Sổ kết quả xổ số Bình Định

30 lượt quay, kết thúc vào 28-11-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 24-11-2022
Đặc biệtĐB
113652
Giải nhấtG1
60794
Giải nhìG2
82039
Giải baG3
80639
65062
Giải tưG4
30859
63083
27211
73379
13440
63320
56824
Giải nămG5
9420
Giải sáuG6
1318
1899
4528
Giải bảyG7
134
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
0 
11, 8
20, 4, 0, 8
39, 9, 4
40
52, 9
62, 8
79
83
94, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 17-11-2022
Đặc biệtĐB
246429
Giải nhấtG1
14088
Giải nhìG2
35432
Giải baG3
76040
97036
Giải tưG4
00172
95755
97878
10021
76116
76905
24274
Giải nămG5
4130
Giải sáuG6
0732
4774
4508
Giải bảyG7
388
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
05, 8
16
29, 1
32, 6, 0, 2
40
55
6 
72, 8, 4, 4, 2
88, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 10-11-2022
Đặc biệtĐB
341134
Giải nhấtG1
75042
Giải nhìG2
96030
Giải baG3
56667
51827
Giải tưG4
65177
14534
73283
59006
20995
13793
24049
Giải nămG5
2029
Giải sáuG6
3512
2089
8498
Giải bảyG7
358
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
06
12, 6
27, 9
34, 0, 4
42, 9
58
67
77
83, 9
95, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 03-11-2022
Đặc biệtĐB
485958
Giải nhấtG1
13023
Giải nhìG2
91966
Giải baG3
63230
36570
Giải tưG4
38559
17368
88576
33259
50389
93011
08850
Giải nămG5
9713
Giải sáuG6
4101
0981
1641
Giải bảyG7
227
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
01
11, 3, 6
23, 7
30
41
58, 9, 9, 0
66, 8
70, 6
89, 1
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 27-10-2022
Đặc biệtĐB
131735
Giải nhấtG1
96717
Giải nhìG2
22449
Giải baG3
09352
55219
Giải tưG4
78049
32188
18072
70206
14707
87432
22471
Giải nămG5
4239
Giải sáuG6
6162
0196
3381
Giải bảyG7
652
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
06, 7
17, 9
2 
35, 2, 9, 3
49, 9
52, 2
62
72, 1
88, 1
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 20-10-2022
Đặc biệtĐB
028549
Giải nhấtG1
39224
Giải nhìG2
51487
Giải baG3
80467
89196
Giải tưG4
86903
18498
11219
36410
67609
72294
24810
Giải nămG5
3216
Giải sáuG6
3879
9595
5873
Giải bảyG7
785
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
03, 9
19, 0, 0, 6
24
3 
49
5 
67
79, 3
87, 5, 9
96, 8, 4, 5
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 13-10-2022
Đặc biệtĐB
016107
Giải nhấtG1
13996
Giải nhìG2
69258
Giải baG3
98888
16233
Giải tưG4
80977
08978
13171
52089
88849
79640
78803
Giải nămG5
6721
Giải sáuG6
0820
4736
1453
Giải bảyG7
260
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
07, 3
1 
21, 0, 8
33, 6
49, 0
58, 3
60
77, 8, 1
88, 9
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 06-10-2022
Đặc biệtĐB
749896
Giải nhấtG1
47829
Giải nhìG2
49650
Giải baG3
19317
56379
Giải tưG4
54057
17902
18769
61616
93438
28085
76426
Giải nămG5
3780
Giải sáuG6
5999
5461
5900
Giải bảyG7
305
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02, 0, 5
17, 6
29, 6
38
4 
50, 7
69, 1
79
85, 0, 7
96, 9
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 29-09-2022
Đặc biệtĐB
544167
Giải nhấtG1
53124
Giải nhìG2
12791
Giải baG3
70147
61044
Giải tưG4
23385
02018
08428
40435
64100
05992
30881
Giải nămG5
8302
Giải sáuG6
6848
0138
4636
Giải bảyG7
938
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 2, 0
18
24, 8
35, 8, 6, 8
47, 4, 8
5 
67
7 
85, 1
91, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 22-09-2022
Đặc biệtĐB
337142
Giải nhấtG1
76538
Giải nhìG2
96695
Giải baG3
28185
31491
Giải tưG4
16729
05541
55616
17285
95433
70557
75716
Giải nămG5
1842
Giải sáuG6
4131
8612
2352
Giải bảyG7
944
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
16, 6, 2, 8
29
38, 3, 1
42, 1, 2, 4
57, 2
6 
7 
85, 5
95, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 15-09-2022
Đặc biệtĐB
532612
Giải nhấtG1
57815
Giải nhìG2
87567
Giải baG3
10132
35319
Giải tưG4
50992
29665
60633
17933
10620
75704
73797
Giải nămG5
0764
Giải sáuG6
8921
6147
7397
Giải bảyG7
237
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
04
12, 5, 9
20, 1
32, 3, 3, 7, 1
47
5 
67, 5, 4
7 
8 
92, 7, 7
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 08-09-2022
Đặc biệtĐB
989287
Giải nhấtG1
05379
Giải nhìG2
36499
Giải baG3
98014
68684
Giải tưG4
00362
32955
83931
86015
18150
92609
45044
Giải nămG5
6357
Giải sáuG6
0467
6525
2473
Giải bảyG7
295
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
09
14, 5
25
31, 6
44
55, 0, 7
62, 7
79, 3
87, 4
99, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 01-09-2022
Đặc biệtĐB
017689
Giải nhấtG1
05485
Giải nhìG2
42231
Giải baG3
60499
56328
Giải tưG4
15453
35541
52945
91127
28454
22493
85849
Giải nămG5
3861
Giải sáuG6
5105
8935
5137
Giải bảyG7
403
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
05, 3
1 
28, 7
31, 5, 7, 8
41, 5, 9
53, 4
61
7 
89, 5
99, 3
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 25-08-2022
Đặc biệtĐB
816871
Giải nhấtG1
68340
Giải nhìG2
39826
Giải baG3
80854
70274
Giải tưG4
37214
14050
25166
95713
64033
72731
93892
Giải nămG5
7553
Giải sáuG6
6439
6438
6466
Giải bảyG7
634
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
0 
14, 3
26
33, 1, 9, 8, 4
40
54, 0, 3
66, 6
71, 4
8 
92, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 18-08-2022
Đặc biệtĐB
619986
Giải nhấtG1
82544
Giải nhìG2
17149
Giải baG3
76020
74406
Giải tưG4
74803
72090
97954
85615
27329
42761
30317
Giải nămG5
1195
Giải sáuG6
0356
5741
0334
Giải bảyG7
406
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
06, 3, 6
15, 7
20, 9, 7
34
44, 9, 1
54, 6
61
7 
86
90, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 11-08-2022
Đặc biệtĐB
071656
Giải nhấtG1
06257
Giải nhìG2
78718
Giải baG3
82389
86726
Giải tưG4
60435
58409
25087
75455
92805
24742
41885
Giải nămG5
8009
Giải sáuG6
1846
6644
1221
Giải bảyG7
306
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
09, 5, 9, 6
18
26, 1, 6
35
42, 6, 4
56, 7, 5
6 
7 
89, 7, 5
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 04-08-2022
Đặc biệtĐB
244331
Giải nhấtG1
80581
Giải nhìG2
36332
Giải baG3
73343
05403
Giải tưG4
70705
80940
11236
84354
78229
88751
80619
Giải nămG5
1721
Giải sáuG6
4048
9299
4923
Giải bảyG7
958
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
03, 5
19
29, 1, 3
31, 2, 6
43, 0, 8
54, 1, 8
65
7 
81
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 28-07-2022
Đặc biệtĐB
122677
Giải nhấtG1
57802
Giải nhìG2
57172
Giải baG3
71003
30523
Giải tưG4
42525
98130
03303
06289
74889
58658
82237
Giải nămG5
1847
Giải sáuG6
4843
3296
5917
Giải bảyG7
027
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
02, 3, 3
17, 0
23, 5, 7
30, 7
47, 3
58
6 
77, 2
89, 9
96
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 21-07-2022
Đặc biệtĐB
460324
Giải nhấtG1
07352
Giải nhìG2
82652
Giải baG3
91356
93290
Giải tưG4
95858
49330
46768
90146
97671
70342
55435
Giải nămG5
1761
Giải sáuG6
7706
7895
5482
Giải bảyG7
120
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
06
1 
24, 0
30, 5
46, 2
52, 2, 6, 8
68, 1
71, 3
82
90, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 14-07-2022
Đặc biệtĐB
472220
Giải nhấtG1
91858
Giải nhìG2
82989
Giải baG3
72294
02101
Giải tưG4
78099
54597
07018
33958
91440
55969
75912
Giải nămG5
9808
Giải sáuG6
0284
2368
6577
Giải bảyG7
729
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
01, 8
18, 2, 7
20, 9
3 
40
58, 8
69, 8
77
89, 4
94, 9, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 07-07-2022
Đặc biệtĐB
216860
Giải nhấtG1
25170
Giải nhìG2
41472
Giải baG3
34380
56912
Giải tưG4
94284
64944
96404
08687
63867
03728
74485
Giải nămG5
6989
Giải sáuG6
9888
9550
5556
Giải bảyG7
528
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
04
12
28, 8
3 
44, 0
50, 6
60, 7
70, 2
80, 4, 7, 5, 9, 8
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 30-06-2022
Đặc biệtĐB
698427
Giải nhấtG1
97395
Giải nhìG2
60519
Giải baG3
81069
16172
Giải tưG4
89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240
Giải nămG5
8746
Giải sáuG6
8740
1656
1023
Giải bảyG7
492
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
0 
19, 6
27, 3
31
40, 6, 0, 0
54, 6, 6
69, 9
72
8 
95, 3, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 23-06-2022
Đặc biệtĐB
499819
Giải nhấtG1
59223
Giải nhìG2
40534
Giải baG3
71812
16421
Giải tưG4
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
Giải nămG5
6504
Giải sáuG6
2856
1360
4823
Giải bảyG7
991
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
06, 4
19, 2, 8
23, 1, 3
34, 7
45
56
66, 0
79
8 
93, 5, 1
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 16-06-2022
Đặc biệtĐB
566588
Giải nhấtG1
61139
Giải nhìG2
20893
Giải baG3
09262
63223
Giải tưG4
30793
39265
58381
85867
67881
32484
22453
Giải nămG5
8809
Giải sáuG6
6009
8437
3388
Giải bảyG7
390
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
09, 9
1 
23, 5
39, 7
4 
53
62, 5, 7
7 
88, 1, 1, 4, 8
93, 3, 0
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 09-06-2022
Đặc biệtĐB
232474
Giải nhấtG1
47055
Giải nhìG2
51480
Giải baG3
32059
75461
Giải tưG4
69308
51573
74072
19386
10015
89241
38245
Giải nămG5
2863
Giải sáuG6
6730
0840
1567
Giải bảyG7
422
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
08
15
22
30
41, 5, 0, 5
55, 9
61, 3, 7
74, 3, 2
80, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 02-06-2022
Đặc biệtĐB
607705
Giải nhấtG1
10822
Giải nhìG2
37785
Giải baG3
74619
91898
Giải tưG4
90727
60611
74776
81975
21252
20642
90049
Giải nămG5
7625
Giải sáuG6
5061
2231
0536
Giải bảyG7
958
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
05
19, 1, 4
22, 7, 5
31, 6
42, 9
52, 8
61
76, 5
85
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 26-05-2022
Đặc biệtĐB
660307
Giải nhấtG1
98922
Giải nhìG2
81013
Giải baG3
27637
26178
Giải tưG4
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
Giải nămG5
7299
Giải sáuG6
3735
3988
4253
Giải bảyG7
863
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
07
13, 5, 4
22
37, 8, 5, 5
43
57, 3
65, 3
78, 0
88
99
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 19-05-2022
Đặc biệtĐB
050702
Giải nhấtG1
09880
Giải nhìG2
00506
Giải baG3
52186
96993
Giải tưG4
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
Giải nămG5
5457
Giải sáuG6
4055
7121
1913
Giải bảyG7
108
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
02, 6, 8, 8
15, 9, 3
27, 1, 3
3 
4 
57, 5
68, 6
7 
80, 6
93, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 12-05-2022
Đặc biệtĐB
993623
Giải nhấtG1
61180
Giải nhìG2
79779
Giải baG3
82068
85150
Giải tưG4
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
Giải nămG5
4730
Giải sáuG6
1374
0743
6645
Giải bảyG7
075
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
09
12
23
30
46, 3, 5
50, 2
68, 8, 8, 0
79, 4, 5
80
97
Kết Quả Xổ Số Bình Định Thứ nămT5 ngày 05-05-2022
Đặc biệtĐB
040287
Giải nhấtG1
35280
Giải nhìG2
12118
Giải baG3
58421
04233
Giải tưG4
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
Giải nămG5
1525
Giải sáuG6
8684
1714
7397
Giải bảyG7
527
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
07, 0, 6
18, 4
21, 1, 5, 7
33
45
5 
68
7 
87, 0, 9, 3, 4
97