Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu

30 lượt quay, kết thúc vào 28-11-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 22-11-2022
Đặc biệtĐB
687609
Giải nhấtG1
81932
Giải nhìG2
70323
Giải baG3
36125
17324
Giải tưG4
27445
91222
90065
07030
34266
19364
50884
Giải nămG5
5374
Giải sáuG6
0352
8028
0656
Giải bảyG7
579
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
09
1 
23, 5, 4, 2, 8
32, 0
45
52, 6
65, 6, 4
74, 9
84
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 15-11-2022
Đặc biệtĐB
465755
Giải nhấtG1
13862
Giải nhìG2
34856
Giải baG3
09653
51804
Giải tưG4
31507
72485
35188
61395
88764
60019
49619
Giải nămG5
7443
Giải sáuG6
4600
9780
6103
Giải bảyG7
637
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
04, 7, 0, 3
19, 9
2 
37
43, 8
55, 6, 3
62, 4
7 
85, 8, 0
95
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 08-11-2022
Đặc biệtĐB
406521
Giải nhấtG1
45956
Giải nhìG2
65808
Giải baG3
56150
38837
Giải tưG4
85863
13193
96503
76447
36801
13084
17633
Giải nămG5
2453
Giải sáuG6
5311
8276
4525
Giải bảyG7
493
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
08, 3, 1
11
21, 5, 6
37, 3
47
56, 0, 3
63
76
84
93, 3
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 01-11-2022
Đặc biệtĐB
856665
Giải nhấtG1
96310
Giải nhìG2
90991
Giải baG3
46652
42457
Giải tưG4
72338
04183
98045
35598
13976
93104
35118
Giải nămG5
9531
Giải sáuG6
0148
2536
5915
Giải bảyG7
815
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
04
10, 8, 5, 5
2 
38, 1, 6
45, 8
52, 7
65
76, 5
83
91, 8
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 25-10-2022
Đặc biệtĐB
838677
Giải nhấtG1
71306
Giải nhìG2
77406
Giải baG3
53554
62160
Giải tưG4
64655
94138
48627
63343
86737
74883
49036
Giải nămG5
5321
Giải sáuG6
8335
7111
8768
Giải bảyG7
656
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
06, 6
11, 3
27, 1
38, 7, 6, 5
43
54, 5, 6
60, 8
77
83
9 
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 18-10-2022
Đặc biệtĐB
061243
Giải nhấtG1
13543
Giải nhìG2
39742
Giải baG3
12830
99586
Giải tưG4
20282
93203
61105
94760
11385
86040
04402
Giải nămG5
9000
Giải sáuG6
1163
7827
8317
Giải bảyG7
263
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
03, 5, 2, 0
17
27
30
43, 3, 2, 0
5 
60, 3, 3, 9
7 
86, 2, 5
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 11-10-2022
Đặc biệtĐB
682520
Giải nhấtG1
63843
Giải nhìG2
98890
Giải baG3
58049
02058
Giải tưG4
94963
96016
50573
82995
12637
75994
37989
Giải nămG5
2595
Giải sáuG6
5650
3192
9340
Giải bảyG7
751
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
16, 8
20
37
43, 9, 0
58, 0, 1
63
73
89
90, 5, 4, 5, 2
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 04-10-2022
Đặc biệtĐB
718393
Giải nhấtG1
51217
Giải nhìG2
41666
Giải baG3
73146
71633
Giải tưG4
38626
00429
61716
76160
94930
73226
29165
Giải nămG5
6887
Giải sáuG6
2691
0368
0265
Giải bảyG7
013
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
0 
17, 6, 3
26, 9, 6
33, 0
46
59
66, 0, 5, 8, 5
7 
87
93, 1
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 27-09-2022
Đặc biệtĐB
430950
Giải nhấtG1
88348
Giải nhìG2
23316
Giải baG3
69540
18668
Giải tưG4
69458
38927
19578
03197
76339
43274
07530
Giải nămG5
2534
Giải sáuG6
0328
9282
0148
Giải bảyG7
375
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
0 
16
27, 8
39, 0, 4
48, 0, 8
50, 8
68, 7
78, 4, 5
82
97
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 20-09-2022
Đặc biệtĐB
649428
Giải nhấtG1
14088
Giải nhìG2
47956
Giải baG3
22044
49759
Giải tưG4
83647
57238
22626
76002
36737
48572
54694
Giải nămG5
7338
Giải sáuG6
5005
6235
8589
Giải bảyG7
829
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
02, 5, 6
1 
28, 6, 9
38, 7, 8, 5
44, 7
56, 9
6 
72
88, 9
94
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 13-09-2022
Đặc biệtĐB
545233
Giải nhấtG1
85864
Giải nhìG2
54002
Giải baG3
87961
15471
Giải tưG4
90871
66667
62708
72187
10867
41782
94116
Giải nămG5
3995
Giải sáuG6
3487
4040
2519
Giải bảyG7
152
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
02, 8
16, 9
24
33
40
52
64, 1, 7, 7
71, 1
87, 2, 7
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 06-09-2022
Đặc biệtĐB
059830
Giải nhấtG1
26539
Giải nhìG2
03064
Giải baG3
87952
03691
Giải tưG4
48118
16707
38366
88475
66702
25297
72747
Giải nămG5
9269
Giải sáuG6
4394
1737
3072
Giải bảyG7
860
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
07, 2
18
2 
30, 9, 7
47, 5
52
64, 6, 9, 0
75, 2
8 
91, 7, 4
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 30-08-2022
Đặc biệtĐB
731415
Giải nhấtG1
17540
Giải nhìG2
05626
Giải baG3
30209
12414
Giải tưG4
53525
67948
47005
72768
21380
74236
85185
Giải nămG5
1639
Giải sáuG6
4919
1775
9642
Giải bảyG7
794
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
09, 5, 4
15, 4, 9
26, 5
36, 9
40, 8, 2
5 
68
75
80, 5
94
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 23-08-2022
Đặc biệtĐB
473845
Giải nhấtG1
43508
Giải nhìG2
85130
Giải baG3
40585
20219
Giải tưG4
34408
62056
58152
55000
84933
26890
39191
Giải nămG5
9047
Giải sáuG6
6034
8341
8868
Giải bảyG7
120
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
08, 8, 0
19
20, 4
30, 3, 4
45, 7, 1
56, 2
68
7 
85
90, 1
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 16-08-2022
Đặc biệtĐB
364570
Giải nhấtG1
60628
Giải nhìG2
61965
Giải baG3
10293
72734
Giải tưG4
03772
57616
60235
31979
78412
23614
50650
Giải nămG5
4231
Giải sáuG6
4671
0832
3959
Giải bảyG7
677
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
0 
16, 2, 4
28
34, 5, 1, 2
4 
50, 9
65
70, 2, 9, 1, 7
88
93
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 09-08-2022
Đặc biệtĐB
848536
Giải nhấtG1
12497
Giải nhìG2
09727
Giải baG3
71696
95924
Giải tưG4
07593
32508
35223
87145
24985
70719
72940
Giải nămG5
4683
Giải sáuG6
0077
1178
8005
Giải bảyG7
923
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
08, 5
19, 1
27, 4, 3, 3
36
45, 0
5 
6 
77, 8
85, 3
97, 6, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 02-08-2022
Đặc biệtĐB
475792
Giải nhấtG1
26692
Giải nhìG2
19684
Giải baG3
59031
48436
Giải tưG4
99115
42498
20452
98193
46565
70715
78489
Giải nămG5
7397
Giải sáuG6
5183
3605
5257
Giải bảyG7
239
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
05, 1
15, 5
2 
31, 6, 9
4 
52, 7
65
7 
84, 9, 3
92, 2, 8, 3, 7
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 26-07-2022
Đặc biệtĐB
064110
Giải nhấtG1
20608
Giải nhìG2
00079
Giải baG3
96491
46435
Giải tưG4
01546
19479
09156
99185
89587
55407
33692
Giải nămG5
8051
Giải sáuG6
5191
1638
6582
Giải bảyG7
107
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
08, 7, 7
10
2 
35, 8, 6
46
56, 1
6 
79, 9
85, 7, 2
91, 2, 1
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 19-07-2022
Đặc biệtĐB
800636
Giải nhấtG1
27421
Giải nhìG2
90274
Giải baG3
17505
03554
Giải tưG4
24975
67801
73656
48413
01116
33275
46552
Giải nămG5
8752
Giải sáuG6
5119
9075
6534
Giải bảyG7
264
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
05, 1, 4
13, 6, 9
21
36, 4
4 
54, 6, 2, 2
64
74, 5, 5, 5
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 12-07-2022
Đặc biệtĐB
222635
Giải nhấtG1
05445
Giải nhìG2
65861
Giải baG3
95230
09355
Giải tưG4
50054
49314
66156
65070
66628
17958
13797
Giải nămG5
6832
Giải sáuG6
6237
2241
9220
Giải bảyG7
969
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
14
28, 0
35, 0, 2, 7
45, 1
55, 4, 6, 8
61, 9, 4
70
8 
97
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 05-07-2022
Đặc biệtĐB
088061
Giải nhấtG1
83961
Giải nhìG2
71072
Giải baG3
48820
89166
Giải tưG4
55505
68284
61878
46968
18090
75244
05890
Giải nămG5
3447
Giải sáuG6
5806
6247
6812
Giải bảyG7
553
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
05, 6
12
20
3 
44, 7, 7
53
61, 1, 6, 8, 7
72, 8
84
90, 0
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 28-06-2022
Đặc biệtĐB
705311
Giải nhấtG1
98652
Giải nhìG2
00603
Giải baG3
54408
80489
Giải tưG4
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
Giải nămG5
4338
Giải sáuG6
1466
5637
0199
Giải bảyG7
121
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
03, 8, 8
11, 6, 7
22, 1
31, 8, 7
41
52
66
73, 5
89
99
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 21-06-2022
Đặc biệtĐB
835167
Giải nhấtG1
72642
Giải nhìG2
22658
Giải baG3
91032
06913
Giải tưG4
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
Giải nămG5
7899
Giải sáuG6
3988
0138
8411
Giải bảyG7
101
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
01
13, 7, 1
20, 5
32, 8
42, 5
58
67, 3
78, 6
88
94, 9
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 14-06-2022
Đặc biệtĐB
229309
Giải nhấtG1
49209
Giải nhìG2
25385
Giải baG3
82896
55714
Giải tưG4
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
Giải nămG5
0968
Giải sáuG6
4542
1473
3659
Giải bảyG7
903
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
09, 9, 3, 3, 5
14, 4
21, 3
38
42
56, 9
61, 8
73
85
96
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 07-06-2022
Đặc biệtĐB
042795
Giải nhấtG1
63665
Giải nhìG2
47221
Giải baG3
75455
70523
Giải tưG4
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
Giải nămG5
9265
Giải sáuG6
2795
6638
5232
Giải bảyG7
843
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00
1 
21, 3
38, 2
43, 6, 8, 3
55
65, 5, 4
79
80
95, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 31-05-2022
Đặc biệtĐB
206487
Giải nhấtG1
29236
Giải nhìG2
72086
Giải baG3
24251
08172
Giải tưG4
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
Giải nămG5
6459
Giải sáuG6
7978
8907
0910
Giải bảyG7
905
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
07, 5
15, 1, 0
2 
36, 9
42
51, 4, 9
66, 8
72, 8
87, 6
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 24-05-2022
Đặc biệtĐB
684451
Giải nhấtG1
43679
Giải nhìG2
51664
Giải baG3
42929
41088
Giải tưG4
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
Giải nămG5
8090
Giải sáuG6
1152
7294
9338
Giải bảyG7
777
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
08
15, 6
29, 9
38
4 
51, 2
64, 7
79, 7
88, 1, 8
97, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 17-05-2022
Đặc biệtĐB
723666
Giải nhấtG1
96768
Giải nhìG2
61440
Giải baG3
94249
81251
Giải tưG4
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
Giải nămG5
7821
Giải sáuG6
2667
9984
2163
Giải bảyG7
046
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
09, 9
18, 9
21
3 
40, 9, 6
51, 1
66, 8, 7, 3
74
83, 4
95
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 10-05-2022
Đặc biệtĐB
082306
Giải nhấtG1
45521
Giải nhìG2
69090
Giải baG3
04728
43723
Giải tưG4
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
Giải nămG5
1099
Giải sáuG6
0779
4281
9122
Giải bảyG7
425
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
06
1 
21, 8, 3, 2, 5
32, 5, 9
42, 9
50, 1
65
79
81
90, 9
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 03-05-2022
Đặc biệtĐB
374593
Giải nhấtG1
08785
Giải nhìG2
12128
Giải baG3
65543
87581
Giải tưG4
80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825
Giải nămG5
8406
Giải sáuG6
4846
3667
8604
Giải bảyG7
991
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
05, 6, 4
10, 3
28, 5
3 
43, 6
59
65, 7
70
85, 1, 5
93, 1