămG5
6605
Giải sáuG6
0113
6571
8640
Giải bảyG7
013
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
05
14, 3, 3
28, 6
34, 6, 4
40
59
63
75, 1
83, 6, 3
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-07-2021
Đặc biệtĐB
965435
Giải nhấtG1
59036
Giải nhìG2
05511
Giải baG3
78485
97538
Giải tưG4
29578
69088
03310
22263
13149
56417
41410
Giải nămG5
7826
Giải sáuG6
5099
8978
7707
Giải bảyG7
852
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
07
11, 0, 7, 0
26
35, 6, 8
49, 9
52
63
78, 8
85, 8
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-07-2021
Đặc biệtĐB
728953
Giải nhấtG1
62247
Giải nhìG2
94435
Giải baG3
43850
99436
Giải tưG4
87296
11651
72028
91663
82563
08104
54462
Giải nămG5
1800
Giải sáuG6
5786
9320
6235
Giải bảyG7
254
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
04, 0
1 
28, 0, 0
35, 6, 5
47
53, 0, 1, 4
63, 3, 2
7 
86
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-07-2021
Đặc biệtĐB
841437
Giải nhấtG1
69468
Giải nhìG2
19303
Giải baG3
06922
65476
Giải tưG4
14367
55856
45990
02130
04769
74146
18604
Giải nămG5
7795
Giải sáuG6
7902
4216
7186
Giải bảyG7
277
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
03, 4, 2
16
22
37, 0
46
56
68, 7, 9, 2
76, 7
86
90, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-07-2021
Đặc biệtĐB
392905
Giải nhấtG1
30177
Giải nhìG2
11247
Giải baG3
35260
02951
Giải tưG4
51755
43736
54242
39086
90512
41623
10042
Giải nămG5
4912
Giải sáuG6
2945
1103
6379
Giải bảyG7
303
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
05, 3, 3
12, 2
23
36, 8
47, 2, 2, 5
51, 5
60
77, 9
86
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-07-2021
Đặc biệtĐB
738876
Giải nhấtG1
58452
Giải nhìG2
03736
Giải baG3
20626
11647
Giải tưG4
77648
98743
06883
13965
24952
94515
06980
Giải nămG5
1697
Giải sáuG6
2521
7741
9784
Giải bảyG7
360
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
0 
15, 9
26, 1
36
47, 8, 3, 1
52, 2
65, 0
76
83, 0, 4
97
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-06-2021
Đặc biệtĐB
607212
Giải nhấtG1
90184
Giải nhìG2
01483
Giải baG3
06744
23591
Giải tưG4
11783
40072
92544
26443
86295
33460
27961
Giải nămG5
2989
Giải sáuG6
6457
6043
9635
Giải bảyG7
070
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
12
2 
35
44, 4, 3, 3
57
60, 1
72, 0
84, 3, 3, 9
91, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-06-2021
Đặc biệtĐB
808607
Giải nhấtG1
74724
Giải nhìG2
38480
Giải baG3
33455
25383
Giải tưG4
49064
45523
87819
45223
85564
69689
03168
Giải nămG5
6423
Giải sáuG6
9337
8182
6602
Giải bảyG7
965
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
07, 2
19
24, 3, 3, 3
37
4 
55
64, 4, 8, 5, 2
7 
80, 3, 9, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-06-2021
Đặc biệtĐB
796132
Giải nhấtG1
33898
Giải nhìG2
08095
Giải baG3
00649
60299
Giải tưG4
22468
55876
68688
77062
81288
77416
41625
Giải nămG5
9433
Giải sáuG6
2757
6412
6952
Giải bảyG7
733
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
0 
16, 2, 7
25
32, 3, 3
49
57, 2
68, 2
76
88, 8
98, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-06-2021
Đặc biệtĐB
234366
Giải nhấtG1
67000
Giải nhìG2
27529
Giải baG3
08978
37479
Giải tưG4
13092
13437
10516
20419
28288
65875
33958
Giải nămG5
9836
Giải sáuG6
7804
6823
4097
Giải bảyG7
581
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
00, 4
16, 9
29, 3
37, 6
4 
58, 9
66
78, 9, 5
88, 1
92, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-05-2021
Đặc biệtĐB
692204
Giải nhấtG1
34408
Giải nhìG2
32944
Giải baG3
80369
21054
Giải tưG4
40755
61391
71215
28458
93913
68057
20564
Giải nămG5
3362
Giải sáuG6
6041
3781
3603
Giải bảyG7
050
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
04, 8, 3
15, 3, 0
2 
3 
44, 1
54, 5, 8, 7, 0
69, 4, 2
7 
81
91
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-05-2021
Đặc biệtĐB
533919
Giải nhấtG1
51307
Giải nhìG2
25709
Giải baG3
42490
34186
Giải tưG4
17374
27659
13839
91668
67131
85041
05483
Giải nămG5
9771
Giải sáuG6
4256
8233
2349
Giải bảyG7
118
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
07, 9
19, 8
2 
39, 1, 3
41, 9, 0
59, 6
68
74, 1
86, 3
90
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-05-2021
Đặc biệtĐB
196372
Giải nhấtG1
84720
Giải nhìG2
82611
Giải baG3
88608
35584
Giải tưG4
42131
68975
68364
10032
37606
94247
01692
Giải nămG5
5358
Giải sáuG6
3066
6053
4655
Giải bảyG7
671
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
08, 6
11
20
31, 2
47
58, 3, 5
64, 6, 0
72, 5, 1
84
92
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-05-2021
Đặc biệtĐB
355731
Giải nhấtG1
23197
Giải nhìG2
95211
Giải baG3
34590
34866
Giải tưG4
20320
67760
00657
87263
69056
55898
95082
Giải nămG5
4551
Giải sáuG6
0808
5663
4252
Giải bảyG7
962
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
08
11
20
31
4 
57, 6, 1, 2
66, 0, 3, 3, 2, 1
7 
82
97, 0, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-04-2021
Đặc biệtĐB
507802
Giải nhấtG1
50624
Giải nhìG2
85210
Giải baG3
21509
81476
Giải tưG4
30083
11113
82614
20659
29550
80305
97931
Giải nămG5
4187
Giải sáuG6
3185
4054
7379
Giải bảyG7
229
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
02, 9, 5
10, 3, 4
24, 9
31
4 
59, 0, 4
6 
76, 9
83, 7, 5, 8
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-04-2021
Đặc biệtĐB
834859
Giải nhấtG1
42242
Giải nhìG2
14905
Giải baG3
92582
26725
Giải tưG4
09865
69147
37490
50953
37408
64429
93830
Giải nămG5
3945
Giải sáuG6
7502
1228
5376
Giải bảyG7
558
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
05, 8, 2
1 
25, 9, 8
30
42, 7, 5
59, 3, 8
65
76
82
90, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-04-2021
Đặc biệtĐB
572250
Giải nhấtG1
66399
Giải nhìG2
40507
Giải baG3
99696
94980
Giải tưG4
52025
44612
96397
74621
93810
54338
00307
Giải nămG5
8808
Giải sáuG6
9585
9844
3705
Giải bảyG7
053
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
07, 7, 8, 5
12, 0
25, 1
38
44
50, 3
68
7 
80, 5
99, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-04-2021
Đặc biệtĐB
418531
Giải nhấtG1
53860
Giải nhìG2
25906
Giải baG3
79520
07678
Giải tưG4
92967
41543
79935
32333
26431
59447
24729
Giải nămG5
1586
Giải sáuG6
4167
2250
7415
Giải bảyG7
468
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
06
15
20, 9
31, 5, 3, 1
43, 7
50
60, 7, 7, 8
78, 2
86
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-04-2021
Đặc biệtĐB
110662
Giải nhấtG1
82988
Giải nhìG2
83170
Giải baG3
75082
12970
Giải tưG4
34542
74235
67369
43901
41541
02357
34447
Giải nămG5
8983
Giải sáuG6
4083
4501
3923
Giải bảyG7
935
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
01, 1
1 
23
35, 5
42, 1, 7
57
62, 9
70, 0
88, 2, 3, 3, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-03-2021
Đặc biệtĐB
151343
Giải nhấtG1
96904
Giải nhìG2
69198
Giải baG3
08554
53951
Giải tưG4
89883
99738
43435
15955
44021
62427
25028
Giải nămG5
6392
Giải sáuG6
0128
2937
2950
Giải bảyG7
262
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
04
1 
21, 7, 8, 8
38, 5, 7, 9
43
54, 1, 5, 0
62
7 
83
98, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-03-2021
Đặc biệtĐB
744377
Giải nhấtG1
85005
Giải nhìG2
90447
Giải baG3
27051
47082
Giải tưG4
91203
59865
28316
82561
76969
64836
00919
Giải nămG5
1069
Giải sáuG6
9137
0933
5749
Giải bảyG7
561
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
05, 3
16, 9
2 
36, 7, 3
47, 9
51
65, 1, 9, 9, 1
77, 4
82
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-03-2021
Đặc biệtĐB
028186
Giải nhấtG1
94576
Giải nhìG2
12931
Giải baG3
84922
35625
Giải tưG4
97753
29527
70218
83644
96306
08039
02950
Giải nămG5
6441
Giải sáuG6
9684
7284
1145
Giải bảyG7
279
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
06
18
22, 5, 7
31, 9, 0
44, 1, 5
53, 0
6 
76, 9
86, 4, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-03-2021
Đặc biệtĐB
046984
Giải nhấtG1
26804
Giải nhìG2
14498
Giải baG3
26357
84084
Giải tưG4
35904
85878
41856
83641
21418
65577
11613
Giải nămG5
7158
Giải sáuG6
6156
7962
2308
Giải bảyG7
252
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
04, 4, 8, 3
18, 3
2 
3 
41
57, 6, 8, 6, 2
62
78, 7
84, 4
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-02-2021
Đặc biệtĐB
251659
Giải nhấtG1
85941
Giải nhìG2
35054
Giải baG3
65703
43123
Giải tưG4
71238
46298
06629
66484
19425
33963
29675
Giải nămG5
8418
Giải sáuG6
6847
6142
3126
Giải bảyG7
807
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
03, 7
18
23, 9, 5, 6
38
41, 7, 2
59, 4, 7
63
75
84
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-02-2021
Đặc biệtĐB
254083
Giải nhấtG1
78455
Giải nhìG2
37184
Giải baG3
27543
10117
Giải tưG4
80572
22109
63188
08008
63187
01655
89543
Giải nămG5
9880
Giải sáuG6
9361
7690
0853
Giải bảyG7
951
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
09, 8
17
2 
3 
43, 3
55, 5, 3, 1
61
72
83, 4, 8, 7, 0
90, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-02-2021
Đặc biệtĐB
195389
Giải nhấtG1
23973
Giải nhìG2
70413
Giải baG3
02600
68565
Giải tưG4
78931
69602
35014
70716
85673
73406
13715
Giải nămG5
0513
Giải sáuG6
2743
1594
4628
Giải bảyG7
203
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
00, 2, 6, 3
13, 4, 6, 5, 3
28
31
43
5 
65, 0
73, 3
89
94
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-02-2021
Đặc biệtĐB
252839
Giải nhấtG1
11680
Giải nhìG2
00554
Giải baG3
05710
40264
Giải tưG4
61732
42537
91981
63607
57266
54404
26520
Giải nămG5
8952
Giải sáuG6
5952
0387
7041
Giải bảyG7
130
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
07, 4
10
20
39, 2, 7, 0
41
54, 2, 2
64, 6
7 
80, 1, 7, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 28-01-2021
Đặc biệtĐB
410039
Giải nhấtG1
08276
Giải nhìG2
52882
Giải baG3
47438
89045
Giải tưG4
49088
70754
92822
60495
63626
56181
71940
Giải nămG5
3635
Giải sáuG6
5205
1764
7783
Giải bảyG7
507
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
05, 7
1 
22, 6
39, 8, 5
45, 0
54, 7
64
76
82, 8, 1, 3
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 21-01-2021
Đặc biệtĐB
616386
Giải nhấtG1
57275
Giải nhìG2
34803
Giải baG3
24701
54754
Giải tưG4
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
Giải nămG5
8744
Giải sáuG6
8341
9116
2478
Giải bảyG7
679
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
03, 1, 0, 9, 0
14, 6, 3
29
36
44, 1
54
6 
75, 8, 9
86, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 14-01-2021
Đặc biệtĐB
979812
Giải nhấtG1
97274
Giải nhìG2
05613
Giải baG3
61074
24806
Giải tưG4
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
Giải nămG5
4551
Giải sáuG6
1075
8274
6474
Giải bảyG7
818
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
06, 9, 3
12, 3, 8, 8, 8, 8
2 
3 
4 
58, 1
6 
74, 4, 5, 4, 4, 1
8 
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 07-01-2021
Đặc biệtĐB
405136
Giải nhấtG1
33539
Giải nhìG2
38289
Giải baG3
58830
00364
Giải tưG4
40195
32155
56172
68115
94080
36965
22412
Giải nămG5
5008
Giải sáuG6
9368
6982
8068
Giải bảyG7
712
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
08
15, 2, 2
2 
36, 9, 0
4 
55
64, 5, 8, 8
72, 3
89, 0, 2
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 31-12-2020
Đặc biệtĐB
092956
Giải nhấtG1
56417
Giải nhìG2
25419
Giải baG3
40130
46474
Giải tưG4
44040
23849
18019
26212
30878
08886
74739
Giải nămG5
4898
Giải sáuG6
8983
0097
4509
Giải bảyG7
484
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
09
17, 9, 9, 2
2 
30, 9, 9
40, 9
56
6 
74, 8
86, 3, 4
98, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-12-2020
Đặc biệtĐB
600674
Giải nhấtG1
61351
Giải nhìG2
40955
Giải baG3
26917
13127
Giải tưG4
18486
79093
29708
95140
19214
76934
67884
Giải nămG5
1340
Giải sáuG6
4560
7694
7484
Giải bảyG7
329
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
08
17, 4
27, 9
34, 3
40, 0
51, 5
60
74
86, 4, 4
93, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-12-2020
Đặc biệtĐB
746261
Giải nhấtG1
96328
Giải nhìG2
98887
Giải baG3
36732
41255
Giải tưG4
50254
57615
00183
15086
63940
11517
09203
Giải nămG5
2908
Giải sáuG6
0632
4012
8147
Giải bảyG7
707
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
03, 8, 7
15, 7, 2
28
32, 2
40, 7
55, 4
61
7 
87, 3, 6
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-12-2020
Đặc biệtĐB
401947
Giải nhấtG1
57645
Giải nhìG2
33633
Giải baG3
63950
74798
Giải tưG4
45653
92106
66011
69585
98579
24947
24149
Giải nămG5
1620
Giải sáuG6
0573
1709
2263
Giải bảyG7
399
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
06, 9
11
20
33
47, 5, 7, 9, 5
50, 3
63
79, 3
85
98, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-12-2020
Đặc biệtĐB
923015
Giải nhấtG1
86757
Giải nhìG2
21678
Giải baG3
26797
94589
Giải tưG4
85409
93767
39950
75594
42776
97065
86226
Giải nămG5
8501
Giải sáuG6
5330
2549
2155
Giải bảyG7
795
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
09, 1
15
26
30
49
57, 0, 5
67, 5
78, 6, 6
89
97, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-11-2020
Đặc biệtĐB
348962
Giải nhấtG1
66379
Giải nhìG2
10772
Giải baG3
15243
22080
Giải tưG4
03702
76924
65226
65360
91736
15606
51916
Giải nămG5
8438
Giải sáuG6
7980
1537
8225
Giải bảyG7
289
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
02, 6, 3
16
24, 6, 5
36, 8, 7
43
5 
62, 0
79, 2
80, 0, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-11-2020
Đặc biệtĐB
750785
Giải nhấtG1
42649
Giải nhìG2
60773
Giải baG3
59274
89004
Giải tưG4
11639
06664
15110
46515
02046
35431
45310
Giải nămG5
3934
Giải sáuG6
2743
6790
5843
Giải bảyG7
305
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
04, 5, 6
10, 5, 0
2 
39, 1, 4
49, 6, 3, 3
5 
64
73, 4
85
90
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-11-2020
Đặc biệtĐB
061224
Giải nhấtG1
41539
Giải nhìG2
38104
Giải baG3
16435
67442
Giải tưG4
73137
46332
36368
68968
46044
36032
43728
Giải nămG5
7618
Giải sáuG6
0458
4756
0534
Giải bảyG7
296
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
04
18
24, 8
39, 5, 7, 2, 2, 4
42, 4
58, 6
68, 8
79
8 
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-11-2020
Đặc biệtĐB
147859
Giải nhấtG1
94345
Giải nhìG2
19105
Giải baG3
19466
42709
Giải tưG4
15256
46438
65439
89030
78077
76699
24826
Giải nămG5
7380
Giải sáuG6
0681
5544
3455
Giải bảyG7
489
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
05, 9
1 
26
38, 9, 0
45, 4, 4
59, 6, 5
66
77
80, 1, 9
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-10-2020
Đặc biệtĐB
899087
Giải nhấtG1
79884
Giải nhìG2
99907
Giải baG3
37522
50105
Giải tưG4
90431
34585
00497
55737
96905
42283
48792
Giải nămG5
2185
Giải sáuG6
3072
7214
2940
Giải bảyG7
236
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
07, 5, 5
14
22, 9
31, 7, 6
40
5 
6 
72
87, 4, 5, 3, 5
97, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-10-2020
Đặc biệtĐB
687395
Giải nhấtG1
13073
Giải nhìG2
28258
Giải baG3
20041
36499
Giải tưG4
43304
91939
75897
92042
66340
84777
44074
Giải nămG5
1317
Giải sáuG6
9039
6974
6360
Giải bảyG7
348
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
04
17
27
39, 9
41, 2, 0, 8
58
60
73, 7, 4, 4
8 
95, 9, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-10-2020
Đặc biệtĐB
962327
Giải nhấtG1
58497
Giải nhìG2
43603
Giải baG3
72638
36725
Giải tưG4
17792
18911
82205
34965
84258
66700
27617
Giải nămG5
7309
Giải sáuG6
6368
4491
5950
Giải bảyG7
261
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
03, 5, 0, 9
11, 7
27, 5
38
46
58, 0
65, 8, 1
7 
8 
97, 2, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-10-2020
Đặc biệtĐB
603903
Giải nhấtG1
94085
Giải nhìG2
61635
Giải baG3
76120
46249
Giải tưG4
50537
60349
32243
11585
87204
65931
15503
Giải nămG5
1910
Giải sáuG6
4305
0373
3633
Giải bảyG7
488
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
03, 4, 3, 5
10
20
35, 7, 1, 3
49, 9, 3, 3
5 
6 
73
85, 5, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-10-2020
Đặc biệtĐB
700648
Giải nhấtG1
71488
Giải nhìG2
33235
Giải baG3
96170
27583
Giải tưG4
44515
43108
59648
91329
09534
45345
27623
Giải nămG5
9299
Giải sáuG6
5819
0830
7669
Giải bảyG7
293
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
08
15, 9
29, 3
35, 4, 0
48, 8, 5
5 
69
70
88, 3, 7
99, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-09-2020
Đặc biệtĐB
902805
Giải nhấtG1
78910
Giải nhìG2
43878
Giải baG3
29026
72456
Giải tưG4
17019
51169
18821
48970
57646
73406
76614
Giải nămG5
2138
Giải sáuG6
4624
9993
5985
Giải bảyG7
112
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
05, 6
10, 9, 4, 2
26, 1, 4
38
46, 2
56
69
78, 0
85
93
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-09-2020
Đặc biệtĐB
690411
Giải nhấtG1
24982
Giải nhìG2
41182
Giải baG3
44740
65640
Giải tưG4
30254
52302
49885
54596
42806
99346
05611
Giải nămG5
6099
Giải sáuG6
5086
0051
5692
Giải bảyG7
046
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
02, 6
11, 1
2 
3 
40, 0, 6, 6
54, 1
6 
7 
82, 2, 5, 6
96, 9, 2, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-09-2020
Đặc biệtĐB
905736
Giải nhấtG1
88312
Giải nhìG2
62138
Giải baG3
62382
31671
Giải tưG4
60748
17963
53583
24228
88454
97527
73569
Giải nămG5
2349
Giải sáuG6
7068
8603
0453
Giải bảyG7
177
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
03
12
28, 7
36, 8
48, 9, 7
54, 3
63, 9, 8
71, 7
82, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-09-2020
Đặc biệtĐB
786643
Giải nhấtG1
02260
Giải nhìG2
46522
Giải baG3
10326
05877
Giải tưG4
55329
86543
58388
34049
17135
09062
22434
Giải nămG5
4090
Giải sáuG6
1521
2112
5899
Giải bảyG7
363
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
12, 8
22, 6, 9, 1
35, 4
43, 3, 9
5 
60, 2, 3
77
88
90, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-08-2020
Đặc biệtĐB
386612
Giải nhấtG1
69706
Giải nhìG2
97664
Giải baG3
88385
93343
Giải tưG4
05440
34759
38074
63292
30164
25405
58021
Giải nămG5
3657
Giải sáuG6
6826
9472
9727
Giải bảyG7
610
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
06, 5
12, 0
21, 6, 7
31
43, 0
59, 7
64, 4
74, 2
85
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-08-2020
Đặc biệtĐB
369567
Giải nhấtG1
16876
Giải nhìG2
80593
Giải baG3
53085
57618
Giải tưG4
50159
36466
84563
57709
89170
24136
10575
Giải nămG5
1578
Giải sáuG6
5071
3892
9171
Giải bảyG7
976
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
09
18
2 
36
4 
59
67, 6, 3
76, 0, 5, 8, 1, 1, 6, 2
85
93, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-08-2020
Đặc biệtĐB
597932
Giải nhấtG1
18183
Giải nhìG2
06830
Giải baG3
71368
29695
Giải tưG4
10176
83923
39976
33762
32289
58356
61732
Giải nămG5
6301
Giải sáuG6
0694
3486
8858
Giải bảyG7
708
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
01, 8
1 
23, 7
32, 0, 2
4 
56, 8
68, 2
76, 6
83, 9, 6
95, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-08-2020
Đặc biệtĐB
171421
Giải nhấtG1
86548
Giải nhìG2
12360
Giải baG3
06847
97283
Giải tưG4
24263
14909
45774
15083
41698
01598
42276
Giải nămG5
3093
Giải sáuG6
1296
3319
0995
Giải bảyG7
720
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
09
19
21, 0
34
48, 7
5 
60, 3
74, 6
83, 3
98, 8, 3, 6, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 30-07-2020
Đặc biệtĐB
649362
Giải nhấtG1
06137
Giải nhìG2
65274
Giải baG3
41396
57694
Giải tưG4
67526
71479
02456
05616
30542
24300
61165
Giải nămG5
2453
Giải sáuG6
5550
6525
3940
Giải bảyG7
171
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
00
16, 6
26, 5
37
42, 0
56, 3, 0
62, 5
74, 9, 1
8 
96, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 23-07-2020
Đặc biệtĐB
501782
Giải nhấtG1
53631
Giải nhìG2
69320
Giải baG3
48209
50012
Giải tưG4
62563
01000
02811
89198
61947
96120
38011
Giải nămG5
4740
Giải sáuG6
1821
8323
1098
Giải bảyG7
930
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
09, 0
12, 1, 1
20, 0, 1, 3, 7
31, 0
47, 0
5 
63
7 
82
98, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-07-2020
Đặc biệtĐB
721619
Giải nhấtG1
94156
Giải nhìG2
09893
Giải baG3
90959
01521
Giải tưG4
86526
37214
77436
30677
38591
98662
61122
Giải nămG5
2362
Giải sáuG6
5778
3387
5285
Giải bảyG7
759
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
0 
19, 4
21, 6, 2, 7
36
4 
56, 9, 9
62, 2
77, 8
87, 5
93, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-07-2020
Đặc biệtĐB
793105
Giải nhấtG1
17640
Giải nhìG2
03269
Giải baG3
57207
70355
Giải tưG4
65798
85507
26712
92901
07534
34651
60625
Giải nămG5
9643
Giải sáuG6
2824
3763
6517
Giải bảyG7
835
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
05, 7, 7, 1
12, 7
25, 4
34, 5, 6
40, 3
55, 1
69, 3
7 
8 
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-07-2020
Đặc biệtĐB
045486
Giải nhấtG1
70950
Giải nhìG2
18595
Giải baG3
92979
60102
Giải tưG4
01165
23250
29303
90085
99717
67600
42072
Giải nămG5
0367
Giải sáuG6
5790
7404
8172
Giải bảyG7
931
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
02, 3, 0, 4
17
2 
31, 7
4 
50, 0
65, 7
79, 2, 2
86, 5
95, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-06-2020
Đặc biệtĐB
405653
Giải nhấtG1
65279
Giải nhìG2
60846
Giải baG3
17112
74092
Giải tưG4
61377
66460
58859
70762
59787
71593
97455
Giải nămG5
1877
Giải sáuG6
4940
8904
0818
Giải bảyG7
525
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
04
12, 8
25
3 
46, 0
53, 9, 5
60, 2
79, 7, 7
87
92, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-06-2020
Đặc biệtĐB
330985
Giải nhấtG1
07343
Giải nhìG2
24059
Giải baG3
39546
12585
Giải tưG4
80180
36090
54951
98507
46911
09579
07569
Giải nămG5
9712
Giải sáuG6
7833
2423
2209
Giải bảyG7
702
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
07, 9, 2
11, 2
23
33
43, 6, 4
59, 1
69
79
85, 5, 0
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-06-2020
Đặc biệtĐB
890812
Giải nhấtG1
96432
Giải nhìG2
34156
Giải baG3
39175
43730
Giải tưG4
03861
93251
00205
64900
58346
55649
83780
Giải nămG5
7813
Giải sáuG6
0320
7657
7824
Giải bảyG7
387
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
05, 0
12, 3
20, 4
32, 0
46, 9
56, 1, 7, 8
61
75
80, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-06-2020
Đặc biệtĐB
132814
Giải nhấtG1
87987
Giải nhìG2
14523
Giải baG3
99110
84503
Giải tưG4
16446
40163
04788
30760
03096
58635
18009
Giải nămG5
1969
Giải sáuG6
5792
9479
0635
Giải bảyG7
592
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
03, 9
14, 0, 9
23
35, 5
46
5 
63, 0, 9
79
87, 8
96, 2, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 28-05-2020
Đặc biệtĐB
557450
Giải nhấtG1
96456
Giải nhìG2
68092
Giải baG3
01712
67175
Giải tưG4
03916
79920
79222
17685
10794
17630
36041
Giải nămG5
5169
Giải sáuG6
3840
2676
3923
Giải bảyG7
373
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
0 
12, 6
20, 2, 3
30
41, 0
50, 6
69
75, 6, 3
85, 4
92, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 21-05-2020
Đặc biệtĐB
465219
Giải nhấtG1
63446
Giải nhìG2
85389
Giải baG3
93770
92639
Giải tưG4
34816
95534
74598
74434
06697
44261
18316
Giải nămG5
9876
Giải sáuG6
5671
8328
6025
Giải bảyG7
162
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
0 
19, 6, 6
28, 5
39, 4, 4
46, 0
5 
61, 2
70, 6, 1
89
98, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 14-05-2020
Đặc biệtĐB
338253
Giải nhấtG1
47367
Giải nhìG2
90069
Giải baG3
19226
93816
Giải tưG4
55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
Giải nămG5
2912
Giải sáuG6
5427
4149
4787
Giải bảyG7
104
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
04
16, 8, 2
26, 7, 7
3 
49
53, 3
67, 9, 4
75, 9, 9
87
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 07-05-2020
Đặc biệtĐB
323436
Giải nhấtG1
71634
Giải nhìG2
11578
Giải baG3
02369
16604
Giải tưG4
06171
07597
62215
92216
88845
82907
39626
Giải nămG5
1127
Giải sáuG6
5785
2560
2956
Giải bảyG7
682
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
04, 7
15, 6
26, 7
36, 4
45
56
69, 0, 0
78, 1
85, 2
97
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 30-04-2020
Đặc biệtĐB
800717
Giải nhấtG1
81655
Giải nhìG2
12432
Giải baG3
20099
74964
Giải tưG4
95995
58847
01347
52625
91126
07523
42771
Giải nămG5
3855
Giải sáuG6
5435
2887
9728
Giải bảyG7
618
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
17, 8
25, 6, 3, 8
32, 5, 4
47, 7
55, 5
64
71
87
99, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-03-2020
Đặc biệtĐB
127054
Giải nhấtG1
08844
Giải nhìG2
95247
Giải baG3
65572
95160
Giải tưG4
46792
24895
89409
58882
23511
78060
72020
Giải nămG5
7654
Giải sáuG6
5834
9824
8405
Giải bảyG7
265
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
09, 5
11
20, 4
34
44, 7
54, 4
60, 0, 5
72
82, 2
92, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-03-2020
Đặc biệtĐB
668277
Giải nhấtG1
80109
Giải nhìG2
10311
Giải baG3
70365
31977
Giải tưG4
47317
94760
82249
08653
63612
46402
60335
Giải nămG5
0800
Giải sáuG6
2284
7407
6811
Giải bảyG7
581
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
09, 2, 0, 7
11, 7, 2, 1
29
35
49
53
65, 0
77, 7
84, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-03-2020
Đặc biệtĐB
516004
Giải nhấtG1
47885
Giải nhìG2
92201
Giải baG3
05662
45653
Giải tưG4
32813
39074
83810
86388
30679
33176
88481
Giải nămG5
3798
Giải sáuG6
7073
8363
4333
Giải bảyG7
264
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 1
13, 0
2 
33
4 
53
62, 3, 4, 4
74, 9, 6, 3
85, 8, 1
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-03-2020
Đặc biệtĐB
756935
Giải nhấtG1
57363
Giải nhìG2
35048
Giải baG3
91809
81025
Giải tưG4
73062
46191
98630
12214
56760
23991
02568
Giải nămG5
9498
Giải sáuG6
9219
5506
4838
Giải bảyG7
637
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
09, 6
14, 9
25
35, 0, 8, 7, 4
48
5 
63, 2, 0, 8
7 
8 
91, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-02-2020
Đặc biệtĐB
707716
Giải nhấtG1
57809
Giải nhìG2
16138
Giải baG3
69833
04158
Giải tưG4
14150
26847
53523
80707
59445
71024
85439
Giải nămG5
6353
Giải sáuG6
1035
8032
1925
Giải bảyG7
884
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
09, 7
16, 4
23, 4, 5
38, 3, 9, 5, 2
47, 5
58, 0, 3
6 
7 
84
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-02-2020
Đặc biệtĐB
626262
Giải nhấtG1
78186
Giải nhìG2
93659
Giải baG3
00610
28240
Giải tưG4
01938
51234
27126
40417
01703
42063
97381
Giải nămG5
1220
Giải sáuG6
5609
4964
2527
Giải bảyG7
828
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
03, 9
10, 7
26, 0, 7, 8
38, 4
40
59, 1
62, 3, 4
7 
86, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-02-2020
Đặc biệtĐB
388470
Giải nhấtG1
72746
Giải nhìG2
73401
Giải baG3
47298
74668
Giải tưG4
24873
90795
05607
44292
84134
13360
16600
Giải nămG5
6870
Giải sáuG6
0524
9559
7934
Giải bảyG7
986
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
01, 7, 0
1 
24
34, 4
46
59
68, 0
70, 3, 0
86
98, 5, 2, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-02-2020
Đặc biệtĐB
560765
Giải nhấtG1
51330
Giải nhìG2
40155
Giải baG3
68129
21020
Giải tưG4
33874
03538
10619
15348
88643
03976
11731
Giải nămG5
8354
Giải sáuG6
7541
1332
3818
Giải bảyG7
090
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
0 
19, 8
29, 0
30, 8, 1, 2
48, 3, 1
55, 4
65, 5
74, 6
8 
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 30-01-2020
Đặc biệtĐB
624288
Giải nhấtG1
81810
Giải nhìG2
17447
Giải baG3
97059
29065
Giải tưG4
30237
17013
96809
55741
78015
34261
96006
Giải nămG5
5552
Giải sáuG6
1904
7788
9685
Giải bảyG7
354
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
09, 6, 4, 6
10, 3, 5
2 
37
47, 1
59, 2, 4
65, 1
7 
88, 8, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 23-01-2020
Đặc biệtĐB
808407
Giải nhấtG1
10807
Giải nhìG2
82088
Giải baG3
34790
71356
Giải tưG4
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
Giải nămG5
4314
Giải sáuG6
6270
7016
6019
Giải bảyG7
406
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
07, 7, 0, 4, 6
13, 4, 6, 9
23
33
43
56
6 
74, 0
88
90, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-01-2020
Đặc biệtĐB
020527
Giải nhấtG1
57704
Giải nhìG2
80658
Giải baG3
85363
98265
Giải tưG4
08414
06645
12232
66416
62426
02596
85536
Giải nămG5
2159
Giải sáuG6
6240
6091
9988
Giải bảyG7
641
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
04
14, 6
27, 6, 4
32, 6
45, 0, 1
58, 9
63, 5
7 
88
96, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-01-2020
Đặc biệtĐB
827710
Giải nhấtG1
49144
Giải nhìG2
97973
Giải baG3
81557
68275
Giải tưG4
64917
09599
42299
47136
81287
56851
44082
Giải nămG5
9746
Giải sáuG6
4779
4276
2085
Giải bảyG7
099
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03
10, 7
2 
36
44, 6
57, 1
6 
73, 5, 9, 6
87, 2, 5
99, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-01-2020
Đặc biệtĐB
279026
Giải nhấtG1
84616
Giải nhìG2
87882
Giải baG3
76786
01856
Giải tưG4
01109
53694
26605
45174
31937
04303
76804
Giải nămG5
3097
Giải sáuG6
0965
5812
9520
Giải bảyG7
020
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
09, 5, 3, 4
16, 2
26, 0, 0
37
4 
56, 0
65
74
82, 6
94, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-12-2019
Đặc biệtĐB
761628
Giải nhấtG1
33111
Giải nhìG2
87489
Giải baG3
30130
62307
Giải tưG4
43685
75427
16747
84024
79304
78167
19465
Giải nămG5
9278
Giải sáuG6
5661
0094
0157
Giải bảyG7
761
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
07, 4
11
28, 7, 4
30
47
57
67, 5, 1, 1, 6
78
89, 5
94
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-12-2019
Đặc biệtĐB
143785
Giải nhấtG1
29921
Giải nhìG2
20161
Giải baG3
83584
00760
Giải tưG4
90135
71952
59935
88817
84208
16601
99152
Giải nămG5
1702
Giải sáuG6
7354
0084
6671
Giải bảyG7
537
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
08, 1, 2
17
21
35, 5, 7
4 
52, 2, 4, 3
61, 0
71
85, 4, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-12-2019
Đặc biệtĐB
364189
Giải nhấtG1
32982
Giải nhìG2
05401
Giải baG3
71721
38131
Giải tưG4
52017
06384
74882
50640
22807
17892
00927
Giải nămG5
1861
Giải sáuG6
4766
4172
2480
Giải bảyG7
571
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
01, 7, 5
17
21, 7
31
40
5 
61, 6
72, 1
89, 2, 4, 2, 0
92
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-12-2019
Đặc biệtĐB
288354
Giải nhấtG1
92758
Giải nhìG2
32865
Giải baG3
83416
86188
Giải tưG4
05175
60115
57897
89763
53807
23906
09808
Giải nămG5
6404
Giải sáuG6
9965
9548
3544
Giải bảyG7
892
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
07, 6, 8, 4
16, 5, 7
2 
3 
48, 4
54, 8
65, 3, 5
75
88
97, 2