Sổ kết quả xổ số Bình Định

200 lượt quay, kết thúc vào 23-09-2021 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-09-2021
Đặc biệtĐB
817551
Giải nhấtG1
12501
Giải nhìG2
22312
Giải baG3
24332
04670
Giải tưG4
39067
76495
06956
02483
15902
15125
49422
Giải nămG5
4951
Giải sáuG6
4864
4611
0947
Giải bảyG7
540
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
01, 2
12, 1
25, 2
32
47, 0
51, 6, 1
67, 4
70
83, 3
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-09-2021
Đặc biệtĐB
869657
Giải nhấtG1
06796
Giải nhìG2
36815
Giải baG3
42227
74943
Giải tưG4
54616
57566
17731
20805
46296
43843
11632
Giải nămG5
8992
Giải sáuG6
6060
1404
9559
Giải bảyG7
459
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
05, 4
15, 6
27
31, 2
43, 3
57, 9, 9
66, 0
7 
8 
96, 6, 2, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-09-2021
Đặc biệtĐB
844599
Giải nhấtG1
06933
Giải nhìG2
73883
Giải baG3
91845
42036
Giải tưG4
81881
10008
65318
27500
69227
81970
96769
Giải nămG5
6165
Giải sáuG6
9774
8447
9940
Giải bảyG7
016
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
08, 0
18, 6
27
33, 6
45, 7, 0
5 
69, 5, 8
70, 4
83, 1
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-08-2021
Đặc biệtĐB
825397
Giải nhấtG1
33860
Giải nhìG2
85737
Giải baG3
14566
10272
Giải tưG4
08676
54553
16030
19098
75707
23926
70482
Giải nămG5
6601
Giải sáuG6
6805
5052
6567
Giải bảyG7
802
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
07, 1, 5, 2
1 
26
37, 0
4 
53, 2, 2
60, 6, 7
72, 6
82
97, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-08-2021
Đặc biệtĐB
091975
Giải nhấtG1
41339
Giải nhìG2
40725
Giải baG3
38175
88363
Giải tưG4
68535
90878
59549
14906
65245
43123
55185
Giải nămG5
7422
Giải sáuG6
9211
0960
1605
Giải bảyG7
026
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
06, 5, 0
11
25, 3, 2, 6
39, 5
49, 5
5 
63, 0
75, 5, 8
85
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-08-2021
Đặc biệtĐB
110565
Giải nhấtG1
05322
Giải nhìG2
67799
Giải baG3
13117
92847
Giải tưG4
34711
26812
53779
06632
80386
04513
53041
Giải nămG5
6432
Giải sáuG6
6576
1101
7390
Giải bảyG7
314
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
01
17, 1, 2, 3, 4
22
32, 2
47, 1
5 
65
79, 6
86, 5
99, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-08-2021
Đặc biệtĐB
845534
Giải nhấtG1
29959
Giải nhìG2
91583
Giải baG3
53614
17786
Giải tưG4
92063
55128
96036
22575
03126
61295
67934
Giải nămG5
6605
Giải sáuG6
0113
6571
8640
Giải bảyG7
013
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
05
14, 3, 3
28, 6
34, 6, 4
40
59
63
75, 1
83, 6, 3
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-07-2021
Đặc biệtĐB
965435
Giải nhấtG1
59036
Giải nhìG2
05511
Giải baG3
78485
97538
Giải tưG4
29578
69088
03310
22263
13149
56417
41410
Giải nămG5
7826
Giải sáuG6
5099
8978
7707
Giải bảyG7
852
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
07
11, 0, 7, 0
26
35, 6, 8
49, 9
52
63
78, 8
85, 8
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-07-2021
Đặc biệtĐB
728953
Giải nhấtG1
62247
Giải nhìG2
94435
Giải baG3
43850
99436
Giải tưG4
87296
11651
72028
91663
82563
08104
54462
Giải nămG5
1800
Giải sáuG6
5786
9320
6235
Giải bảyG7
254
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
04, 0
1 
28, 0, 0
35, 6, 5
47
53, 0, 1, 4
63, 3, 2
7 
86
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-07-2021
Đặc biệtĐB
841437
Giải nhấtG1
69468
Giải nhìG2
19303
Giải baG3
06922
65476
Giải tưG4
14367
55856
45990
02130
04769
74146
18604
Giải nămG5
7795
Giải sáuG6
7902
4216
7186
Giải bảyG7
277
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
03, 4, 2
16
22
37, 0
46
56
68, 7, 9, 2
76, 7
86
90, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-07-2021
Đặc biệtĐB
392905
Giải nhấtG1
30177
Giải nhìG2
11247
Giải baG3
35260
02951
Giải tưG4
51755
43736
54242
39086
90512
41623
10042
Giải nămG5
4912
Giải sáuG6
2945
1103
6379
Giải bảyG7
303
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
05, 3, 3
12, 2
23
36, 8
47, 2, 2, 5
51, 5
60
77, 9
86
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-07-2021
Đặc biệtĐB
738876
Giải nhấtG1
58452
Giải nhìG2
03736
Giải baG3
20626
11647
Giải tưG4
77648
98743
06883
13965
24952
94515
06980
Giải nămG5
1697
Giải sáuG6
2521
7741
9784
Giải bảyG7
360
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
0 
15, 9
26, 1
36
47, 8, 3, 1
52, 2
65, 0
76
83, 0, 4
97
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-06-2021
Đặc biệtĐB
607212
Giải nhấtG1
90184
Giải nhìG2
01483
Giải baG3
06744
23591
Giải tưG4
11783
40072
92544
26443
86295
33460
27961
Giải nămG5
2989
Giải sáuG6
6457
6043
9635
Giải bảyG7
070
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
12
2 
35
44, 4, 3, 3
57
60, 1
72, 0
84, 3, 3, 9
91, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-06-2021
Đặc biệtĐB
808607
Giải nhấtG1
74724
Giải nhìG2
38480
Giải baG3
33455
25383
Giải tưG4
49064
45523
87819
45223
85564
69689
03168
Giải nămG5
6423
Giải sáuG6
9337
8182
6602
Giải bảyG7
965
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
07, 2
19
24, 3, 3, 3
37
4 
55
64, 4, 8, 5, 2
7 
80, 3, 9, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-06-2021
Đặc biệtĐB
796132
Giải nhấtG1
33898
Giải nhìG2
08095
Giải baG3
00649
60299
Giải tưG4
22468
55876
68688
77062
81288
77416
41625
Giải nămG5
9433
Giải sáuG6
2757
6412
6952
Giải bảyG7
733
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
0 
16, 2, 7
25
32, 3, 3
49
57, 2
68, 2
76
88, 8
98, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-06-2021
Đặc biệtĐB
234366
Giải nhấtG1
67000
Giải nhìG2
27529
Giải baG3
08978
37479
Giải tưG4
13092
13437
10516
20419
28288
65875
33958
Giải nămG5
9836
Giải sáuG6
7804
6823
4097
Giải bảyG7
581
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
00, 4
16, 9
29, 3
37, 6
4 
58, 9
66
78, 9, 5
88, 1
92, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-05-2021
Đặc biệtĐB
692204
Giải nhấtG1
34408
Giải nhìG2
32944
Giải baG3
80369
21054
Giải tưG4
40755
61391
71215
28458
93913
68057
20564
Giải nămG5
3362
Giải sáuG6
6041
3781
3603
Giải bảyG7
050
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
04, 8, 3
15, 3, 0
2 
3 
44, 1
54, 5, 8, 7, 0
69, 4, 2
7 
81
91
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-05-2021
Đặc biệtĐB
533919
Giải nhấtG1
51307
Giải nhìG2
25709
Giải baG3
42490
34186
Giải tưG4
17374
27659
13839
91668
67131
85041
05483
Giải nămG5
9771
Giải sáuG6
4256
8233
2349
Giải bảyG7
118
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
07, 9
19, 8
2 
39, 1, 3
41, 9, 0
59, 6
68
74, 1
86, 3
90
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-05-2021
Đặc biệtĐB
196372
Giải nhấtG1
84720
Giải nhìG2
82611
Giải baG3
88608
35584
Giải tưG4
42131
68975
68364
10032
37606
94247
01692
Giải nămG5
5358
Giải sáuG6
3066
6053
4655
Giải bảyG7
671
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
08, 6
11
20
31, 2
47
58, 3, 5
64, 6, 0
72, 5, 1
84
92
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-05-2021
Đặc biệtĐB
355731
Giải nhấtG1
23197
Giải nhìG2
95211
Giải baG3
34590
34866
Giải tưG4
20320
67760
00657
87263
69056
55898
95082
Giải nămG5
4551
Giải sáuG6
0808
5663
4252
Giải bảyG7
962
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
08
11
20
31
4 
57, 6, 1, 2
66, 0, 3, 3, 2, 1
7 
82
97, 0, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-04-2021
Đặc biệtĐB
507802
Giải nhấtG1
50624
Giải nhìG2
85210
Giải baG3
21509
81476
Giải tưG4
30083
11113
82614
20659
29550
80305
97931
Giải nămG5
4187
Giải sáuG6
3185
4054
7379
Giải bảyG7
229
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
02, 9, 5
10, 3, 4
24, 9
31
4 
59, 0, 4
6 
76, 9
83, 7, 5, 8
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-04-2021
Đặc biệtĐB
834859
Giải nhấtG1
42242
Giải nhìG2
14905
Giải baG3
92582
26725
Giải tưG4
09865
69147
37490
50953
37408
64429
93830
Giải nămG5
3945
Giải sáuG6
7502
1228
5376
Giải bảyG7
558
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
05, 8, 2
1 
25, 9, 8
30
42, 7, 5
59, 3, 8
65
76
82
90, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-04-2021
Đặc biệtĐB
572250
Giải nhấtG1
66399
Giải nhìG2
40507
Giải baG3
99696
94980
Giải tưG4
52025
44612
96397
74621
93810
54338
00307
Giải nămG5
8808
Giải sáuG6
9585
9844
3705
Giải bảyG7
053
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
07, 7, 8, 5
12, 0
25, 1
38
44
50, 3
68
7 
80, 5
99, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-04-2021
Đặc biệtĐB
418531
Giải nhấtG1
53860
Giải nhìG2
25906
Giải baG3
79520
07678
Giải tưG4
92967
41543
79935
32333
26431
59447
24729
Giải nămG5
1586
Giải sáuG6
4167
2250
7415
Giải bảyG7
468
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
06
15
20, 9
31, 5, 3, 1
43, 7
50
60, 7, 7, 8
78, 2
86
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-04-2021
Đặc biệtĐB
110662
Giải nhấtG1
82988
Giải nhìG2
83170
Giải baG3
75082
12970
Giải tưG4
34542
74235
67369
43901
41541
02357
34447
Giải nămG5
8983
Giải sáuG6
4083
4501
3923
Giải bảyG7
935
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
01, 1
1 
23
35, 5
42, 1, 7
57
62, 9
70, 0
88, 2, 3, 3, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-03-2021
Đặc biệtĐB
151343
Giải nhấtG1
96904
Giải nhìG2
69198
Giải baG3
08554
53951
Giải tưG4
89883
99738
43435
15955
44021
62427
25028
Giải nămG5
6392
Giải sáuG6
0128
2937
2950
Giải bảyG7
262
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
04
1 
21, 7, 8, 8
38, 5, 7, 9
43
54, 1, 5, 0
62
7 
83
98, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-03-2021
Đặc biệtĐB
744377
Giải nhấtG1
85005
Giải nhìG2
90447
Giải baG3
27051
47082
Giải tưG4
91203
59865
28316
82561
76969
64836
00919
Giải nămG5
1069
Giải sáuG6
9137
0933
5749
Giải bảyG7
561
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
05, 3
16, 9
2 
36, 7, 3
47, 9
51
65, 1, 9, 9, 1
77, 4
82
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-03-2021
Đặc biệtĐB
028186
Giải nhấtG1
94576
Giải nhìG2
12931
Giải baG3
84922
35625
Giải tưG4
97753
29527
70218
83644
96306
08039
02950
Giải nămG5
6441
Giải sáuG6
9684
7284
1145
Giải bảyG7
279
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
06
18
22, 5, 7
31, 9, 0
44, 1, 5
53, 0
6 
76, 9
86, 4, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-03-2021
Đặc biệtĐB
046984
Giải nhấtG1
26804
Giải nhìG2
14498
Giải baG3
26357
84084
Giải tưG4
35904
85878
41856
83641
21418
65577
11613
Giải nămG5
7158
Giải sáuG6
6156
7962
2308
Giải bảyG7
252
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
04, 4, 8, 3
18, 3
2 
3 
41
57, 6, 8, 6, 2
62
78, 7
84, 4
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-02-2021
Đặc biệtĐB
251659
Giải nhấtG1
85941
Giải nhìG2
35054
Giải baG3
65703
43123
Giải tưG4
71238
46298
06629
66484
19425
33963
29675
Giải nămG5
8418
Giải sáuG6
6847
6142
3126
Giải bảyG7
807
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
03, 7
18
23, 9, 5, 6
38
41, 7, 2
59, 4, 7
63
75
84
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-02-2021
Đặc biệtĐB
254083
Giải nhấtG1
78455
Giải nhìG2
37184
Giải baG3
27543
10117
Giải tưG4
80572
22109
63188
08008
63187
01655
89543
Giải nămG5
9880
Giải sáuG6
9361
7690
0853
Giải bảyG7
951
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
09, 8
17
2 
3 
43, 3
55, 5, 3, 1
61
72
83, 4, 8, 7, 0
90, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-02-2021
Đặc biệtĐB
195389
Giải nhấtG1
23973
Giải nhìG2
70413
Giải baG3
02600
68565
Giải tưG4
78931
69602
35014
70716
85673
73406
13715
Giải nămG5
0513
Giải sáuG6
2743
1594
4628
Giải bảyG7
203
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
00, 2, 6, 3
13, 4, 6, 5, 3
28
31
43
5 
65, 0
73, 3
89
94
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-02-2021
Đặc biệtĐB
252839
Giải nhấtG1
11680
Giải nhìG2
00554
Giải baG3
05710
40264
Giải tưG4
61732
42537
91981
63607
57266
54404
26520
Giải nămG5
8952
Giải sáuG6
5952
0387
7041
Giải bảyG7
130
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
07, 4
10
20
39, 2, 7, 0
41
54, 2, 2
64, 6
7 
80, 1, 7, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 28-01-2021
Đặc biệtĐB
410039
Giải nhấtG1
08276
Giải nhìG2
52882
Giải baG3
47438
89045
Giải tưG4
49088
70754
92822
60495
63626
56181
71940
Giải nămG5
3635
Giải sáuG6
5205
1764
7783
Giải bảyG7
507
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
05, 7
1 
22, 6
39, 8, 5
45, 0
54, 7
64
76
82, 8, 1, 3
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 21-01-2021
Đặc biệtĐB
616386
Giải nhấtG1
57275
Giải nhìG2
34803
Giải baG3
24701
54754
Giải tưG4
82200
29014
03409
73229
72836
40887
99200
Giải nămG5
8744
Giải sáuG6
8341
9116
2478
Giải bảyG7
679
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
03, 1, 0, 9, 0
14, 6, 3
29
36
44, 1
54
6 
75, 8, 9
86, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 14-01-2021
Đặc biệtĐB
979812
Giải nhấtG1
97274
Giải nhìG2
05613
Giải baG3
61074
24806
Giải tưG4
87899
57918
05658
40209
18518
09718
77303
Giải nămG5
4551
Giải sáuG6
1075
8274
6474
Giải bảyG7
818
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
06, 9, 3
12, 3, 8, 8, 8, 8
2 
3 
4 
58, 1
6 
74, 4, 5, 4, 4, 1
8 
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 07-01-2021
Đặc biệtĐB
405136
Giải nhấtG1
33539
Giải nhìG2
38289
Giải baG3
58830
00364
Giải tưG4
40195
32155
56172
68115
94080
36965
22412
Giải nămG5
5008
Giải sáuG6
9368
6982
8068
Giải bảyG7
712
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
08
15, 2, 2
2 
36, 9, 0
4 
55
64, 5, 8, 8
72, 3
89, 0, 2
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 31-12-2020
Đặc biệtĐB
092956
Giải nhấtG1
56417
Giải nhìG2
25419
Giải baG3
40130
46474
Giải tưG4
44040
23849
18019
26212
30878
08886
74739
Giải nămG5
4898
Giải sáuG6
8983
0097
4509
Giải bảyG7
484
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
09
17, 9, 9, 2
2 
30, 9, 9
40, 9
56
6 
74, 8
86, 3, 4
98, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-12-2020
Đặc biệtĐB
600674
Giải nhấtG1
61351
Giải nhìG2
40955
Giải baG3
26917
13127
Giải tưG4
18486
79093
29708
95140
19214
76934
67884
Giải nămG5
1340
Giải sáuG6
4560
7694
7484
Giải bảyG7
329
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
08
17, 4
27, 9
34, 3
40, 0
51, 5
60
74
86, 4, 4
93, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-12-2020
Đặc biệtĐB
746261
Giải nhấtG1
96328
Giải nhìG2
98887
Giải baG3
36732
41255
Giải tưG4
50254
57615
00183
15086
63940
11517
09203
Giải nămG5
2908
Giải sáuG6
0632
4012
8147
Giải bảyG7
707
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
03, 8, 7
15, 7, 2
28
32, 2
40, 7
55, 4
61
7 
87, 3, 6
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-12-2020
Đặc biệtĐB
401947
Giải nhấtG1
57645
Giải nhìG2
33633
Giải baG3
63950
74798
Giải tưG4
45653
92106
66011
69585
98579
24947
24149
Giải nămG5
1620
Giải sáuG6
0573
1709
2263
Giải bảyG7
399
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
06, 9
11
20
33
47, 5, 7, 9, 5
50, 3
63
79, 3
85
98, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-12-2020
Đặc biệtĐB
923015
Giải nhấtG1
86757
Giải nhìG2
21678
Giải baG3
26797
94589
Giải tưG4
85409
93767
39950
75594
42776
97065
86226
Giải nămG5
8501
Giải sáuG6
5330
2549
2155
Giải bảyG7
795
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
09, 1
15
26
30
49
57, 0, 5
67, 5
78, 6, 6
89
97, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-11-2020
Đặc biệtĐB
348962
Giải nhấtG1
66379
Giải nhìG2
10772
Giải baG3
15243
22080
Giải tưG4
03702
76924
65226
65360
91736
15606
51916
Giải nămG5
8438
Giải sáuG6
7980
1537
8225
Giải bảyG7
289
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
02, 6, 3
16
24, 6, 5
36, 8, 7
43
5 
62, 0
79, 2
80, 0, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-11-2020
Đặc biệtĐB
750785
Giải nhấtG1
42649
Giải nhìG2
60773
Giải baG3
59274
89004
Giải tưG4
11639
06664
15110
46515
02046
35431
45310
Giải nămG5
3934
Giải sáuG6
2743
6790
5843
Giải bảyG7
305
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
04, 5, 6
10, 5, 0
2 
39, 1, 4
49, 6, 3, 3
5 
64
73, 4
85
90
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-11-2020
Đặc biệtĐB
061224
Giải nhấtG1
41539
Giải nhìG2
38104
Giải baG3
16435
67442
Giải tưG4
73137
46332
36368
68968
46044
36032
43728
Giải nămG5
7618
Giải sáuG6
0458
4756
0534
Giải bảyG7
296
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
04
18
24, 8
39, 5, 7, 2, 2, 4
42, 4
58, 6
68, 8
79
8 
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-11-2020
Đặc biệtĐB
147859
Giải nhấtG1
94345
Giải nhìG2
19105
Giải baG3
19466
42709
Giải tưG4
15256
46438
65439
89030
78077
76699
24826
Giải nămG5
7380
Giải sáuG6
0681
5544
3455
Giải bảyG7
489
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
05, 9
1 
26
38, 9, 0
45, 4, 4
59, 6, 5
66
77
80, 1, 9
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-10-2020
Đặc biệtĐB
899087
Giải nhấtG1
79884
Giải nhìG2
99907
Giải baG3
37522
50105
Giải tưG4
90431
34585
00497
55737
96905
42283
48792
Giải nămG5
2185
Giải sáuG6
3072
7214
2940
Giải bảyG7
236
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
07, 5, 5
14
22, 9
31, 7, 6
40
5 
6 
72
87, 4, 5, 3, 5
97, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-10-2020
Đặc biệtĐB
687395
Giải nhấtG1
13073
Giải nhìG2
28258
Giải baG3
20041
36499
Giải tưG4
43304
91939
75897
92042
66340
84777
44074
Giải nămG5
1317
Giải sáuG6
9039
6974
6360
Giải bảyG7
348
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
04
17
27
39, 9
41, 2, 0, 8
58
60
73, 7, 4, 4
8 
95, 9, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-10-2020
Đặc biệtĐB
962327
Giải nhấtG1
58497
Giải nhìG2
43603
Giải baG3
72638
36725
Giải tưG4
17792
18911
82205
34965
84258
66700
27617
Giải nămG5
7309
Giải sáuG6
6368
4491
5950
Giải bảyG7
261
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
03, 5, 0, 9
11, 7
27, 5
38
46
58, 0
65, 8, 1
7 
8 
97, 2, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-10-2020
Đặc biệtĐB
603903
Giải nhấtG1
94085
Giải nhìG2
61635
Giải baG3
76120
46249
Giải tưG4
50537
60349
32243
11585
87204
65931
15503
Giải nămG5
1910
Giải sáuG6
4305
0373
3633
Giải bảyG7
488
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
03, 4, 3, 5
10
20
35, 7, 1, 3
49, 9, 3, 3
5 
6 
73
85, 5, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-10-2020
Đặc biệtĐB
700648
Giải nhấtG1
71488
Giải nhìG2
33235
Giải baG3
96170
27583
Giải tưG4
44515
43108
59648
91329
09534
45345
27623
Giải nămG5
9299
Giải sáuG6
5819
0830
7669
Giải bảyG7
293
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
08
15, 9
29, 3
35, 4, 0
48, 8, 5
5 
69
70
88, 3, 7
99, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-09-2020
Đặc biệtĐB
902805
Giải nhấtG1
78910
Giải nhìG2
43878
Giải baG3
29026
72456
Giải tưG4
17019
51169
18821
48970
57646
73406
76614
Giải nămG5
2138
Giải sáuG6
4624
9993
5985
Giải bảyG7
112
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
05, 6
10, 9, 4, 2
26, 1, 4
38
46, 2
56
69
78, 0
85
93
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-09-2020
Đặc biệtĐB
690411
Giải nhấtG1
24982
Giải nhìG2
41182
Giải baG3
44740
65640
Giải tưG4
30254
52302
49885
54596
42806
99346
05611
Giải nămG5
6099
Giải sáuG6
5086
0051
5692
Giải bảyG7
046
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
02, 6
11, 1
2 
3 
40, 0, 6, 6
54, 1
6 
7 
82, 2, 5, 6
96, 9, 2, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-09-2020
Đặc biệtĐB
905736
Giải nhấtG1
88312
Giải nhìG2
62138
Giải baG3
62382
31671
Giải tưG4
60748
17963
53583
24228
88454
97527
73569
Giải nămG5
2349
Giải sáuG6
7068
8603
0453
Giải bảyG7
177
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
03
12
28, 7
36, 8
48, 9, 7
54, 3
63, 9, 8
71, 7
82, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-09-2020
Đặc biệtĐB
786643
Giải nhấtG1
02260
Giải nhìG2
46522
Giải baG3
10326
05877
Giải tưG4
55329
86543
58388
34049
17135
09062
22434
Giải nămG5
4090
Giải sáuG6
1521
2112
5899
Giải bảyG7
363
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
12, 8
22, 6, 9, 1
35, 4
43, 3, 9
5 
60, 2, 3
77
88
90, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-08-2020
Đặc biệtĐB
386612
Giải nhấtG1
69706
Giải nhìG2
97664
Giải baG3
88385
93343
Giải tưG4
05440
34759
38074
63292
30164
25405
58021
Giải nămG5
3657
Giải sáuG6
6826
9472
9727
Giải bảyG7
610
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
06, 5
12, 0
21, 6, 7
31
43, 0
59, 7
64, 4
74, 2
85
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-08-2020
Đặc biệtĐB
369567
Giải nhấtG1
16876
Giải nhìG2
80593
Giải baG3
53085
57618
Giải tưG4
50159
36466
84563
57709
89170
24136
10575
Giải nămG5
1578
Giải sáuG6
5071
3892
9171
Giải bảyG7
976
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
09
18
2 
36
4 
59
67, 6, 3
76, 0, 5, 8, 1, 1, 6, 2
85
93, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-08-2020
Đặc biệtĐB
597932
Giải nhấtG1
18183
Giải nhìG2
06830
Giải baG3
71368
29695
Giải tưG4
10176
83923
39976
33762
32289
58356
61732
Giải nămG5
6301
Giải sáuG6
0694
3486
8858
Giải bảyG7
708
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
01, 8
1 
23, 7
32, 0, 2
4 
56, 8
68, 2
76, 6
83, 9, 6
95, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-08-2020
Đặc biệtĐB
171421
Giải nhấtG1
86548
Giải nhìG2
12360
Giải baG3
06847
97283
Giải tưG4
24263
14909
45774
15083
41698
01598
42276
Giải nămG5
3093
Giải sáuG6
1296
3319
0995
Giải bảyG7
720
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
09
19
21, 0
34
48, 7
5 
60, 3
74, 6
83, 3
98, 8, 3, 6, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 30-07-2020
Đặc biệtĐB
649362
Giải nhấtG1
06137
Giải nhìG2
65274
Giải baG3
41396
57694
Giải tưG4
67526
71479
02456
05616
30542
24300
61165
Giải nămG5
2453
Giải sáuG6
5550
6525
3940
Giải bảyG7
171
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
00
16, 6
26, 5
37
42, 0
56, 3, 0
62, 5
74, 9, 1
8 
96, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 23-07-2020
Đặc biệtĐB
501782
Giải nhấtG1
53631
Giải nhìG2
69320
Giải baG3
48209
50012
Giải tưG4
62563
01000
02811
89198
61947
96120
38011
Giải nămG5
4740
Giải sáuG6
1821
8323
1098
Giải bảyG7
930
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
09, 0
12, 1, 1
20, 0, 1, 3, 7
31, 0
47, 0
5 
63
7 
82
98, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-07-2020
Đặc biệtĐB
721619
Giải nhấtG1
94156
Giải nhìG2
09893
Giải baG3
90959
01521
Giải tưG4
86526
37214
77436
30677
38591
98662
61122
Giải nămG5
2362
Giải sáuG6
5778
3387
5285
Giải bảyG7
759
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
0 
19, 4
21, 6, 2, 7
36
4 
56, 9, 9
62, 2
77, 8
87, 5
93, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-07-2020
Đặc biệtĐB
793105
Giải nhấtG1
17640
Giải nhìG2
03269
Giải baG3
57207
70355
Giải tưG4
65798
85507
26712
92901
07534
34651
60625
Giải nămG5
9643
Giải sáuG6
2824
3763
6517
Giải bảyG7
835
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
05, 7, 7, 1
12, 7
25, 4
34, 5, 6
40, 3
55, 1
69, 3
7 
8 
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-07-2020
Đặc biệtĐB
045486
Giải nhấtG1
70950
Giải nhìG2
18595
Giải baG3
92979
60102
Giải tưG4
01165
23250
29303
90085
99717
67600
42072
Giải nămG5
0367
Giải sáuG6
5790
7404
8172
Giải bảyG7
931
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
02, 3, 0, 4
17
2 
31, 7
4 
50, 0
65, 7
79, 2, 2
86, 5
95, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-06-2020
Đặc biệtĐB
405653
Giải nhấtG1
65279
Giải nhìG2
60846
Giải baG3
17112
74092
Giải tưG4
61377
66460
58859
70762
59787
71593
97455
Giải nămG5
1877
Giải sáuG6
4940
8904
0818
Giải bảyG7
525
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
04
12, 8
25
3 
46, 0
53, 9, 5
60, 2
79, 7, 7
87
92, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-06-2020
Đặc biệtĐB
330985
Giải nhấtG1
07343
Giải nhìG2
24059
Giải baG3
39546
12585
Giải tưG4
80180
36090
54951
98507
46911
09579
07569
Giải nămG5
9712
Giải sáuG6
7833
2423
2209
Giải bảyG7
702
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
07, 9, 2
11, 2
23
33
43, 6, 4
59, 1
69
79
85, 5, 0
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-06-2020
Đặc biệtĐB
890812
Giải nhấtG1
96432
Giải nhìG2
34156
Giải baG3
39175
43730
Giải tưG4
03861
93251
00205
64900
58346
55649
83780
Giải nămG5
7813
Giải sáuG6
0320
7657
7824
Giải bảyG7
387
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
05, 0
12, 3
20, 4
32, 0
46, 9
56, 1, 7, 8
61
75
80, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-06-2020
Đặc biệtĐB
132814
Giải nhấtG1
87987
Giải nhìG2
14523
Giải baG3
99110
84503
Giải tưG4
16446
40163
04788
30760
03096
58635
18009
Giải nămG5
1969
Giải sáuG6
5792
9479
0635
Giải bảyG7
592
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
03, 9
14, 0, 9
23
35, 5
46
5 
63, 0, 9
79
87, 8
96, 2, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 28-05-2020
Đặc biệtĐB
557450
Giải nhấtG1
96456
Giải nhìG2
68092
Giải baG3
01712
67175
Giải tưG4
03916
79920
79222
17685
10794
17630
36041
Giải nămG5
5169
Giải sáuG6
3840
2676
3923
Giải bảyG7
373
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
0 
12, 6
20, 2, 3
30
41, 0
50, 6
69
75, 6, 3
85, 4
92, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 21-05-2020
Đặc biệtĐB
465219
Giải nhấtG1
63446
Giải nhìG2
85389
Giải baG3
93770
92639
Giải tưG4
34816
95534
74598
74434
06697
44261
18316
Giải nămG5
9876
Giải sáuG6
5671
8328
6025
Giải bảyG7
162
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
0 
19, 6, 6
28, 5
39, 4, 4
46, 0
5 
61, 2
70, 6, 1
89
98, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 14-05-2020
Đặc biệtĐB
338253
Giải nhấtG1
47367
Giải nhìG2
90069
Giải baG3
19226
93816
Giải tưG4
55975
98697
85379
95927
17079
11118
97364
Giải nămG5
2912
Giải sáuG6
5427
4149
4787
Giải bảyG7
104
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
04
16, 8, 2
26, 7, 7
3 
49
53, 3
67, 9, 4
75, 9, 9
87
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 07-05-2020
Đặc biệtĐB
323436
Giải nhấtG1
71634
Giải nhìG2
11578
Giải baG3
02369
16604
Giải tưG4
06171
07597
62215
92216
88845
82907
39626
Giải nămG5
1127
Giải sáuG6
5785
2560
2956
Giải bảyG7
682
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
04, 7
15, 6
26, 7
36, 4
45
56
69, 0, 0
78, 1
85, 2
97
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 30-04-2020
Đặc biệtĐB
800717
Giải nhấtG1
81655
Giải nhìG2
12432
Giải baG3
20099
74964
Giải tưG4
95995
58847
01347
52625
91126
07523
42771
Giải nămG5
3855
Giải sáuG6
5435
2887
9728
Giải bảyG7
618
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
17, 8
25, 6, 3, 8
32, 5, 4
47, 7
55, 5
64
71
87
99, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-03-2020
Đặc biệtĐB
127054
Giải nhấtG1
08844
Giải nhìG2
95247
Giải baG3
65572
95160
Giải tưG4
46792
24895
89409
58882
23511
78060
72020
Giải nămG5
7654
Giải sáuG6
5834
9824
8405
Giải bảyG7
265
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
09, 5
11
20, 4
34
44, 7
54, 4
60, 0, 5
72
82, 2
92, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-03-2020
Đặc biệtĐB
668277
Giải nhấtG1
80109
Giải nhìG2
10311
Giải baG3
70365
31977
Giải tưG4
47317
94760
82249
08653
63612
46402
60335
Giải nămG5
0800
Giải sáuG6
2284
7407
6811
Giải bảyG7
581
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
09, 2, 0, 7
11, 7, 2, 1
29
35
49
53
65, 0
77, 7
84, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-03-2020
Đặc biệtĐB
516004
Giải nhấtG1
47885
Giải nhìG2
92201
Giải baG3
05662
45653
Giải tưG4
32813
39074
83810
86388
30679
33176
88481
Giải nămG5
3798
Giải sáuG6
7073
8363
4333
Giải bảyG7
264
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 1
13, 0
2 
33
4 
53
62, 3, 4, 4
74, 9, 6, 3
85, 8, 1
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-03-2020
Đặc biệtĐB
756935
Giải nhấtG1
57363
Giải nhìG2
35048
Giải baG3
91809
81025
Giải tưG4
73062
46191
98630
12214
56760
23991
02568
Giải nămG5
9498
Giải sáuG6
9219
5506
4838
Giải bảyG7
637
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
09, 6
14, 9
25
35, 0, 8, 7, 4
48
5 
63, 2, 0, 8
7 
8 
91, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-02-2020
Đặc biệtĐB
707716
Giải nhấtG1
57809
Giải nhìG2
16138
Giải baG3
69833
04158
Giải tưG4
14150
26847
53523
80707
59445
71024
85439
Giải nămG5
6353
Giải sáuG6
1035
8032
1925
Giải bảyG7
884
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
09, 7
16, 4
23, 4, 5
38, 3, 9, 5, 2
47, 5
58, 0, 3
6 
7 
84
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-02-2020
Đặc biệtĐB
626262
Giải nhấtG1
78186
Giải nhìG2
93659
Giải baG3
00610
28240
Giải tưG4
01938
51234
27126
40417
01703
42063
97381
Giải nămG5
1220
Giải sáuG6
5609
4964
2527
Giải bảyG7
828
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
03, 9
10, 7
26, 0, 7, 8
38, 4
40
59, 1
62, 3, 4
7 
86, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-02-2020
Đặc biệtĐB
388470
Giải nhấtG1
72746
Giải nhìG2
73401
Giải baG3
47298
74668
Giải tưG4
24873
90795
05607
44292
84134
13360
16600
Giải nămG5
6870
Giải sáuG6
0524
9559
7934
Giải bảyG7
986
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
01, 7, 0
1 
24
34, 4
46
59
68, 0
70, 3, 0
86
98, 5, 2, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-02-2020
Đặc biệtĐB
560765
Giải nhấtG1
51330
Giải nhìG2
40155
Giải baG3
68129
21020
Giải tưG4
33874
03538
10619
15348
88643
03976
11731
Giải nămG5
8354
Giải sáuG6
7541
1332
3818
Giải bảyG7
090
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
0 
19, 8
29, 0
30, 8, 1, 2
48, 3, 1
55, 4
65, 5
74, 6
8 
90
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 30-01-2020
Đặc biệtĐB
624288
Giải nhấtG1
81810
Giải nhìG2
17447
Giải baG3
97059
29065
Giải tưG4
30237
17013
96809
55741
78015
34261
96006
Giải nămG5
5552
Giải sáuG6
1904
7788
9685
Giải bảyG7
354
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
09, 6, 4, 6
10, 3, 5
2 
37
47, 1
59, 2, 4
65, 1
7 
88, 8, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 23-01-2020
Đặc biệtĐB
808407
Giải nhấtG1
10807
Giải nhìG2
82088
Giải baG3
34790
71356
Giải tưG4
34300
64523
97798
73233
49674
51704
02913
Giải nămG5
4314
Giải sáuG6
6270
7016
6019
Giải bảyG7
406
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
07, 7, 0, 4, 6
13, 4, 6, 9
23
33
43
56
6 
74, 0
88
90, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-01-2020
Đặc biệtĐB
020527
Giải nhấtG1
57704
Giải nhìG2
80658
Giải baG3
85363
98265
Giải tưG4
08414
06645
12232
66416
62426
02596
85536
Giải nămG5
2159
Giải sáuG6
6240
6091
9988
Giải bảyG7
641
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
04
14, 6
27, 6, 4
32, 6
45, 0, 1
58, 9
63, 5
7 
88
96, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-01-2020
Đặc biệtĐB
827710
Giải nhấtG1
49144
Giải nhìG2
97973
Giải baG3
81557
68275
Giải tưG4
64917
09599
42299
47136
81287
56851
44082
Giải nămG5
9746
Giải sáuG6
4779
4276
2085
Giải bảyG7
099
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
03
10, 7
2 
36
44, 6
57, 1
6 
73, 5, 9, 6
87, 2, 5
99, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-01-2020
Đặc biệtĐB
279026
Giải nhấtG1
84616
Giải nhìG2
87882
Giải baG3
76786
01856
Giải tưG4
01109
53694
26605
45174
31937
04303
76804
Giải nămG5
3097
Giải sáuG6
0965
5812
9520
Giải bảyG7
020
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
09, 5, 3, 4
16, 2
26, 0, 0
37
4 
56, 0
65
74
82, 6
94, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-12-2019
Đặc biệtĐB
761628
Giải nhấtG1
33111
Giải nhìG2
87489
Giải baG3
30130
62307
Giải tưG4
43685
75427
16747
84024
79304
78167
19465
Giải nămG5
9278
Giải sáuG6
5661
0094
0157
Giải bảyG7
761
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
07, 4
11
28, 7, 4
30
47
57
67, 5, 1, 1, 6
78
89, 5
94
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-12-2019
Đặc biệtĐB
143785
Giải nhấtG1
29921
Giải nhìG2
20161
Giải baG3
83584
00760
Giải tưG4
90135
71952
59935
88817
84208
16601
99152
Giải nămG5
1702
Giải sáuG6
7354
0084
6671
Giải bảyG7
537
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
08, 1, 2
17
21
35, 5, 7
4 
52, 2, 4, 3
61, 0
71
85, 4, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-12-2019
Đặc biệtĐB
364189
Giải nhấtG1
32982
Giải nhìG2
05401
Giải baG3
71721
38131
Giải tưG4
52017
06384
74882
50640
22807
17892
00927
Giải nămG5
1861
Giải sáuG6
4766
4172
2480
Giải bảyG7
571
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
01, 7, 5
17
21, 7
31
40
5 
61, 6
72, 1
89, 2, 4, 2, 0
92
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-12-2019
Đặc biệtĐB
288354
Giải nhấtG1
92758
Giải nhìG2
32865
Giải baG3
83416
86188
Giải tưG4
05175
60115
57897
89763
53807
23906
09808
Giải nămG5
6404
Giải sáuG6
9965
9548
3544
Giải bảyG7
892
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
07, 6, 8, 4
16, 5, 7
2 
3 
48, 4
54, 8
65, 3, 5
75
88
97, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 28-11-2019
Đặc biệtĐB
598125
Giải nhấtG1
47336
Giải nhìG2
67443
Giải baG3
29467
70088
Giải tưG4
08558
26696
89097
54089
18473
57534
45219
Giải nămG5
0407
Giải sáuG6
9892
0090
9690
Giải bảyG7
855
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
07
19
25, 5
36, 4
43
58, 5
67
73
88, 9
96, 7, 2, 0, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 21-11-2019
Đặc biệtĐB
423280
Giải nhấtG1
50472
Giải nhìG2
22046
Giải baG3
14635
73175
Giải tưG4
38949
58147
02068
30744
30100
17669
76611
Giải nămG5
7008
Giải sáuG6
6027
5102
4979
Giải bảyG7
969
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
00, 8, 2
11, 1
27
35
46, 9, 7, 4
5 
68, 9, 9
72, 5, 9
80
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 14-11-2019
Đặc biệtĐB
639875
Giải nhấtG1
50865
Giải nhìG2
75680
Giải baG3
89737
15154
Giải tưG4
96029
05348
43572
71979
50759
68033
18864
Giải nămG5
0355
Giải sáuG6
0873
1395
5876
Giải bảyG7
721
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
1 
29, 1
37, 3
48
54, 9, 5
65, 4, 9
75, 2, 9, 3, 6
80
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 07-11-2019
Đặc biệtĐB
811255
Giải nhấtG1
33581
Giải nhìG2
33366
Giải baG3
97331
43027
Giải tưG4
00109
50304
34299
07502
46181
89669
07736
Giải nămG5
4759
Giải sáuG6
8454
0865
7531
Giải bảyG7
139
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
09, 4, 2, 7
1 
27
31, 6, 1, 9
4 
55, 9, 4
66, 9, 5
7 
81, 1
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 31-10-2019
Đặc biệtĐB
563026
Giải nhấtG1
54375
Giải nhìG2
88810
Giải baG3
81739
94724
Giải tưG4
23338
82409
20296
97785
30666
21344
84162
Giải nămG5
3342
Giải sáuG6
3907
8388
3571
Giải bảyG7
240
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
09, 7
10
26, 4
39, 8, 7
44, 2, 0
5 
66, 2
75, 1
85, 8
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-10-2019
Đặc biệtĐB
992185
Giải nhấtG1
97604
Giải nhìG2
71003
Giải baG3
21074
20609
Giải tưG4
72145
79876
99288
63225
62350
22113
86920
Giải nămG5
1285
Giải sáuG6
4347
4573
9457
Giải bảyG7
744
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
04, 3, 9
13
25, 0
3 
45, 7, 4
50, 7
61
74, 6, 3
85, 8, 5
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-10-2019
Đặc biệtĐB
979905
Giải nhấtG1
09145
Giải nhìG2
38373
Giải baG3
47066
87536
Giải tưG4
27060
13504
51387
38213
09682
51682
58146
Giải nămG5
1230
Giải sáuG6
9585
0268
3062
Giải bảyG7
913
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
05, 4
13, 3
2 
36, 0, 6
45, 6
5 
66, 0, 8, 2
73
87, 2, 2, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-10-2019
Đặc biệtĐB
034891
Giải nhấtG1
94044
Giải nhìG2
76582
Giải baG3
08683
90360
Giải tưG4
37976
64880
64528
86495
26722
07657
28120
Giải nămG5
5207
Giải sáuG6
1867
3793
3161
Giải bảyG7
363
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
07
1 
28, 2, 0
3 
44
57
60, 7, 1, 3, 0
76
82, 3, 0
91, 5, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-10-2019
Đặc biệtĐB
396644
Giải nhấtG1
65378
Giải nhìG2
86167
Giải baG3
43915
78097
Giải tưG4
90140
71418
52209
96679
37209
74729
56431
Giải nămG5
0200
Giải sáuG6
6703
3142
9988
Giải bảyG7
204
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
09, 9, 0, 3, 4
15, 8
29
31
44, 0, 2
57
67
78, 9
88
97
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-09-2019
Đặc biệtĐB
959529
Giải nhấtG1
33130
Giải nhìG2
73246
Giải baG3
34878
13861
Giải tưG4
79634
59113
58558
17374
41107
18219
58079
Giải nămG5
4375
Giải sáuG6
5468
2870
0213
Giải bảyG7
388
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
07
13, 9, 3
29
30, 4
46
58
61, 8
78, 4, 9, 5, 0, 7
88
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-09-2019
Đặc biệtĐB
267182
Giải nhấtG1
29200
Giải nhìG2
37886
Giải baG3
45568
01704
Giải tưG4
34372
10678
08601
35450
50425
47973
68538
Giải nămG5
2527
Giải sáuG6
6748
5355
6780
Giải bảyG7
262
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
00, 4, 1
1 
25, 7, 3
38
48
50, 5
68, 2
72, 8, 3
82, 6, 0
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-09-2019
Đặc biệtĐB
952133
Giải nhấtG1
90648
Giải nhìG2
60780
Giải baG3
20175
86522
Giải tưG4
35417
77164
77378
20817
06159
92247
18230
Giải nămG5
5703
Giải sáuG6
1899
8961
5778
Giải bảyG7
595
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
03
17, 7
22
33, 0
48, 7
59
64, 1
75, 8, 8
80, 8
99, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-09-2019
Đặc biệtĐB
208779
Giải nhấtG1
71726
Giải nhìG2
01017
Giải baG3
35038
23862
Giải tưG4
35346
30598
63647
62198
70771
65349
25392
Giải nămG5
2460
Giải sáuG6
8758
9931
7943
Giải bảyG7
326
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
17, 2
26, 6
38, 1
46, 7, 9, 3
58
62, 0
79, 1
8 
98, 8, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-08-2019
Đặc biệtĐB
866685
Giải nhấtG1
93264
Giải nhìG2
02811
Giải baG3
40228
02712
Giải tưG4
53826
12120
14895
02461
46780
65615
93904
Giải nămG5
8902
Giải sáuG6
8990
8167
2718
Giải bảyG7
841
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
04, 2
11, 2, 5, 8
28, 6, 0
3 
41
5 
64, 1, 7
77
85, 0
95, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-08-2019
Đặc biệtĐB
685486
Giải nhấtG1
40601
Giải nhìG2
74096
Giải baG3
63690
82297
Giải tưG4
51793
19971
99405
79634
31510
03341
85568
Giải nămG5
0038
Giải sáuG6
8150
2086
1986
Giải bảyG7
606
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
01, 5, 6
10, 1
2 
34, 8
41
50
68
71
86, 6, 6
96, 0, 7, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-08-2019
Đặc biệtĐB
504382
Giải nhấtG1
10793
Giải nhìG2
68243
Giải baG3
16430
96472
Giải tưG4
70320
03809
85258
25357
46238
55375
09410
Giải nămG5
3948
Giải sáuG6
2257
7744
3501
Giải bảyG7
895
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
09, 1
10
20
30, 8
43, 8, 4
58, 7, 7
6 
72, 5, 1
82
93, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-08-2019
Đặc biệtĐB
872959
Giải nhấtG1
09108
Giải nhìG2
97543
Giải baG3
92680
56241
Giải tưG4
26153
54829
26372
63799
71462
39372
18596
Giải nămG5
7179
Giải sáuG6
1008
9255
5426
Giải bảyG7
273
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
08, 8
1 
29, 6, 7
3 
43, 1
59, 3, 5
62
72, 2, 9, 3
80
99, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-08-2019
Đặc biệtĐB
931153
Giải nhấtG1
66630
Giải nhìG2
91874
Giải baG3
46480
67210
Giải tưG4
94150
45862
66104
60101
68042
34416
66460
Giải nămG5
4525
Giải sáuG6
0574
9200
7408
Giải bảyG7
694
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
04, 1, 0, 8
10, 6, 0
25
30
42
53, 0
62, 0
74, 4
80
94
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-07-2019
Đặc biệtĐB
379160
Giải nhấtG1
30346
Giải nhìG2
80233
Giải baG3
38934
49587
Giải tưG4
90177
64623
65869
91568
37931
09225
00577
Giải nămG5
3435
Giải sáuG6
2306
0345
6095
Giải bảyG7
423
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
06
1 
23, 5, 3
33, 4, 1, 5
46, 5
5 
60, 9, 8
77, 7, 2
87
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-07-2019
Đặc biệtĐB
259441
Giải nhấtG1
76800
Giải nhìG2
32781
Giải baG3
02011
89984
Giải tưG4
87063
69562
99303
12402
13850
81306
33985
Giải nămG5
6422
Giải sáuG6
1765
8729
5185
Giải bảyG7
587
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
00, 3, 2, 6, 2
11
22, 9
3 
41
50
63, 2, 5
7 
81, 4, 5, 5, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-07-2019
Đặc biệtĐB
858575
Giải nhấtG1
67055
Giải nhìG2
02017
Giải baG3
31420
92433
Giải tưG4
70530
88245
41920
39066
25791
89216
15659
Giải nămG5
3892
Giải sáuG6
2068
5353
0038
Giải bảyG7
533
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
0 
17, 6
20, 0
33, 0, 8, 3
45
55, 9, 3
66, 8
75, 2
8 
91, 2
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-07-2019
Đặc biệtĐB
513541
Giải nhấtG1
47119
Giải nhìG2
16809
Giải baG3
42576
91086
Giải tưG4
52841
48016
39115
77033
41066
05785
36394
Giải nămG5
1221
Giải sáuG6
3560
5021
5561
Giải bảyG7
292
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
09
19, 6, 5
21, 1
33
41, 1
5 
66, 0, 1
76
86, 5, 4
94, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-06-2019
Đặc biệtĐB
893944
Giải nhấtG1
56525
Giải nhìG2
93474
Giải baG3
95746
00220
Giải tưG4
70967
19530
29365
58390
66239
36760
89871
Giải nămG5
4383
Giải sáuG6
9219
2400
7084
Giải bảyG7
101
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
00, 1
19
25, 0
30, 9
44, 6
5 
67, 5, 0
74, 1, 7
83, 4
90
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-06-2019
Đặc biệtĐB
264393
Giải nhấtG1
22917
Giải nhìG2
97802
Giải baG3
47563
24756
Giải tưG4
83282
27486
60713
55407
00657
60103
00007
Giải nămG5
3549
Giải sáuG6
8227
0175
6161
Giải bảyG7
829
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
02, 7, 3, 7
17, 3
27, 9
3 
49, 6
56, 7
63, 1
75
82, 6
93
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-06-2019
Đặc biệtĐB
372570
Giải nhấtG1
88966
Giải nhìG2
30232
Giải baG3
33274
21502
Giải tưG4
84340
30802
01032
11005
53966
91640
88175
Giải nămG5
8215
Giải sáuG6
4297
5772
0281
Giải bảyG7
892
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
02, 2, 5
15
2 
32, 2
40, 0, 4
5 
66, 6
70, 4, 5, 2
81
97, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-06-2019
Đặc biệtĐB
529909
Giải nhấtG1
07425
Giải nhìG2
51704
Giải baG3
10279
35943
Giải tưG4
71859
26798
60756
73069
96665
15500
51166
Giải nămG5
4185
Giải sáuG6
4659
6138
5717
Giải bảyG7
513
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
09, 4, 0
17, 3
25
38
43
59, 6, 9
69, 5, 6
79
85, 4
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 30-05-2019
Đặc biệtĐB
919917
Giải nhấtG1
70188
Giải nhìG2
13769
Giải baG3
77827
46969
Giải tưG4
97527
72808
53684
71398
61175
15847
50934
Giải nămG5
5242
Giải sáuG6
3185
2911
8993
Giải bảyG7
176
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
08
17, 1
27, 7
34
47, 2
5 
69, 9
75, 6, 7
88, 4, 5
98, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 23-05-2019
Đặc biệtĐB
287715
Giải nhấtG1
58567
Giải nhìG2
94126
Giải baG3
02709
66567
Giải tưG4
57250
84704
96173
19026
46058
77832
87672
Giải nămG5
4678
Giải sáuG6
0152
4069
9025
Giải bảyG7
528
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
09, 4
15, 4
26, 6, 5, 8
32
4 
50, 8, 2
67, 7, 9
73, 2, 8
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-05-2019
Đặc biệtĐB
949450
Giải nhấtG1
02962
Giải nhìG2
45535
Giải baG3
44219
81345
Giải tưG4
44062
08251
05508
34608
55913
63768
41719
Giải nămG5
1822
Giải sáuG6
9345
6017
7566
Giải bảyG7
032
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
08, 8
19, 3, 9, 7
22
35, 2
45, 5
50, 1
62, 2, 8, 6
7 
88
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-05-2019
Đặc biệtĐB
890212
Giải nhấtG1
83809
Giải nhìG2
23895
Giải baG3
89378
72782
Giải tưG4
03438
59128
89232
59501
87756
94667
05003
Giải nămG5
5760
Giải sáuG6
0709
6824
6182
Giải bảyG7
061
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
09, 1, 3, 9
12
28, 4
38, 2
46
56
67, 0, 1
78
82, 2
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-05-2019
Đặc biệtĐB
401910
Giải nhấtG1
62167
Giải nhìG2
97847
Giải baG3
02319
67343
Giải tưG4
34864
80868
77822
95853
13819
89815
03381
Giải nămG5
0034
Giải sáuG6
7877
8337
8630
Giải bảyG7
965
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
0 
10, 9, 9, 5
22
34, 7, 0, 0
47, 3
53
67, 4, 8, 5
77
81
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-04-2019
Đặc biệtĐB
137538
Giải nhấtG1
95349
Giải nhìG2
73470
Giải baG3
56484
79430
Giải tưG4
05986
64284
08925
88591
95527
10915
95500
Giải nămG5
1085
Giải sáuG6
3595
4342
2574
Giải bảyG7
835
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
00
15
25, 7, 0
38, 0, 5
49, 2
5 
6 
70, 4
84, 6, 4, 5
91, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-04-2019
Đặc biệtĐB
214214
Giải nhấtG1
85112
Giải nhìG2
10441
Giải baG3
31170
98705
Giải tưG4
53061
83924
44210
48034
62805
17838
98161
Giải nămG5
5339
Giải sáuG6
4544
5765
9532
Giải bảyG7
275
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
05, 5
14, 2, 0
24
34, 8, 9, 2, 7
41, 4
5 
61, 1, 5
70, 5
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-04-2019
Đặc biệtĐB
976526
Giải nhấtG1
79642
Giải nhìG2
16901
Giải baG3
78417
02348
Giải tưG4
33880
92257
29101
53849
46442
82955
17121
Giải nămG5
6733
Giải sáuG6
8241
3176
5991
Giải bảyG7
754
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
01, 1
17
26, 1
33
42, 8, 9, 2, 1
57, 5, 4
6 
76
80, 7
91
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-04-2019
Đặc biệtĐB
667189
Giải nhấtG1
06596
Giải nhìG2
55679
Giải baG3
37288
98209
Giải tưG4
75892
78385
15858
64021
11072
83936
54655
Giải nămG5
7398
Giải sáuG6
1213
0752
1118
Giải bảyG7
441
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
09
13, 8
21
36
41
58, 5, 2
6 
79, 2
89, 8, 5
96, 2, 8, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 28-03-2019
Đặc biệtĐB
740919
Giải nhấtG1
75201
Giải nhìG2
71368
Giải baG3
87024
38030
Giải tưG4
07001
13105
41160
46872
29675
98265
28342
Giải nămG5
4033
Giải sáuG6
3614
1688
8035
Giải bảyG7
624
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
01, 1, 5
19, 4
24, 4
30, 3, 5
42
58
68, 0, 5
72, 5
88
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 21-03-2019
Đặc biệtĐB
042502
Giải nhấtG1
74695
Giải nhìG2
92673
Giải baG3
09734
19819
Giải tưG4
97229
86520
79107
25033
10419
49671
81601
Giải nămG5
4056
Giải sáuG6
6702
0846
9554
Giải bảyG7
963
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
02, 7, 1, 2
19, 9
29, 0
34, 3
46
56, 4, 6
63
73, 1
8 
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 14-03-2019
Đặc biệtĐB
513310
Giải nhấtG1
35768
Giải nhìG2
30748
Giải baG3
09032
74060
Giải tưG4
98256
88436
12008
46314
53808
97471
15715
Giải nămG5
0950
Giải sáuG6
7132
8924
4316
Giải bảyG7
648
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
08, 8
10, 4, 5, 6
24
32, 6, 2, 1
48, 8
56, 0
68, 0
71
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 07-03-2019
Đặc biệtĐB
127409
Giải nhấtG1
53517
Giải nhìG2
12940
Giải baG3
07469
68796
Giải tưG4
48289
34658
83213
59071
71281
51761
91876
Giải nămG5
2885
Giải sáuG6
2479
5676
7748
Giải bảyG7
878
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
09
17, 3
20
3 
40, 8
58
69, 1
71, 6, 9, 6, 8
89, 1, 5
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 28-02-2019
Đặc biệtĐB
998478
Giải nhấtG1
71088
Giải nhìG2
66095
Giải baG3
89447
93613
Giải tưG4
21229
61098
74193
67796
07980
60306
51258
Giải nămG5
7734
Giải sáuG6
0845
7561
6908
Giải bảyG7
296
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
06, 8
13, 2
29
34
47, 5
58
61
78
88, 0
95, 8, 3, 6, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 21-02-2019
Đặc biệtĐB
968948
Giải nhấtG1
25670
Giải nhìG2
36492
Giải baG3
59721
83707
Giải tưG4
38412
35217
77334
87574
21192
04894
64234
Giải nămG5
0907
Giải sáuG6
7664
6033
3270
Giải bảyG7
403
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
07, 7, 3, 4
12, 7
21
34, 4, 3
48
5 
64
70, 4, 0
8 
92, 2, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 14-02-2019
Đặc biệtĐB
476988
Giải nhấtG1
02097
Giải nhìG2
67013
Giải baG3
49997
93135
Giải tưG4
35937
88809
86430
88192
26832
54799
95445
Giải nămG5
0486
Giải sáuG6
5111
0999
6600
Giải bảyG7
165
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
09, 0
13, 1
2 
35, 7, 0, 2
45
5 
65
7 
88, 6
97, 7, 2, 9, 9, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 07-02-2019
Đặc biệtĐB
724469
Giải nhấtG1
99302
Giải nhìG2
43608
Giải baG3
14306
14935
Giải tưG4
74102
85012
81527
70443
58625
07743
66633
Giải nămG5
2499
Giải sáuG6
1326
6225
0252
Giải bảyG7
454
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
02, 8, 6, 2
12
27, 5, 6, 5
35, 3
43, 3
52, 4
69
7 
86
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 31-01-2019
Đặc biệtĐB
384244
Giải nhấtG1
99035
Giải nhìG2
74353
Giải baG3
80225
84615
Giải tưG4
26818
52576
14633
13408
13968
50493
98806
Giải nămG5
1780
Giải sáuG6
1747
7843
2595
Giải bảyG7
968
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
08, 6
15, 8
25
35, 3
44, 7, 3
53
68, 8, 7
76
80
93, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-01-2019
Đặc biệtĐB
507274
Giải nhấtG1
59908
Giải nhìG2
88133
Giải baG3
03162
24216
Giải tưG4
89157
51140
49626
96063
29001
49281
84119
Giải nămG5
5067
Giải sáuG6
4706
3246
1805
Giải bảyG7
486
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
08, 1, 6, 5
16, 9
26
33
40, 6
57
62, 3, 7
74
81, 6, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-01-2019
Đặc biệtĐB
369671
Giải nhấtG1
18435
Giải nhìG2
06286
Giải baG3
28981
21143
Giải tưG4
82639
83309
53813
98308
51705
54635
53215
Giải nămG5
9070
Giải sáuG6
8078
2526
0449
Giải bảyG7
296
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
09, 8, 5, 4
13, 5
26
35, 9, 5
43, 9
5 
6 
71, 0, 8
86, 1
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-01-2019
Đặc biệtĐB
018863
Giải nhấtG1
52767
Giải nhìG2
05072
Giải baG3
08863
33802
Giải tưG4
50615
97873
73276
97335
84668
40198
46129
Giải nămG5
1667
Giải sáuG6
7216
4839
8630
Giải bảyG7
045
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02, 2
15, 6
29
35, 9, 0
45
5 
63, 7, 3, 8, 7
72, 3, 6
8 
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-01-2019
Đặc biệtĐB
464474
Giải nhấtG1
58977
Giải nhìG2
40202
Giải baG3
54264
86570
Giải tưG4
60308
59150
19166
56858
89441
67234
80822
Giải nămG5
9951
Giải sáuG6
2931
0487
5951
Giải bảyG7
897
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
02, 8
1 
22
34, 1
41
50, 8, 1, 1
64, 6
74, 7, 0
87, 3
97
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-12-2018
Đặc biệtĐB
930006
Giải nhấtG1
50914
Giải nhìG2
96352
Giải baG3
14345
75340
Giải tưG4
29058
10792
23915
88434
34920
08710
66507
Giải nămG5
4073
Giải sáuG6
5546
5947
6091
Giải bảyG7
792
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
06, 7
14, 5, 0
20
34
45, 0, 6, 7
52, 8
6 
73
8 
92, 1, 2, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-12-2018
Đặc biệtĐB
416934
Giải nhấtG1
76596
Giải nhìG2
50256
Giải baG3
86293
83970
Giải tưG4
73492
48634
70078
49245
90152
64387
47418
Giải nămG5
2761
Giải sáuG6
6814
6571
9010
Giải bảyG7
400
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00
18, 4, 0
2 
34, 4
45
56, 2
61, 4
70, 8, 1
87
96, 3, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-12-2018
Đặc biệtĐB
403096
Giải nhấtG1
12437
Giải nhìG2
97891
Giải baG3
66592
83521
Giải tưG4
09710
10165
13266
30806
23352
01195
04527
Giải nămG5
5278
Giải sáuG6
8765
7357
5818
Giải bảyG7
324
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
06
10, 8
21, 7, 4
37
4 
52, 7
65, 6, 5
78, 0
8 
96, 1, 2, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-12-2018
Đặc biệtĐB
861273
Giải nhấtG1
31203
Giải nhìG2
10161
Giải baG3
31394
93067
Giải tưG4
33724
42177
72435
55848
17229
60875
96103
Giải nămG5
9521
Giải sáuG6
6324
7934
2997
Giải bảyG7
746
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
03, 3
1 
24, 9, 1, 4
35, 4
48, 6
5 
61, 7, 8
73, 7, 5
8 
94, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-11-2018
Đặc biệtĐB
867076
Giải nhấtG1
10317
Giải nhìG2
42068
Giải baG3
55498
86259
Giải tưG4
58317
26527
24860
02798
18607
53148
01986
Giải nămG5
5411
Giải sáuG6
8044
9973
4870
Giải bảyG7
980
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
07
17, 7, 1
27
3 
48, 4
59
68, 0
76, 3, 0
86, 0
98, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-11-2018
Đặc biệtĐB
164521
Giải nhấtG1
58985
Giải nhìG2
65633
Giải baG3
52255
34075
Giải tưG4
78038
59623
24272
88745
67418
09721
24660
Giải nămG5
4760
Giải sáuG6
1775
8965
2150
Giải bảyG7
371
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
0 
18
21, 3, 1
33, 8
45
55, 0
60, 0, 5, 2
75, 2, 5, 1
85
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-11-2018
Đặc biệtĐB
354745
Giải nhấtG1
30598
Giải nhìG2
67076
Giải baG3
63857
35351
Giải tưG4
40043
93198
98671
56373
40865
95699
26405
Giải nămG5
9549
Giải sáuG6
6055
9046
9389
Giải bảyG7
062
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
3 
45, 3, 9, 6
57, 1, 5
65, 2, 0
76, 1, 3
89
98, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-11-2018
Đặc biệtĐB
296527
Giải nhấtG1
47827
Giải nhìG2
32348
Giải baG3
24268
57264
Giải tưG4
89384
23685
56423
14987
76203
90165
09888
Giải nămG5
1156
Giải sáuG6
7020
1901
9685
Giải bảyG7
219
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
03, 1
19, 9
27, 7, 3, 0
3 
48
56
68, 4, 5
7 
84, 5, 7, 8, 5
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-11-2018
Đặc biệtĐB
592806
Giải nhấtG1
34504
Giải nhìG2
16175
Giải baG3
37132
14785
Giải tưG4
89018
42680
18520
16712
68518
22833
66796
Giải nămG5
5755
Giải sáuG6
3712
1122
4236
Giải bảyG7
319
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
06, 4
18, 2, 8, 2, 9
20, 2
32, 3, 6
4 
55
6 
75, 3
85, 0
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-10-2018
Đặc biệtĐB
045673
Giải nhấtG1
63699
Giải nhìG2
94017
Giải baG3
18987
55898
Giải tưG4
85432
28479
87212
90000
00370
29944
56150
Giải nămG5
8995
Giải sáuG6
5639
5926
2924
Giải bảyG7
190
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
00
17, 2
26, 4
32, 9
44
50, 1
6 
73, 9, 0
87
99, 8, 5, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-10-2018
Đặc biệtĐB
411501
Giải nhấtG1
41739
Giải nhìG2
23033
Giải baG3
75003
18745
Giải tưG4
46775
44006
23244
80985
20680
21054
13739
Giải nămG5
0057
Giải sáuG6
6947
5064
1003
Giải bảyG7
233
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
01, 3, 6, 3
1 
2 
39, 3, 9, 3
45, 4, 7
54, 7
64
75, 4
85, 0
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-10-2018
Đặc biệtĐB
409799
Giải nhấtG1
35577
Giải nhìG2
35917
Giải baG3
80437
62144
Giải tưG4
76288
23531
11045
04389
71103
43849
66117
Giải nămG5
1610
Giải sáuG6
5745
4760
0042
Giải bảyG7
640
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
03, 2
17, 7, 0
2 
37, 1
44, 5, 9, 5, 2, 0
5 
60
77
88, 9
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-10-2018
Đặc biệtĐB
570047
Giải nhấtG1
11014
Giải nhìG2
40907
Giải baG3
51329
54504
Giải tưG4
83003
60355
78297
28362
36162
08305
44604
Giải nămG5
3238
Giải sáuG6
5234
5209
0023
Giải bảyG7
238
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
07, 4, 3, 5, 4, 9
14
29, 3
38, 4, 8
47
55
62, 2
77
8 
97
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-09-2018
Đặc biệtĐB
023749
Giải nhấtG1
64829
Giải nhìG2
10191
Giải baG3
26077
38032
Giải tưG4
17417
85593
74085
01176
29438
83186
09358
Giải nămG5
3667
Giải sáuG6
6776
7294
0293
Giải bảyG7
669
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
0 
17
29
32, 8
49
58
67, 9
77, 6, 6
85, 6
91, 3, 4, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-09-2018
Đặc biệtĐB
692579
Giải nhấtG1
85192
Giải nhìG2
96144
Giải baG3
85785
81879
Giải tưG4
39255
39038
69777
37173
80910
22255
22406
Giải nămG5
2805
Giải sáuG6
3471
1775
7885
Giải bảyG7
954
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06, 5
10, 3
2 
38
44
55, 5, 4
6 
79, 9, 7, 3, 1, 5
85, 5
92
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-09-2018
Đặc biệtĐB
466377
Giải nhấtG1
79385
Giải nhìG2
29033
Giải baG3
83575
18005
Giải tưG4
48603
54250
06809
55222
94927
00378
06383
Giải nămG5
1082
Giải sáuG6
6455
0406
1118
Giải bảyG7
454
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
05, 3, 9, 6
18
22, 7
33
4 
50, 5, 4, 1
6 
77, 5, 8
85, 3, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-09-2018
Đặc biệtĐB
781709
Giải nhấtG1
06162
Giải nhìG2
08096
Giải baG3
41229
30273
Giải tưG4
71481
51626
26566
76122
09684
19294
52632
Giải nămG5
1325
Giải sáuG6
4560
3407
6039
Giải bảyG7
285
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
09, 7
1 
29, 6, 2, 5
32, 9
45
5 
62, 6, 0
73
81, 4, 5
96, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 30-08-2018
Đặc biệtĐB
886017
Giải nhấtG1
07185
Giải nhìG2
00565
Giải baG3
78071
15036
Giải tưG4
29798
43075
30336
90708
14869
50586
55210
Giải nămG5
2225
Giải sáuG6
7506
3929
9315
Giải bảyG7
782
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
08, 6
17, 0, 5
25, 9
36, 6
4 
54
65, 9
71, 5
85, 6, 2
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 23-08-2018
Đặc biệtĐB
806833
Giải nhấtG1
55908
Giải nhìG2
23157
Giải baG3
02144
39698
Giải tưG4
30342
46604
28462
04985
87508
41405
54627
Giải nămG5
1243
Giải sáuG6
1365
4069
1020
Giải bảyG7
044
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
08, 4, 8, 5
1 
27, 0, 8
33
44, 2, 3, 4
57
62, 5, 9
7 
85
98
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-08-2018
Đặc biệtĐB
270498
Giải nhấtG1
49104
Giải nhìG2
23486
Giải baG3
82863
53562
Giải tưG4
64491
98560
67312
11994
98451
04550
00863
Giải nămG5
9527
Giải sáuG6
1711
3543
1980
Giải bảyG7
558
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
04
12, 1
27
3 
43
51, 0, 8
63, 2, 0, 3
7 
86, 0, 0
98, 1, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-08-2018
Đặc biệtĐB
232178
Giải nhấtG1
84459
Giải nhìG2
49963
Giải baG3
33328
00467
Giải tưG4
55289
42390
76732
67480
54939
80851
16059
Giải nămG5
9790
Giải sáuG6
8723
1807
6176
Giải bảyG7
463
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
07
12
28, 3
32, 9
4 
59, 1, 9
63, 7, 3
78, 6
89, 0
90, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-08-2018
Đặc biệtĐB
868160
Giải nhấtG1
86470
Giải nhìG2
78658
Giải baG3
13238
86283
Giải tưG4
41547
69722
39839
55209
29314
84134
83255
Giải nămG5
0511
Giải sáuG6
4667
2011
6054
Giải bảyG7
493
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
09
14, 1, 1
22
38, 9, 4
47
58, 5, 4, 9
60, 7
70
83
93
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-07-2018
Đặc biệtĐB
021073
Giải nhấtG1
30712
Giải nhìG2
23698
Giải baG3
00584
42856
Giải tưG4
60116
40371
14124
97805
33666
08398
92098
Giải nămG5
8390
Giải sáuG6
1506
1877
9506
Giải bảyG7
030
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
05, 6, 6
12, 6
24
30, 4
4 
56
66
73, 1, 7
84
98, 8, 8, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-07-2018
Đặc biệtĐB
809065
Giải nhấtG1
91271
Giải nhìG2
42927
Giải baG3
08103
39778
Giải tưG4
56556
22941
64756
18786
17913
40328
54531
Giải nămG5
3209
Giải sáuG6
4048
1337
4911
Giải bảyG7
075
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
03, 9
13, 1
27, 8
31, 7, 4
41, 8
56, 6
65
71, 8, 5
86
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-07-2018
Đặc biệtĐB
212776
Giải nhấtG1
24894
Giải nhìG2
08784
Giải baG3
80204
20163
Giải tưG4
71067
03420
39399
40961
35347
68925
54510
Giải nămG5
8461
Giải sáuG6
0238
0625
8781
Giải bảyG7
356
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
04
10
20, 5, 5
38, 3
47
56
63, 7, 1, 1
76
84, 1
94, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-07-2018
Đặc biệtĐB
963900
Giải nhấtG1
51324
Giải nhìG2
30670
Giải baG3
71673
58868
Giải tưG4
24395
13547
07018
03500
72335
61032
63884
Giải nămG5
3625
Giải sáuG6
1008
6673
7971
Giải bảyG7
305
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
00, 0, 8, 5
18, 2
24, 5
35, 2
47
5 
68
70, 3, 3, 1
84
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 28-06-2018
Đặc biệtĐB
196833
Giải nhấtG1
72289
Giải nhìG2
26744
Giải baG3
07130
11252
Giải tưG4
82795
40427
15328
44609
33646
48071
23900
Giải nămG5
7703
Giải sáuG6
7924
0784
8437
Giải bảyG7
426
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
09, 0, 3
15
27, 8, 4, 6
33, 0, 7
44, 6
52
6 
71
89, 4
95
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 21-06-2018
Đặc biệtĐB
384090
Giải nhấtG1
76929
Giải nhìG2
99806
Giải baG3
11534
26658
Giải tưG4
35751
66260
18612
90392
74144
58162
66692
Giải nămG5
4060
Giải sáuG6
2998
1999
4962
Giải bảyG7
557
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
06
12
29
34
44
58, 1, 7
60, 2, 0, 2, 9
7 
8 
90, 2, 2, 8, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 14-06-2018
Đặc biệtĐB
857694
Giải nhấtG1
61296
Giải nhìG2
60452
Giải baG3
26829
30913
Giải tưG4
46493
61235
92340
02084
98887
34643
16047
Giải nămG5
6199
Giải sáuG6
6535
6839
8144
Giải bảyG7
395
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07
13
29
35, 5, 9
40, 3, 7, 4
52
6 
7 
84, 7
94, 6, 3, 9, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 07-06-2018
Đặc biệtĐB
990473
Giải nhấtG1
86069
Giải nhìG2
56786
Giải baG3
57948
60644
Giải tưG4
97946
06910
61731
69889
29410
98840
37432
Giải nămG5
1156
Giải sáuG6
2137
6230
4825
Giải bảyG7
831
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
0 
10, 0
25
31, 2, 7, 0, 1
48, 4, 6, 0
56
69
73
86, 9
91
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 31-05-2018
Đặc biệtĐB
583362
Giải nhấtG1
86754
Giải nhìG2
54743
Giải baG3
44563
57839
Giải tưG4
74567
59102
52090
30407
88688
47579
50660
Giải nămG5
1824