Sổ kết quả xổ số Bạc Liêu

30 lượt quay, kết thúc vào 03-07-2022 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 28-06-2022
Đặc biệtĐB
705311
Giải nhấtG1
98652
Giải nhìG2
00603
Giải baG3
54408
80489
Giải tưG4
42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908
Giải nămG5
4338
Giải sáuG6
1466
5637
0199
Giải bảyG7
121
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
03, 8, 8
11, 6, 7
22, 1
31, 8, 7
41
52
66
73, 5
89
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 21-06-2022
Đặc biệtĐB
835167
Giải nhấtG1
72642
Giải nhìG2
22658
Giải baG3
91032
06913
Giải tưG4
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
Giải nămG5
7899
Giải sáuG6
3988
0138
8411
Giải bảyG7
101
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
01
13, 7, 1
20, 5
32, 8
42, 5
58
67, 3
78, 6
88
94, 9
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 14-06-2022
Đặc biệtĐB
229309
Giải nhấtG1
49209
Giải nhìG2
25385
Giải baG3
82896
55714
Giải tưG4
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
Giải nămG5
0968
Giải sáuG6
4542
1473
3659
Giải bảyG7
903
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
09, 9, 3, 3, 5
14, 4
21, 3
38
42
56, 9
61, 8
73
85
96
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 07-06-2022
Đặc biệtĐB
042795
Giải nhấtG1
63665
Giải nhìG2
47221
Giải baG3
75455
70523
Giải tưG4
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
Giải nămG5
9265
Giải sáuG6
2795
6638
5232
Giải bảyG7
843
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00
1 
21, 3
38, 2
43, 6, 8, 3
55
65, 5, 4
79
80
95, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 31-05-2022
Đặc biệtĐB
206487
Giải nhấtG1
29236
Giải nhìG2
72086
Giải baG3
24251
08172
Giải tưG4
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
Giải nămG5
6459
Giải sáuG6
7978
8907
0910
Giải bảyG7
905
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
07, 5
15, 1, 0
2 
36, 9
42
51, 4, 9
66, 8
72, 8
87, 6
95
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 24-05-2022
Đặc biệtĐB
684451
Giải nhấtG1
43679
Giải nhìG2
51664
Giải baG3
42929
41088
Giải tưG4
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
Giải nămG5
8090
Giải sáuG6
1152
7294
9338
Giải bảyG7
777
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
08
15, 6
29, 9
38
4 
51, 2
64, 7
79, 7
88, 1, 8
97, 0, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 17-05-2022
Đặc biệtĐB
723666
Giải nhấtG1
96768
Giải nhìG2
61440
Giải baG3
94249
81251
Giải tưG4
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
Giải nămG5
7821
Giải sáuG6
2667
9984
2163
Giải bảyG7
046
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
09, 9
18, 9
21
3 
40, 9, 6
51, 1
66, 8, 7, 3
74
83, 4
95
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 10-05-2022
Đặc biệtĐB
082306
Giải nhấtG1
45521
Giải nhìG2
69090
Giải baG3
04728
43723
Giải tưG4
05242
82950
92732
98635
75565
86149
19851
Giải nămG5
1099
Giải sáuG6
0779
4281
9122
Giải bảyG7
425
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
06
1 
21, 8, 3, 2, 5
32, 5, 9
42, 9
50, 1
65
79
81
90, 9
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 03-05-2022
Đặc biệtĐB
374593
Giải nhấtG1
08785
Giải nhìG2
12128
Giải baG3
65543
87581
Giải tưG4
80870
35159
15465
31705
78885
36110
40825
Giải nămG5
8406
Giải sáuG6
4846
3667
8604
Giải bảyG7
991
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
05, 6, 4
10, 3
28, 5
3 
43, 6
59
65, 7
70
85, 1, 5
93, 1
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 26-04-2022
Đặc biệtĐB
665542
Giải nhấtG1
87709
Giải nhìG2
74805
Giải baG3
64755
83040
Giải tưG4
69986
78095
93017
76550
42174
03935
30473
Giải nămG5
3207
Giải sáuG6
1897
3682
5176
Giải bảyG7
128
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
09, 5, 7
17
28
35
42, 0
55, 0
6 
74, 3, 6, 6
86, 2
95, 7
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 19-04-2022
Đặc biệtĐB
967126
Giải nhấtG1
94419
Giải nhìG2
74324
Giải baG3
48830
33521
Giải tưG4
74551
69032
85757
99584
24268
96853
61627
Giải nămG5
0440
Giải sáuG6
2305
2381
8030
Giải bảyG7
346
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
05
19
26, 4, 1, 7
30, 2, 0
40, 6
51, 7, 3
68
74
84, 1
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 12-04-2022
Đặc biệtĐB
511343
Giải nhấtG1
41248
Giải nhìG2
16441
Giải baG3
40011
82986
Giải tưG4
94620
48498
72898
06736
96902
65011
28699
Giải nămG5
9657
Giải sáuG6
7907
0683
9379
Giải bảyG7
375
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 1, 4
20
36
43, 8, 1
57
6 
79, 5
86, 3
98, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 05-04-2022
Đặc biệtĐB
024221
Giải nhấtG1
79242
Giải nhìG2
42285
Giải baG3
59491
55131
Giải tưG4
24106
22253
35858
76602
65195
41937
13325
Giải nămG5
1739
Giải sáuG6
5747
6119
6910
Giải bảyG7
299
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
06, 2, 9
19, 0
21, 5
31, 7, 9
42, 7
53, 8
6 
7 
85
91, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 29-03-2022
Đặc biệtĐB
345763
Giải nhấtG1
62914
Giải nhìG2
41044
Giải baG3
17871
04715
Giải tưG4
15958
75039
07034
80107
51847
37581
43269
Giải nămG5
6371
Giải sáuG6
8124
5073
8984
Giải bảyG7
694
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
07
14, 5
24
39, 4
44, 7
58
63, 9
71, 1, 3
81, 4, 9
94
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 22-03-2022
Đặc biệtĐB
694882
Giải nhấtG1
90505
Giải nhìG2
45800
Giải baG3
45529
52513
Giải tưG4
36586
81997
55883
57246
84415
26642
30908
Giải nămG5
9541
Giải sáuG6
5561
5733
5289
Giải bảyG7
614
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
05, 0, 8
13, 5, 4
29, 8
33
46, 2, 1
5 
61
7 
82, 6, 3, 9
97
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 15-03-2022
Đặc biệtĐB
158326
Giải nhấtG1
01565
Giải nhìG2
25126
Giải baG3
61423
59497
Giải tưG4
67458
72705
50168
25545
89285
95261
38512
Giải nămG5
3794
Giải sáuG6
7016
2584
9951
Giải bảyG7
434
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
05
12, 6
26, 6, 3
34
45
58, 1, 8
65, 8, 1
7 
85, 4
97, 4
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 08-03-2022
Đặc biệtĐB
217241
Giải nhấtG1
65078
Giải nhìG2
96922
Giải baG3
76429
24126
Giải tưG4
68717
87135
23415
64116
84684
89923
51139
Giải nămG5
0933
Giải sáuG6
0872
7066
0953
Giải bảyG7
046
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02
17, 5, 6
22, 9, 6, 3
35, 9, 3
41, 6
53
66
78, 2
84
9 
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 01-03-2022
Đặc biệtĐB
148102
Giải nhấtG1
10084
Giải nhìG2
75698
Giải baG3
85695
91787
Giải tưG4
89432
01688
28918
66037
21653
80574
38814
Giải nămG5
7862
Giải sáuG6
3885
4272
5672
Giải bảyG7
673
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
02
18, 4
2 
32, 7
4 
53
62
74, 2, 2, 3
84, 7, 8, 5, 0
98, 5
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 22-02-2022
Đặc biệtĐB
704258
Giải nhấtG1
11810
Giải nhìG2
75852
Giải baG3
55181
18806
Giải tưG4
03088
71972
40858
24268
95455
22536
13511
Giải nămG5
6359
Giải sáuG6
5252
1771
2822
Giải bảyG7
706
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
06, 6, 0
10, 1
22
36
4 
58, 2, 8, 5, 9, 2
68
72, 1
81, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 15-02-2022
Đặc biệtĐB
062262
Giải nhấtG1
56727
Giải nhìG2
48360
Giải baG3
85623
56988
Giải tưG4
87886
27933
59730
65414
38880
40233
73814
Giải nămG5
8609
Giải sáuG6
8436
0898
2108
Giải bảyG7
354
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
09, 8
14, 4
27, 3, 9
33, 0, 3, 6
4 
54
62, 0
7 
88, 6, 0
98
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 08-02-2022
Đặc biệtĐB
106615
Giải nhấtG1
69193
Giải nhìG2
04386
Giải baG3
14921
05058
Giải tưG4
19940
85352
73660
06303
61346
47629
95289
Giải nămG5
5809
Giải sáuG6
6987
3143
9712
Giải bảyG7
667
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
03, 9
15, 2
21, 9, 2
3 
40, 6, 3
58, 2
60, 7
7 
86, 9, 7
93
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 01-02-2022
Đặc biệtĐB
128141
Giải nhấtG1
02006
Giải nhìG2
16042
Giải baG3
65161
34397
Giải tưG4
88940
75561
68014
86515
28914
19954
45393
Giải nămG5
9210
Giải sáuG6
7444
6640
9862
Giải bảyG7
908
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
06, 8
14, 5, 4, 0
2 
3 
41, 2, 0, 4, 0, 5
54
61, 1, 2
7 
8 
97, 3
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 25-01-2022
Đặc biệtĐB
646536
Giải nhấtG1
50498
Giải nhìG2
81421
Giải baG3
28476
58378
Giải tưG4
78780
17383
96036
70642
98964
86150
50132
Giải nămG5
8894
Giải sáuG6
8279
5754
1859
Giải bảyG7
737
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
0 
14
21
36, 6, 2, 7
42
50, 4, 9
64
76, 8, 9
80, 3
98, 4
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 18-01-2022
Đặc biệtĐB
243220
Giải nhấtG1
80347
Giải nhìG2
68680
Giải baG3
71198
09626
Giải tưG4
50610
53577
07338
52022
49844
49722
47424
Giải nămG5
0623
Giải sáuG6
7103
6611
2255
Giải bảyG7
003
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
03, 3
10, 1
20, 6, 2, 2, 4, 3
38
47, 4
55
61
77
80
98
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 11-01-2022
Đặc biệtĐB
806219
Giải nhấtG1
89660
Giải nhìG2
24163
Giải baG3
04178
70816
Giải tưG4
37660
38387
62072
18771
04032
10823
34547
Giải nămG5
3697
Giải sáuG6
6629
3213
3986
Giải bảyG7
807
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
07
19, 6, 3
23, 9
32, 9
47
5 
60, 3, 0
78, 2, 1
87, 6
97
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 04-01-2022
Đặc biệtĐB
027560
Giải nhấtG1
70390
Giải nhìG2
58692
Giải baG3
01074
14746
Giải tưG4
62062
81577
69785
37380
21367
17514
58836
Giải nămG5
9152
Giải sáuG6
3546
5090
7591
Giải bảyG7
904
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
04
14
2 
36
46, 6
52
60, 2, 7, 3
74, 7
85, 0
90, 2, 0, 1
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 28-12-2021
Đặc biệtĐB
263945
Giải nhấtG1
32792
Giải nhìG2
90474
Giải baG3
34607
04125
Giải tưG4
07666
49915
55598
43115
11625
14912
92708
Giải nămG5
1079
Giải sáuG6
0792
4255
2100
Giải bảyG7
735
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
07, 8, 0
15, 5, 2, 0
25, 5
35
45
55
66
74, 9
8 
92, 8, 2
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 21-12-2021
Đặc biệtĐB
925537
Giải nhấtG1
39809
Giải nhìG2
04952
Giải baG3
79036
46441
Giải tưG4
51660
83581
40617
37530
85680
36830
07976
Giải nămG5
9738
Giải sáuG6
7564
8745
2284
Giải bảyG7
356
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
09
17
2 
37, 6, 0, 0, 8, 4
41, 5
52, 6
60, 4
76
81, 0, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 14-12-2021
Đặc biệtĐB
928796
Giải nhấtG1
56654
Giải nhìG2
54179
Giải baG3
82157
29691
Giải tưG4
72171
56443
16651
54585
81237
21885
26464
Giải nămG5
3681
Giải sáuG6
1972
7580
5988
Giải bảyG7
382
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
37
43
54, 7, 1
64
79, 1, 2
85, 5, 1, 0, 8, 2, 9
96, 1
Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu Thứ baT3 ngày 07-12-2021
Đặc biệtĐB
936736
Giải nhấtG1
68180
Giải nhìG2
37243
Giải baG3
10087
51102
Giải tưG4
72598
69284
40148
08419
45922
01426
19759
Giải nămG5
0886
Giải sáuG6
6977
6537
7190
Giải bảyG7
802
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
02, 2
19
22, 6
36, 7
43, 8, 3
59
6 
77
80, 7, 4, 6
98, 0